Εμφανίζεται ένα μήνυμα λάθους κατά τη χρήση του Outlook 2002 στις υπηρεσίες Windows 2000 Terminal Services

Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Συμπτώματα
Όταν χρησιμοποιείτε το Outlook 2002 στις υπηρεσίες Microsoft Windows 2000 Terminal Services, ενδέχεται να εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
Το Outlook απέτυχε να ξεκινήσει σωστά την τελευταία φορά. Η εκκίνηση του Outlook σε ασφαλή λειτουργία θα σας βοηθήσει να διορθώσετε ή να απομονώσετε ένα πρόβλημα εκκίνησης προκειμένου να ξεκινήσετε το πρόγραμμα με επιτυχία. Ορισμένες λειτουργίες ενδέχεται να είναι απενεργοποιημένες σε αυτήν την κατάσταση λειτουργίας.

Θέλετε να γίνει εκκίνηση του Outlook σε κατάσταση ασφαλούς λειτουργίας;

(Outlook failed to start correctly last time. Starting Outlook in safe mode will help you correct or isolate a startup problem in order to successfully start the program. Some functionality may be disabled in this mode.

Do you want to start Outlook in safe mode?)
Εάν κάνετε κλικ στην επιλογή Ναι (Yes) ή στην επιλογή Όχι (No), το Outlook 2002 θα ξεκινήσει. Κατά την επόμενη εκκίνηση του Outlook 2002 δεν εμφανίζεται το μήνυμα λάθους, αλλά θα εμφανιστεί όταν ξεκινήσετε εκ νέου το Outlook 2002 μετά από αυτήν τη φορά. Αυτός ο κύκλος επαναλήψεων εμφάνισης του μηνύματος λάθους σε κάθε δεύτερη εκκίνηση του Outlook 2002 συνεχίζεται για αόριστο χρονικό διάστημα.
Αιτία
Αυτό το πρόβλημα παρουσιάζεται επειδή τα δευτερεύοντα κλειδιά έχουν εγγραφεί στο κλειδί Resiliency και το κλειδί Resiliency δεν διαγράφεται μετά από μια αποτυχημένη δοκιμή εκκίνησης του Outlook 2002. Στην περίπτωση που το κλειδί Resiliency παραμένει, κατά την επόμενη εκκίνηση του Outlook 2002, εμφανίζεται το μήνυμα λάθους που αναφέρεται στην ενότητα "Συμπτώματα".

Ακολουθεί ένα παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο γίνεται εγγραφή των δευτερευόντων κλειδιών στο κλειδί Resiliency
HKEY_LOCAL_MACHINE\Windows NT\Current Version\Terminal Server\Install\Software\Microsoft\Office\10.0\Outlook\Resiliency
με το κλειδί TermSrvCopyKeyOnce να έχει την τιμή 0x1 στο μητρώο των Windows 2000 Terminal Services, σε ένα από τα δευτερεύοντα κλειδιά του κλειδιού Resiliency.

Κατά την εκκίνηση του Outlook 2002, δημιουργείται το ακόλουθο δευτερεύον κλειδί μητρώου:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Outlook\Resiliency
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το κλειδί Resiliency του Microsoft Outlook είναι νέο για το Outlook 2002.

Εάν δεν αντιμετωπίσετε προβλήματα, το κλειδί Resiliency διαγράφεται. Εάν μία από τις πολλές δοκιμές που εκτελεί το Outlook 2002 κατά την εκκίνηση αποτύχει, τα δευτερεύοντα κλειδιά εγγράφονται στο κλειδί Resiliency και το κλειδί Resiliency δεν διαγράφεται.

Εάν ένα δευτερεύον κλειδί διαγραφεί από ένα πρόγραμμα από το κλειδί μητρώου HKEY_CURRENT_USER (HKCU), ειδικά ένα δευτερεύον κλειδί του ακόλουθου κλειδιού μητρώου
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Outlook\Resiliency
ενώ ο διακομιστής βρίσκεται σε κατάσταση εγκατάστασης του Terminal Server, τα δεδομένα αντιγράφονται στο κλειδί μητρώου HKEY_LOCAL_MACHINE (HKLM) όπως στο ακόλουθο παράδειγμα:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\Current Version\Terminal Server\Install\Software\\Microsoft\Office\10.0\Outlook\Resiliency
Όταν το πρόγραμμα επιχειρήσει να αποκτήσει ξανά πρόσβαση στο κλειδί μητρώου HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Outlook\Resiliency ενώ ο διακομιστής βρίσκεται σε κατάσταση λειτουργίας εφαρμογής Terminal Server Application και διαπιστώσει ότι λείπει, το πρόγραμμα κάνει αναζήτηση για το κλειδί στη θέση HLKM, ειδικά στο HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\Current Version\Terminal Server\Install\Software\\Microsoft\Office\10.0\Outlook\Resiliency. Στην περίπτωση που το κλειδί Resiliency βρίσκεται εκεί και έχει το κλειδί μητρώου TermSrvCopyKeyOnce σε ένα από τα δευτερεύοντα κλειδιά του κλειδιού Resiliency, τότε το κλειδί Resiliency εγγράφεται ξανά πίσω στο HKCU.

Σε αυτήν την περίπτωση, το κλειδί Resiliency έχει εγγραφεί με τα δευτερεύοντα κλειδιά ενώ ο διακομιστής βρίσκεται σε κατάσταση λειτουργίας Install του Terminal Server. Όταν ο διακομιστής τερματικού επιστρέψει σε κατάσταση λειτουργίας Terminal Server Application, επηρεάζονται όλοι οι χρήστες, επειδή το Outlook 2002 αναζητά πάντοτε το κλειδί Resiliency και, επομένως, προκαλεί τον κύκλο επαναλήψεων.
Προτεινόμενη αντιμετώπιση
Για να λύσετε αυτό το πρόβλημα, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  1. Κλείστε το Outlook 2002 στην κονσόλα (στις υπηρεσίες Terminal Services).
  2. Στις υπηρεσίες Windows 2000 Terminal Services, κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run).
  3. Στο πλαίσιο "Άνοιγμα" (Open), πληκτρολογήστε regedit και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί OK.
  4. Εντοπίστε και διαγράψτε το ακόλουθο κλειδί μητρώου:
    HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\Current Version\Terminal Server\Install\Software\Microsoft\Office\10.0\Outlook\Resiliency
  5. Στο μενού Αρχείο (File), κάντε κλικ στην εντολή Έξοδος (Exit), για να κλείσετε τον Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor).
Περισσότερες πληροφορίες
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την Ασφαλή λειτουργία (Safe Mode) στο Outlook 2002, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
298838 Μήνυμα λάθους: "Το Outlook απέτυχε να ξεκινήσει σωστά την τελευταία φορά" (Outlook Failed to Start Correctly Last Time)
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις διαφορετικές καταστάσεις λειτουργίας στις υπηρεσίες Windows 2000 Terminal Services, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
306626 Τρόπος εγκατάστασης των υπηρεσιών Terminal Services σε κατάσταση λειτουργίας κατάσταση λειτουργίας Application Server στα Windows 2000
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 319517 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/07/2015 09:17:32 - Αναθεώρηση: 1.2

Microsoft Outlook 2002 Standard Edition

  • kbnosurvey kbarchive kberrmsg kbregistry kbprb kbstartprogram KB319517
Σχόλια