Πώς να προσδιορίσετε ποιες εκδόσεις και τα επίπεδα service pack του Microsoft .NET Framework είναι εγκατεστημένες

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο είναι προϊόν λογισμικού μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και όχι ανθρώπινης μετάφρασης. Η Microsoft σάς προσφέρει άρθρα που είναι προϊόντα ανθρώπινης αλλά και μηχανικής μετάφρασης έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης μας στη δική σας γλώσσα. Ωστόσο, ένα άρθρο που έχει προκύψει από μηχανική μετάφραση δεν είναι πάντα άριστης ποιότητας. Ενδέχεται να περιέχει λεξιλογικά, συντακτικά ή γραμματικά λάθη, όπως ακριβώς τα λάθη που θα έκανε ένας μη φυσικός ομιλητής επιχειρώντας να μιλήσει τη γλώσσα σας. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες της. Επίσης, η Microsoft πραγματοποιεί συχνά ενημερώσεις στο λογισμικό μηχανικής μετάφρασης.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη: 318785
Περίληψη
Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο για να προσδιορίσετε ποια επίπεδο(-α) εκδόσεις και service pack στην το Microsoft .NET Framework είναι εγκατεστημένη.

Περισσότερες πληροφορίες
Χρησιμοποιήστε τις παρακάτω πληροφορίες μητρώου για να προσδιορίσετε ποια έκδοση(εις) και εγκαθίστανται επίπεδο(-α) service pack του Microsoft .NET Framework.

Για να το κάνετε αυτό, ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη, τύπος regedit με το Αναζήτηση προγραμμάτων και αρχείων (κάντε κλικ στο πλαίσιο Εκτέλεση και πληκτρολογήστε regedit με το Εκτέλεση DialogBox στα Windows XP), και στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο Εισαγάγετε.
 2. Με το Ο επεξεργαστής μητρώου, εντοπίστε το Όνομα του κλειδιού μητρώου στον παρακάτω πίνακα και ελέγξτε την τιμή για το .NET Framework σχετικά.


  .NET frameworkΕπίπεδο Service PackΌνομα του κλειδιού μητρώουΤιμή
  4 - ΠελάτηΑρχική έκδοσηSetup\NDP\v4\Client πλαίσιο HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\NETΌνομα: ΕγκατάστασηΠληκτρολογήστε: REG_DWORDΔεδομένα: 1
  Setup\NDP\v4\Client πλαίσιο HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\NETΌνομα: ΈκδοσηΠληκτρολογήστε: REG_SZΔεδομένα: 4.0.30319.0
  4 - ΠλήρηςΑρχική έκδοσηSetup\NDP\v4\Full πλαίσιο HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\NETΌνομα: ΕγκατάστασηΠληκτρολογήστε: REG_DWORDΔεδομένα: 1
  Setup\NDP\v4\Full πλαίσιο HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\NETΌνομα: ΈκδοσηΠληκτρολογήστε: REG_SZΔεδομένα: 4.0.30319.0
  3.5Αρχική έκδοσηSetup\NDP\v3.5 πλαίσιο HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\NETΌνομα: ΕγκατάστασηΠληκτρολογήστε: REG_DWORDΔεδομένα: 1
  Setup\NDP\v3.5 πλαίσιο HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\NETΌνομα: SPΠληκτρολογήστε: REG_DWORDΔεδομένα: 0
  3.5Το Service Pack 1Setup\NDP\v3.5 πλαίσιο HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\NETΌνομα: ΕγκατάστασηΠληκτρολογήστε: REG_DWORDΔεδομένα: 1
  Setup\NDP\v3.5 πλαίσιο HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\NETΌνομα: SPΠληκτρολογήστε: REG_DWORDΔεδομένα: 1
  3.0Αρχική έκδοσηΑκολουθήστε τις οδηγίες ανάπτυξης και την ανίχνευση σε αυτό το έγγραφο: http://MSDN.Microsoft.com/en-us/library/aa480173.aspx
  Setup\NDP\v3.0 πλαίσιο HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\NETΌνομα: SPΠληκτρολογήστε: REG_DWORDΔεδομένα: 0
  3.0Το Service Pack 1Setup\NDP\v3.0 πλαίσιο HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\NETΌνομα: ΕγκατάστασηΠληκτρολογήστε: REG_DWORDΔεδομένα: 1
  Setup\NDP\v3.0 πλαίσιο HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\NETΌνομα: SPΠληκτρολογήστε: REG_DWORDΔεδομένα: 1
  3.0Service Pack 2Setup\NDP\v3.0 πλαίσιο HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\NETΌνομα: ΕγκατάστασηΠληκτρολογήστε: REG_DWORDΔεδομένα: 1
  Setup\NDP\v3.0 πλαίσιο HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\NETΌνομα: SPΠληκτρολογήστε: REG_DWORDΔεδομένα: 2
  2.0Αρχική έκδοσηSetup\NDP\v2.0.50727 πλαίσιο HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\NET Όνομα: ΕγκατάστασηΠληκτρολογήστε: REG_DWORDΔεδομένα: 1
  Setup\NDP\v2.0.50727 πλαίσιο HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\NET Όνομα: SPΠληκτρολογήστε: REG_DWORDΔεδομένα: 0
  2.0Το Service Pack 1Setup\NDP\v2.0.50727 πλαίσιο HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\NET Όνομα: ΕγκατάστασηΠληκτρολογήστε: REG_DWORDΔεδομένα: 1
  Setup\NDP\v2.0.50727 πλαίσιο HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\NET Όνομα: SPΠληκτρολογήστε: REG_DWORDΔεδομένα: 1
  2.0Service Pack 2Setup\NDP\v2.0.50727 πλαίσιο HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\NET Όνομα: ΕγκατάστασηΠληκτρολογήστε: REG_DWORDΔεδομένα: 1
  Setup\NDP\v2.0.50727 πλαίσιο HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\NET Όνομα: SPΠληκτρολογήστε: REG_DWORDΔεδομένα: 2
  1.1 (σε λειτουργικά συστήματα 32-bit)Αρχική έκδοσηSetup\NDP\v1.1.4322 πλαίσιο HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\NETΌνομα: ΕγκατάστασηΠληκτρολογήστε: REG_DWORDΔεδομένα: 1
  Setup\NDP\v1.1.4322 πλαίσιο HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\NETΌνομα: SPΠληκτρολογήστε: REG_DWORDΔεδομένα: 0
  1.1 (σε λειτουργικά συστήματα 32-bit)Το Service Pack 1Setup\NDP\v1.1.4322 πλαίσιο HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\NETΌνομα: ΕγκατάστασηΠληκτρολογήστε: REG_DWORDΔεδομένα: 1
  1.1 (σε λειτουργικά συστήματα 64-bit)Αρχική έκδοσηSetup\NDP\v1.1.4322 πλαίσιο HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\NETΌνομα: ΕγκατάστασηΠληκτρολογήστε: REG_DWORDΔεδομένα: 1
  Setup\NDP\v1.1.4322 πλαίσιο HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\NETΌνομα: SPΠληκτρολογήστε: REG_DWORDΔεδομένα: 0
  1.1 (σε λειτουργικά συστήματα 64-bit)Το Service Pack 1Setup\NDP\v1.1.4322 πλαίσιο HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\NETΌνομα: ΕγκατάστασηΠληκτρολογήστε: REG_DWORDΔεδομένα: 1
  Setup\NDP\v1.1.4322 πλαίσιο HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\NETΌνομα: SPΠληκτρολογήστε: REG_DWORDΔεδομένα: 1
  1.0 (σε υποστηριζόμενες πλατφόρμες εκτός από τα Windows XP Media Center και Tablet PC)Αρχική έκδοση

