Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Τρόπος αντιμετώπισης του μηνύματος λάθους "Λείπει το NTLDR" (NTLDR Is Missing) στα Windows 2000

Περίληψη
Αυτό το άρθρο βήμα προς βήμα περιγράφει μεθόδους που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να αντιμετωπίσετε το μήνυμα λάθους "Λείπει το NTLDR" (NTLDR Is Missing), που μπορεί να λάβετε όταν προσπαθείτε να εκκινήσετε τα Microsoft Windows 2000.

Τρόπος αντιμετώπισης του μηνύματος λάθους "Λείπει το NTLDR" (NTLDR Is Missing)

Όταν ξεκινάτε τον υπολογιστή σας που βασίζεται στα Windows 2000, ενδέχεται να λάβετε το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
Λείπει το NTLDR
Πιέστε ένα πλήκτρο για επανεκκίνηση

(NTLDR is missing
Press any key to restart)
Αυτό το ζήτημα μπορεί να προκύψει αν το βασικό σύστημα εισόδου/εξόδου (BIOS) του υπολογιστή σας είναι παλιό ή αν ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα αρχεία εκκίνησης των Windows λείπουν ή είναι κατεστραμμένα:
Ntldr
Ntdetect.com
Boot.ini
Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, επιβεβαιώστε ότι το BIOS στον υπολογιστή σας είναι τρέχον και κατόπιν χρησιμοποιήστε μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες μεθόδους, ανάλογα με την περίπτωσή σας, για να επιδιορθώσετε το περιβάλλον εκκίνησης των Windows 2000.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Η Microsoft συνιστά να δημιουργείτε πλήρη αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων σας σε τακτική βάση. Αυτή είναι η καλύτερη άμυνα κατά της απώλειας δεδομένων και μπορεί να είναι μέρος οποιουδήποτε σχεδίου αποκατάστασης έπειτα από ζημιά.

Επαλήθευση ότι το BIOS στον υπολογιστή είναι τρέχον

Βεβαιωθείτε ότι η πιο πρόσφατη αναθεώρηση για το BIOS είναι εγκατεστημένη στον υπολογιστή. Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του υπολογιστή για να ρωτήσετε σχετικά με τον τρόπο λήψης και εγκατάστασης της πιο πρόσφατης ενημερωμένης έκδοσης του BIOS που είναι διαθέσιμη για τον υπολογιστή.

Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ρύθμισης παραμέτρων και τον τρόπο επιβεβαίωσης των σωστών ρυθμίσεων BIOS για τον υπολογιστή, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση του υπολογιστή ή επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του υπολογιστή. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επικοινωνίας με τον κατασκευαστή του υπολογιστή σας, κάντε κλικ στον κατάλληλο αριθμό άρθρου στη λίστα που ακολουθεί, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
65416 Πληροφορίες επικοινωνίας με προμηθευτές υλικού και λογισμικού, A-K

60781 Πληροφορίες επικοινωνίας με προμηθευτές υλικού και λογισμικού, L-P

60782 Πληροφορίες επικοινωνίας με προμηθευτές υλικού και λογισμικού, Q-Z
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επικοινωνίας με κατασκευαστές BIOS, κάντε κλικ στους αριθμούς άρθρων παρακάτω, για να προβάλετε τα άρθρα στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base):
243909 Λίστα με τοποθεσίες κατασκευαστών BIOS στο Web Μέρος 1
243971 Λίστα με τοποθεσίες κατασκευαστών BIOS στο Web Μέρος 2

Για να επιδιορθώσετε το περιβάλλον εκκίνησης των Windows, χρησιμοποιήστε μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες μεθόδους, ανάλογα με την περίπτωσή σας.

Μέθοδος 1: Χρήση δισκέτας εκκίνησης για την εκκίνηση του υπολογιστή

 1. Δημιουργήστε μια δισκέτα εκκίνησης των Windows 2000, που περιέχει τα ακόλουθα αρχεία:
  Ntldr
  Ntdetect.com
  Boot.ini
  Ntbootdd.sys
  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας μιας δισκέτας εκκίνησης, κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων παρακάτω, για να προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  301680 Τρόπος δημιουργίας μιας δισκέτας εκκίνησης για ένα διαμέρισμα NTFS ή FAT στα Windows
  101668 Τρόπος χρήσης μιας δισκέτας εκκίνησης των Windows για αποτροπή μιας αποτυχίας εκκίνησης
 2. Τροποποιήστε το αρχείο Boot.ini, ώστε να οδηγεί στον σωστό ελεγκτή σκληρού δίσκου και στον σωστό τόμο της εγκατάστασης των Windows. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας μιας δισκέτας εκκίνησης, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  311578 Τρόπος επεξεργασίας του αρχείου Boot.ini στα Windows 2000
 3. Τοποθετήστε τη δισκέτα εκκίνησης στη μονάδα δισκέτας του υπολογιστή και κατόπιν ξεκινήστε ξανά τον υπολογιστή.
 4. Αντιγράψτε το αρχείο Ntldr, το αρχείο Ntdetect.com και το αρχείο Boot.ini από τη δισκέτα εκκίνησης στο διαμέρισμα συστήματος του τοπικού σκληρού δίσκου.

