Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Εμφανίζεται το μήνυμα λάθους "Η ενημέρωση λογισμικού δεν ολοκληρώθηκε" (Software update incomplete), όταν επισκέπτεστε την τοποθεσία του Windows Update στο Web

Συμπτώματα
Όταν επισκέπτεστε την τοποθεσία του Windows Update στο Web, ενδέχεται να λάβετε το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
Η ενημέρωση λογισμικού δεν ολοκληρώθηκε. Αυτό το λογισμικό του Windows Update δεν ενημερώθηκε με επιτυχία.

(Software update incomplete, this Windows Update software did not update successfully.)
Προτεινόμενη αντιμετώπιση

Windows Millennium Edition

Εμφάνιση κρυφών αρχείων

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο εικονίδιο Επιλογές φακέλων (Folder Options).
 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Προβολή (View). Στην περιοχή Απόκρυψη αρχείων και φακέλων (Hidden files and folders), κάντε κλικ στο κουμπί επιλογής Εμφάνιση κρυφών αρχείων και φακέλων (Show hidden files and folders).
 3. Κάντε κλικ για να καταργήσετε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Απόκρυψη προστατευμένων αρχείων λειτουργικού συστήματος (προτείνεται) (Hide protected operating system files (Recommended)).
Σημείωση Τα κρυφά αρχεία και φάκελοι εμφανίζονται με αχνά γράμματα. Τα κρυφά αρχεία είναι αρχεία προγράμματος ή συστήματος που κανονικά δεν πρέπει να διαγράφονται ή να αλλάζουν.

Διαγραφή προσωρινών αρχείων Internet

 1. Κλείστε όλα τα προγράμματα και τα παράθυρα του Internet Explorer.
 2. Στον Πίνακα Ελέγχου (Control Panel), κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Επιλογές Internet (Internet Options).
 3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Γενικά (General).
 4. Στην ενότητα Προσωρινά αρχεία Internet (Temporary Internet Files), κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή αρχείων (Delete Files) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 5. Κλείστε τον Πίνακα Ελέγχου (Control Panel). Εκτελέστε επανεκκίνηση του υπολογιστή για να εφαρμοστούν οι αλλαγές.

Διαγράψτε τα αρχεία από το φάκελο του Windows Update

 1. Στην επιφάνεια εργασίας των Windows, κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Ο Υπολογιστής μου (My Computer), κάντε διπλό κλικ στη μονάδα δίσκου C, κάντε διπλό κλικ στο φάκελο Program Files και κατόπιν κάντε διπλό κλικ στο φάκελο WindowsUpdate.
 2. Κάντε κλικ στο φάκελο V4, κατόπιν στην επιλογή Επεξεργασία (Edit), στη συνέχεια στην επιλογή Αναστροφή επιλογής (Invert Selection) και έπειτα πιέστε το κουμπί DELETE.

  Σημείωση Εάν δεν μπορείτε να βρείτε το φάκελο V4, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία (Edit), κατόπιν στην επιλογή Επιλογή όλων (Select All) και έπειτα πιέστε το πλήκτρο DELETE. Παραλείψτε τα βήματα 3 και 4.
 3. Κάντε διπλό κλικ στο φάκελο V4.
 4. Κάντε κλικ στο αρχείο Iuhist.xml, κατόπιν στην επιλογή Επεξεργασία (Edit), στη συνέχεια στην επιλογή Αναστροφή επιλογής (Invert Selection) και έπειτα πιέστε το κουμπί DELETE.

