13 Σεπτεμβρίου 2016, η ενημερωμένη έκδοση για το Microsoft Office

Η υποστήριξη για το Office 2003 έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για το Office 2003 στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί χρησιμοποιώντας λογισμικό μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και μπορείτε να το διορθώσετε χρησιμοποιώντας την τεχνολογία Community Translation Framework (CTF) (Πλαίσιο μετάφρασης κοινότητας). Η Microsoft παρέχει μηχανική μετάφραση, επεξεργασία μετά τη μηχανική μετάφραση από την κοινότητα και άρθρα μεταφρασμένα από επαγγελματίες προκειμένου να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής βάσης σε πολλές γλώσσες. Τα άρθρα μηχανικής μετάφρασης και αυτά που επεξεργάζονται ύστερα από μηχανική μετάφραση ενδέχεται να περιέχουν σφάλματα στο λεξιλόγιο, στη σύνταξη ή/και στη γραμματική. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες μας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το CTF, μεταβείτε στην τοποθεσία http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/el.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη: 3188548
Εισαγωγή
Στις τρίτη, 13 Σεπτεμβρίου 2016, η Microsoft κυκλοφόρησε τις ακόλουθες ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας και δεν αφορά θέματα ασφαλείας. Αυτές οι μηνιαίες ενημερωμένες εκδόσεις έχουν σχεδιαστεί για να βοηθήσουν τους πελάτες να διατηρούν τους υπολογιστές τους ασφαλείς και ενημερωμένους. Συνιστούμε να εγκαταστήσετε όλες τις ενημερωμένες εκδόσεις που ισχύουν για εσάς.
Μηνιαία ενημέρωση για ενημερωμένες εκδόσεις
Οι ενημερωμένες εκδόσεις στα ακόλουθα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft περιλαμβάνονται στις 13 Σεπτεμβρίου 2016, ενημέρωση.

Microsoft Office 2016

Το προϊόνΑριθμός τίτλου και του άρθρου γνωσιακής βάσης
Excel 2016MS16-107: Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το Excel 2016: 13 Σεπτεμβρίου 2016 (KB3118290)
Office 2016MS16-107: Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το Office 2016: 13 Σεπτεμβρίου 2016 (KB3118292)
Office 20166 Σεπτεμβρίου 2016, η ενημερωμένη έκδοση για το Office 2016 (KB3115276)
Office 20166 Σεπτεμβρίου 2016, η ενημερωμένη έκδοση για το Office 2016 (KB3115418)
Office 20166 Σεπτεμβρίου 2016, η ενημερωμένη έκδοση για το Office 2016 (KB3115420)
Office 20166 Σεπτεμβρίου 2016, η ενημερωμένη έκδοση για το Office 2016 (KB3115422)
Office 20166 Σεπτεμβρίου 2016, η ενημερωμένη έκδοση για το Office 2016 (KB3115495)
Office 20166 Σεπτεμβρίου 2016, η ενημερωμένη έκδοση για το Office 2016 (KB3118259)
Office 20166 Σεπτεμβρίου 2016, η ενημερωμένη έκδοση για το Office 2016 (KB3118260)
Πακέτο γλώσσας περιβάλλοντος εργασίας του Office 20166 Σεπτεμβρίου 2016, η ενημερωμένη έκδοση για το πακέτο γλώσσας περιβάλλοντος εργασίας του Office 2016 (KB3118261)
OneDrive για την επιχείρηση για το Office 20166 Σεπτεμβρίου 2016, ενημερωμένη έκδοση για το OneDrive για την επιχείρηση για το Office 2016 (KB3118265)
Outlook 2016MS16-107: Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το Outlook 2016: 13 Σεπτεμβρίου 2016 (KB3118293)
Το PowerPoint 20166 Σεπτεμβρίου 2016, της ενημερωμένης έκδοσης για το PowerPoint 2016 (KB3115498)
Το Project 20166 Σεπτεμβρίου 2016, η ενημερωμένη έκδοση για το 2016 έργου (KB3118266)
Skype για επαγγελματική 20166 Σεπτεμβρίου 2016, η ενημερωμένη έκδοση για το Skype για επαγγελματική 2016 (KB3118288)
Visio 20166 Σεπτεμβρίου 2016, η ενημερωμένη έκδοση για το Visio 2016 (KB3115494)
Word 20166 Σεπτεμβρίου 2016, η ενημερωμένη έκδοση για το Word 2016 (KB3118291)

