Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

MS02-018: Υπηρεσίες πληροφοριών Απριλίου 2002, αθροιστική ενημερωμένη έκδοση κώδικα για το Internet

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο είναι προϊόν λογισμικού μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και όχι ανθρώπινης μετάφρασης. Η Microsoft σάς προσφέρει άρθρα που είναι προϊόντα ανθρώπινης αλλά και μηχανικής μετάφρασης έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης μας στη δική σας γλώσσα. Ωστόσο, ένα άρθρο που έχει προκύψει από μηχανική μετάφραση δεν είναι πάντα άριστης ποιότητας. Ενδέχεται να περιέχει λεξιλογικά, συντακτικά ή γραμματικά λάθη, όπως ακριβώς τα λάθη που θα έκανε ένας μη φυσικός ομιλητής επιχειρώντας να μιλήσει τη γλώσσα σας. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες της. Επίσης, η Microsoft πραγματοποιεί συχνά ενημερώσεις στο λογισμικό μηχανικής μετάφρασης.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη:319733
Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Περίληψη
Η Microsoft έχει κυκλοφορήσει μια αθροιστική ενημερωμένη έκδοση κώδικα για τον Internet Information Server (IIS) 4.0, Internet Information Services (IIS) 5.0 και IIS 5.1, η οποία περιλαμβάνει ενημερωμένες εκδόσεις για τα ζητήματα που περιγράφονται στα ακόλουθα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
297860MS01-044: IIS 5.0 ασφαλείας και μετά το Windows NT 4.0 SP5 IIS 4.0 ενημερωμένων εκδόσεων κώδικα
307934Κλείδωμα του WebDAV μέσω ACL επιτρέπει ακόμη αιτήσεις PUT και ΔΙΑΓΡΑΦΉ
313489Μπορείτε να τοποθετήσετε περιεχόμενο κεφαλίδων στο σώμα της απάντησης, εάν έχει εγκατασταθεί ένα φίλτρο ISAPI
314339MS02-018: Διαθέσιμη ενημερωμένη έκδοση κώδικα για παραβίαση πρόσβασης στο θέμα ευπάθειας χειρισμού σφαλμάτων URL
317035MS02-018: Διαθέσιμη ενημερωμένη έκδοση κώδικα για δέσμες ενεργειών στην ευπάθεια μήνυμα απόκρισης ανακατεύθυνσης μεταξύ τοποθεσιών
317196MS02-018: Διαθέσιμη ενημερωμένη έκδοση κώδικα για την άρνηση εξυπηρέτησης από την ευπάθεια αίτησης κατάστασης FTP
317895MS02-018: Διαθέσιμη ενημερωμένη έκδοση κώδικα για δέσμες ενεργειών σε ένα θέμα ευπάθειας δυνατότητα αναζήτησης του αρχείου Βοήθειας των υπηρεσιών IIS μεταξύ τοποθεσιών
318091MS02-018: Διαθέσιμη ενημερωμένη έκδοση κώδικα για το Buffer υπέρβαση στην ευπάθεια επέκταση HTR ISAPI
319688MS02-018: Διαθέσιμη ενημερωμένη έκδοση κώδικα για κατατμημένη κωδικοποίηση μεταφοράς μηχανισμού ευπάθεια
320374MS02-018: Διαθέσιμη ενημερωμένη έκδοση κώδικα για σε ευπάθεια σελίδα σφάλματος 404 προσαρμοσμένες δέσμες ενεργειών μεταξύ τοποθεσιών
321123MS02-018: Διαθέσιμη ενημερωμένη έκδοση κώδικα για το Buffer υπέρβαση στο διακομιστή ASP περιλαμβάνουν την ευπάθεια της λειτουργίας
321130MS02-018: Διαθέσιμη ενημερωμένη έκδοση κώδικα για το Buffer της κεφαλίδας HTTP που χειρίζονται το θέμα ευπάθειας
ΣΗΜΕΊΩΣΗ: Αυτές οι ενημερωμένες εκδόσεις κώδικα δεν περιλαμβάνουν ενημερώσεις κώδικα για θέματα ευπάθειας που αφορούν προϊόντα μη IIS, όπως το Front Page Server Extensions και το διακομιστή ευρετηρίου, ακόμα και όταν τα προϊόντα αυτά έχουν στενή σχέση με τις υπηρεσίες IIS και συνήθως εγκαθίστανται σε διακομιστές IIS. Υπάρχει, ωστόσο, μία εξαίρεση. Η ενημέρωση κώδικα για το θέμα ευπάθειας που επηρεάζει το διακομιστή ευρετηρίου, που εξετάζεται στοΕνημερωτικό δελτίο ασφαλείας της Microsoft MS01-033, περιλαμβάνονται σε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση κώδικα λόγω της σοβαρότητας του θέματος για τους διακομιστές IIS. Κατά τη στιγμή που συντάχθηκε αυτό το άρθρο, τα ενημερωτικά δελτία ασφαλείας της Microsoft που ασχολούνται με αυτά τα θέματα ευπάθειας είναι τα εξής:Όλες τις ενημερώσεις κώδικα που αναφέρθηκαν παραπάνω και αθροιστικές ενημερωμένες εκδόσεις κώδικα περιλαμβάνονται στο Windows 2000 Service Pack 3.Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πιο πρόσφατο service pack για τα Windows 2000, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
260910Τρόπος απόκτησης του τελευταίου service pack των Windows 2000
ΣΗΜΕΊΩΣΗ: Τις ενημερώσεις κώδικα για τα ακόλουθα θέματα ευπάθειας που επηρεάζουν το διακομιστή IIS 4.0 δεν περιλαμβάνονται στην ενημερωμένη έκδοση κώδικα του επειδή απαιτούν ενέργειες διαχειριστών αντί για αλλαγή λογισμικού. Οι διαχειριστές θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι έχετε εκτός από την εφαρμογή αυτής της ενημέρωσης κώδικα, που λαμβάνουν επίσης τις ενέργειες διαχειριστών που περιγράφονται στα ακόλουθα ενημερωτικά δελτία:Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πιο πρόσφατο service pack για τα Windows XP, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
322389Τρόπος απόκτησης του τελευταίου service pack των Windows XP
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πιο πρόσφατο service pack για τα Windows 2000, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
260910Τρόπος απόκτησης του τελευταίου service pack των Windows 2000
Περισσότερες πληροφορίες
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτήν την ενημερωμένη έκδοση κώδικα, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:

