Αν τα Windows δεν είναι ενημερωμένα και υπάρχει υπερβολικός αριθμός αρχείων στον ριζικό φάκελο, ενδέχεται να μην είναι δυνατή η εκκίνηση των Windows και ίσως εμφανιστεί το μήνυμα σφάλματος "Λείπει το NTLDR" (NTLDR is missing)

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Συμπτώματα
Σε περίπτωση αντιγραφής υπερβολικά πολλών αρχείων στον ριζικό φάκελο ενός τόμου εκκίνησης που χρησιμοποιεί το σύστημα αρχείων NTFS, ενδέχεται να εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα σφάλματος την επόμενη φορά που θα κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή:
Λείπει το NTLDR
Πιέστε CTRL+ALT+DEL για επανεκκίνηση. (NTLDR is missing. Press CTRL+ALT+DEL to restart.)
Εάν καταργήσετε τα αρχεία από τον ριζικό φάκελο, το ευρετήριο εκχώρησης του κύριου πίνακα αρχείων (MFT) δεν μειώνεται στο αρχικό του μέγεθος.

Σημείωση Αν χρησιμοποιείτε τα Windows XP με το Service Pack 2 (SP2) ή τα Microsoft Windows 2000 με το Service Pack 4 (SP4), αυτό το ζήτημα δεν σας αφορά. Δείτε την ενότητα "Περισσότερες πληροφορίες" για παρόμοια ζητήματα.
Αιτία
Αυτό το πρόβλημα μπορεί να προκύψει εάν ο ριζικός φάκελος του MFT έχει κατακερματιστεί σε σημαντικό βαθμό. Εάν ο ριζικός φάκελος του MFT περιέχει πολλά αρχεία, το MFT ενδέχεται να κατακερματιστεί τόσο ώστε να δημιουργηθεί ένα πρόσθετο ευρετήριο εκχώρησης. Επειδή τα αρχεία αντιστοιχίζονται με αλφαβητική σειρά στα ευρετήρια εκχώρησης, το αρχείο NTLDR μπορεί να προωθηθεί στο δεύτερο ευρετήριο εκχώρησης. Όταν συμβεί αυτό, εμφανίζεται το μήνυμα σφάλματος που περιγράφεται στην ενότητα "Συμπτώματα".

Συνήθως, η εγγραφή των αρχείων δεν γίνεται στον κεντρικό φάκελο. Η κατάσταση αυτή μπορεί να προκύψει, εάν ένα πρόγραμμα δημιουργεί και διαγράφει τακτικά προσωρινά αρχεία στον ριζικό φάκελο ή εάν αντιγραφούν πολλά αρχεία στον ριζικό φάκελο κατά λάθος.
Προτεινόμενη αντιμετώπιση
Για να επιλύσετε αυτό το πρόβλημα, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Επικοινωνήστε με τις Υπηρεσίες υποστήριξης πελατών της Microsoft για να αποκτήσετε το βοηθητικό πρόγραμμα Bcupdate2.exe. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επικοινωνίας με τις Υπηρεσίες υποστήριξης πελατών της Microsoft, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
 2. Δημιουργήστε μια δισκέτα εκκίνησης για την εκκίνηση του υπολογιστή σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας μιας δισκέτας εκκίνησης για έναν υπολογιστή με Windows XP, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
  305595 Τρόπος δημιουργίας μιας δισκέτας με δυνατότητα εκκίνησης για ένα διαμέρισμα NTFS ή FAT στα Windows XP
 3. Εκτελέστε την ακόλουθη εντολή στη γραμμή εντολών, για να εξαγάγετε το βοηθητικό πρόγραμμα Bcupdate2.exe από την ενημέρωση λογισμικού:

  Ανάπτυξη (Expand) γράμμα_μονάδας_δίσκου:\bcupdate2.ex_ γράμμα_μονάδας_δίσκου:\bcupdate2.exe
 4. Εκτελέστε την ακόλουθη εντολή στη γραμμή εντολών, για να ενημερώσετε τον κώδικα εκκίνησης του τομέα εκκίνησης NTFS:

  Bcupdate2.exe C: /F

  Σημείωση Άλλες παράμετροι γραμμής εντολών που υποστηρίζονται:
  /q - Λειτουργία χωρίς μηνύματα (πρέπει να περιλαμβάνει το στοιχείο /y)
  /y - Όχι επιβεβαίωση
  /f - Υποχρεωτική ενημέρωση τόμου που χρησιμοποιείται
  /t - Δοκιμή μόνο για τον παλιό κώδικα εκκίνησης
 5. Πατήστε το πλήκτρο Y αν σας ζητηθεί να ενημερώσετε τον τόμο. Αφού εκτελέσετε με επιτυχία αυτό το βοηθητικό πρόγραμμα, λαμβάνετε το ακόλουθο μήνυμα:
  Ο κώδικας εκκίνησης ενημερώθηκε με επιτυχία.
Κατάσταση
Η Microsoft έχει επιβεβαιώσει ότι πρόκειται για πρόβλημα το οποίο παρουσιάζεται στα προϊόντα της που αναφέρονται στην αρχή αυτού του άρθρου.
Το ζήτημα αυτό διορθώθηκε για πρώτη φορά στο Service Pack 2 των Windows XP.
Το ζήτημα αυτό διορθώθηκε αρχικά στο Service Pack 4 των Windows 2000. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης των τελευταίων Service Pack, κάντε κλικ στον αριθμό των άρθρων παρακάτω, για να προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
322389 Τρόπος λήψης του τελευταίου Service Pack των Windows XP
260910 Τρόπος λήψης του τελευταίου Service Pack των Windows 2000
Σημείωση Εάν εγκαταστήσετε το Service Pack των Windows XP ή των Windows 2000, δεν πρόκειται να επιλύσετε τυχόν προβλήματα με έναν υπάρχοντα τόμο. Πρέπει να εκτελέσετε το βοηθητικό πρόγραμμα για να ενημερώσετε ξεχωριστά τον κώδικα εκκίνησης. Το Service Pack θα εγγράψει τον σωστό κώδικα εκκίνησης μόνο για τους νέους τόμους.
Περισσότερες πληροφορίες
Για περισσότερες πληροφορίες για ένα σχετικό θέμα, κάντε κλικ στον αριθμό των άρθρων παρακάτω για να προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
318728 Τρόπος αντιμετώπισης του μηνύματος σφάλματος "Λείπει το NTLDR" (NTLDR is missing) στα Windows 2000
886215 Κατά την αναβάθμιση ενός υπολογιστή που βασίζεται στα Windows 98 σε Windows 2000 Professional, ενδέχεται να εμφανιστεί το μήνυμα σφάλματος "Λείπει το NTLDR πιέστε οποιοδήποτε πλήκτρο για επανεκκίνηση" (NTLDR is missing press any key to restart)
816793 Τρόπος αντιμετώπισης του μηνύματος σφάλματος "Λείπει το NTLDR" (NTLDR is missing) στον Windows Server 2003 (Ενδέχεται να είναι στα Αγγλικά)
842009 Εμφάνιση μηνύματος σφάλματος "Λείπει το NTLDR" (NTLDR is missing) κατά την προσπάθεια εκτέλεσης της Αυτόματης αποκατάσταση συστήματος στον Windows Server 2003 (Ενδέχεται να είναι στα Αγγλικά)
883275 Δεν είναι δυνατή η εκκίνηση του υπολογιστή σας μετά την τροποποίηση των δικαιωμάτων στον Windows Server 2003, στα Windows XP, ή τα Windows 2000 (Ενδέχεται να είναι στα Αγγλικά)
315261 Ο υπολογιστής δεν ξεκινά μετά την αλλαγή του ενεργού διαμερίσματος, χρησιμοποιώντας το εργαλείο Διαχείρισης δίσκων (Disk Management)
812492 Εμφάνιση μηνύματος σφάλματος κατά την εκκίνηση του υπολογιστή σας με ένα δίσκο που δεν ανήκει στο σύστημα
228004 Η αλλαγή του ενεργού διαμερίσματος μπορεί να αφαιρέσει τη δυνατότητα εκκίνησης από το σύστημά σας
bcupdate
Σημείωση Αυτό είναι ένα άρθρο «ΤΑΧΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ» που δημιουργήθηκε απευθείας από τον οργανισμό υποστήριξης της Microsoft. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το άρθρο, παρέχονται ως απόκριση σε θέματα που προκύπτουν. Ως αποτέλεσμα της ταχύτητας διάθεσής του, το υλικό ενδέχεται να έχει τυπογραφικά λάθη και να αναθεωρηθεί ανά πάσα στιγμή χωρίς ειδοποίηση. Ανατρέξτε στους Όρους χρήσης για άλλα ζητήματα.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 320397 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/07/2015 10:22:56 - Αναθεώρηση: 1.0

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server

 • kbnosurvey kbarchive kbresolve kbwinxpsp2fix kbwin2ksp4fix kbbug kbfix KB320397
Σχόλια