Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στα συνημμένα

Αυτό το άρθρο, στο παρελθόν ήταν δημοσιευμένο με αριθμό GR318515
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο περιέχει πληροφορίες σχετικά με την τροποποίηση του μητρώου. Πριν να τροποποιήσετε το μητρώο, βεβαιωθείτε ότι έχετε δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας και ότι γνωρίζετε τον τρόπο επαναφοράς του μητρώου, σε περίπτωση που προκύψει κάποιο θέμα. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας, επαναφοράς και επεξεργασίας του μητρώου, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base):
256986 Περιγραφή του μητρώου των Microsoft Windows
Συμπτώματα
Αν χρησιμοποιείτε το Outlook 2000 Service Release 1 (SR-1) ή το Microsoft Outlook 2000 Service Release 1a (SR-1a), ενδέχεται να λάβετε το εξής μήνυμα λάθους όταν ανοίγετε ένα μήνυμα:
Το Outlook εμπόδισε την πρόσβαση στα παρακάτω συνημμένα που ενδεχομένως να μην είναι ασφαλή: [...]

(Outlook blocked access to the following potentially unsafe attachments: [...])
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τόσο το Outlook 2000 SR-1 όσο και το Outlook 2000 SR-1a περιλαμβάνουν μια νέα δυνατότητα ασφαλείας που εμποδίζει συνημμένα τα οποία ενδέχεται να μην είναι ασφαλή. Αυτή η δυνατότητα ασφαλείας παρέχει ένα πρόσθετο επίπεδο προστασίας από τα κακόβουλα μηνύματα.
Αιτία
Αυτή η συμπεριφορά εμφανίζεται, επειδή το μήνυμα περιέχει έναν τύπο αρχείου που εμποδίζεται είτε από το Outlook 2000 SR-1 είτε από Outlook 2000 SR-1a.
Προτεινόμενη αντιμετώπιση
Παρόλο που το Outlook 2000 SR-1 ή το Outlook 2000 SR-1a αποκλείει την πρόσβαση στο συνημμένο, το συνημμένο εξακολουθεί να υπάρχει στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Χρησιμοποιήστε μία από τις ακόλουθες προτεινόμενες μεθόδους, για να αποκτήσετε πρόσβαση στο συνημμένο αρχείο:
 • Ζητήστε από τον αποστολέα να δημοσιεύσει ή να αποθηκεύσει το συνημμένο σε ένα κοινόχρηστο αρχείο και να σας αποστείλει τη σύνδεση με αυτό.

  -ή-
 • Ζητήστε από τον αποστολέα να χρησιμοποιήσει ένα βοηθητικό πρόγραμμα συμπίεσης αρχείων που αλλάζει την επέκταση ονόματος αρχείων. Για μια λίστα προϊόντων συμπίεσης άλλων κατασκευαστών, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  291637 Τα συνημμένα δεν συμπιέζονται από το Outlook


  -ή-
 • Ζητήστε από τον αποστολέα να μετονομάσει την επέκταση ονόματος αρχείου και στη συνέχεια να σας το στείλει. Αφού λάβετε το συνημμένο που έχει μετονομαστεί, μπορείτε να μετονομάσετε το αρχείο με την αρχική επέκταση.
Εάν οι μέθοδοι που προτείνονται παραπάνω δεν ικανοποιούν τις απαιτήσεις σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ακόλουθη μέθοδο:
 • Εάν είστε σε περιβάλλον Microsoft Exchange Server και ο διαχειριστής σας έχει ρυθμίσει τις παραμέτρους ασφαλείας του Outlook, ζητήστε από το διαχειριστή να τροποποιήσει τις ρυθμίσεις ασφαλείας για το γραμματοκιβώτιό σας.
Αν οι προηγούμενες μέθοδοι δεν καλύπτουν τις απαιτήσεις σας, μπορείτε να επιλύσετε αυτό το ζήτημα τροποποιώντας το μητρώο, αφού εγκαταστήσετε την ενημέρωση κώδικα που διατίθεται από τη Microsoft (για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα "Τρόπος προσαρμογής της συμπεριφοράς ασφαλείας συνημμένων" στο άρθρο αυτό).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη μέθοδο, πρέπει να ισχύει κάποια από τις εξής συνθήκες:
 • Το Outlook δεν εκτελείται σε περιβάλλον Exchange Server.

  -ή-
 • Σε περιβάλλον Exchange Server, ο διαχειριστής δεν έχει ρυθμίσει τις παραμέτρους ασφαλείας του Outlook, προκειμένου να απαγορεύσει τις αλλαγές στη συμπεριφορά ασφαλείας συνημμένων.