Καταργήστε τα στοιχεία ελέγχου ActiveX του Windows Update

 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), στη συνέχεια στην επιλογή Αναζήτηση (Search) και τέλος στην επιλογή Για αρχεία ή φακέλους (For Files or Folders). Αναζητήστε τα αρχεία με όνομα Iuctl.dll και Iuengine.dll.
 2. Εάν αυτά τα αρχεία βρεθούν στο φάκελο C:\Windows\System32\Dllcache, διαγράψτε τα.
 3. Εάν αυτά τα αρχεία βρεθούν σε οποιονδήποτε άλλο φάκελο εκτός από τον C:\Windows\System32, διαγράψτε τα.
 4. Αφού διαγράψετε όλα τα υπόλοιπα αντίγραφα αυτών των αρχείων, διαγράψτε τα και από το φάκελο C:\Windows\System32.
 5. Επισκεφθείτε την τοποθεσία του Windows Update στο Web για να εγκαταστήσετε νέα αντίγραφα των στοιχείων ελέγχου ActiveX.

Windows 98

Εμφάνιση κρυφών αρχείων

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις (Settings) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογές φακέλων (Folder Options).
 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Προβολή (View).
 3. Στην περιοχή Απόκρυψη αρχείων και φακέλων (Hidden files and folders), κάντε κλικ στο κουμπί επιλογής Εμφάνιση κρυφών αρχείων και φακέλων (Show hidden files and folders) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Διαγραφή προσωρινών αρχείων Internet

 1. Κλείστε όλα τα προγράμματα και όλα τα παράθυρα του Internet Explorer.
 2. Στον Πίνακα Ελέγχου (Control Panel), κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Επιλογές Internet (Internet Options).
 3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Γενικά (General).
 4. Στην περιοχή Προσωρινά αρχεία Internet (Temporary Internet Files), κάντε κλικ στην επιλογή "Διαγραφή αρχείων" (Delete Files).
 5. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
 6. Κλείστε τον Πίνακα Ελέγχου (Control Panel). Εκτελέστε επανεκκίνηση του υπολογιστή για να εφαρμοστούν οι αλλαγές.

Διαγράψτε τα αρχεία από το φάκελο του Windows Update

 1. Στην επιφάνεια εργασίας των Windows, κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Ο Υπολογιστής μου (My Computer), κάντε διπλό κλικ στη μονάδα δίσκου C, κάντε διπλό κλικ στο φάκελο Program Files και κατόπιν κάντε διπλό κλικ στο φάκελο WindowsUpdate.
 2. Κάντε κλικ στο φάκελο V4, κατόπιν στην επιλογή Επεξεργασία (Edit), στη συνέχεια στην επιλογή Αναστροφή επιλογής (Invert Selection) και έπειτα πιέστε το κουμπί DELETE.

  Σημείωση Εάν δεν μπορείτε να βρείτε το φάκελο V4, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία (Edit), κατόπιν στην επιλογή Επιλογή όλων (Select All) και έπειτα πιέστε το πλήκτρο DELETE. Παραλείψτε τα βήματα 3 και 4.
 3. Κάντε διπλό κλικ στο φάκελο V4.
 4. Κάντε κλικ στο αρχείο Iuhist.xml, κατόπιν στην επιλογή Επεξεργασία (Edit), στη συνέχεια στην επιλογή Αναστροφή επιλογής (Invert Selection) και έπειτα πιέστε το κουμπί DELETE.

Καταργήστε τα στοιχεία ελέγχου ActiveX του Windows Update

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), έπειτα στην επιλογή Εύρεση (Find) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Για αρχεία ή φακέλους (For Files or Folders). Αναζητήστε τα αρχεία με όνομα iuctl.dll και Iuengine.dll.
 2. Διαγράψτε όλα τα αντίγραφα αυτών των αρχείων.
 3. Επισκεφθείτε την τοποθεσία του Windows Update στο Web για να εγκαταστήσετε νέα αντίγραφα των στοιχείων ελέγχου ActiveX.
Περισσότερες πληροφορίες
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης προβλημάτων του Windows Update, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 319585 - Τελευταία αναθεώρηση: 05/16/2011 13:01:00 - Αναθεώρηση: 7.0

Microsoft Windows Update

 • kbproductlink kbdownload kbprb kbwindowsupdate KB319585
Σχόλια