Microsoft Office 2013

Το προϊόνΑριθμός τίτλου και του άρθρου γνωσιακής βάσης
2013 πρόσβασης6 Σεπτεμβρίου 2016, η ενημερωμένη έκδοση για το 2013 πρόσβασης (KB3114948)
Excel 2013MS16-107: Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το Excel 2013: 13 Σεπτεμβρίου 2016 (KB3118284)
Lync 2013 (Skype για επιχειρήσεις)6 Σεπτεμβρίου 2016, ενημερωμένη έκδοση για το 2013 Lync (Skype για επιχειρήσεις) (KB3118281)
Office 2013MS16-107: Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το Office 2013: 13 Σεπτεμβρίου 2016 (KB3118268)
Office 20136 Σεπτεμβρίου 2016, η ενημερωμένη έκδοση για το Office 2013 (KB3115257)
Office 20136 Σεπτεμβρίου 2016, η ενημερωμένη έκδοση για το Office 2013 (KB3115485)
OneDrive για την επιχείρηση για το Office 20136 Σεπτεμβρίου 2016, ενημερωμένη έκδοση για το OneDrive για την επιχείρηση για το Office 2013 (KB3115492)
Outlook 2013MS16-107: Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το Outlook 2013: 13 Σεπτεμβρίου 2016 (KB3118280)
Το PowerPoint 2013MS16-107: Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το PowerPoint 2013: 13 Σεπτεμβρίου 2016 (KB3115487)
2013 έργου6 Σεπτεμβρίου 2016, η ενημερωμένη έκδοση για το 2013 έργου (KB3115493)
Visio 20136 Σεπτεμβρίου 2016, η ενημερωμένη έκδοση για το 2013 Visio (KB3115428)
Το Word 20136 Σεπτεμβρίου 2016, η ενημερωμένη έκδοση για το Word 2013 (KB3118276)

Microsoft Office 2010

Το 2007 Microsoft Office

Το προϊόνΑριθμός τίτλου και του άρθρου γνωσιακής βάσης
Excel 2007MS16-107: Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το Excel 2007: 13 Σεπτεμβρίου 2016 (KB3115459)
Το Excel Viewer 2007MS16-107: Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το Excel Viewer 2007: 13 Σεπτεμβρίου 2016 (KB3115463)
Office 2007MS16-107: Περιγραφή της ενημέρωσης ασφαλείας για την οικογένεια προγραμμάτων 2007 Microsoft Office: 13 Σεπτεμβρίου 2016 (KB3118300)
Office συμβατότητας Pack Service Pack 3MS16-107: Περιγραφή της ενημέρωσης ασφαλείας για το Microsoft Office συμβατότητας Pack Service Pack 3: 13 Σεπτεμβρίου 2016 (KB3115462)
Office συμβατότητας Pack Service Pack 3MS16-107: Περιγραφή της ενημέρωσης ασφαλείας για το Microsoft Office συμβατότητας Pack Service Pack 3: 13 Σεπτεμβρίου 2016 (KB2597974)
Το Outlook 2007MS16-107: Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το Outlook 2007: 13 Σεπτεμβρίου 2016 (KB3118303)
PowerPoint 2007MS16-107: Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το PowerPoint 2007: 13 Σεπτεμβρίου 2016 (KB3114744)

Microsoft Office 2003

Το προϊόνΑριθμός τίτλου και του άρθρου γνωσιακής βάσης
Office 2003MS16-107: Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το Office 2003: 13 Σεπτεμβρίου 2016 (KB3118297)

Microsoft Office για Mac 2011 και Microsoft Office 2016 για Mac

2016 διακομιστή του SharePoint

Του SharePoint Server 2013, του Project Server 2013 και SharePoint Foundation 2013

