Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Τρόπος κοινής χρήσης σε ένα χώρο διευθύνσεων SMTP στον Exchange 2000 Server ή στον Exchange Server 2003

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο είναι προϊόν λογισμικού μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και όχι ανθρώπινης μετάφρασης. Η Microsoft σάς προσφέρει άρθρα που είναι προϊόντα ανθρώπινης αλλά και μηχανικής μετάφρασης έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης μας στη δική σας γλώσσα. Ωστόσο, ένα άρθρο που έχει προκύψει από μηχανική μετάφραση δεν είναι πάντα άριστης ποιότητας. Ενδέχεται να περιέχει λεξιλογικά, συντακτικά ή γραμματικά λάθη, όπως ακριβώς τα λάθη που θα έκανε ένας μη φυσικός ομιλητής επιχειρώντας να μιλήσει τη γλώσσα σας. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες της. Επίσης, η Microsoft πραγματοποιεί συχνά ενημερώσεις στο λογισμικό μηχανικής μετάφρασης.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη:321721
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο ρύθμισης του Microsoft Exchange Server 2003 ή το Microsoft Exchange 2000 Server για να υποστηρίξει ένας κοινόχρηστος χώρος διεύθυνσης SMTP.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ρύθμισης παραμέτρων του Exchange Server 5.5 για να κάνετε κοινή χρήση του χώρου ονομάτων τομέα Simple Mail Transfer Protocol (SMTP), κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
258203Τρόπος ρύθμισης παραμέτρων του Exchange για να κάνετε κοινή χρήση του χώρου ονομάτων τομέα SMTP
Περισσότερες πληροφορίες
Επιχειρηματικές απαιτήσεις ενδέχεται να απαιτούν να κάνετε κοινή χρήση του ίδιου χώρου διεύθυνσης SMTP ανάμεσα σε δύο ή περισσότερα συστήματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου διαφορετικά. Σε περιβάλλον Exchange Server, αυτό μπορεί να σημαίνει ότι έχετε κοινόχρηστο SMTP διευθύνσεων χώρο μεταξύ του Exchange Server και ένα σύστημα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που βασίζονται σε UNIX ή ανάμεσα σε περιβάλλοντα Exchange που έχουν ρυθμιστεί στον κατάλογο Active Directory διαφορετικές forests. Στην περίπτωση αυτή, οι χρήστες σε κάθε σύστημα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχουν το ίδιο επίθημα τομέα ως μέρος των διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Για τους σκοπούς αυτού του άρθρου, οι όροι "χώρος διευθύνσεων" και "τομέα" χρησιμοποιούνται εναλλάξιμα. Αυτό το άρθρο είναι γραμμένο από την άποψη ότι ο διακομιστής Exchange είναι η εισερχόμενη πύλη SMTP από το Internet. Όταν ο Exchange λαμβάνει ένα εισερχόμενο μήνυμα SMTP από το Internet, Exchange πρώτα προσπαθεί να επιλύσει τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που εμφανίζονται στα πεδία παραλήπτη σε αντικείμενα της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory. If the e-mail address resolves to an Exchange mailbox, Exchange routes the message to the mailbox. If the e-mail address does not resolve to an Exchange mailbox, Exchange routes the message to the e-mail system with which the SMTP address space is shared. The receiving e-mail system then delivers the message to a local mailbox, or it generates a non-delivery report (NDR) delivery status notification (DSN) message. The e-mail system with which the SMTP address space is shared cannot forward the unresolved recipients back to the Exchange incoming SMTP gateway. If you configure the last e-mail system that is in an e-mail system chain to forward unresolved recipients to the incoming e-mail gateway, you will have a messaging loop in which e-mail messages may continuously loop between e-mail servers.

Method 1: Share the same SMTP address space with a different e-mail system

Only one e-mail system can be authoritative for a particular SMTP address space. When an e-mail system is non-authoritative for an SMTP address space, the e-mail must eventually be routed to an e-mail system that is authoritative for the SMTP address space. This behavior occurs to make sure that a non-delivery report is generated if an e-mail message cannot be delivered to a recipient. An SMTP address space can be shared with any number of different e-mail systems. In this configuration, each e-mail system is a link in a chain of e-mail systems. The first e-mail system in the chain sends messages to the second e-mail system, and so on. This behavior continues until the message is delivered to a recipient or until the last e-mail system in the chain generates a non-delivery report for the message.

Exchange must be authoritative for the primary SMTP address space that is specified in the default recipient policy. Exchange does not have to be authoritative for any other SMTP address space. In this situation, you only have to add the shared SMTP address space to another recipient policy, set that SMTP address space as the primary SMTP address space, and then click to clear theThis Exchange Organization is responsible for all mail delivery to this addressτο πλαίσιο ελέγχου με τοSMTP Address Propertiesπαράθυρο διαλόγου.