Υπηρεσίες Internet Information Services 5.1

Για να επιλύσετε αυτά τα ζητήματα, αποκτήστε το πιο πρόσφατο service pack για τα Windows XP.Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
322389Τρόπος απόκτησης του τελευταίου service pack των Windows XP
Πριν να εφαρμόσετε την ενημερωμένη έκδοση που περιγράφεται στην επόμενη ενότητα, αντίγραφο ασφαλείας της μετα-βάσης.

Το ακόλουθο αρχείο είναι διαθέσιμο για λήψη από το Κέντρο λήψης της Microsoft:
ΛήψηΆμεση λήψη του πακέτου Q319733.

Δεν χρειάζεται να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας μετά την εφαρμογή αυτής της ενημερωμένης έκδοσης. Το πρόγραμμα εγκατάστασης σταματά και κάνει αυτόματα επανεκκίνηση της υπηρεσίας IIS. Αν σας ζητηθεί να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας, αγνοήστε το μήνυμα.

Το πακέτο Q319733 υποστηρίζει τους ακόλουθους διακόπτες:
  -x  Extract the files for later installation  -u  Unattended mode  -f  Force other programs to close when the computer shuts down   -n  Do not back up files for uninstall  -o  Overwrite OEM files without prompting  -z  Do not restart when installation is complete  -q  Quiet mode (no user interaction)  -l  List installed hotfixes				
Η αγγλική έκδοση αυτής της ενημέρωσης κώδικα έχει τα χαρακτηριστικά αρχείου (ή νεότερα) που παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα. Οι ημερομηνίες και οι ώρες για αυτά τα αρχεία αναφέρονται σε Συντονισμένη παγκόσμια ώρα (UTC). Όταν προβάλετε τις πληροφορίες του αρχείου, τη μετατροπή σε τοπική ώρα. Για να βρείτε τη διαφορά μεταξύ της ώρας UTC και της τοπικής ώρας, χρησιμοποιήστε τηνΖώνη ώραςστην καρτέλα στο εργαλείο "ημερομηνία και ώρα" στον πίνακα ελέγχου.
  Date     Time  Version   Size   File name  -------------------------------------------------------  27-Mar-2002 18:53 5.1.2600.41 338,944 Asp51.dll      20-Mar-2002 14:59         2,411 Default.asp  27-Mar-2002 18:53 5.1.2600.41 117,248 Ftpsv251.dll    27-Mar-2002 18:54 6.0.2600.41 240,640 Httpext.dll     20-Mar-2002 14:59        19,224 Query.asp  20-Mar-2002 14:59         6,527 Search.asp  20-Mar-2002 20:12 5.1.2600.40  9,216 Spiisupd.exe    21-Mar-2002 17:43 5.2.1.0    3,584 Spmsg.dll      21-Mar-2002 17:46 5.2.1.0    41,472 Spuninst.exe    27-Mar-2002 18:53 5.1.2600.41 339,456 W3svc.dll    				
ΣΗΜΕΊΩΣΗ: Οφείλεται σε εξαρτήσεων αρχείων, αυτή η ενημερωμένη έκδοση ενδέχεται να περιέχει πρόσθετα αρχεία.back to the top

