Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Μη αναμενόμενη επανεκκίνηση των Windows XP ή επανεκκίνηση κατά τον τερματισμό λειτουργίας του υπολογιστή

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Συμπτώματα
Εάν τερματίσετε τη λειτουργία του υπολογιστή σας που λειτουργεί με Windows XP, ο υπολογιστής ενδέχεται να ξεκινήσει πάλι αντί να τερματιστεί η λειτουργία του. Ο υπολογιστής ενδέχεται επίσης να ξεκινήσει πάλι απροσδόκητα, ενώ τον χρησιμοποιείτε για την εκτέλεση ορισμένων εργασιών. Κατά την επανεκκίνηση του υπολογιστή ενδέχεται να εμφανιστεί ένα μήνυμα λάθους σε μπλε οθόνη.
Αιτία
Η συμπεριφορά αυτή ενδέχεται να προκύψει αν τα Windows σταματήσουν να ανταποκρίνονται στη διάρκεια μιας κανονικής λειτουργίας ή κατά τη διαδικασία τερματισμού λειτουργίας. Από προεπιλογή, ο υπολογιστής είναι ρυθμισμένος να κάνει αυτόματα επανεκκίνηση όταν τα Windows σταματήσουν να ανταποκρίνονται. Για να προβάλετε αυτήν τη ρύθμιση, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κάντε δεξιό κλικ στην επιλογή Ο Υπολογιστής μου (My Computer), κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες (Properties), έπειτα στην καρτέλα Για προχωρημένους (Advanced) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις (Settings) που βρίσκεται στην ενότητα Εκκίνηση και αποκατάσταση (Startup and Recovery).
 2. Στην περιοχή Αποτυχία συστήματος (System failure), εξετάστε το πλαίσιο ελέγχου Αυτόματη επανεκκίνηση (Automatically restart). Εάν το πλαίσιο ελέγχου Αυτόματη επανεκκίνηση (Automatically restart) είναι επιλεγμένο, τα Windows κάνουν αυτόματα επανεκκίνηση αν διακοπεί απροσδόκητα η λειτουργία του υπολογιστή.
Προτεινόμενη αντιμετώπιση
Εάν ο υπολογιστής σας κάνει συνεχώς επανεκκίνηση όταν τον χρησιμοποιείτε ή όταν προσπαθείτε να τερματίσετε τη λειτουργία του μετά τον απροσδόκητο τερματισμό του, κάντε κλικ για να καταργήσετε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Αυτόματη επανεκκίνηση (Automatically restart). Εάν καταργήσετε την επιλογή αυτού του πλαισίου ελέγχου, εμφανίζεται ένα μήνυμα λάθους όταν ο υπολογιστής σταματά να ανταποκρίνεται. Αυτό το μήνυμα λάθους ενδέχεται να περιγράφει την αιτία του ζητήματος. Μπορείτε επίσης να εξετάσετε το αρχείο καταγραφής συστήματος στην Προβολή Συμβάντων (Event Viewer), για να δείτε το κρίσιμο σφάλμα διακοπής που προκύπτει όταν γίνεται επανεκκίνηση του υπολογιστή.Για πρόσθετες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
308427 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: Προβολή και διαχείριση αρχείων καταγραφής συμβάντων στην Προβολή Συμβάντων (Event Viewer) στα Windows XP
Για να ρυθμίσετε τον τρόπο ανταπόκρισης των Windows όταν ο υπολογιστής σταματά απροσδόκητα, ακολουθήστε τα εξής βήματα