ΣημαντικόYou cannot share an SMTP address space for which Exchange is authoritative.Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
823158Authoritative and nonauthoritative domains in Exchange 2000 Server and in Exchange Server 2003


Recipient policies dictate the SMTP address spaces for which Exchange is authoritative. To determine whether Exchange is authoritative for a particular SMTP address space, follow these steps:
 1. In Exchange System Manager, right-click the recipient policy, and then clickΙδιότητες (Properties).
 2. Κάντε κλικ στην καρτέλαE-Mail Addresses (Policy)tab, click an e-mail address, and then clickΕπεξεργαστείτε τη διαδρομή.
 3. Αν υπάρχει ήδη ο φάκελοςThis Exchange Organization is responsible for all mail delivery to this addresscheck box is selected, Exchange is authoritative for the SMTP address space. If this check box is not selected, Exchange is non-authoritative for the SMTP address space.
To share the SMTP address space with a different e-mail system, follow these steps.

Step 1: Modify the primary SMTP address for the default recipient policy

If you want to share the SMTP address space that is specified as the primary SMTP address space in the default recipient policy, you must create a new SMTP address space to act as the primary SMTP address space in the default recipient policy. The new primary SMTP address space that you create does not have to be valid in the Internet DNS. You can use a private SMTP address space such as@localhostή@Παράδειγμα.local. This address space is the SMTP address space that Exchange will use to route internal e-mail messages.

To modify the primary SMTP address space that is specified in the default recipient policy, follow these steps.

ΣΗΜΕΙΩΣΗBy default, the domain that you specify when you install Active Directory is the SMTP address space for which Exchange is authoritative. If this SMTP address space is not the SMTP address space that you want to share, skip steps a through g. Instead, go to "Step 2: Configure the shared SMTP address space." These steps only apply if Exchange is authoritative for the SMTP address space that you want to share.
 1. Start Exchange System Manager, clickRecipient PoliciesΚάντε δεξιό κλικ στο στοιχείοDefault Policy, και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπίΙδιότητες (Properties).
 2. ΣτοDefault Policy Propertiesdialog box, click theE-Mail Address (Policy)καρτέλα και στη συνέχεια κάντε κλικΝέα.
 3. ΣτοNew E-mail Addressdialog box, clickSMTP Address, και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπίOk.
 4. ΣτοSMTP Address Propertiesdialog box, type the SMTP address space for which you want Exchange to be authoritative. Για παράδειγμα, πληκτρολογήστε@Παράδειγμα.local.
 5. Κάντε κλικ για να επιλέξετε τοThis Exchange Organization is responsible for all mail delivery to this addresscheck box, and then clickOk.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗThe e-mail address space that you specified must be stamped on all e-mail-enabled objects in Active Directory. In particular, this e-mail address space must be stamped on user accounts that have mailboxes. This enables the users to access the Outlook Web Access virtual server.
 6. Click the new SMTP address that you created, and then clickΟρισμός ως πρωτεύοντος.
 7. Remove the SMTP address that you want to share from the default recipient policy. To do this, click the SMTP address that you want to share, and then clickκατάργηση.
You should also examine Mailbox Manager Policies to make sure that the shared SMTP address is nonauthoritative. Mailbox Manager Policies also contain e-mail address. If the Default policy has been modified and the Mailbox Manager SMTP address for the shared SMTP address is still authoritative, users will receive a 5.1.1 non-delivery report (NDR). To verify that the shared SMTP is nonauthoritative, follow these steps:
 1. Right-click the mailbox manager policy, and then clickChange property pages.
 2. Βεβαιωθείτε ότιE-Mail Addressesis selected, and then clickOk.
 3. Right-click the mailbox manager policy, and then clickΙδιότητες (Properties).
 4. Στο διακομιστήE-Mail Address (Policy)tab, select the shared SMTP address, and then clickΕπεξεργαστείτε τη διαδρομή.
 5. Κάντε κλικ για να καταργήσετε την επιλογή τουThis Exchange Organiation is responsible for all mail delivery to this addressΠλαίσιο ελέγχου.
 6. Εκτελέστε το βήμα 5 για όλες τις πολιτικές διαχείρισης του γραμματοκιβωτίου στο στοΠολιτικές παραλήπτηContainer.