Τρόπος προσαρμογής της συμπεριφοράς ασφαλείας συνημμένων

Για να προσαρμόσετε τη συμπεριφορά ασφαλείας συνημμένων στο Outlook 2000 SR-1 και στο Outlook 2000 SR-1a, εγκαταστήστε μια ενημέρωση κώδικα και, κατόπιν, τροποποιήστε το μητρώο.

Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, αποκτήστε το πιο πρόσφατο Service Pack για το Microsoft Office 2000. Για πρόσθετες πληροφορίες, κάντε κλικ στον ακόλουθο αριθμό άρθρου, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
276367 Τρόπος λήψης του τελευταίου Service Pack του Office 2000
Η αγγλική έκδοση αυτής της ενημέρωσης κώδικα θα πρέπει να έχει τα εξής χαρακτηριστικά αρχείου ή νεότερα:
  Ημερομηνία  Ώρα    Μέγεθος  Όνομα αρχείου  --------------------------------------------------  26-Feb-2002 00:56  2.641.920  Outlook.msp  26-Feb-2002 01:03  7.715.328  Outlook_admin.msp				
Μετά την εγκατάσταση της επιδιόρθωσης, τα αρχεία έχουν τα χαρακτηριστικά αρχείου (ή νεότερα) που αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα. Οι ημερομηνίες και οι ώρες για τα αρχεία αυτά αναφέρονται σε παγκόσμια ώρα (UTC). Όταν προβάλλετε τις πληροφορίες του αρχείου, αυτές μετατρέπονται στην τοπική ώρα. Για να βρείτε τη διαφορά μεταξύ της συντονισμένης παγκόσμιας ώρας (UTC) και της τοπικής ώρας, χρησιμοποιήστε την καρτέλα Ζώνη ώρας (Time Zone) στο εργαλείο Ημερομηνία και ώρα (Date and Time) του "Πίνακα Ελέγχου" (Control Panel).
  Ημερομηνία  Ώρα  Έκδοση      Μέγεθος Όνομα αρχείου  -----------------------------------------------------------------  14-Jun-2000 17:11 1.0.3.27      41.472 Bjablr32.dll    14-Jun-2000 17:12 3.2.0.27      61.952 Bjlog32.dll     08-Jan-2001 21:37 1.0.3.28      98.304 Bjsrch32.dll    28-Apr-1999 01:12 1.0.0.1      32.768 Cabextract.exe   19-Jun-2000 18:49 5.5.2652.65    716.560 Cdo.dll       19-Jun-2000 18:12 5.5.2652.65    808.720 Cdo.dll_0004  02-Dec-2001 02:00 9.0.0.5930    127.027 Contab32.dll  14-Jun-2000 17:14 1.0.3.27     183.808 Emablt32.dll    31-Aug-2000 19:43 5.5.3142.0    154.112 Emsabp32.dll  05-Oct-2001 10:33 5.5.3165.0    594.192 Emsmdb32.dll  02-Jun-2001 01:15 5.5.3159.0    131.344 Emsui32.dll  02-Jun-2000 10:45 9.0.0.4201     86.067 Envelope.dll    18-Dec-2001 23:19 5.5.3167.0    540.944 Exsec32.dll  05-Apr-2000 19:02 9.0.0.4005    192.561 Mimedir.dll     21-May-2001 18:20 5.5.3157.0    792.576 Msmapi32.dll  21-May-2001 18:16 5.5.3157.0    623.104 Msmapi32.dll  08-Jul-2000 03:07 5.5.3138.0    602.384 Mspst32.dll  08-Jul-2000 03:03 5.5.3138.0    528.656 Mspst32.dll  01-Feb-2000 01:26 9.0.0.3731    196.661 Oladd.fae  23-May-2000 15:20          150.690 Olexchng.aw  30-May-2000 18:53           26.643 Olsec9.chm  22-May-2000 23:35          170.617 Olxchng9.chm  08-Feb-2001 17:18 5.5.3153.0    454.144 Omi9.dll  08-Feb-2001 17:21 5.5.3153.0    548.352 Omint.dll  13-Nov-2001 11:45 8.30.3165.0    782.608 Outex.dll      23-May-2000 23:19          554.068 Outlhlp.aw  22-Feb-2002 08:18 9.0.0.6221   5.337.138 Outllib.dll     01-Sep-2001 00:02 9.0.0.5630   1.675.315 Outllibr.dll    17-Jun-2002 09:34         6.991.696 Pcw_cab_h8000_1.cab  13-Jul-2001 09:48 9.0.5512.0    368.691 Pstprx32.dll  21-Jun-2001 22:01 9.0.0.5421     73.772 Rm.dll       02-Jun-2000 11:30 9.0.0.4201     65.586 Sendto9.dll				
Αυτή η ενημέρωση κώδικα διατίθεται επίσης στη γαλλική γλώσσα.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η εσφαλμένη χρήση του Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρά σφάλματα, τα οποία ίσως απαιτήσουν την επανεγκατάσταση του λειτουργικού συστήματος. Η Microsoft δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι τα θέματα που προκύπτουν από την εσφαλμένη χρήση του Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) είναι δυνατό να επιλυθούν. Χρησιμοποιήστε τον Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) με δική σας ευθύνη.

