Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Τρόπος προσθήκης της δυνατότητας Εκτύπωση καταλόγου για φακέλους στα Windows XP, Windows Vista και Windows 7

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο προσθήκης της δυνατότητας Εκτύπωση καταλόγου για φακέλους στα Windows XP, Windows Vista και Windows 7. Αφού ακολουθήσετε τα βήματα που περιγράφονται στην ενότητα "Περισσότερες πληροφορίες", μπορείτε να κάνετε δεξί κλικ σε ένα φάκελο και, στη συνέχεια, να κάνετε κλικ στο στοιχείο Εκτύπωση λίστας καταλόγου (Print Directory Listing) για να εκτυπώσετε μια λίστα καταλόγου με τα περιεχόμενα ενός φακέλου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο προσθήκης της δυνατότητας εκτύπωσης καταλόγου για φακέλους στα Windows 2000, Windows Server 2003 ή στα Windows Server 2008, κάντε κλικ στον αριθμό του παρακάτω άρθρου, για να προβάλετε το άρθρο στη Γνωσιακή βάση της Microsoft:
272623 Τρόπος προσθήκης της δυνατότητας εκτύπωσης καταλόγου στην Εξερεύνηση των Windows


Περισσότερες πληροφορίες
Για να προσθέσουμε τη δυνατότητα Εκτύπωση καταλόγου για λογαριασμό σας, μεταβείτε στην ενότητα "Αυτόματη επίλυση". Εάν προτιμάτε να προσθέσετε τη δυνατότητα Εκτύπωση καταλόγου μόνοι σας, μεταβείτε στην ενότητα "Επίλυση από το χρήστη".

Αυτόματη επίλυσηΓια να γίνει αυτόματη επιδιόρθωση αυτού του προβλήματος, κάντε κλικ στο κουμπί ή στη σύνδεση Επίλυση Fix it. Κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run) στο παράθυρο διαλόγου Λήψη αρχείου (File Download) και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τα βήματα που περιγράφονται στον οδηγό Επίλυσης.Σημειώσεις
 • Αυτός ο οδηγός ενδέχεται να είναι διαθέσιμος μόνο στα αγγλικά. Ωστόσο, η αυτόματη επιδιόρθωση λειτουργεί και για εκδόσεις των Windows σε άλλες γλώσσες.
 • Εάν δεν βρίσκεστε στον υπολογιστή που έχει το πρόβλημα, αποθηκεύστε την Επίλυση σε μια μονάδα flash ή σε κάποιο CD και, στη συνέχεια, μπορείτε να την εκτελέσετε στον υπολογιστή που εμφανίζεται το πρόβλημα.

Έπειτα, μεταβείτε στην ενότητα "Επιδιορθώθηκε το πρόβλημα;".Επίλυση από το χρήστη

Windows XP

Βήμα 1: Δημιουργία του αρχείου Printdir.bat

Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κάντε κλικ στο στοιχείο Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε notepad και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 2. Επικολλήστε το ακόλουθο κείμενο στο Σημειωματάριο (Notepad):
  @echo off
  dir %1 /-p /o:gn > "%temp%\Listing"
  start /w notepad /p "%temp%\Listing"
  del "%temp%\Listing"
  exit
 3. Στο μενού Αρχείο (File), κάντε κλικ στην εντολή Έξοδος (Exit) και, στη συνέχεια, στο κουμπί Ναι (Yes), για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές.
 4. Στο παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση ως (Save As), πληκτρολογήστε το παρακάτω κείμενο στο πλαίσιο Όνομα αρχείου (File name) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο Αποθήκευση (Save):
  %windir%\Printdir.bat

Βήμα 2: Δημιουργία μιας νέας ενέργειας για φακέλους αρχείων

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel) και στη συνέχεια κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Επιλογές φακέλων (Folder Options).