Το προϊόνΑριθμός τίτλου και του άρθρου γνωσιακής βάσης
Υπηρεσίες του Excel στο SharePoint Server 2013MS16-107: Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για τις υπηρεσίες του Excel στο SharePoint Server 2013: 13 Σεπτεμβρίου 2016 (KB3115169)
Office Web Apps διακομιστή 2013MS16-107: Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το Office Web Apps διακομιστή 2013: 13 Σεπτεμβρίου 2016 (KB3118270)
Project Server 201313 Σεπτεμβρίου 2016, αθροιστική ενημερωμένη έκδοση για το Project Server 2013 (KB3118274)
Project Server 201313 Σεπτεμβρίου 2016, η ενημερωμένη έκδοση για το Project Server 2013 (KB3118285)
Του SharePoint Foundation 201313 Σεπτεμβρίου 2016, αθροιστική ενημερωμένη έκδοση για το SharePoint Foundation 2013 (KB3118271)
Του SharePoint Foundation 201313 Σεπτεμβρίου 2016, η ενημερωμένη έκδοση για το SharePoint Foundation 2013 (KB3118283)
Του SharePoint Foundation 201313 Σεπτεμβρίου 2016, η ενημερωμένη έκδοση για το SharePoint Foundation 2013 (KB3118287)
2013 διακομιστή του SharePointMS16-107: Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το 2013 διακομιστή SharePoint: 13 Σεπτεμβρίου 2016 (KB3054862)
2013 διακομιστή του SharePoint13 Σεπτεμβρίου 2016, αθροιστική ενημερωμένη έκδοση για το 2013 διακομιστή SharePoint (KB3118279)
2013 διακομιστή του SharePoint13 Σεπτεμβρίου 2016, η ενημερωμένη έκδοση για το 2013 διακομιστή SharePoint (KB3118269)
SDK στοιχεία του SharePoint Server 2013 προγράμματος-πελάτη6 Σεπτεμβρίου 2016, η ενημερωμένη έκδοση για το SharePoint Server 2013 προγράμματος-πελάτη στοιχεία SDK (KB3115490)
Το Word Automation Services στο SharePoint Server 2013MS16-107: Περιγραφή της ενημέρωσης ασφαλείας για το Word Automation Services στο SharePoint Server 2013: 13 Σεπτεμβρίου 2016 (KB3115443)

SharePoint Server 2010

SharePoint Server 2007

Το προϊόνΑριθμός τίτλου και του άρθρου γνωσιακής βάσης
Οι υπηρεσίες Excel στο Microsoft SharePoint Server 2007MS16-107: Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για τις υπηρεσίες του Excel στο Microsoft SharePoint Server 2007: 13 Σεπτεμβρίου 2016 (KB3115112)

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί με μηχανική μετάφραση

Eigenschaften

Artikelnummer: 3188548 – Letzte Überarbeitung: 09/15/2016 08:22:00 – Revision: 1.0

Microsoft Office Home and Business 2016, Microsoft Office Home and Student 2016, Microsoft Office Personal 2016, Microsoft Office Professional 2016, Microsoft Office Professional Plus 2016, Microsoft Office Standard 2016, Excel 2016, Outlook 2016, PowerPoint 2016, Microsoft Project Professional 2016, Microsoft Project Standard 2016, Visio Professional 2016, Visio Standard 2016, Word 2016, Skype for Business 2016, Microsoft Office 2013 Service Pack 1, Microsoft Project 2013 Service Pack 1, Microsoft Visio 2013 Service Pack 1, Microsoft Office 2010 Service Pack 2, Microsoft PowerPoint 2010 Viewer Service Pack 2, Microsoft Project 2010 Service Pack 2, Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office Excel 2007 (Home and Student version), Microsoft Office Excel Viewer 2007, 2007 Microsoft Office Suite Service Pack 3, Compatibility Pack for Microsoft Office 2007 File Formats, Microsoft Office Outlook 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007 (Home and Student version), Microsoft Office 2003 Service Pack 3, Microsoft Office Online Server, Microsoft SharePoint Server 2016, Microsoft SharePoint Server 2013 Service Pack 1, Microsoft Office Web Apps Server 2013 Service Pack 1, Microsoft Project Server 2013 Service Pack 1, Microsoft SharePoint Foundation 2013 Service Pack 1, Microsoft SharePoint Server 2010 Service Pack 2, Microsoft Project Server 2010 Service Pack 2, Microsoft Office SharePoint Server 2007, Microsoft Office 2016 for Mac, Microsoft Office for Mac Academic 2011, Microsoft Office for Mac Home and Business 2011, Microsoft Office for Mac Home and Business 2011 Home Use Program, Microsoft Office for Mac Home and Student 2011, Microsoft Office for Mac 2011

  • kbsurveynew kbexpertisebeginner kbexpertiseinter kbmt KB3188548 KbMtel
Feedback