Βήμα 2: Ρύθμιση παραμέτρων του κοινόχρηστου χώρου διεύθυνσης SMTP

Για να ρυθμίσετε τον κοινόχρηστο χώρο διεύθυνσης SMTP, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Για να δημιουργήσετε μια νέα πολιτική παραλήπτη για τον κοινόχρηστο χώρο διεύθυνσης SMTP. Για να το κάνετε αυτό, κάντε δεξιό κλικΠολιτικές παραλήπτη, τοποθετήστε το δείκτηΝέα, και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπίΠολιτική παραλήπτη.
 2. ΣτοΝέα πολιτικήπαράθυρο διαλόγου, κάντε κλικ για να επιλέξετε τοΔιεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-mail Address)πλαίσιο ελέγχου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπίOk.
 3. ΣτοΙδιότητες (Properties)Κάντε κλικ στο παράθυρο διαλόγου, πληκτρολογήστε ένα όνομα για τη νέα πολιτική παραλήπτηΤροποποίηση (Modify), και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπίOk.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗΑυτό ρυθμίζει το προεπιλεγμένο φίλτρο LDAP για την πολιτική. Μπορείτε επίσης να τροποποιήσετε αυτό το φίλτρο ως κατάλληλη για το περιβάλλον σας.
 4. Όταν λάβετε το ακόλουθο μήνυμα, κάντε κλικ στο κουμπίOk:
  Όταν αλλάζει μια πολιτική παραλήπτη στο φίλτρο αυτό δεν σημαίνει που τις διευθύνσεις διακομιστή μεσολάβησης για παραλήπτες που να μην είναι πλέον υπό τον έλεγχο της πολιτικής θα re-evaluated αυτόματα. Αυτές οι παραλήπτες να λάβουν διακομιστές μεσολάβησης από τις νέες πολιτικές στον οποίο ανήκουν, χρησιμοποιήστε 'Εφαρμογή αυτής της πολιτικής τώρα' σχετικά με τις πολιτικές που τώρα επηρεάσει αυτούς τους παραλήπτες.
 5. Κάντε κλικ στην καρτέλαΔιευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (πολιτική)καρτέλα και στη συνέχεια κάντε κλικΝέα.
 6. Κάντε κλικSMTP Address, και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπίOk.
 7. ΣτοAddressπλαίσιο χώρο διευθύνσεων τύπου SMTP που θέλετε να χρησιμοποιήσετε από κοινού. Για παράδειγμα, πληκτρολογήστε@Παράδειγμα.comή πληκτρολογήστε@Microsoft.com.
 8. Κάντε κλικ για να καταργήσετε την επιλογή τουΕίναι υπεύθυνο για όλες τις παράδοση αλληλογραφίας σε αυτήν τη διεύθυνση αυτή εταιρεία Exchangeπλαίσιο ελέγχου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπίOk.
 9. Κάντε κλικ στη νέα διεύθυνση SMTP που δημιουργήσατε και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπίΟρισμός ως πρωτεύοντος.
 10. Κάντε κλικOk, και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπίYESΌταν εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα:
  Τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τύπους [SMTP] έχουν τροποποιηθεί. Θέλετε να ενημερώσετε όλες τις αντίστοιχες διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των παραληπτών ώστε να ταιριάζουν με αυτές τις νέες διευθύνσεις;

Βήμα 3: Τροποποίηση τις ιδιότητες του εικονικού διακομιστή SMTP για να καταργήσετε την προώθηση για ανεπίλυτες παραλήπτες μηνυμάτων

Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα: (Use the tools in the Windows Recovery Environment to repair Windows Vista. To do this, follow these steps:):
 1. Στο Exchange System Manager, αναπτύξτε το στοιχείοAdministrative GroupsexpandΌνομα_διαχειριστικής_ομάδαςexpandΔιακομιστέςexpandΟΝΟΜΑ_ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΗexpandΠρωτόκολλαexpandSMTP, και στη συνέχεια κάντε κλικ στο αντίστοιχο εικονικό διακομιστή SMTP.
 2. Κάντε δεξιό κλικ στο στοιχείοΠροεπιλεγμένος εικονικός διακομιστής SMTP, και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπίΙδιότητες (Properties).

  ΣΗΜΕΙΩΣΗΊσως χρειαστεί να αναπτύξετεΕικονικών διακομιστών SMTPπριν να κάνετε κλικΠροεπιλεγμένος εικονικός διακομιστής SMTP.
 3. Κάντε κλικ στην καρτέλαΜηνύματαTAB.
 4. Διαγράψτε τις καταχωρήσεις που εμφανίζονται με τηνΠροώθηση όλης της αλληλογραφίας με ανεπίλυτες παραλήπτες για τη φιλοξενίαπλαίσιο και στη συνέχεια κάντε κλικOk.

