Τρόπος ρύθμισης της υπηρεσίας DNS Caching υπολογιστή-πελάτη στα Windows XP και τον Windows Server 2003

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Η υποστήριξη για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015

Η υποστήριξη της Microsoft για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Για την έκδοση αυτού του άρθρου που αφορά τα Windows 2000, ανατρέξτε στο άρθρο 245437.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η εσφαλμένη χρήση του Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρά ζητήματα, τα οποία ίσως απαιτήσουν την επανεγκατάσταση του λειτουργικού σας συστήματος. Η Microsoft δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι τα θέματα που προκύπτουν από την εσφαλμένη χρήση του Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) είναι δυνατό να επιλυθούν. Χρησιμοποιήστε τον Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) με δική σας ευθύνη.
Περίληψη
Τα Windows περιέχουν μνήμη προσωρινής αποθήκευσης DNS (Domain Name System) υπολογιστή-πελάτη. Η δυνατότητα προσωρινής αποθήκευσης DNS υπολογιστή-πελάτη ενδέχεται να δημιουργήσει την εσφαλμένη εντύπωση ότι η "Εξυπηρέτηση εκ περιτροπής" του DNS δεν πραγματοποιείται από το διακομιστή DNS στον υπολογιστή-πελάτη με Windows. Όταν χρησιμοποιείτε την εντολή ping για να αναζητήσετε το ίδιο όνομα τομέα εγγραφής A, ο υπολογιστής-πελάτης ενδέχεται να χρησιμοποιήσει την ίδια διεύθυνση IP. Αυτή η συμπεριφορά είναι διαφορετική από αυτήν των λειτουργικών συστημάτων της Microsoft που είναι παλαιότερα από τα Windows 2000. Αυτά τα λειτουργικά συστήματα δεν περιλαμβάνουν τη δυνατότητα προσωρινής αποθήκευσης DNS για υπολογιστές-πελάτες. Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο απενεργοποίησης της δυνατότητας προσωρινής αποθήκευσης DNS.

Σημείωση Αυτό το άρθρο αναφέρεται στο τμήμα υπολογιστή-πελάτη του DNS. Μην χρησιμοποιείτε αυτές τις πληροφορίες για την πραγματοποίηση αλλαγών σε διακομιστές DNS.
Περισσότερες πληροφορίες
Για να διακόψετε την προσωρινή αποθήκευση DNS, εκτελέστε μία από τις ακόλουθες εντολές:
 • net stop dnscache

  -ή-
 • sc όνομα_διακομιστή stop dnscache
Για να απενεργοποιήσετε μόνιμα την προσωρινή αποθήκευση DNS στα Windows, χρησιμοποιήστε το εργαλείο "Ελεγκτής υπηρεσίας" (Service Controller) ή το εργαλείο "Υπηρεσίες" (Services) για να ορίσετε τον τύπο εκκίνησης της υπηρεσίας DNS Client σε "Απενεργοποιημένο" (Disabled). Σημειώστε ότι το όνομα της υπηρεσίας Windows DNS Client ενδέχεται επίσης να εμφανίζεται ως "Dnscache."

Σημείωση Οι συνολικές επιδόσεις του υπολογιστή-πελάτη μειώνονται και η κυκλοφορία δικτύου των ερωτημάτων DNS αυξάνεται όταν απενεργοποιηθεί η μνήμη cache της επίλυσης DNS.

Η υπηρεσία DNS Client βελτιστοποιεί τις επιδόσεις της επίλυσης ονομάτων DNS, αποθηκεύοντας στη μνήμη ονόματα που είχαν επιλυθεί προηγουμένως. Εάν η υπηρεσία DNS Client απενεργοποιηθεί, ο υπολογιστής θα εξακολουθήσει να έχει τη δυνατότητα επίλυσης ονομάτων DNS, χρησιμοποιώντας τους διακομιστές DNS δικτύου.