Μέθοδος 2: Χρήση της Κονσόλας αποκατάστασης (Recovery Console)

 1. Χρησιμοποιήστε τις δισκέτες του προγράμματος Εγκατάστασης (Setup) των Windows 2000 ή το CD-ROM των Windows 2000, για να ξεκινήσετε ξανά τον υπολογιστή.
 2. Στην οθόνη Καλώς ορίσατε στο πρόγραμμα Εγκατάστασης (Welcome to Setup), πιέστε το πλήκτρο R, για να επιδιορθώσετε την εγκατάσταση των Windows 2000.
 3. Πιέστε το πλήκτρο C, για να επιδιορθώσετε την εγκατάσταση των Windows 2000, χρησιμοποιώντας την Κονσόλα αποκατάστασης (Recovery Console).
 4. Πληκτρολογήστε τον αριθμό που αντιστοιχεί στην εγκατάσταση των Windows που θέλετε να επιδιορθώσετε και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο ENTER. Για παράδειγμα, πληκτρολογήστε 1 και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο ENTER. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  229716 Περιγραφή της Κονσόλας αποκατάστασης (Recovery Console) των Windows
 5. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή (Administrator) και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο ENTER.
 6. Πληκτρολογήστε map και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο ENTER. Σημειώστε το γράμμα της μονάδας δίσκου που έχει αντιστοιχιστεί στη μονάδα CD-ROM η οποία περιέχει το CD-ROM των Windows 2000.
 7. Πληκτρολογήστε τις εξής εντολές, πιέζοντας το πλήκτρο ENTER μετά την πληκτρολόγηση καθεμίας, όπου: μονάδα_δίσκου είναι το γράμμα της μονάδας δίσκου που πληκτρολογήσατε στο βήμα 4 "Μέθοδος 2: Χρήση της Κονσόλας αποκατάστασης (Recovery Console)", αυτού του άρθρου:
  copy μονάδα_δίσκου:\i386\ntldr c:\

  copy μονάδα_δίσκου:\i386\ntdetect.com c:\
  Εάν σας ζητηθεί να αντικαταστήσετε το αρχείο, πληκτρολογήστε y και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο ENTER.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε αυτές τις εντολές, υπάρχει ένα κενό διάστημα ανάμεσα στο ntldr και στο c:\ και ανάμεσα στο ntdetect.com και στο c:\.
 8. Πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER:
  πληκτρολογήστε c:\Boot.ini
  Εμφανίζεται μια λίστα παρόμοια με την ακόλουθη:
  [boot loader]timeout=30default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT[operating systems]multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT="Microsoft Windows 2000 Professional" /fastdetect						
  Εάν λάβετε το ακόλουθο μήνυμα, το αρχείο Boot.ini μπορεί να λείπει ή να είναι κατεστραμμένο:
  Δεν είναι δυνατός ο εντοπισμός του καθορισμένου αρχείου ή καταλόγου από το σύστημα.

  (The system cannot find the file or directory specified.)
 9. Εάν το αρχείο Boot.ini λείπει ή είναι κατεστραμμένο, δημιουργήστε ένα νέο. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  • Χρησιμοποιήστε ένα πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου, όπως το Σημειωματάριο (Notepad) ή το Edit.com, για να δημιουργήσετε ένα αρχείο προγράμματος φόρτωσης εκκίνησης παρόμοιο με το ακόλουθο:
   [boot loader]timeout=30default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT[operating systems]multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT="Microsoft Windows 2000 Professional" /fastdetect						
   Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
   102873 Συμβάσεις και χρήση ονομάτων διαδρομής ARC και Boot.ini
   301680 Τρόπος δημιουργίας μιας δισκέτας εκκίνησης για ένα διαμέρισμα NTFS ή FAT στα Windows
  • Αποθηκεύστε το αρχείο σε μια μονάδα δισκέτας ως Boot.ini.

   ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση που χρησιμοποιήσατε το Σημειωματάριο (Notepad) για να δημιουργήσετε το αρχείο, βεβαιωθείτε ότι η επέκταση .txt δεν προσαρτάται στο όνομα αρχείου Boot.ini.
  • Πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή στη γραμμή εντολών της Κονσόλας αποκατάστασης (Recovery Console), για να αντιγράψετε το αρχείο Boot.ini από τη δισκέτα στον υπολογιστή:
   copy a:\Boot.ini c:\
 10. Πληκτρολογήστε exit και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο ENTER. Ο υπολογιστής ξεκινά πάλι.