Βήμα 4: Ρύθμιση παραμέτρων μιας σύνδεσης SMTP για τον κοινόχρηστο χώρο διεύθυνσης SMTP

Αφού ρυθμίσετε τον κοινόχρηστο χώρο διεύθυνσης SMTP, πρέπει να καθορίσετε τα μέσα για το Exchange για να προσδιορίσετε πού να δρομολογούν μηνύματα που δεν επιλύονται σε ένα αντικείμενο υπηρεσίας καταλόγου Active Directory. Για να γίνει αυτό, δημιουργήστε μια σύνδεση SMTP με τον κοινόχρηστο χώρο διεύθυνσης SMTP σε τοΠροσθήκη διεύθυνση χώρουπαράθυρο διαλόγου του αντικειμένου σύνδεσης. Εάν δεν προσθέσετε το SMTP σύνδεσης με διεύθυνση κοινόχρηστο χώρο, τα εισερχόμενα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που προορίζεται για τον κοινόχρηστο χώρο διεύθυνσης SMTP ερμηνεύεται ως προσπάθεια μετάδοσης. Σε αυτήν την περίπτωση, ο Exchange δεν αποδέχεται τα εισερχόμενα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Επιπλέον, πρέπει να καθορίσετε ένα διακομιστή στον οποίο Exchange θα προωθήσει ανεπίλυτο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Μπορείτε να καθορίσετε αυτόν το διακομιστή προορισμού, χρησιμοποιώντας το όνομα του κεντρικού ή με τη χρήση του IP διεύθυνση.

Για να ρυθμίσετε τη σύνδεση SMTP, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Στο Exchange System Manager, κάντε δεξιό κλικΓραμμές σύνδεσης, τοποθετήστε το δείκτηΝέα, και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπίΣύνδεση SMTP.
 2. ΣτοΙδιότητες (Properties)παράθυρο διαλόγου, πληκτρολογήστε ένα όνομα για τη νέα σύνδεση με τοNAME"Τύπος" (Type).
 3. Κάντε κλικΠροώθηση όλης της αλληλογραφίας μέσω αυτής της σύνδεσης σε κεντρικούς υπολογιστές παρακάτω Έξυπνων, και στη συνέχεια πληκτρολογήστε το όνομα κεντρικού υπολογιστή του υπολογιστή προορισμού ή τη διεύθυνση IP του υπολογιστή προορισμού. Πρέπει να πληκτρολογήσετε αγκύλες)[ ]) γύρω από το όνομα του κεντρικού υπολογιστή ή διεύθυνση IP. Για παράδειγμα, εάν η διεύθυνση IP διεύθυνση του υπολογιστή προορισμού είναι 192.168.1.10, τύπος[192.168.1.10].

  Αυτός ο υπολογιστής θα λαμβάνει όλα τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δεν επιλύεται σε αντικείμενα της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory.
 4. Κάντε κλικADD, κάντε κλικ στο διακομιστή του Exchange με τοΠροσθήκη ζεύξηςπαράθυρο διαλόγου και στη συνέχεια κάντε κλικOk.
 5. Κάντε κλικ στην καρτέλαΟ χώρος διευθύνσεωνκαρτέλα, κάντε κλικ στο κουμπίADDΚάντε κλικSMTPΣτοΠροσθήκη διεύθυνση χώρουπαράθυρο διαλόγου και στη συνέχεια κάντε κλικOk.
 6. ΣτοΙδιότητες του χώρου διευθύνσεων Internetτύπου SMTP κοινόχρηστο χώρο διευθύνσεων στο πλαίσιο διαλόγου τουΜηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε τομέα"Τύπος" (Type). Όταν πληκτρολογείτε τον κοινόχρηστο χώρο διεύθυνσης SMTP, μην συμπεριλάβετε το κάθε (σύμβολο @). Για παράδειγμα, πληκτρολογήστεΠαράδειγμα.comΣτοΤομέα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου"Τύπος" (Type). Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπίOk.
 7. Κάντε κλικ για να επιλέξετε τοΝα επιτρέπεται σε αυτούς τους τομείς αναμετάδοση την μηνυμάτωνΠλαίσιο ελέγχου.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗΕπειδή ο Exchange πρέπει επίσης να λάβετε μηνύματα για το χώρο διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κοινής χρήσης, πρέπει να αφήσετε Exchange αναμετάδοση μηνυμάτων για αυτόν τον τομέα. This setting lets all the SMTP virtual servers that are listed underLocal bridgeheadsΣτο διακομιστήΓενικάtab accept messages for the shared e-mail address space.
 8. Κάντε κλικOk.