Όταν η επίλυση των Windows λάβει θετική ή αρνητική απόκριση σε ένα ερώτημα, προσθέτει αυτήν τη θετική ή αρνητική απόκριση στη μνήμη cache που χρησιμοποιεί και, ως αποτέλεσμα, δημιουργεί μια εγγραφή πόρου DNS. Η επίλυση ελέγχει πάντοτε τη μνήμη cache πριν υποβάλλει ερώτημα σε οποιονδήποτε διακομιστή DNS. Εάν μια εγγραφή πόρου DNS υπάρχει στη μνήμη cache, η επίλυση χρησιμοποιεί την εγγραφή από τη μνήμη cache αντί να υποβάλλει ερώτημα σε διακομιστή. Αυτή η συμπεριφορά επισπεύδει την υποβολή ερωτημάτων και μειώνει την κυκλοφορία του δικτύου για ερωτήματα DNS.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο Ipconfig για να προβάλετε και να κάνετε εκκαθάριση της μνήμης cache της επίλυσης DNS. Για να προβάλετε τη μνήμη cache της επίλυσης DNS, πληκτρολογήστε ipconfig /displaydns σε μια γραμμή εντολών. Το Ipconfig εμφανίζει τα περιεχόμενα της μνήμης cache της επίλυσης DNS, συμπεριλαμβανομένων των εγγραφών πόρων DNS, οι οποίες φορτώνονται από πριν από το αρχείο Hosts και των ονομάτων που ζητήθηκαν πρόσφατα, τα οποία επιλύθηκαν από το σύστημα. Μετά από ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, η επίλυση απορρίπτει την εγγραφή από τη μνήμη cache. Το χρονικό διάστημα καθορίζεται στο TTL (Time to Live) που σχετίζεται με την εγγραφή πόρου DNS. Μπορείτε επίσης να κάνετε εκκαθάριση της μνήμης cache με μη αυτόματο τρόπο. Μετά την εκκαθάριση της μνήμης cache, ο υπολογιστής πρέπει να διατυπώσει ξανά ερώτημα σε διακομιστές DNS για οποιεσδήποτε εγγραφές πόρων DNS που επιλύθηκαν προηγουμένως από τον υπολογιστή. Για να διαγράψετε τις καταχωρήσεις από τη μνήμη cache της επίλυσης DNS, πληκτρολογήστε ipconfig /flushdns σε μια γραμμή εντολών.

Χρήση του μητρώου για τον έλεγχο του χρόνου προσωρινής αποθήκευσης

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο περιέχει πληροφορίες σχετικά με την τροποποίηση του μητρώου. Πριν να τροποποιήσετε το μητρώο, βεβαιωθείτε ότι έχετε δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας και ότι γνωρίζετε τον τρόπο επαναφοράς του μητρώου, σε περίπτωση που προκύψει κάποιο θέμα. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας, τον τρόπο επαναφοράς και επεξεργασίας του μητρώου, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
256986 Ορισμός του Μητρώου των Microsoft Windows
Το χρονικό διάστημα προσωρινής αποθήκευσης μιας θετικής ή αρνητικής απόκρισης εξαρτάται από τις τιμές των καταχωρήσεων στο ακόλουθο κλειδί μητρώου:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DNSCache\Parameters
Το TTL για τις θετικές αποκρίσεις είναι μικρότερο από τις ακόλουθες τιμές:
 • Ο αριθμός των εγγραφών καθορίζεται στην απάντηση ερωτήματος που έλαβε η επίλυση
 • Η τιμή της ρύθμισης μητρώου
  MaxCacheTtl
  .

Σημειώσεις
 • Το προεπιλεγμένο TTL για θετικές απαντήσεις είναι 86.400 δευτερόλεπτα (1 ημέρα).
 • Το TTL για αρνητικές απαντήσεις είναι ο αριθμός των δευτερολέπτων που καθορίζεται στη ρύθμιση μητρώου
  MaxNegativeCacheTtl
  .
 • Το προεπιλεγμένο TTL για αρνητικές απαντήσεις είναι 900 δευτερόλεπτα (15 λεπτά).
Εάν δεν θέλετε να γίνεται προσωρινή αποθήκευση των αρνητικών απαντήσεων, ορίστε τη ρύθμιση μητρώου
MaxNegativeCacheTtl
σε 0.

