Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

"HCW8096" error when you run the Hybrid Configuration Wizard

Note The Hybrid Configuration Wizard that's included in the Exchange Management Console in Microsoft Exchange Server 2010 is no longer supported. Therefore, you should no longer use the old Hybrid Configuration Wizard. Instead, use the Office 365 Hybrid Configuration Wizard that's available at http://aka.ms/HybridWizard. For more information, see Office 365 Hybrid Configuration Wizard for Exchange 2010.
PROBLEM
When you run the Hybrid Configuration Wizard, you receive the following error message:

HCW8096 = No federation trust was found on Exchange Online. Please create a federation trust prior to running Hybrid Configuration Wizard.
CAUSE
No federation trust is provisioned in the Office 365 tenant. Or, the wizard was unable to detect the federation trust because of a transient issue.
SOLUTION
Run the Hybrid Configuration Wizard again from http://aka.ms/HybridWizard. If the wizard still fails, contact Support.
MORE INFORMATION
Still need help? Go to the Office 365 Community website or the Exchange TechNet Forums.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 3185376 - Τελευταία αναθεώρηση: 08/19/2016 23:16:00 - Αναθεώρηση: 4.0

Microsoft Exchange Online, Microsoft Exchange Server 2013 Enterprise, Microsoft Exchange Server 2013 Standard, Exchange Server 2016 Enterprise Edition, Exchange Server 2016 Standard Edition, Microsoft Exchange Server 2010 Enterprise, Microsoft Exchange Server 2010 Standard

  • o365022013 o365 o365a o365e o365m hybrid KB3185376
Σχόλια