Ηλεκτρονική ανταλλαγή χρήστες βλέπουν σύμβολα hash αντί για πληροφορίες διαθεσιμότητας των χρηστών εσωτερικής εγκατάστασης

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί χρησιμοποιώντας λογισμικό μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και μπορείτε να το διορθώσετε χρησιμοποιώντας την τεχνολογία Community Translation Framework (CTF) (Πλαίσιο μετάφρασης κοινότητας). Η Microsoft παρέχει μηχανική μετάφραση, επεξεργασία μετά τη μηχανική μετάφραση από την κοινότητα και άρθρα μεταφρασμένα από επαγγελματίες προκειμένου να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής βάσης σε πολλές γλώσσες. Τα άρθρα μηχανικής μετάφρασης και αυτά που επεξεργάζονται ύστερα από μηχανική μετάφραση ενδέχεται να περιέχουν σφάλματα στο λεξιλόγιο, στη σύνταξη ή/και στη γραμματική. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες μας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το CTF, μεταβείτε στην τοποθεσία http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/el.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη: 3193485
ΤΟ ΠΡΌΒΛΗΜΑ
Όταν οι χρήστες που έχουν γραμματοκιβώτια στο Exchange Online αναζήτηση πληροφοριών διαθεσιμότητας των χρηστών εσωτερικής εγκατάστασης, θα αποτύχουν οι αιτήσεις διαθεσιμότητας. Αντί για τις πληροφορίες διαθεσιμότητας αναμενόμενο, οι χρήστες βλέπουν σύμβολα hash (\) σε ο Βοηθός προγραμματισμού. Αυτό μπορεί να προκύψει, εάν ισχύουν οι ακόλουθες συνθήκες:
  • Εκτελείτε το Exchange Server 2013 αθροιστική ενημερωμένη έκδοση 12 (CU12) στο περιβάλλον εσωτερικής εγκατάστασης.
  • OAuth ελέγχου ταυτότητας ορίζεται στη ρύθμιση παραμέτρων σας υβριδική.
Σημείωση Ο Οδηγός ρύθμισης παραμέτρων υβριδική θα ρυθμίσει τις παραμέτρους του περιβάλλοντός σας για να χρησιμοποιήσετε το OAuth για διαθεσιμότητας κοινή χρήση εάν το περιβάλλον σας δεν περιέχει κανένα διακομιστή Exchange παλαιότερες από το Exchange Server 2013 όταν εκτελείτε τον οδηγό.
ΑΙΤΊΑ
Πραγματοποιήθηκε μια αλλαγή στον Exchange Server 2013 CU12 που εμποδίζει την εξουσιοδότηση σωστά την αίτηση διαθεσιμότητας.
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΌΣ ΤΡΌΠΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗΣ
Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, απενεργοποιήστε την ένορκη ΒΕΒΑΊΩΣΗ στην εταιρεία. Για να γίνει αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  1. Η σύνδεση με το Exchange Online PowerShell. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Συνδεθείτε με το Exchange Online PowerShell.
  2. Εκτελέστε την ακόλουθη εντολή:
    Get-IntraorganizationConnector |set-IntraorganizationConnector -enabled $false
Σημείωση Η χρήση αυτή η λύση επιτρέπει διαθεσιμότητας να δουλέψετε με μια προσέγγιση Ομοσπονδία παλαιού τύπου. Ωστόσο, αποτρέπει ανακάλυψης μεταξύ χώρων εργασίας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Χρήση του ελέγχου ταυτότητας OAuth για την υποστήριξη της ανακάλυψης σε μια ανάπτυξη υβριδική Exchange.
ΚΑΤΆΣΤΑΣΗ
Αυτό είναι ένα γνωστό ζήτημα. Αυτό το ζήτημα θα επιλυθεί σε μια μελλοντική αθροιστική ενημερωμένη έκδοση για το 2013 διακομιστή Exchange.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Εξακολουθείτε να χρειάζεστε βοήθεια; Μετάβαση σε Office 365 για επιχειρήσεις στην Κοινότητα της Microsoft ήΑνταλλαγή TechNetForums.

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Свойства

ИД на статията: 3193485 – Последен преглед: 09/20/2016 00:29:00 – Редакция: 1.0

Microsoft Exchange Online, Microsoft Exchange Server 2013 Enterprise, Microsoft Exchange Server 2013 Standard

  • kbsurveynew o365 hybrid kbbug kbmt KB3193485 KbMtel
Обратна връзка