Για να ορίσετε το χρονικό διάστημα προσωρινής αποθήκευσης σε έναν υπολογιστή-πελάτη:
 1. Εκκινήστε τον Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) (Regedit.exe).
 2. Εντοπίστε και κατόπιν κάντε κλικ στο ακόλουθο κλειδί μητρώου:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Dnscache\Parameters
 3. Στο μενού Επεξεργασία (Edit), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Δημιουργία (New), κάντε κλικ στην εντολή Τιμή DWORD (DWORD Value) και κατόπιν προσθέστε τις εξής τιμές στο μητρώο:
  Όνομα τιμής:
  MaxCacheTtl

  Τύπος δεδομένων: REG_DWORD
  Προεπιλεγμένη τιμή: 86400 δευτερόλεπτα
  Δεδομένα τιμής: Εάν μειώσετε στο 1 δευτερόλεπτο τη μέγιστη τιμή TTL της μνήμης cache του DNS στον υπολογιστή-πελάτη, τότε φαίνεται ότι η μνήμη cache του DNS στον υπολογιστή-πελάτη έχει απενεργοποιηθεί.

  Όνομα τιμής:
  MaxNegativeCacheTtl

  Τύπος δεδομένων: REG_DWORD
  Προεπιλογή: 900 δευτερόλεπτα
  Δεδομένα τιμής: Ορίστε την τιμή σε 0 εάν δεν θέλετε να γίνεται προσωρινή αποθήκευση αρνητικών απαντήσεων.
  (Value name:
  MaxCacheTtl

  Data type: REG_DWORD
  Default value: 86400 seconds
  Value data: If you lower the Maximum TTL value in the client's DNS cache to 1 second, this gives the appearance that the client-side DNS cache has been disabled.

  Value name:
  MaxNegativeCacheTtl

  Data type: REG_DWORD
  Default: 900 seconds
  Value data: Set the value to 0 if you do not want negative responses to be cached.)
 4. Εντοπίστε την τιμή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 5. Κλείστε τον Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor).

Προτεραιότητα υποδικτύου (Subnet Prioritization)

Η επίλυση DNS των Windows XP χρησιμοποιεί επίσης την "Προτεραιότητα υποδικτύου" (Subnet Prioritization). Εάν η επίλυση λάβει πολλές αντιστοιχίσεις διευθύνσεων IP (εγγραφές πόρων A) από ένα διακομιστή DNS και ορισμένες από τις εγγραφές διαθέτουν διευθύνσεις IP από δίκτυα με τα οποία ο υπολογιστής είναι απευθείας συνδεδεμένος, η επίλυση τοποθετεί πρώτες αυτές τις εγγραφές πόρων. Αυτή η συμπεριφορά μειώνει την κυκλοφορία του δικτύου στα υποδίκτυα, επιβάλλοντας στους υπολογιστές να συνδέονται με πόρους δικτύου που βρίσκονται πιο κοντά σε αυτούς.

Παρόλο που η προτεραιότητα υποδικτύου δεν μειώνει την κυκλοφορία δικτύου σε υποδίκτυα, σε ορισμένες περιοχές ενδέχεται να προτιμάτε τη χρήση της δυνατότητας "Εξυπηρέτηση εκ περιτροπής" (round robin) που λειτουργεί όπως περιγράφεται στο RFC 1794. Εάν ισχύει αυτό, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη δυνατότητα "Προτεραιότητα υποδικτύου" (Subnet Prioritization) στους υπολογιστής-πελάτες, προσθέτοντας την καταχώρηση μητρώου
PrioritizeRecordData
με την τιμή 0 (τύπος δεδομένων REG_DWORD) στο ακόλουθο κλειδί μητρώου:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DnsCache\Parameters
Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων παρακάτω για να προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
297510 Μέθοδος τροποποίησης του TTL (Time to Live) σε εγγραφές DNS
286834 Η υπηρεσία DNS Client δεν επιστρέφει στη χρήση του πρώτου διακομιστή
Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη λευκή βίβλο του DNS στα Windows 2000. Για να προβάλετε αυτήν τη λευκή βίβλο, επισκεφθείτε μία από τις ακόλουθες τοποθεσίες της Microsoft στο Web (στα αγγλικά): Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση του Microsoft Windows XP Professional Resource Kit, κεφάλαιο "Προσωρινή αποθήκευση DNS, Προτεραιότητα δικτύου και Ασφάλεια."
dnscache DNS cache client MaxCacheEntryTtlLimit NegativeCacheTime MaxCacheTtl
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 318803 - Τελευταία αναθεώρηση: 10/12/2007 07:35:00 - Αναθεώρηση: 2.3

Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows XP Professional

 • kbhowto kbinfo kbnetwork KB318803
Σχόλια