  Ή κάντε κλικ στο στοιχείο Έναρξη (Start), μεταφέρετε το δείκτη στο στοιχείο Ρυθμίσεις (Settings), κάντε κλικ στο στοιχείο Πίνακας ελέγχου (Control Panel) και, στη συνέχεια, κάντε διπλό κλικ στο στοιχείο Επιλογές φακέλου (Folder Options).
 2. Στην καρτέλα Τύποι αρχείων (File Types), κάντε κλικ στο κουμπί Φάκελος αρχείων (File Folder).
 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Για προχωρημένους (Advanced) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Δημιουργία (New).
 4. Στο πλαίσιοΕνέργεια (Action), πληκτρολογήστε Εκτύπωση λίστας καταλόγου (Print Directory Listing).
 5. Στο πλαίσιο Εφαρμογή για την εκτέλεση της ενέργειας (Application Used To Perform Action), πληκτρολογήστε:printdir.bat
 6. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
 7. Κάντε κλικ στο κουμπί OK δύο φορές και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο (Close).

Βήμα 3: Επεξεργασία του μητρώου

Σημαντικό Αυτή η ενότητα, μέθοδος ή εργασία περιέχει βήματα που σας καθοδηγούν να τροποποιήσετε το μητρώο. Ωστόσο, ενδέχεται να προκύψουν σοβαρά προβλήματα εάν δεν τροποποιήσετε σωστά το μητρώο. Κατά συνέπεια, βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε προσεκτικά αυτά τα βήματα. Για επιπλέον προστασία, δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας του μητρώου πριν το τροποποιήσετε. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να επαναφέρετε το μητρώο, εάν προκύψει πρόβλημα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και επαναφοράς μητρώου, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
322756 Τρόπος δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και επαναφοράς μητρώου στα Windows

Αφού ακολουθήσετε τα βήματα που περιγράφονται στις προηγούμενες ενότητες, ενδέχεται να ξεκινήσει ο Σύντροφος αναζήτησης (Search Companion) όταν κάνετε διπλό κλικ σε ένα φάκελο, αντί για το φάκελο που ανοίγετε. Ή, εάν έχετε συσχετίσει άλλες ενέργειες με φακέλους αρχείων, ενδέχεται να εκτελεστούν αυτές οι ενέργειες.

Για την επίλυση αυτού του ζητήματος, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε Regedit και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 2. Εντοπίστε το παρακάτω δευτερεύον κλειδί μητρώου:
  HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell
 3. Κάντε κλικ στην τιμή που ονομάζεται Default.
 4. Στο μενού Επεξεργασία (Edit), κάντε κλικ στην εντολή Τροποποίηση (Modify).
 5. Στο πλαίσιο Δεδομένα τιμής (Value data), πληκτρολογήστε none.
 6. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
 7. Κλείστε τον Επεξεργαστή Μητρώου.

Windows Vista ή Windows 7

Βήμα 1: Δημιουργία του αρχείου Printdir.bat

Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κάντε κλικ στο στοιχείο Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε notepad και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 2. Επικολλήστε το ακόλουθο κείμενο στο Σημειωματάριο:
  @echo off
  dir %1 /-p /o:gn > "%temp%\Listing"
  start /w notepad /p "%temp%\Listing"
  del "%temp%\Listing"
  exit
 3. Στο μενού Αρχείο (File), κάντε κλικ στην εντολή Έξοδος (Exit) και, στη συνέχεια, στο κουμπί Ναι (Yes), για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές.
 4. Στο παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση ως (Save As), πληκτρολογήστε το παρακάτω κείμενο στο πλαίσιο Όνομα αρχείου (File name) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο Αποθήκευση (Save):
  %windir%\Printdir.bat

  Σημείωση Εάν εμφανιστεί ένα παράθυρο διαλόγου που αναφέρει ότι δεν έχετε δικαίωμα να αποθηκεύσετε σε αυτήν τη θέση, μπορείτε να αποθηκεύσετε το αρχείο στην επιφάνεια εργασίας. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε %windir% και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK. Στη συνέχεια, μπορείτε να αντιγράψετε το αρχείο από την επιφάνεια εργασίας στη θέση.