Σημείωση: Πρέπει να έχετε συνδεθεί ως διαχειριστής ή ως μέλος της ομάδας Administrators, για να ολοκληρώσετε αυτήν τη διαδικασία. Εάν ο υπολογιστής είναι συνδεδεμένος σε δίκτυο, οι ρυθμίσεις πολιτικής δικτύου ενδέχεται να μην σας επιτρέψουν να ολοκληρώσετε αυτήν τη διαδικασία.
 1. Συνδεθείτε στον κεντρικό υπολογιστή ως διαχειριστής (Administrator) ή κάτοχος (Owner).
 2. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel).
 3. Στην περιοχή Επιλογή κατηγορίας (Pick a category), κάντε κλικ στο στοιχείο Επιδόσεις και Συντήρηση (Performance and Maintenance).
 4. Στην περιοχή ή επιλογή εικονιδίου του Πίνακα Ελέγχου (or pick a Control Panel icon), κάντε κλικ στην επιλογή Σύστημα (System).
 5. Κάντε κλικ στην καρτέλα Για προχωρημένους (Advanced) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Ρυθμίσεις (Settings) στην περιοχή Εκκίνηση και αποκατάσταση (Startup and Recovery).
 6. Κάντε κλικ για να επιλέξετε οποιοδήποτε από τα ακόλουθα πλαίσια ελέγχου στην περιοχή Αποτυχία συστήματος (System Failure):
  • Εγγραφή του συμβάντος στο αρχείο καταγραφής συστήματος (Write an event to the system log)
  • Αποστολή ειδοποίησης διαχειριστή (Send an administrative alert)
  • Αυτόματη επανεκκίνηση (Automatically restart)
Κατάσταση
Αυτή η συμπεριφορά οφείλεται στη σχεδίαση.
Περισσότερες πληροφορίες
Από προεπιλογή, το πλαίσιο ελέγχου Αυτόματη επανεκκίνηση (Automatically restart) είναι επιλεγμένο, για να έχετε τη δυνατότητα να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τον υπολογιστή, εάν προκύψει κάποιο κρίσιμο σφάλμα διακοπής. Οι υπηρεσίες της Microsoft ξεκινούν κατά τη διαδικασία εκκίνησης πριν να συνδεθείτε. Επομένως, ο υπολογιστής λειτουργεί μετά την επανεκκίνηση. Εάν η λειτουργία του υπολογιστή διακοπεί εξαιτίας ενός κρίσιμου σφάλματος διακοπής, χάνετε όλη τη λειτουργικότητα, συμπεριλαμβανομένης της λειτουργικότητας απομακρυσμένης πρόσβασης. Μετά την επανεκκίνηση του υπολογιστή, μπορείτε να εξετάσετε το λόγο του σφάλματος διακοπής.

Το μήνυμα λάθους διακοπής εμφανίζει μόνο πληροφορίες σχετικά με τον πιθανό λόγο του κρίσιμου σφάλματος διακοπής. Στις περισσότερες περιπτώσεις, το σφάλμα καταγράφεται στο αρχείο καταγραφής συστήματος.

Ρυθμίσετε τις παραμέτρους των Windows για να εκτελέσετε τις ακόλουθες ενέργειες, εάν προκύψει κάποιο σοβαρό σφάλμα, όπως ένα σφάλμα διακοπής ή ένα ανεπανόρθωτο σφάλμα συστήματος:
 • Καταγράψτε το συμβάν στο αρχείο καταγραφής συστήματος.
 • Ειδοποιήστε τους διαχειριστές.
 • Επανεκκινήστε αυτόματα τον υπολογιστή.
 • Αποτυπώστε τη μνήμη του συστήματος σε ένα αρχείο, το οποίο μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι έμπειροι χρήστες για τον εντοπισμό σφαλμάτων.
Πρέπει να έχετε ένα αρχείο σελιδοποίησης μεγέθους τουλάχιστον 2 MB στον τόμο εκκίνησης του υπολογιστή, εάν θέλετε να ρυθμίσετε τον υπολογιστή να καταγράφει ένα συμβάν στο αρχείο καταγραφής συστήματος ή να ειδοποιεί ένα διαχειριστή. Εάν ρυθμίσετε τα Windows να δημιουργούν ένα αρχείο ένδειξης σφαλμάτων το οποίο να περιέχει τα δεδομένα μνήμης του συστήματος, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το αρχείο ένδειξης σφαλμάτων για να εντοπίσετε το λόγο του σφάλματος διακοπής.