Υπηρεσίες Internet Information Services 5.0

Για να επιλύσετε αυτά τα ζητήματα, αποκτήστε το πιο πρόσφατο service pack για τα Windows 2000.Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
260910Τρόπος απόκτησης του τελευταίου service pack των Windows 2000
Πριν να εφαρμόσετε την ενημερωμένη έκδοση που περιγράφεται στην επόμενη ενότητα, αντίγραφο ασφαλείας της μετα-βάσης.Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
300672Πώς να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο ασφαλείας της μετα-βάσης των υπηρεσιών IIS 5

Τα ακόλουθα αρχεία είναι διαθέσιμα για λήψη από τη MicrosoftΚέντρο λήψης:
Ημερομηνία έκδοσης:, 10 Απριλίου 2002

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης αρχείων υποστήριξης της Microsoft, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
119591Τρόπος απόκτησης αρχείων υποστήριξης της Microsoft από ηλεκτρονικές υπηρεσίες
Microsoft εξέτασε αυτό το αρχείο για ιούς. Η Microsoft χρησιμοποίησε το πιο πρόσφατο λογισμικό εντοπισμού ιών που ήταν διαθέσιμο κατά την ημερομηνία που καταχωρήθηκε στο αρχείο. Το αρχείο είναι αποθηκευμένο σε διακομιστές με ενισχυμένη ασφάλεια, οι οποίοι συμβάλλουν στην αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων αλλαγών στο αρχείο.

Αφού εφαρμόσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, χώρο χαρακτήρες όπως κενά, στηλοθέτες, χαρακτήρες επαναφοράς, και αλλαγής γραμμής στο αρχείο καταγραφής των υπηρεσιών IIS αντικαθίστανται με σύμβολα συν (+). Εάν έχετε ένα αρχείο καταγραφής ανάλυσης που αναλύει το αρχείο καταγραφής των υπηρεσιών IIS, πρέπει να ενημερώσετε για αυτήν την αλλαγή. Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, ενώ θα ενημερώνετε την ανάλυση του αρχείου καταγραφής, εξαγάγετε την ενημερωμένη έκδοση κώδικα με το "-x" μεταβείτε και να μην εγκαταστήσετε το αρχείο Iislog.dll.

Δεν χρειάζεται να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας μετά την εφαρμογή αυτής της ενημερωμένης έκδοσης, επειδή το πρόγραμμα εγκατάστασης σταματά και κάνει αυτόματα επανεκκίνηση της υπηρεσίας IIS.

