ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: Χρήση της εντολής TSSHUTDN να τερματίσετε τη λειτουργία προς τα κάτω έναν Terminal Server στις υπηρεσίες Terminal Services των Windows 2000

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο είναι προϊόν λογισμικού μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και όχι ανθρώπινης μετάφρασης. Η Microsoft σάς προσφέρει άρθρα που είναι προϊόντα ανθρώπινης αλλά και μηχανικής μετάφρασης έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης μας στη δική σας γλώσσα. Ωστόσο, ένα άρθρο που έχει προκύψει από μηχανική μετάφραση δεν είναι πάντα άριστης ποιότητας. Ενδέχεται να περιέχει λεξιλογικά, συντακτικά ή γραμματικά λάθη, όπως ακριβώς τα λάθη που θα έκανε ένας μη φυσικός ομιλητής επιχειρώντας να μιλήσει τη γλώσσα σας. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες της. Επίσης, η Microsoft πραγματοποιεί συχνά ενημερώσεις στο λογισμικό μηχανικής μετάφρασης.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη:320188
Ενημέρωση
Αυτό το άρθρο ισχύει για τα Windows 2000.Υποστήριξη για τα Windows 2000 λήγει στις 13 Ιουλίου, 2010.Για ναWindows 2000 τερματισμός υποστήριξης Solution Centerείναι ένα σημείο εκκίνησης για το σχεδιασμό σας στρατηγικής μετεγκατάστασης από τα Windows 2000. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στοΗ πολιτική κύκλου ζωής υποστήριξης της Microsoft.
Ενημέρωση
Αυτό το άρθρο ισχύει για τα Windows 2000.Υποστήριξη για τα Windows 2000 λήγει στις 13 Ιουλίου, 2010.Για ναWindows 2000 τερματισμός υποστήριξης Solution Centerείναι ένα σημείο εκκίνησης για το σχεδιασμό σας στρατηγικής μετεγκατάστασης από τα Windows 2000. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στοΗ πολιτική κύκλου ζωής υποστήριξης της Microsoft.
Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Περίληψη
Αυτό το άρθρο βήμα προς βήμα περιγράφει τον τρόπο χρήσης τουTSShutdnεντολή για να τερματίσετε τη λειτουργία ενός υπολογιστή που εκτελεί Windows 2000 Terminal Services.

Χρήση τουTSShutdnεντολή Τερματισμός και επανεκκίνηση του διακομιστή τερματικού. Εάν το κάνετε αυτό, οι χρήστες ειδοποιούνται ότι θα τερματίσει τις περιόδους λειτουργίας τους και ο διακομιστής τερματίζεται με ελεγχόμενο τρόπο. Η Microsoft συνιστά να χρησιμοποιείτε τοTSShutdnεντολή αντί για τοΤερματισμόςεπιλογή από τοStartμενού για να τερματίσετε τη λειτουργία ενός διακομιστή τερματικού. Εάν χρησιμοποιείτε τοΤερματισμόςεπιλογή από τοStartμενού, οι χρήστες δεν ειδοποιούνται πριν από τις περιόδους λειτουργίας τους έχουν τερματιστεί και αυτοί ενδέχεται να αντιμετωπίσετε απώλεια δεδομένων του υπολογιστή-πελάτη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πρέπει να είστε ο διαχειριστής ή μέλος της ομάδας Administrators για να χρησιμοποιήσετεTSShutdn.

