Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Εμφανίζεται το μήνυμα λάθους "H εφαρμογή απέτυχε να ξεκινήσει, επειδή το στοιχείο framedyn.dll δεν εντοπίστηκε" (Application has failed to start because framedyn.dll was not found) κατά το άνοιγμα του παραθύρου διαλόγου "Ιδιότητες συστήματος"

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Συμπτώματα
Όταν κάνετε διπλό κλικ στην επιλογή Σύστημα (System) του Πίνακα Ελέγχου (Control Panel) ή όταν κάνετε δεξιό κλικ στο φάκελο Ο Υπολογιστής μου (My Computer) και, στη συνέχεια, κάνετε κλικ στην εντολή Ιδιότητες (Properties), ενδέχεται να εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
rundll32.exe - Δεν ήταν δυνατός ο εντοπισμός στοιχείου

Αυτή η εφαρμογή απέτυχε να ξεκινήσει, επειδή το στοιχείο framedyn.dll δεν εντοπίστηκε. Η επανάληψη εγκατάστασης της εφαρμογής ίσως διορθώσει το πρόβλημα. (rundll32.exe - Unable To Locate Component This application has failed to start because framedyn.dll was not found. Re-installing the application may fix this problem.)
Αιτία
Αυτό το ζήτημα παρουσιάζεται όταν ισχύει μία από τις ακόλουθες συνθήκες:
 • Το αρχείο %SYSTEMROOT%\System32\Wbem\Framedyn.dll λείπει ή είναι κατεστραμμένο.
 • Η μεταβλητή περιβάλλοντος Path των Windows δεν παραπέμπει στο φάκελο %SYSTEMROOT%\System32\Wbem.
Προτεινόμενη αντιμετώπιση
Για να επιλύσουμε το πρόβλημα για λογαριασμό σας, ανατρέξτε στην ενότητα "Αυτόματη επίλυση". Εάν προτιμάτε να επιλύσετε το πρόβλημα μόνοι σας, επισκεφτείτε την ενότητα "Επίλυση από το χρήστη".

Αυτόματη επίλυσηΓια αυτόματη επίλυση αυτού του προβλήματος, κάντε κλικ στο κουμπί ή στη σύνδεση Επίλυση (Fix it). Επιλέξτε Εκτέλεση (Run) στο παράθυρο διαλόγου Λήψη αρχείου (File Download) και ακολουθήστε τα βήματα στον Οδηγό επίλυσης.

Σημειώσεις
 • Αυτός ο οδηγός ενδέχεται να είναι διαθέσιμος μόνο στα Αγγλικά. Ωστόσο, η αυτόματη επίλυση μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για άλλες εκδόσεις γλώσσας των Windows. 
 • Εάν δεν βρίσκεστε στον υπολογιστή που έχει το πρόβλημα, αποθηκεύστε τη λύση αυτόματης επίλυσης σε μια μονάδα flash ή σε κάποιο CD και, στη συνέχεια, εκτελέστε τη στον υπολογιστή που εμφανίζει το πρόβλημα.

Στη συνέχεια, μεταβείτε στην ενότητα "Επιλύθηκε το πρόβλημα;".Επίλυση από το χρήστη

Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, χρησιμοποιήστε και τις δύο ακόλουθες μεθόδους.

Αντικατάσταση του αρχείου Framedyn.dll

 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run).
 2. Στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open), πληκτρολογήστε %systemroot%\system32\dllcache και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 3. Κάντε δεξιό κλικ στο στοιχείο framedyn.dll και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Αντιγραφή (Copy).
 4. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run).
 5. Στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open), πληκτρολογήστε %systemroot%\system32\wbem και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 6. Από το μενού Επεξεργασία (Edit), κάντε κλικ στην εντολή Επικόλληση (Paste). Εάν σας ζητηθεί να αντικαταστήσετε το υπάρχον αρχείο, κάντε κλικ στο κουμπί Ναι (Yes).

Επαλήθευση μεταβλητών συστήματος

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), κάντε δεξιό κλικ στο εικονίδιο Ο Υπολογιστής μου (My Computer) και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες (Properties). Εάν εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα λάθους, κάντε κλικ στο κουμπί OK:
  rundll32.exe - Δεν ήταν δυνατός ο εντοπισμός στοιχείου

  Αυτή η εφαρμογή απέτυχε να ξεκινήσει, επειδή το στοιχείο framedyn.dll δεν εντοπίστηκε. Η επανάληψη εγκατάστασης της εφαρμογής ίσως διορθώσει το πρόβλημα. (rundll32.exe - Unable To Locate Component This application has failed to start because framedyn.dll was not found. Re-installing the application may fix this problem.)
 2. Στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες συστήματος (System Properties), κάντε κλικ στην καρτέλα Για προχωρημένους (Advanced).
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Μεταβλητές περιβάλλοντος (Environment Variables).
 4. Στην περιοχή Μεταβλητές συστήματος (System variables), κάντε κλικ στο στοιχείο Path και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επεξεργασία (Edit).

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στην περίπτωση που δεν παρατίθεται η μεταβλητή Path, κάντε κλικ στο κουμπί Δημιουργία (New). Στο πλαίσιο Όνομα μεταβλητής (Variable name), πληκτρολογήστε Path.
 5. Στο πλαίσιο Όνομα μεταβλητής (Variable name), πληκτρολογήστε τα ακόλουθα:
  %SystemRoot%\system32;%SystemRoot%;%SystemRoot%\System32\wbem
 6. Κάντε κλικ στο κουμπί OK τρεις φορές (κάθε φορά που εμφανίζεται ως επιλογή).

Με αυτήν την ενέργεια επιλύθηκε το πρόβλημα;

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 319114 - Τελευταία αναθεώρηση: 05/13/2011 07:48:00 - Αναθεώρηση: 4.0

 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • kberrmsg kbprb kbmsifixme kbfixme KB319114
Σχόλια