Step 5: Restart the Routing and SMTP services

Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα: (Use the tools in the Windows Recovery Environment to repair Windows Vista. To do this, follow these steps:):
 1. In the Services snap-in, clickStartΚάντε κλικΕκτέλεσηTYPEServices.msc, και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπίOk.
 2. Κάντε δεξιό κλικ στο στοιχείοMicrosoft Exchange Routing Engine, και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπίΕμφανίζεται το μήνυμα λάθους Διακοπή.
 3. Κάντε δεξιό κλικ στο στοιχείοMicrosoft Exchange Routing Engine, και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπίStart.
 4. Κάντε δεξιό κλικ στο στοιχείοSimple Mail Transport Protocol (SMTP), και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπίΕμφανίζεται το μήνυμα λάθους Διακοπή.
 5. Κάντε δεξιό κλικ στο στοιχείοSimple Mail Transport Protocol (SMTP), και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπίStart.
 6. Exit the Services snap-in.
After you configure these settings, Exchange can forward messages to a foreign messaging system that shares the same SMTP domain name space.

Method 2: Share the SMTP address space by using contacts to redirect e-mail to a remote e-mail system

Exchange can share a common SMTP address space with different e-mail systems by using contacts and SMTP connectors to determine the path for the e-mail messages. The domain part of thetargetAddressattribute of a contact determines the destination e-mail system. The e-mail addresses that are displayed on theE-mail Addressestab of the contact determines which e-mail addresses will resolve to the contact. From this information, Exchange can route the e-mail message to the correcttargetAddress. Για ναtargetAddresscorresponds to the e-mail address on theΓενικάtab of the contact. Επίσης, τοtargetAddressis used as the primary SMTP address of the contact. The primary SMTP address is denoted by the "SMTP" acronym that appears in uppercase bold characters before the particular SMTP e-mail address.

When an Exchange system receives an SMTP e-mail message, Exchange queries Active Directory to try to resolve the e-mail address that is listed in the recipient field of the message to the e-mail address of an object in Active Directory. If a match is found, Exchange routes the message to the e-mail address that is specified in thetargetAddressτο χαρακτηριστικό του αντικειμένου. Για τους σκοπούς αυτού του άρθρου, αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που υπάρχει σε ένα σύστημα απομακρυσμένης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτει ένα μοναδικό τομέα SMTP.

Αυτή η δυνατότητα δρομολόγησης επιτρέπει ενεργούν ως ένας διακόπτης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για οποιονδήποτε αριθμό τομέων SMTP που φιλοξενούνται από τα συστήματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου διαφορετικό από το Exchange. Η επαφή έχει μια κύρια διεύθυνση SMTP που αντιστοιχεί στο απομακρυσμένο σύστημα ανταλλαγής μηνυμάτων και η επαφή διαθέτει μια δευτερεύουσα διεύθυνση SMTP που αντιστοιχεί με τον τομέα SMTP του Exchange συστήματος. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις συνδέσεις SMTP που έχουν ρυθμιστεί για να χρησιμοποιήσετε διαστήματα διευθύνσεων που σχετίζονται με το σύστημα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου απομακρυσμένου τομέα για δρομολόγηση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τα συστήματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου απομακρυσμένο.

Λογαριασμούς χρηστών στο σύστημα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου απομακρυσμένο πρέπει να έχουν μια κύρια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου SMTP που αντιστοιχεί σε κοινόχρηστο χώρο διεύθυνσης SMTP και μια δευτερεύουσα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου SMTP που αντιστοιχεί με την κύρια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου SMTP, γνωστή και ως τοtargetAddress, της επαφής στην υπηρεσία καταλόγου Active Directory.

Σε αυτό το σενάριο, παρουσιάζεται η ακόλουθη ανταλλαγή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
 1. Όταν ένας χρήστης από το σύστημα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του απομακρυσμένου στέλνει ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Internet, το τμήμα του τομέα της διεύθυνσης απάντησης θα αντιστοιχεί στη δευτερεύουσα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου SMTP της επαφής στην υπηρεσία καταλόγου Active Directory.
 2. Όταν απαντήσει ο χρήστης από το Internet, το μήνυμα δρομολογείται στο διακομιστή Exchange.
 3. Όταν ο Exchange λαμβάνει το μήνυμα, το Exchange επιλύει τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη δευτερεύουσα διεύθυνση SMTP της επαφής στην υπηρεσία καταλόγου Active Directory.
 4. Exchange δρομολογεί το μήνυμα με την κύρια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου SMTP της επαφής στην υπηρεσία καταλόγου Active Directory. Αυτό είναι το όνομαtargetAddressτης επαφής. Επομένως, το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δρομολογείται στο σύστημα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου απομακρυσμένα.
Για να χρησιμοποιήσετε τις επαφές για να ανακατευθύνετε ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε ένα απομακρυσμένο σύστημα του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ακολουθήστε τα εξής βήματα.