back to the top

Επισκόπηση της εντολής TSSHUTDN

Για ναTSShutdnη εντολή χρησιμοποιεί την ακόλουθη σύνταξη:
TSShutdnwait_time[/SERVER:Όνομα_Διακομιστή]/ επανεκκίνηση /powerdown /delay:log_off_delay/v
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες παραμέτρους με τοTSShutdnΕντολή:
 • wait_time: Χρησιμοποιήστε αυτήν την παράμετρο για να καθορίσετε το χρονικό διάστημα αναμονής (αφού οι χρήστες ειδοποιούνται) μετά από την οποία οι χρήστες έχουν αποσυνδεθεί από τις περιόδους λειτουργίας τους. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 60 δευτερόλεπτα.
 • /SERVER:Όνομα_Διακομιστή: Χρησιμοποιήστε αυτήν την παράμετρο για να καθορίσετε το διακομιστή τερματικού που θέλετε να τερματίσετε τη λειτουργία. Εάν παραλείψετε αυτήν την παράμετρο, ο τρέχων διακομιστής τερματικού τερματίζεται.
 • /reboot: Χρησιμοποιήστε αυτήν την παράμετρο για να τερματίστε και ξεκινήστε πάλι το διακομιστή τερματικού μετά τις περιόδους λειτουργίας προγράμματος-πελάτη να τερματίστηκε.
 • /POWERDOWN: Χρησιμοποιήστε αυτήν την παράμετρο για να απενεργοποιήσετε τον Terminal server (αν ο υπολογιστής υποστηρίζει την Προηγμένη Διαχείριση ενέργειας).
 • /DELAY:log_off_delay: Χρησιμοποιήστε αυτήν την παράμετρο για να καθορίσετε το χρονικό διάστημα αναμονής (μετά από χρήστες έχουν αποσυνδεθεί από τις περιόδους λειτουργίας τους), αφού τερματίσετε τις όλες τις διεργασίες και τερματίζει τη λειτουργία του διακομιστή τερματικού. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι 30 δευτερόλεπτα.
 • /v: Χρησιμοποιήστε αυτήν την παράμετρο για να εμφανίσετε πληροφορίες σχετικά με τις ενέργειες που εκτελούνται, εάν εκτελέσετε αυτήν την εντολή.
back to the top

Παραδείγματα

Τα παραδείγματα που ακολουθούν περιγράφουν τον τρόπο χρήσηςTSShutdnΓια να τερματίσετε τη λειτουργία ενός διακομιστή τερματικού:
 • Για να τερματίσετε όλα τα πελάτης περιόδους λειτουργίας 60 δευτερόλεπτα μετά την ειδοποίηση, και, στη συνέχεια, τερματίστε τον τρέχοντα διακομιστή τερματικού 30 δευτερόλεπτα μετά από όλους τους χρήστες έχουν αποσυνδεθεί, πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή στη γραμμή εντολών και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER:
  TSShutdn /v
  Οι χρήστες λαμβάνουν το ακόλουθο μήνυμα:
  Σύστημα θα τερματιστεί σε 60 δευτερόλεπτα.
 • Για να τερματίσετε όλα τα πελάτης περιόδους λειτουργίας 5 λεπτά μετά την ειδοποίηση, και στη συνέχεια, τερματίστε και ξεκινήστε πάλι το διακομιστή Terminal 1 λεπτό μετά από όλα τα οι χρήστες έχουν αποσυνδεθεί, πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή στη γραμμή εντολών και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο ENTER:
  TSShutdn 300 /reboot /delay:60 /v
  Οι χρήστες λαμβάνουν το ακόλουθο μήνυμα:
  Σύστημα θα τερματιστεί σε 300 δευτερόλεπτα.
 • Για να τερματίσετε όλα τα πελάτης περιόδους λειτουργίας 2 λεπτά μετά την ειδοποίηση, και, στη συνέχεια, τερματίστε και κάντε επανεκκίνηση ενός διακομιστή τερματικού με το όνομα "Server8" 20 δευτερόλεπτα μετά από όλους τους χρήστες έχουν αποσυνδεθεί, πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή στη γραμμή εντολών και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER:
  /v /delay:20 /server:server8 TSShutdn 120
  Users receive the following message:
  System is shutting down in 120 seconds.
back to the top
Αναφορές
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τοtsshutdnεντολής, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:back to the top

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 320188 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/07/2015 09:29:13 - Αναθεώρηση: 2.0

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbhowtomaster kbmt KB320188 KbMtel
Σχόλια