  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Active Setup\Installed Components\ {78705f0d-e8db-4b2d-8193-982bdda15ecd}

  Όνομα: ΈκδοσηΠληκτρολογήστε: REG_SZΔεδομένα: 1.0.3705.0
  1.0 (σε υποστηριζόμενες πλατφόρμες εκτός από τα Windows XP Media Center και Tablet PC)Το Service Pack 1

  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Active Setup\Installed Components\ {78705f0d-e8db-4b2d-8193-982bdda15ecd}

  Όνομα: ΈκδοσηΠληκτρολογήστε: REG_SZΔεδομένα: 1.0.3705.1
  1.0 (σε υποστηριζόμενες πλατφόρμες εκτός από τα Windows XP Media Center και Tablet PC)Service Pack 2

  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Active Setup\Installed Components\ {78705f0d-e8db-4b2d-8193-982bdda15ecd}

  Όνομα: ΈκδοσηΠληκτρολογήστε: REG_SZΔεδομένα: 1.0.3705.2
  1.0 (σε υποστηριζόμενες πλατφόρμες εκτός από τα Windows XP Media Center και Tablet PC)Το Service Pack 3

  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Active Setup\Installed Components\ {78705f0d-e8db-4b2d-8193-982bdda15ecd}

  Όνομα: ΈκδοσηΠληκτρολογήστε: REG_SZΔεδομένα: 1.0.3705.3
  1.0 (συνοδεύουν τα Windows XP Media Center 2002/2004 και Tablet PC 2004)Service Pack 2

  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Active Setup\Installed Components\ {FDC11A6F-17D1-48f9-9EA3-9051954BAA24}

  Όνομα: ΈκδοσηΠληκτρολογήστε: REG_SZΔεδομένα: 1.0.3705.2
  1.0 (συνοδεύουν τα Windows XP Media Center 2005 και Tablet PC 2005)Το Service Pack 3

  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Active Setup\Installed Components\ {FDC11A6F-17D1-48f9-9EA3-9051954BAA24}

  Όνομα: ΈκδοσηΠληκτρολογήστε: REG_SZΔεδομένα: 1.0.3705.3

Συνιστάται η ανάπτυξη εντοπισμού

Για να εντοπίσει την ύπαρξη μιας συγκεκριμένης έκδοσης του .NET Framework, ανεξάρτητα από το επίπεδο Service Pack ή, για να εντοπίσετε ένα επίπεδο service pack ή μια νεότερη έκδοση επίπεδο service pack από την ίδια έκδοση του .NET Framework, χρησιμοποιήστε τις πληροφορίες μητρώου που παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα.

