Εμφανίζεται το μήνυμα λάθους "Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον τομέα επειδή δεν είναι μια αποδεκτή τομέα για τον οργανισμό σας" κατά την εκτέλεση του cmdlet Προσθήκη RecipientPermission

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί χρησιμοποιώντας λογισμικό μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και μπορείτε να το διορθώσετε χρησιμοποιώντας την τεχνολογία Community Translation Framework (CTF) (Πλαίσιο μετάφρασης κοινότητας). Η Microsoft παρέχει μηχανική μετάφραση, επεξεργασία μετά τη μηχανική μετάφραση από την κοινότητα και άρθρα μεταφρασμένα από επαγγελματίες προκειμένου να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής βάσης σε πολλές γλώσσες. Τα άρθρα μηχανικής μετάφρασης και αυτά που επεξεργάζονται ύστερα από μηχανική μετάφραση ενδέχεται να περιέχουν σφάλματα στο λεξιλόγιο, στη σύνταξη ή/και στη γραμματική. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες μας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το CTF, μεταβείτε στην τοποθεσία http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/el.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη: 3197160
ΤΟ ΠΡΌΒΛΗΜΑ
Όταν προσπαθείτε να εκτελέσετε το cmdlet Προσθήκη RecipientPermissionστο Exchange Online, λαμβάνετε το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον τομέα, επειδή δεν είναι μια αποδεκτή τομέα για τον οργανισμό σας.
+ CategoryInfo: NotSpecified: (:) [Προσθήκη-RecipientPermission], NotAcceptedDomainException

ΑΙΤΊΑ
Theproxy η διεύθυνση του recipientuses τομέα που δεν έχει ρυθμιστεί ως μια αποδεκτή τομέα στον οργανισμό.
ΛΎΣΗ
Κάντε ένα από τα εξής:
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Εξακολουθείτε να χρειάζεστε βοήθεια; Μετάβαση σεΗ Κοινότητα της Microsoft.

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Properties

Article ID: 3197160 - Last Review: 10/07/2016 22:06:00 - Revision: 1.0

Microsoft Exchange Online

  • o365 kbmt KB3197160 KbMtel
Feedback