Step1: Ρύθμιση παραμέτρων πολιτικών παραλήπτη για χρήση με τις επαφές

Exchange δέχεται μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για οποιονδήποτε χώρο διεύθυνσης SMTP που έχει ρυθμιστεί σε μια πολιτική παραλήπτη. Για να προσθέσετε μια πολιτική παραλήπτη ενός απομακρυσμένου τομέα SMTP, ακολουθήστε τα εξής βήματα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗΑυτή η πολιτική παραλήπτη χρησιμοποιεί έναν κανόνα φίλτρου NULL. Αυτός ο κανόνας είναι αποδεκτή επειδή χρησιμοποιείτε τη σωστήtargetAddressτιμή κατά την προσθήκη επαφών της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory. Μια τιμή NULL κανόνα φίλτρου αποτρέπει επίσης η υπηρεσία Recipient Update Service από σήμανση Exchange αντικειμένων με το SMTP διεύθυνση χώρο του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου απομακρυσμένου συστήματος.
 1. Ανάπτυξη στο Exchange System ManagerΟι παραλήπτεςΚάντε δεξιό κλικ στο στοιχείοΠολιτικές παραλήπτη, τοποθετήστε το δείκτηΝέα, και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπίΠολιτική παραλήπτη.
 2. ΣτοΝέα πολιτικήπαράθυρο διαλόγου, κάντε κλικ για να επιλέξετε τοΔιευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείουπλαίσιο ελέγχου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπίOk.
 3. ΣτοΙδιότητες (Properties)παράθυρο διαλόγου, πληκτρολογήστε ένα όνομα για την πολιτική παραλήπτη και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπίΤροποποίηση (Modify).
 4. ΣτοΕύρεση παραλήπτες Exchangeπαράθυρο διαλόγου πλαίσιο, κάντε κλικ για να καταργήσετε όλα τα πλαίσια ελέγχου που εμφανίζονται στην τοΓενικάκαρτέλα και στη συνέχεια κάντε κλικOk.
 5. Όταν λάβετε το ακόλουθο μήνυμα λάθους, κάντε κλικ στο κουμπίOk:
  Πρέπει να επιλέξετε τουλάχιστον έναν παραλήπτη τύπου.

  ID no: c103a06e
  Microsoft Active Directory - Επέκταση του Exchange
 6. Όταν λάβετε το ακόλουθο μήνυμα, κάντε κλικ στο κουμπίOk:
  Όταν αλλάζει μια πολιτική παραλήπτη στο φίλτρο αυτό δεν σημαίνει που τις διευθύνσεις διακομιστή μεσολάβησης για παραλήπτες που να μην είναι πλέον υπό τον έλεγχο της πολιτικής θα re-evaluated αυτόματα. Αυτές οι παραλήπτες να λάβουν διακομιστές μεσολάβησης από τις νέες πολιτικές στον οποίο ανήκουν, χρησιμοποιήστε 'Εφαρμογή αυτής της πολιτικής τώρα' σχετικά με τις πολιτικές που τώρα επηρεάσει αυτούς τους παραλήπτες.
 7. Κάντε κλικ στην καρτέλαΔιευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (πολιτική)καρτέλα και στη συνέχεια κάντε κλικΝέα.
 8. ΣτοΝέα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείουπαράθυρο διαλόγου, κάντε κλικ στο κουμπίSMTP Address, και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπίOk.
 9. ΣτοΙδιότητες διεύθυνσης SMTPτομέα SMTP του τύπου του συστήματος απομακρυσμένης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο παράθυρο διαλόγου, τοAddress"Τύπος" (Type). Πρέπει να συμπεριλάβετε το σύμβολο (@) στο τοAddressπλαίσιο όταν πληκτρολογείτε τον τομέα SMTP. Για παράδειγμα, εάν ο απομακρυσμένος τομέας SMTP example.com, πληκτρολογήστε@Παράδειγμα.comΣτοAddress"Τύπος" (Type). Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπίOk.
 10. Κάντε κλικ για να καταργήσετε την επιλογή τουΕίναι υπεύθυνο για όλες τις παράδοση αλληλογραφίας σε αυτήν τη διεύθυνση αυτή εταιρεία Exchangeπλαίσιο ελέγχου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπίOk.
 11. Κάντε κλικ για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου του νέου τομέα SMTP που δημιουργήσατε στο βήμα θ.
 12. Ακολουθήστε τα βήματα γ έως κ για να δημιουργήσετε πρόσθετες τομείς SMTP, εάν έχετε πρόσθετες απομακρυσμένους τομείς SMTP.
 13. Κάντε κλικOk, και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπίΟΧΙ,when you are prompted to update recipient e-mail addresses.