Βήμα 2: Επεξεργασία του μητρώου

Σημαντικό Αυτή η ενότητα, μέθοδος ή εργασία περιέχει βήματα που σας καθοδηγούν να τροποποιήσετε το μητρώο. Ωστόσο, ενδέχεται να προκύψουν σοβαρά προβλήματα εάν δεν τροποποιήσετε σωστά το μητρώο. Κατά συνέπεια, βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε προσεκτικά αυτά τα βήματα. Για επιπλέον προστασία, δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας του μητρώου πριν το τροποποιήσετε. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να επαναφέρετε το μητρώο, εάν προκύψει πρόβλημα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και επαναφοράς του μητρώου, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
322756 Τρόπος δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και επαναφοράς του μητρώου στα Windows
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κάντε κλικ στο στοιχείο Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε Notepad και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 2. Πληκτρολογήστε τις ακόλουθες εντολές στο Σημειωματάριο.
  Windows Registry Editor Version 5.00[HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\Shell]@="none"[HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\Shell\Print_Directory_Listing]@="Print Directory Listing"[HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell\Print_Directory_Listing\command]@="Printdir.bat \"%1\""[HKEY_CLASSES_ROOT\SOFTWARE\Classes\Directory]"BrowserFlags"=dword:00000008[HKEY_CLASSES_ROOT\SOFTWARE\Classes\Directory\shell\Print_Directory_Listing]@="Print Directory Listing"[HKEY_CLASSES_ROOT\SOFTWARE\Classes\Directory\shell\Print_Directory_Listing\command]@="Printdir.bat \"%1\""[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Shell\AttachmentExecute\{0002DF01-0000-0000-C000-000000000046}]@=""[HKEY_CLASSES_ROOT\SOFTWARE\Classes\Directory]"EditFlags"="000001d2"
  Στο μενού Αρχείο (File), κάντε κλικ στην εντολή Αποθήκευση ως (Save As).
 3. Στη λίστα Αποθήκευση σε (Save in), κάντε κλικ στην επιλογή Επιφάνεια εργασίας (Desktop).
 4. Στο πλαίσιο Όνομα αρχείου (File name), πληκτρολογήστε την εντολή PrintDirectoryListing.reg, κάντε κλικ στο στοιχείο Όλα τα αρχεία (All Files) στη λίστα Αποθήκευση ως τύπου (Save as type) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο Αποθήκευση (Save).
 5. Στην επιφάνεια εργασίας, κάντε διπλό κλικ στο αρχείο LoggingOn.reg για να προσθέσετε τα κλειδιά μητρώου στο μητρώο των Windows.
 6. Κάντε κλικ στο κουμπί OK στο πλαίσιο μηνύματος.

Επιδιορθώθηκε το πρόβλημα;

 • Ελέγξτε εάν το πρόβλημα επιδιορθώθηκε. Εάν το πρόβλημα έχει επιδιορθωθεί, έχετε τελειώσει με αυτή την ενότητα. Εάν το πρόβλημα δεν έχει επιδιορθωθεί, μπορείτε να έρθετε σε επικοινωνία με την υποστήριξη.
 • Εκτιμούμε ιδιαίτερα τα σχόλιά σας. Για να στείλετε σχόλια ή να αναφέρετε τυχόν ζητήματα που αφορούν αυτή τη λύση, αφήστε το σχόλιό σας στο ιστολόγιο "Αυτόματη επίλυση" ή στείλτε μας ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
εξερεύνηση ο υπολογιστής μου fixit fix it επίλυση
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 321379 - Τελευταία αναθεώρηση: 05/11/2011 20:14:00 - Αναθεώρηση: 4.0

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Starter, Windows Vista Ultimate, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate

 • kbenv kbhowtomaster kbfixme kbmsifaq kbmsifixme KB321379
Σχόλια