Για να ρυθμίσετε τα Windows να δημιουργούν ένα αρχείο ένδειξης σφαλμάτων, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Συνδεθείτε στον κεντρικό υπολογιστή ως διαχειριστής (Administrator) ή κάτοχος (Owner).
 2. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel).
 3. Στην περιοχή Επιλογή κατηγορίας (Pick a category), κάντε κλικ στο στοιχείο Επιδόσεις και Συντήρηση (Performance and Maintenance).
 4. Στην περιοχή ή επιλογή εικονιδίου του Πίνακα Ελέγχου (or pick a Control Panel icon), κάντε κλικ στην επιλογή Σύστημα (System).
 5. Κάντε κλικ στην καρτέλα Για προχωρημένους (Advanced) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Ρυθμίσεις (Settings) στην περιοχή Εκκίνηση και αποκατάσταση (Startup and Recovery).
 6. Στην περιοχή Εγγραφή πληροφοριών εντοπισμού σφαλμάτων (Write Debugging Information), κάντε κλικ σε μία από τις ακόλουθες καταχωρήσεις:
  • Ένδειξη μειωμένης μνήμης (Small Memory Dump): Εάν κάνετε κλικ σε αυτήν τη ρύθμιση, καταγράφεται η ελάχιστη απαραίτητη ποσότητα πληροφοριών που θα σας βοηθήσει στον προσδιορισμό του ζητήματος. Η ρύθμιση αυτή απαιτεί τουλάχιστον 2 MB διαθέσιμα για ένα αρχείο σελιδοποίησης στον τόμο εκκίνησης του υπολογιστή σας. Εάν κάνετε κλικ σε αυτή τη ρύθμιση, τα Windows δημιουργούν ένα νέο αρχείο κάθε φορά που διακόπτεται απροσδόκητα η λειτουργία του υπολογιστή. Ένα ιστορικό αυτών των αρχείων αποθηκεύεται στο φάκελο που παρατίθεται στο πλαίσιο Αρχείο ένδειξης σφαλμάτων (Dump File).
  • Ένδειξη μνήμης Kernel (Kernel Memory Dump): Εάν κάνετε κλικ σε αυτή τη ρύθμιση, καταγράφεται μόνο η μνήμη πυρήνα. Αυτό επιταχύνει τη διαδικασία εγγραφής πληροφοριών σε ένα αρχείο καταγραφής, όταν διακόπτεται απροσδόκητα η λειτουργία του υπολογιστή σας. Ανάλογα με τη μνήμη RAM του υπολογιστή σας, πρέπει να έχετε διαθέσιμα από 50 έως 800 MB για το αρχείο σελιδοποίησης στον τόμο εκκίνησης. Το αρχείο αποθηκεύεται στο φάκελο που παρατίθεται στο πλαίσιο Αρχείο ένδειξης σφαλμάτων (Dump File).
  • Ένδειξη πλήρους μνήμης (Complete Memory Dump): Εάν κάνετε κλικ σε αυτή τη ρύθμιση, τα περιεχόμενα της μνήμης του συστήματος καταγράφονται όταν διακόπτεται απροσδόκητα η λειτουργία του υπολογιστή. Εάν χρησιμοποιήσετε αυτήν τη ρύθμιση, το αρχείο σελιδοποίησης στον τόμο εκκίνησης πρέπει να είναι αρκετά μεγάλο, ώστε να μπορεί να αποθηκεύσει όλη τη φυσική μνήμη RAM συν ένα MB. Το αρχείο αποθηκεύεται στο φάκελο που παρατίθεται στο πλαίσιο Αρχείο ένδειξης σφαλμάτων (Dump File).
Τα Windows εγγράφουν πάντα στο ίδιο όνομα αρχείου. Για να αποθηκεύσετε μεμονωμένα αρχεία ένδειξης σφαλμάτων, κάντε κλικ για να καταργήσετε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Αντικατάσταση κάθε αρχείου (Overwrite any existing file) και αλλάξτε το όνομα του αρχείου έπειτα από κάθε σφάλμα διακοπής.

Για να εξοικονομήσετε μνήμη, κάντε κλικ για να απενεργοποιήσετε τα πλαίσια ελέγχου Εγγραφή του συμβάντος στο αρχείο καταγραφής συστήματος (Write an event to the system log) και Αποστολή ειδοποίησης διαχειριστή (Send an administrative alert). Η μνήμη που εξοικονομείται εξαρτάται από τον υπολογιστή. Συνήθως, αυτές οι δυνατότητες εντοπισμού σφαλμάτων απαιτούν περίπου 60 έως 70 KB μνήμης RAM.
Σημείωση Αυτό είναι ένα άρθρο «ΤΑΧΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ» που δημιουργήθηκε απευθείας από τον οργανισμό υποστήριξης της Microsoft. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το άρθρο, παρέχονται ως απόκριση σε θέματα που προκύπτουν. Ως αποτέλεσμα της ταχύτητας διάθεσής του, το υλικό ενδέχεται να έχει τυπογραφικά λάθη και να αναθεωρηθεί ανά πάσα στιγμή χωρίς ειδοποίηση. Ανατρέξτε στους Όρους χρήσης για άλλα ζητήματα.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 320299 - Τελευταία αναθεώρηση: 01/08/2014 17:49:00 - Αναθεώρηση: 1.0

 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • kbeventlog kbenv kbprb KB320299
Σχόλια