Μετά την εφαρμογή αυτής της ενημέρωσης κώδικα, χρησιμοποιήστε τα κλειδιά μητρώου Level1Remove και Level1Add για να προσαρμόσετε τη συμπεριφορά ασφαλείας συνημμένων.

Ακολουθήστε αυτά τα βήματα για να χρησιμοποιήσετε το κλειδί μητρώου Level1Remove για να επιτρέψετε στο Outlook 2000 να ανοίγει τύπους αρχείων που διαφορετικά θα εμποδίζονταν:
 1. Κλείστε το Outlook 2000, εάν βρίσκεται σε λειτουργία.
 2. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run).
 3. Στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open), πληκτρολογήστε regedit και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
 4. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει το παρακάτω κλειδί. Εάν υπάρχει, προχωρήστε στο βήμα 5.
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\9.0\Outlook\Security
  Αν το κλειδί δεν υπάρχει, δημιουργήστε τη διαδρομή κλειδιού. Για να δημιουργήσετε τη διαδρομή κλειδιού, εντοπίστε και κατόπιν επιλέξτε το ακόλουθο κλειδί μητρώου:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft
  • Κάντε κλικ στο μενού Επεξεργασία (Edit), κάντε κλικ στην εντολή Δημιουργία (New) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Κλειδί (Key).
  • Πληκτρολογήστε Office και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο ENTER.
  • Κάντε κλικ στο μενού Επεξεργασία (Edit), κάντε κλικ στην εντολή Δημιουργία (New) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Κλειδί (Key).
  • Πληκτρολογήστε 9.0 και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο ENTER.
  • Κάντε κλικ στο μενού Επεξεργασία (Edit), κάντε κλικ στην εντολή Δημιουργία (New) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Κλειδί (Key).
  • Πληκτρολογήστε Outlook και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο ENTER.
  • Κάντε κλικ στο μενού Επεξεργασία (Edit), κάντε κλικ στην εντολή Δημιουργία (New) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Κλειδί (Key).
  • Πληκτρολογήστε Security και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο ENTER.
 5. Κάντε κλικ στο μενού Επεξεργασία (Edit), κάντε κλικ στην εντολή Δημιουργία (New) και, στη συνέχεια, στην εντολή Τιμή ακολουθίας χαρακτήρων (String Value).
 6. Πληκτρολογήστε το ακόλουθο όνομα για τη νέα τιμή:Level1Remove

 7. Πιέστε το πλήκτρο ENTER.
 8. Κάντε δεξιό κλικ στο όνομα της νέας τιμής ακολουθίας χαρακτήρων και στη συνέχεια κάντε κλικ στην εντολή Τροποποίηση (Modify).
 9. Πληκτρολογήστε την επέκταση του τύπου αρχείου στο οποίο θα θέλατε να επιτρέψετε την πρόσβαση από το Outlook 2000 ως εξής:.exe

  Για να καθορίσετε πολλούς τύπους αρχείων, χρησιμοποιήστε την ακόλουθη μορφή:

  .exe; .com
 10. Όταν τελειώσετε, κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
 11. Κλείστε τον Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor).
 12. Κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας.
Όταν ξεκινάτε το Outlook 2000, έχετε δυνατότητα πρόσβασης στους τύπους αρχείων που καθορίζονται στο Μητρώο των Windows (Windows Registry).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η Microsoft συνιστά να ενεργοποιείτε την πρόσβαση μόνο για τους τύπους αρχείων που είναι απαραίτητοι για την πρόσβαση. Εάν ένας συγκεκριμένος τύπος αρχείου λαμβάνεται σπάνια, η Microsoft συνιστά να ορίσετε προσωρινή πρόσβαση του Outlook 2000 σε αυτόν τον τύπο αρχείου και κατόπιν να ρυθμιστούν ξανά οι παράμετροί του στην κατάσταση απαγόρευσης της πρόσβασης, με αναίρεση των αλλαγών που πραγματοποιήθηκαν στο Μητρώο των Windows (Windows Registry).

