Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Εμφανίζεται το μήνυμα λάθους "Δεν βρέθηκε Λειτουργικό Σύστημα" (Operating System Not Found) ή "Το λειτουργικό σύστημα λείπει" (Missing operating system) κατά την εκκίνηση του υπολογιστή σας που βασίζεται σε Windows XP

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Περίληψη
Όταν προσπαθείτε να ξεκινήσετε τον υπολογιστή σας που βασίζεται σε Microsoft Windows XP, ενδέχεται να εμφανιστεί μήνυμα λάθους που αναφέρει ότι το λειτουργικό σύστημα δεν βρέθηκε. Αυτό το ζήτημα ενδέχεται να προκληθεί από αποτυχία του σκληρού δίσκου, εσφαλμένες ρυθμίσεις του BIOS, MBR (Master Boot Record) που είναι κατεστραμμένη ή λείπει ή εσφαλμένο ενεργό διαμέρισμα. Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, διορθώστε τις ρυθμίσεις BIOS του υπολογιστή σας, χρησιμοποιήστε την "Κονσόλα αποκατάστασης" (Recovery Console) των Windows XP ή σημειώστε ως ενεργό το σωστό διαμέρισμα στο σκληρό σας.
Συμπτώματα
Όταν ξεκινάτε τον υπολογιστή σας που βασίζεται στα Microsoft Windows XP, ενδέχεται να λάβετε ένα από τα ακόλουθα μηνύματα λάθους:
Δεν βρέθηκε Λειτουργικό Σύστημα.

(Operating system not found.)
Το λειτουργικό σύστημα λείπει

(Missing Operating System)
Όταν ξεκινάτε τον υπολογιστή σας με την "Κονσόλα αποκατάστασης" (Recovery Console) για να ανακτήσετε τις λειτουργίες, ενδέχεται να εμφανιστεί ένα μήνυμα λάθους παρόμοιο με το ακόλουθο:
Το "Πρόγραμμα εγκατάστασης" (Setup) δεν βρήκε κανέναν σκληρό δίσκο στον υπολογιστή σας.

(Setup did not find any hard drives insalled on your computer)
Αιτία
Αυτό το ζήτημα μπορεί να προκύψει εάν ισχύει μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες συνθήκες:
  • Το βασικό σύστημα εισόδου/εξόδου (BIOS) δεν εντοπίζει το σκληρό δίσκο.
  • Ο σκληρός δίσκος έχει καταστραφεί.
  • Ο τομέας 0 του φυσικού σκληρού δίσκου έχει εσφαλμένη ή ακατάλληλη MBR (Master Boot Record).

    Σημείωση Ορισμένα προγράμματα άλλων κατασκευαστών ή ενδεχόμενη καταστροφή του δίσκου είναι δυνατό να καταστρέψουν ένα MBR.
  • Ένα μη συμβατό διαμέρισμα σημειώνεται ως "Ενεργό" (Active).
  • Ένα διαμέρισμα που περιέχει το MBR δεν είναι πλέον ενεργό.
Προτεινόμενη αντιμετώπιση
Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω μεθόδους, ανάλογα με την περίπτωσή σας:

Μέθοδος 1: Επιβεβαίωση των ρυθμίσεων του BIOS

Επιβεβαιώστε τις ρυθμίσεις BIOS του υπολογιστή για να βεβαιωθείτε ότι το BIOS παραθέτει και αναγνωρίζει το σκληρό δίσκο. Ανατρέξτε στην τεκμηρίωση του υπολογιστή σας ή επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του υλικού για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επιβεβαίωσης των ρυθμίσεων του BIOS.

Αφού επιβεβαιωθεί ότι το BIOS του υπολογιστή εντοπίζει το σκληρό δίσκο, κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή και, στη συνέχεια, δοκιμάστε να εξακριβώσετε αν επιλύθηκε το ζήτημα. Στην περίπτωση που δεν επιλυθεί το ζήτημα ή εάν το BIOS του υπολογιστή δεν είναι δυνατό να εντοπίσει το σκληρό δίσκο, ίσως αντιμετωπίζετε ζητήματα με το υλικό σας. Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του υλικού για να διευρευνήσετε τον τρόπο επίλυσης αυτού του ζητήματος. Ίσως χρειαστεί να αντικαταστήσετε το σκληρό σας δίσκο.

Για πληροφορίες όσον αφορά τον τρόπο επικοινωνίας με τους κατασκευαστές υλικού, κάντε κλικ στον κατάλληλο αριθμό άρθρου στην ακόλουθη λίστα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
65416 Λίστα επικοινωνίας με άλλους προμηθευτές υλικού και λογισμικού, A-K

60781 Λίστα επικοινωνίας με άλλους προμηθευτές υλικού και λογισμικού, L-P

60782 Λίστα επικοινωνίας με άλλους προμηθευτές υλικού και λογισμικού, Q-Z

Μέθοδος 2: Χρήση της δυνατότητας "Κονσόλα αποκατάστασης" (Recovery Console)

Χρησιμοποιήστε την εντολή fixmbr της κονσόλας αποκατάστασης (Recovery Console) των Windows XP για να διορθώσετε το MBR του διαμερίσματος εκκίνησης.

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την Κονσόλα αποκατάστασης (Recovery Console), κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
314058 Περιγραφή της δυνατότητας "Κονσόλα αποκατάστασης" (Recovery Console) των Windows XP
307654 Τρόπος εγκατάστασης και χρήσης της Κονσόλας αποκατάστασης (Recovery Console) στα Windows XP

Μέθοδος 3: Αλλαγή του ενεργού διαμερίσματος

Στην περίπτωση που το διαμέρισμα που είναι σημειωμένο ως ενεργό δεν περιέχει τα αρχεία εκκίνησης των Windows XP ή όταν το ενεργό διαμέρισμα είναι ένα μη συμβατό ή διαφορετικό λειτουργικό σύστημα, πρέπει πρώτα να σημειώσετε το σωστό διαμέρισμα συστήματος ως ενεργό, πριν κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή.

Σημείωση Θα πρέπει να υπάρχει μόνο ένα ενεργό διαμέρισμα συστήματος κάθε φορά.

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο σημείωσης του ενεργού διαμερίσματος, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
315261 Ο υπολογιστής δεν ξεκινά μετά την αλλαγή του ενεργού διαμερίσματος, χρησιμοποιώντας το εργαλείο Διαχείρισης δίσκων (Disk Management)
Περισσότερες πληροφορίες
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης προβλημάτων εκκίνησης στα Windows XP, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
308041 Πόροι για την αντιμετώπιση προβλημάτων εκκίνησης στα Windows XP
windowsxp winxp
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 321626 - Τελευταία αναθεώρηση: 06/06/2006 10:05:03 - Αναθεώρηση: 3.0

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition

  • kberrmsg kbprb KB321626
Σχόλια