Μέθοδος 3: Χρήση του CD-ROM των Windows 2000

 1. Τοποθετήστε το CD-ROM των Windows 2000 στη μονάδα CD-ROM ή DVD-ROM του υπολογιστή και ξεκινήστε το πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup) των Windows 2000.
 2. Στη σελίδα Καλώς ορίσατε στο πρόγραμμα Εγκατάστασης (Welcome to Setup), πιέστε το πλήκτρο R.
 3. Στη σελίδα Επιλογές επιδιόρθωσης των Windows 2000 (Windows 2000 Repair Options), πιέστε το πλήκτρο R.
 4. Όταν σας ζητηθεί να επιλέξετε μία από τις επιλογές επιδιόρθωσης, πιέστε το πλήκτρο M.
 5. Πιέστε το πλήκτρο ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ, πιέστε ξανά το πλήκτρο ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ, για να επιλέξετε το στοιχείο Επαλήθευση των αρχείων του συστήματος των Windows 2000 (Verify Windows 2000 system files) και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο ENTER, για να καταργήσετε την επιλογή.
 6. Πιέστε το πλήκτρο ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ, για να επιλέξετε το στοιχείο Συνεχίζει (εκτελούνται οι επιλεγμένες διαδικασίες) (Continue (perform selected tasks)) και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο ENTER. Εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα:
  Χρειάζεστε την Εφεδρική δισκέτα επιδιόρθωσης (Emergency Repair Disk) για την εγκατάσταση των Windows 2000
  που θέλετε να επιδιορθώσετε.

  (You need an Emergency Repair disk for the Windows 2000 installation you want to repair.)
 7. Εκτελέστε μία από τις ακόλουθες ενέργειες, ανάλογα με την περίπτωσή σας:
  • Εάν διαθέτετε μια Εφεδρική δισκέτα επιδιόρθωσης (Emergency Repair Disk), ακολουθήστε τα εξής βήματα:
   • Πιέστε το πλήκτρο ENTER.
   • Τοποθετήστε την Εφεδρική δισκέτα επιδιόρθωσης (Emergency Repair Disk) στη μονάδα δισκέτας του υπολογιστή και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο ENTER.
   • Ακολουθήστε τις οδηγίες για την επιδιόρθωση της εγκατάστασης και στη συνέχεια κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή.
   -ή-
  • Εάν δεν διαθέτετε μια Εφεδρική δισκέτα επιδιόρθωσης (Emergency Repair Disk), ακολουθήστε τα εξής βήματα:
   • Πιέστε το πλήκτρο L. Λαμβάνετε ένα μήνυμα παρόμοιο με το εξής:
    Το πρόγραμμα Εγκατάστασης εντόπισε τα Windows 2000 στον παρακάτω φάκελο:
    μονάδα_δίσκου:\WINNT "Microsoft Windows 2000"

    (Setup has found Windows 2000 in the following folder: drive:\WINNT "Microsoft Windows 2000")
   • Πιέστε το πλήκτρο ENTER.

    Το πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup) εξετάζει τους δίσκους και κατόπιν ολοκληρώνει τη διαδικασία επιδιόρθωσης.
  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα επείγουσας επιδιόρθωσης, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  231777 Τρόπος δημιουργίας μιας Εφεδρικής δισκέτας επιδιόρθωσης (Emergency Repair Disk) στα Windows 2000


Εάν το πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup) δεν είναι δυνατό να εντοπίσει τα Windows 2000

Εάν δεν διαθέτετε μια Εφεδρική δισκέτα επιδιόρθωσης (Emergency Repair Disk) των Windows 2000 και αν το πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup) δεν μπορεί να εντοπίσει την εγκατάσταση των Windows 2000, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Αρχίστε την Εγκατάσταση των Windows 2000.
 2. Στη σελίδα Το πρόγραμμα Εγκατάστασης θα εγκαταστήσει τα Windows 2000 στο διαμέρισμα (Setup will install Windows 2000 on partition), επιλέξτε το στοιχείο Το σύστημα αρχείων παραμένει το ίδιο (χωρίς αλλαγές) (Leave the current file system intact (no changes)) και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο ENTER.
 3. Πιέστε το πλήκτρο ESC, για να εγκαταστήσετε τα Windows 2000 σε νέο φάκελο.
 4. Στο πλαίσιο Επιλέξτε το φάκελο στον οποίο θα πρέπει να αντιγραφούν τα αρχεία (Select the folder in which the files should be copied), πληκτρολογήστε \tempwin και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο ENTER.