Ακολουθήστε αυτά τα βήματα για να χρησιμοποιήσετε το κλειδί μητρώου Level1Add για να ρυθμίσετε το Outlook 2000 ώστε να μην ανοίγει τύπους αρχείων που διαφορετικά δεν θα ήταν προσβάσιμοι:
 1. Κλείστε το Outlook 2000, εάν βρίσκεται σε λειτουργία.
 2. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run).
 3. Στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open), πληκτρολογήστε regedit και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
 4. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει το παρακάτω κλειδί. Εάν υπάρχει, προχωρήστε στο βήμα 5.
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\9.0\Outlook\Security
  Αν το κλειδί δεν υπάρχει, δημιουργήστε τη διαδρομή κλειδιού. Για να δημιουργήσετε τη διαδρομή κλειδιού, εντοπίστε και κατόπιν επιλέξτε το ακόλουθο κλειδί:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft
  • Κάντε κλικ στο μενού Επεξεργασία (Edit), κάντε κλικ στην εντολή Δημιουργία (New) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Κλειδί (Key).
  • Πληκτρολογήστε Office και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο ENTER.
  • Κάντε κλικ στο μενού Επεξεργασία (Edit), κάντε κλικ στην εντολή Δημιουργία (New) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Κλειδί (Key).
  • Πληκτρολογήστε 9.0 και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο ENTER.
  • Κάντε κλικ στο μενού Επεξεργασία (Edit), κάντε κλικ στην εντολή Δημιουργία (New) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Κλειδί (Key).
  • Πληκτρολογήστε Outlook και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο ENTER.
  • Κάντε κλικ στο μενού Επεξεργασία (Edit), κάντε κλικ στην εντολή Δημιουργία (New) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Κλειδί (Key).
  • Πληκτρολογήστε Security και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο ENTER.
 5. Κάντε κλικ στο μενού Επεξεργασία (Edit), κάντε κλικ στην εντολή Δημιουργία (New) και, στη συνέχεια, στην εντολή Τιμή ακολουθίας χαρακτήρων (String Value).
 6. Πληκτρολογήστε το ακόλουθο όνομα για τη νέα τιμή:Level1Add

 7. Πιέστε το πλήκτρο ENTER.
 8. Κάντε δεξιό κλικ στο όνομα της νέας τιμής ακολουθίας χαρακτήρων και στη συνέχεια κάντε κλικ στην εντολή Τροποποίηση (Modify).
 9. Πληκτρολογήστε την επέκταση του τύπου αρχείου για το οποίο θα θέλατε να αποκλείσετε την πρόσβαση με το Outlook 2000 ως εξής:.zzz

  Για να καθορίσετε πολλούς τύπους αρχείων, χρησιμοποιήστε την ακόλουθη μορφή:

  .zzz;.yyy

 10. Όταν τελειώσετε, κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
 11. Κλείστε τον Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor).
 12. Κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας.
Όταν ξεκινάτε το Outlook 2000, εμποδίζεται η πρόσβαση στους τύπους αρχείων που καθορίζονται στο Μητρώο των Windows (Windows Registry).

Περιβάλλον Microsoft Exchange Server

Εάν εκτελείτε το Outlook σε περιβάλλον Exchange Server, ο διαχειριστής σας μπορεί να αλλάξει την προεπιλεγμένη συμπεριφορά ασφαλείας συνημμένων. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ρύθμισης παραμέτρων του Outlook 2000 σε περιβάλλον Exchange Server, κάντε κλικ στον ακόλουθο αριθμό άρθρου, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
263297 Πληροφορίες διαχειριστή για τις δυνατότητες ασφαλείας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Κατάσταση
Αυτή η συμπεριφορά οφείλεται στη σχεδίαση. Το ζήτημα αυτό διορθώθηκε αρχικά στο Service Pack 3 του Microsoft Office 2000 (SP3).
Περισσότερες πληροφορίες
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Outlook, κάντε κλικ στον αριθμό του ακόλουθου άρθρου, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
262631 Πληροφορίες σχετικά με την Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Outlook
OL2K
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 318515 - Τελευταία αναθεώρηση: 04/17/2006 09:27:25 - Αναθεώρηση: 4.0

Microsoft Outlook 2000 Service Pack 1

 • kbqfe kbhotfixserver kboffice2000sp3fix kbbug kbfix KB318515
Σχόλια
/html>