Κάντε κλικ εδώ, για να προβάλετε ή να αποκρύψετε τις λεπτομερείς πληροφορίες
.NET frameworkΕπίπεδο Service PackΌνομα του κλειδιού μητρώουΤιμή
4 - ΠελάτηΟποιαδήποτε έκδοσηSetup\NDP\v4\Client πλαίσιο HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\NETΕγκατάσταση = 1
4 - ΠλήρηςΟποιαδήποτε έκδοσηSetup\NDP\v4\Full πλαίσιο HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\NETΕγκατάσταση = 1
3.5Οποιαδήποτε έκδοσηSetup\NDP\v3.5 πλαίσιο HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\NETΕγκατάσταση = 1
3.5Service Pack 1 ή μεγαλύτεροSetup\NDP\v3.5 πλαίσιο HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\NETSP > = 1
3.0Οποιαδήποτε έκδοσηSetup\NDP\v3.0 πλαίσιο HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\NETΕγκατάσταση = 1
3.0Service Pack 1 ή μεγαλύτεροSetup\NDP\v3.0 πλαίσιο HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\NETSP > = 1
3.0Service Pack 2 ή μεγαλύτεροSetup\NDP\v3.0 πλαίσιο HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\NETSP > = 2
2.0Οποιαδήποτε έκδοσηSetup\NDP\v2.0.50727 πλαίσιο HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\NET Εγκατάσταση = 1
2.0Service Pack 1 ή μεγαλύτεροSetup\NDP\v2.0.50727 πλαίσιο HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\NET SP > = 1
2.0Service Pack 2 ή μεγαλύτεροSetup\NDP\v2.0.50727 πλαίσιο HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\NET SP > = 2
1.1Οποιαδήποτε έκδοσηSetup\NDP\v1.1.4322 πλαίσιο HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\NETΕγκατάσταση = 1
1.1Service Pack 1 ή μεγαλύτεροSetup\NDP\v1.1.4322 πλαίσιο HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\NETSP > = 1
1.0Οποιαδήποτε έκδοσηHKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\.NET Framework\Policy\v1.0Όνομα: 3705Πληκτρολογήστε: REG_SZ, υπάρχει
1.0 (σε υποστηριζόμενες πλατφόρμες εκτός από τα Windows XP Media Center και Tablet PC)Service Pack 1 ή μεγαλύτεροHKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Active Setup\Installed Components\ {78705f0d-e8db-4b2d-8193-982bdda15ecd} Έκδοση > = 1.0.3705.1
1.0 (σε υποστηριζόμενες πλατφόρμες εκτός από τα Windows XP Media Center και Tablet PC)Service Pack 2 ή μεγαλύτεροHKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Active Setup\Installed Components\ {78705f0d-e8db-4b2d-8193-982bdda15ecd} Έκδοση > = 1.0.3705.2
1.0 (σε υποστηριζόμενες πλατφόρμες εκτός από τα Windows XP Media Center και Tablet PC)Service Pack 3 ή μεγαλύτερηHKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Active Setup\Installed Components\ {78705f0d-e8db-4b2d-8193-982bdda15ecd} Έκδοση > = 1.0.3705.3
1.0 (συνοδεύουν τα Windows XP Media Center 2002/2004 και Tablet PC 2004)Service Pack 2 ή μεγαλύτεροHKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Active Setup\Installed Components\ {FDC11A6F-17D1-48f9-9EA3-9051954BAA24} Έκδοση > = 1.0.3705.2
1.0 (συνοδεύουν τα Windows XP Media Center 2005 και Tablet PC 2005)Service Pack 3 ή μεγαλύτερηHKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Active Setup\Installed Components\ {FDC11A6F-17D1-48f9-9EA3-9051954BAA24} Έκδοση > = 1.0.3705.3
Αναφορές
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα πλεονεκτήματα του .NET Framework, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
829019Πλεονεκτήματα του Microsoft .NET Framework

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Microsoft του αυτήν τη στιγμή υποστηρίζονται προϊόντων, επισκεφθείτε την Κύκλου ζωής υποστήριξης προϊόντων της Microsoft .

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το μητρώο των Windows, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:

256986Πληροφορίες μητρώου των Windows για προχωρημένους χρήστες

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 318785 - Τελευταία αναθεώρηση: 05/08/2013 05:42:00 - Αναθεώρηση: 13.0

Microsoft .NET Framework 1.0, Microsoft .NET Framework 1.1, Microsoft .NET Framework 2.0, Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 1 (x86), Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2, Microsoft .NET Framework 3.0, Microsoft .NET Framework 3.0 Service Pack 1, Microsoft .NET Framework 3.0 Service Pack 2, Microsoft .NET Framework 3.5, Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1, Microsoft .NET Framework 4.0

 • kbdownload kbinfo kbsetup kbmt KB318785 KbMtel
Σχόλια