Step 2: Add contacts to Active Directory to represent remote users

You can add contacts to Active Directory by using one or more of the following methods:
 • By using the Active Directory Users and Computers tool
 • By using the Csvde.exe tool
 • By using the Ldifde.exe tool
 • By adding the contacts programmatically
Because it may take a long time to add contacts to Active Directory by using the Active Directory Users and Computers tool, we recommend that you use the Csvde.exe tool to add contacts to Active Directory. When you use Csvde.exe, you can modify the import file by using Microsoft Excel. The Csvde.exe tool is included with Microsoft Windows Server 2003 and with Microsoft Windows 2000 Server.

You can use the Csvde.exe tool to easily add many contacts to Active Directory. The Csvde.exe tool uses a comma-separated file format that uses the first line as a header. This header contains a comma-separated list of Active Directory attributes. The following example header file illustrates the minimum attribute set that is required to create a mail-enabled contact:
objectClass,dn,name,cn,sn,givenName,displayName,proxyAddresses,targetAddress,mail,mailnickname
Each set of comma-separated values for the header must be on a single line in the Csvde.exe import file. And, each set of comma-separated values for each contact must be on a single line in the Csvde.exe import file.

ΣημαντικόΓια ναmailnicknameattribute is important. Without themailnicknameattribute, theΔιευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείουtab is not displayed in the, UserNameΙδιότητες (Properties)dialog box of the user in Active Directory Users and Computers.

The following example demonstrates the use of the header together with example values for a SMTP contact:
objectClass,dn,name,cn,sn,givenName,displayName,proxyAddresses,targetAddress,mail,mailnicknamecontact,"cn=Internet User,ou=internet users,dc=xo,dc=one",Internet User,Internet User,User,Internet,Internet User,SMTP:internetUser@remote.domain; smtp:internetuser@xo.one,SMTP:internetUser@remote.domain,internetUser@remote.domain,internetuser
After you add the contacts' attributes to the import file, use the following command-line to import the contacts into Active Directory.

ΣΗΜΕΙΩΣΗΓια ναDNattribute of the contact determines the organizational unit to which the contact is added.
csvde –I –fimportFileName.csv

Βήμα 3: Τροποποίηση τις ιδιότητες του εικονικού διακομιστή SMTP για να καταργήσετε την προώθηση για ανεπίλυτες παραλήπτες μηνυμάτων

Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα: (Use the tools in the Windows Recovery Environment to repair Windows Vista. To do this, follow these steps:):
 1. Στο Exchange System Manager, αναπτύξτε το στοιχείοAdministrative GroupsexpandΌνομα_διαχειριστικής_ομάδαςexpandΔιακομιστέςexpandΟΝΟΜΑ_ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΗexpandΠρωτόκολλαexpandSMTP, και στη συνέχεια κάντε κλικ στο αντίστοιχο εικονικό διακομιστή SMTP.
 2. Κάντε δεξιό κλικ στο στοιχείοΠροεπιλεγμένος εικονικός διακομιστής SMTP, και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπίΙδιότητες (Properties).

  ΣΗΜΕΙΩΣΗΊσως χρειαστεί να αναπτύξετεΕικονικών διακομιστών SMTPπριν να κάνετε κλικΠροεπιλεγμένος εικονικός διακομιστής SMTP.
 3. Κάντε κλικ στην καρτέλαΜηνύματαTAB.
 4. Remove any entries that are displayed in theΠροώθηση όλης της αλληλογραφίας με ανεπίλυτες παραλήπτες για τη φιλοξενίαπλαίσιο και στη συνέχεια κάντε κλικOk.

Step 4: Create an SMTP connector to route e-mail to the remote e-mail system

To create an SMTP connector to route e-mail messages to a remote e-mail system, follow these steps:
 1. Στο Exchange System Manager, κάντε δεξιό κλικΓραμμές σύνδεσης, τοποθετήστε το δείκτηΝέα, και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπίΣύνδεση SMTP.
 2. ΣτοΙδιότητες (Properties)παράθυρο διαλόγου, πληκτρολογήστε ένα όνομα για τη νέα σύνδεση με τοNAME"Τύπος" (Type).
 3. Κάντε κλικΠροώθηση όλης της αλληλογραφίας μέσω αυτής της σύνδεσης σε κεντρικούς υπολογιστές παρακάτω Έξυπνων, και στη συνέχεια πληκτρολογήστε το όνομα κεντρικού υπολογιστή του υπολογιστή προορισμού ή τη διεύθυνση IP του υπολογιστή προορισμού. Πρέπει να πληκτρολογήσετε αγκύλες ([]) γύρω από το όνομα κεντρικού υπολογιστή ή τη διεύθυνση IP. Για παράδειγμα, εάν η διεύθυνση IP του υπολογιστή προορισμού είναι 192.168.1.10, πληκτρολογήστε[192.168.1.10].