Το πακέτο Q319733 υποστηρίζει τους ακόλουθους διακόπτες:
  -x Extract the files for later installation  -y Perform uninstall (only with /m or /q)  -f Force apps closed at shutdown  -n Do not create uninstall directory  -z Do not reboot when update completes  -q Quiet Mode -- no user interface  -m Unattended mode  -l List installed hotfixes				
Η αγγλική έκδοση αυτής της ενημέρωσης κώδικα έχει τα χαρακτηριστικά αρχείου (ή νεότερα) που παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα. Οι ημερομηνίες και οι ώρες για αυτά τα αρχεία αναφέρονται σε Συντονισμένη παγκόσμια ώρα (UTC). Όταν προβάλετε τις πληροφορίες του αρχείου, τη μετατροπή σε τοπική ώρα. Για να βρείτε τη διαφορά μεταξύ της ώρας UTC και της τοπικής ώρας, χρησιμοποιήστε τηνΖώνη ώραςστην καρτέλα στο εργαλείο "ημερομηνία και ώρα" στον πίνακα ελέγχου.
  Date     Time  Version    Size   File name  ----------------------------------------------------------  03-Apr-2002 22:17 5.0.2195.5255 245,520 Adsiis.dll     03-Apr-2002 22:17 5.0.2195.5255 333,072 Asp.dll       22-Mar-2002 20:15          2,413 Default.asp  08-Oct-2001 20:38 4.0.2.4701   593,976 Fp4autl.dll     03-Apr-2002 22:17 5.0.2195.3649 299,792 Fscfg.dll      03-Apr-2002 22:17 5.0.2195.5255  8,464 Ftpctrs2.dll    03-Apr-2002 22:17 5.0.2195.5255  6,416 Ftpmib.dll     03-Apr-2002 22:17 5.0.2195.5255 117,008 Ftpsvc2.dll     04-Apr-2002 03:37 5.0.2195.5255 246,032 Httpext.dll     03-Apr-2002 22:17 5.0.2195.5255  9,488 Httpmib.dll     03-Apr-2002 22:17 5.0.2195.5255  56,592 Httpodbc.dll    03-Apr-2002 22:17 5.0.2195.4966 121,104 Idq.dll       03-Apr-2002 22:17 5.0.2195.5283  78,608 Iislog.dll     03-Apr-2002 22:17 5.0.2195.5255 122,640 Iisrtl.dll     03-Apr-2002 22:17 5.0.2195.5255  13,584 Infoadmn.dll    03-Apr-2002 22:17 5.0.2195.5255 246,032 Infocomm.dll    03-Apr-2002 22:17 5.0.2195.5255  62,736 Isatq.dll      03-Apr-2002 22:17 5.0.2195.5247  46,352 Ism.dll       03-Apr-2002 22:17 5.0.2195.5255  26,896 Mdsync.dll     03-Apr-2002 22:17 5.0.2195.4661  76,560 Msw3prt.dll     23-Mar-2002 00:36 5.0.2195.5247  6,416 Perfvd.exe     22-Mar-2002 20:15         19,178 Query.asp  22-Mar-2002 20:15          5,571 Search.asp  21-Mar-2002 20:06 5.0.2195.5217  9,488 Spiisupd.exe    03-Apr-2002 22:17 5.0.2195.5255  41,232 Ssinc.dll      03-Apr-2002 22:17 5.0.2195.5255  7,440 W3ctrs.dll     03-Apr-2002 22:17 5.0.2195.5269 348,944 W3svc.dll    				
ΣΗΜΕΊΩΣΗ: Οφείλεται σε εξαρτήσεων αρχείων, αυτή η ενημερωμένη έκδοση ενδέχεται να περιέχει πρόσθετα αρχεία. Αυτή η ενημερωμένη έκδοση απαιτεί τα Windows 2000Service Pack 2 (SP2) ή το SP1.back to the top

Internet Information Server 4.0

Πριν να εφαρμόσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας της μετα-βάσης.Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
300675Πώς να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο ασφαλείας της μετα-βάσης, χρησιμοποιώντας το Internet Information Server 4.0 των Windows NT
Το ακόλουθο αρχείο είναι διαθέσιμο για λήψη από το Κέντρο λήψης της Microsoft:
Ημερομηνία έκδοσης:, 10 Απριλίου 2002

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης αρχείων υποστήριξης της Microsoft, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
119591Τρόπος απόκτησης αρχείων υποστήριξης της Microsoft από ηλεκτρονικές υπηρεσίες
Microsoft εξέτασε αυτό το αρχείο για ιούς. Η Microsoft χρησιμοποίησε το πιο πρόσφατο λογισμικό εντοπισμού ιών που ήταν διαθέσιμο κατά την ημερομηνία που καταχωρήθηκε στο αρχείο. Το αρχείο είναι αποθηκευμένο σε διακομιστές με ενισχυμένη ασφάλεια, οι οποίοι συμβάλλουν στην αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων αλλαγών στο αρχείο.Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να αποφύγετε την επανεκκίνηση του υπολογιστή σας:

ΣΗΜΕΊΩΣΗ: Παρόλο που μπορείτε να αποφύγετε την επανεκκίνηση του υπολογιστή σας μετά την εφαρμογή αυτής της ενημερωμένης έκδοσης κώδικα, ο υπολογιστής δεν θεωρείται ενημερωμένος και προστατευμένος έως ότου μετά την επανεκκίνηση. Σε αντίθεση με τα Windows 2000 (IIS 5), στα Windows NT 4.0 (IIS 4) τα παλαιότερα αρχεία .dll δεν ενημερώνονται αυτόματα. Τα βήματα για να αποφύγετε την επανεκκίνηση θα πρέπει να λαμβάνονται μόνον εάν θέλετε να εφαρμόσετε περισσότερες από μία ενημερωμένη έκδοση κώδικα, πριν να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή και θα πρέπει πάντα να ακολουθείται από μια επανεκκίνηση.
 1. Διακόψτε όλες τις υπηρεσίες IIS.
 2. Εγκαταστήστε την ενημερωμένη έκδοση κώδικα με την επείγουσα επιδιόρθωση με "/ z" Εναλλαγή.
 3. Κάντε επανεκκίνηση των υπηρεσιών IIS.
Το πακέτο Q319733 υποστηρίζει τους ακόλουθους διακόπτες:
  -x Extract the files for later installation  -y Perform uninstall (only with /m or /q)  -f Force apps closed at shutdown  -n Do not create uninstall directory  -z Do not reboot when update completes  -q Quiet Mode -- no user interface  -m Unattended mode  -l List installed hotfixes				
Η αγγλική έκδοση αυτής της ενημέρωσης κώδικα έχει τα χαρακτηριστικά αρχείου (ή νεότερα) που παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα. Οι ημερομηνίες και οι ώρες για αυτά τα αρχεία αναφέρονται σε Συντονισμένη παγκόσμια ώρα (UTC). Όταν προβάλετε τις πληροφορίες του αρχείου, τη μετατροπή σε τοπική ώρα. Για να βρείτε τη διαφορά μεταξύ της ώρας UTC και της τοπικής ώρας, χρησιμοποιήστε τηνΖώνη ώραςστην καρτέλα στο εργαλείο "ημερομηνία και ώρα" στον πίνακα ελέγχου.
  Date     Time  Version   Size   File name  ----------------------------------------------------  26-Mar-2002 21:53 4.2.775.1  214,544 Adsiis.dll     26-Mar-2002 21:53 4.2.775.1  330,672 Asp.dll       02-Apr-2001 19:55 4.0.2.4701 593,976 Fp4autl.dll     26-Mar-2002 21:52 4.2.775.1  81,888 Ftpsvc2.dll     26-Mar-2002 21:52 4.2.775.1  55,392 Httpodbc.dll    13-Jul-2001 19:14 5.0.1782.4 193,296 Idq.dll       26-Mar-2002 21:53 4.2.775.1  98,912 Iischema.dll    26-Mar-2002 21:51 4.2.775.1  63,472 Iislog.dll     26-Mar-2002 21:51 4.2.775.1  185,792 Infocomm.dll    26-Mar-2002 21:51 4.2.775.1  29,520 Iscomlog.dll    26-Mar-2002 21:55 4.2.775.1  54,560 Ism.dll       26-Mar-2002 21:53 4.2.775.1  31,872 Mdsync.dll     26-Mar-2002 21:56 4.2.775.1   9,680 Schmupd.exe     26-Mar-2002 21:52 4.2.775.1  38,256 Ssinc.dll      26-Mar-2002 21:52 4.2.775.1  25,360 Sspifilt.dll    26-Mar-2002 21:52 4.2.775.1  230,592 W3svc.dll      26-Mar-2002 21:52 4.2.775.1  88,032 Wam.dll         				
ΣΗΜΕΊΩΣΗ: Οφείλεται σε εξαρτήσεων αρχείων, αυτή η ενημερωμένη έκδοση ενδέχεται να περιέχει πρόσθετα αρχεία. Αυτή η ενημερωμένη έκδοση απαιτεί το Windows NT 4.0Service Pack 6a (SP6a).back to the top

Windows NT Server 4.0, Terminal Edition

Internet Information Server 4.0 είναι μέρος του Windows NT 4.0 Option Pack δεν υποστηρίζεται στον Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition. Οι ενημερώσεις κώδικα για τις υπηρεσίες IIS 4.0 έχουν χορηγηθεί ως τμήμα του πακέτου συλλογής ενημερωμένων εκδόσεων ασφαλείας των Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition, (SRP) μόνο για πελάτες που έχουν εγκαταστήσει το Option Pack για την προστασία των υπολογιστών τους κατά τη μετεγκατάσταση σε ένα υποστηριζόμενο λειτουργικό σύστημα.Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το SRP, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
317636Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition, πακέτο συλλογής ενημερωμένων εκδόσεων ασφαλείας
back to the top
ενημερωμένη_έκδοση_κώδικα_ασφαλείας kbtsesrp

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 319733 - Τελευταία αναθεώρηση: 02/24/2014 17:57:12 - Αναθεώρηση: 2.0

 • kbnosurvey kbarchive kbHotfixServer kbqfe kbinfo kbsecurity kbwin2000presp3fix kbwin2000sp3fix kbwinxpsp1fix kbmt KB319733 KbMtel
Σχόλια