  Το πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup) εγκαθιστά ένα νέο αντίγραφο των Windows 2000.
 5. Συνδεθείτε στο νέο αντίγραφο των Windows 2000.
 6. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run).
 7. Στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open), πληκτρολογήστε cmd και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
 8. Στη γραμμή εντολών, πληκτρολογήστε μονάδα_δίσκου:, όπου μονάδα_δίσκου είναι η μονάδα δίσκου εκκίνησης του υπολογιστή και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο ENTER. Για παράδειγμα, πληκτρολογήστε c: και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο ENTER.
 9. Πληκτρολογήστε attrib -h -r -s Boot.ini και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο ENTER.
 10. Πληκτρολογήστε edit Boot.ini και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο ENTER.

  Το Edit.com ανοίγει ένα αρχείο Boot.ini, παρόμοιο με το εξής:
  [boot loader]timeout=30default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\TEMPWIN[operating systems]multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\TEMPWIN="Microsoft Windows 2000 Professional" /fastdetect					
 11. Αντικαταστήστε όλες τις εμφανίσεις του TEMPWIN με το WINNT. Το αρχείο Boot.ini που εμφανίζεται είναι παρόμοιο με το ακόλουθο:
  [boot loader]timeout=30default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT[operating systems]multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT="Microsoft Windows 2000 Professional" /fastdetect					
 12. Πιέστε το συνδυασμό πλήκτρων ALT+F και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο S.
 13. Πιέστε το συνδυασμό πλήκτρων ALT+F και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο X.
 14. Πληκτρολογήστε attrib +h +r +s Boot.ini και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο ENTER.
 15. Πληκτρολογήστε exit, για να κλείσετε τη γραμμή εντολών.
 16. Ξεκινήστε πάλι τον υπολογιστή.
 17. Στην οθόνη Επιλέξτε το λειτουργικό σύστημα που θα ξεκινήσει (Please select the operating system to start), χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ΒΕΛΟΥΣ, για να επιλέξετε το στοιχείο Microsoft Windows 2000 και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο ENTER.
 18. Ξεκινήστε την Εξερεύνηση των Windows (Windows Explorer), εντοπίστε τους ακόλουθους φακέλους και κατόπιν διαγράψτε τους:
  Tempwin
  All Users.Tempwin

Πρόσθετοι πόροι

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης του μηνύματος λάθους "Λείπει το NTLDR", κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
255220 Εμφανίζεται το μήνυμα λάθους "Λείπει το NTLDR" κατά την εγκατάσταση ή την αναβάθμιση των Windows 2000 από Windows 95, Windows 98 ή Windows Millennium Edition
228004 Η αλλαγή του ενεργού διαμερίσματος μπορεί να αφαιρέσει τη δυνατότητα εκκίνησης από το σύστημά σας
883275 Δεν είναι δυνατή η εκκίνηση του υπολογιστή σας μετά την τροποποίηση των δικαιωμάτων στον Windows Server 2003, στα Windows XP, ή τα Windows 2000

Εκτέλεση μιας παράλληλης εγκατάστασης των Windows 2000

Εάν δεν μπορείτε να επιλύσετε τη συμπεριφορά που περιγράφεται στην ενότητα "Συμπτώματα" αυτού του άρθρου χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε από τις μεθόδους που αναλύονται σε αυτό το άρθρο ή προβάλλοντας τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης (Knowledge Base) στην ενότητα Πρόσθετοι πόροι αυτού του άρθρου, εκτελέστε μια παράλληλη εγκατάσταση των Windows 2000 και κατόπιν χρησιμοποιήστε την Εξερεύνηση των Windows (Windows Explorer), για να αντιγράψετε τα δεδομένα που θέλετε να ανακτήσετε από την αρχική σας εγκατάσταση των Windows.

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εκτέλεσης παράλληλης εγκατάστασης στα Windows 2000, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
266465 Τρόπος πραγματοποίησης παράλληλης εγκατάστασης των Windows 2000 ή του Windows Server 2003
Αναφορές
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης προβλημάτων εκκίνησης στα Windows 2000, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
315396 Τρόπος αντιμετώπισης προβλημάτων εκκίνησης στα Windows 2000
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις διαφορές ανάμεσα στις επιλογές μη αυτόματης επιδιόρθωσης (Manual Repair) και της γρήγορης επιδιόρθωσης (Fast Repair) στα Windows 2000, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
238359 Διαφορές μεταξύ της μη αυτόματης επιδιόρθωσης (Manual Repair) και της γρήγορης επιδιόρθωσης (Fast Repair) στα Windows
301645 Τρόπος χρήσης της Κονσόλας αποκατάστασης (Recovery Console) σε υπολογιστή που δεν ξεκινά σε Windows 2000
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 318728 - Τελευταία αναθεώρηση: 10/10/2006 10:08:46 - Αναθεώρηση: 4.1

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server

 • kbother kbother kberrmsg kbhowtomaster KB318728
Σχόλια