Χώρου αποθήκευσης ερωτήματος επιστρέφει ασυνήθιστους χαρακτήρες, όταν χρησιμοποιείται ένας τελεστής ΣΥΝΔΈΣΜΟΥ στο SQL Server 2016

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί χρησιμοποιώντας λογισμικό μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και μπορείτε να το διορθώσετε χρησιμοποιώντας την τεχνολογία Community Translation Framework (CTF) (Πλαίσιο μετάφρασης κοινότητας). Η Microsoft παρέχει μηχανική μετάφραση, επεξεργασία μετά τη μηχανική μετάφραση από την κοινότητα και άρθρα μεταφρασμένα από επαγγελματίες προκειμένου να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής βάσης σε πολλές γλώσσες. Τα άρθρα μηχανικής μετάφρασης και αυτά που επεξεργάζονται ύστερα από μηχανική μετάφραση ενδέχεται να περιέχουν σφάλματα στο λεξιλόγιο, στη σύνταξη ή/και στη γραμματική. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες μας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το CTF, μεταβείτε στην τοποθεσία http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/el.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη: 3189364
Συμπτώματα
Ας υποθέσουμε ότι ενεργοποιείτε τη λειτουργία χώρου αποθήκευσης ερωτήματος για μια βάση δεδομένων σε μια παρουσία του SQL Server 2016. Όταν πραγματοποιείτε ερώτημα για το σχέδιο ερωτήματος χρησιμοποιώντας λειτουργίες συνδέσμου, στη στήλη query_planστο αποτέλεσμα του ερωτήματος περιέχει ασυνήθιστους χαρακτήρες.

Για παράδειγμα, μπορείτε να ενώσετε sys.query_store_planσε μια άλλη προβολή, όπως το ακόλουθο ερώτημα:

ΕΠΙΛΈΞΤΕ qt.query_sql_text, q.query_id, qt.query_text_id, p.plan_id, p.query_plan
ΑΠΌ sys.query_store_query_text ΩΣ qt
INNER JOIN sys.query_store_query ΩΣ q ON qt.query_text_id = q.query_text_id
INNER JOIN sys.query_store_plan ΩΣ p ON q.query_id = p.query_id

Σε αυτήν την περίπτωση, η στήληquery_planστο αποτέλεσμα του ερωτήματος περιέχει χαρακτήρες, όπως τα εξής:

传/傳

Προτεινόμενη αντιμετώπιση
Η ενημέρωση κώδικα για το ζήτημα αυτό περιλαμβάνεται στην την ακόλουθη αθροιστική ενημερωμένη έκδοση για τον SQL Server:

Σχετικά με τις αθροιστικές ενημερωμένες εκδόσεις για τον SQL Server
Κάθε νέα αθροιστική ενημερωμένη έκδοση για τον SQL Server περιέχει όλες τις επείγουσες επιδιορθώσεις και όλες τις ασφαλείας διορθώνει που συμπεριλήφθηκαν με την προηγούμενη αθροιστική ενημερωμένη έκδοση. Αποσύρετε τις πιο πρόσφατες αθροιστικές ενημερωμένες εκδόσεις για τον SQL Server:

Εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης
Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, μην συμμετάσχετε σε sys.query_store_planσε άλλη προβολή κατά την προσπάθειά σας να ανακτήσετεquery_plan. Αντίθετα, για να ανακτήσετε query_plan για μια δεδομένη plan_id, εκτελέστε ένα ξεχωριστό ερώτημα για τοplan_id που μοιάζει με το ακόλουθο:

Επιλέξτε plan_id, query_plan
από sys.query_store_plan
όπου plan_id =plan_id
Κατάσταση
Η Microsoft έχει επιβεβαιώσει ότι πρόκειται για ένα ζήτημα των προϊόντων της Microsoft που παρατίθενται στην ενότητα "Ισχύει για".
Αναφορές
Ενημερωθείτε σχετικά με το ορολογία Χρησιμοποιεί η Microsoft για την περιγραφή ενημερωμένων εκδόσεων λογισμικού.

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 3189364 - Τελευταία αναθεώρηση: 09/22/2016 05:03:00 - Αναθεώρηση: 1.0

Microsoft SQL Server 2016 Developer, Microsoft SQL Server 2016 Enterprise, Microsoft SQL Server 2016 Enterprise Core, Microsoft SQL Server 2016 Standard

  • kbqfe kbfix kbexpertiseinter kbsurveynew kbmt KB3189364 KbMtel
Σχόλια