  Αυτός ο υπολογιστής θα λαμβάνει όλα τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δεν επιλύεται σε αντικείμενα της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory.
 4. Κάντε κλικADD, κάντε κλικ στο διακομιστή του Exchange με τοΠροσθήκη ζεύξηςπαράθυρο διαλόγου και στη συνέχεια κάντε κλικOk.
 5. Κάντε κλικ στην καρτέλαΟ χώρος διευθύνσεωνκαρτέλα, κάντε κλικ στο κουμπίADDΚάντε κλικSMTPΣτοΠροσθήκη διεύθυνση χώρουπαράθυρο διαλόγου και στη συνέχεια κάντε κλικOk.
 6. ΣτοΙδιότητες του χώρου διευθύνσεων Internetτύπου SMTP κοινόχρηστο χώρο διευθύνσεων στο πλαίσιο διαλόγου τουΜηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε τομέα"Τύπος" (Type). Όταν πληκτρολογείτε τον κοινόχρηστο χώρο διεύθυνσης SMTP, μην συμπεριλάβετε το κάθε (σύμβολο @). Για παράδειγμα, πληκτρολογήστεΠαράδειγμα.comΣτοΤομέα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου"Τύπος" (Type). Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπίOk.
 7. Κάντε κλικ για να επιλέξετε τοΝα επιτρέπεται σε αυτούς τους τομείς αναμετάδοση την μηνυμάτωνΠλαίσιο ελέγχου.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗΕπειδή ο Exchange πρέπει επίσης να λάβετε μηνύματα για τον τομέα κοινόχρηστο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, πρέπει να αφήσετε Exchange αναμετάδοση μηνυμάτων για αυτόν τον τομέα. Αυτή η ρύθμιση επιτρέπει όλες τις εικονικών διακομιστών SMTP που παρατίθενται στην ενότηταΤοπικό bridgeheadsΣτο διακομιστήΓενικάκαρτέλα δέχεται μηνύματα για τον τομέα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κοινής χρήσης.
 8. Κάντε κλικOk.
 9. Ακολουθήστε τα βήματα ένα έως h για να δημιουργήσετε μία σύνδεση SMTP για κάθε απομακρυσμένο τομέα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου SMTP.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗΕάν ηλεκτρονικού έναν απομακρυσμένο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο διακομιστή δρομολογήσεις ταχυδρομείου για όλες τις απομακρυσμένες SMTP ηλεκτρονικής αλληλογραφίας σε τομείς, χρειάζεται μόνο να προσθέσετε όλοι οι απομακρυσμένες SMTP τομείς για να τοΟ χώρος διευθύνσεωνκαρτέλα από μια μεμονωμένη σύνδεση SMTP.

Βήμα 5: Επανεκκίνηση των υπηρεσιών δρομολόγησης και SMTP

Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα: (Use the tools in the Windows Recovery Environment to repair Windows Vista. To do this, follow these steps:):
 1. Στο συμπληρωματικό πρόγραμμα υπηρεσιών, κάντε κλικ στο κουμπίStartΚάντε κλικΕκτέλεσηTYPEServices.msc, και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπίOk.
 2. Κάντε δεξιό κλικ στο στοιχείοΜηχανισμός δρομολόγησης του Microsoft Exchange, και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπίΕμφανίζεται το μήνυμα λάθους Διακοπή.
 3. Κάντε δεξιό κλικ στο στοιχείοΜηχανισμός δρομολόγησης του Microsoft Exchange, και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπίStart.
 4. Κάντε δεξιό κλικ στο στοιχείοΑπλό πρωτόκολλο μεταφοράς αλληλογραφίας (SMTP), και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπίΕμφανίζεται το μήνυμα λάθους Διακοπή.
 5. Κάντε δεξιό κλικ στο στοιχείοΑπλό πρωτόκολλο μεταφοράς αλληλογραφίας (SMTP), και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπίStart.
 6. Κλείστε το συμπληρωματικό πρόγραμμα υπηρεσιών.
κοινόχρηστο χώρο ονομάτων τομέα smtp XCON

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 321721 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/21/2010 07:51:00 - Αναθεώρηση: 2.0

Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition, Microsoft Exchange 2000 Server Standard Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition

 • kbinfo kbmt KB321721 KbMtel
Σχόλια
rc="https://c1.microsoft.com/c.gif?DI=4050&did=1&t=">=1&t=">html>/body>merTracking = 1; var Route = "76500"; var Ctrl = ""; document.write("