Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Τρόπος καθορισμού ορίων μεγέθους για μηνύματα στον Exchange Server

Περίληψη
Αυτό το άρθρο περιγράφει τα διαφορετικά είδη ορίων που μπορείτε να ορίσετε για το μέγεθος των μηνυμάτων στον Microsoft Exchange 2000 Server και τον Microsoft Exchange Server 2003. Εξηγεί επίσης τον τρόπο καθορισμού αυτών των ορίων.

Σημείωση Εάν έχετε ρυθμίσει τις παραμέτρους ενός ορίου μεγέθους Send ή Receive στις καθολικές ρυθμίσεις, το όριο More Restrictive εφαρμόζεται τόσο στα εισερχόμενα όσο και στα εξερχόμενα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Περισσότερες πληροφορίες
Τα όρια μεγέθους για μηνύματα εξαρτώνται από διάφορες ρυθμίσεις. Οι ρυθμίσεις είναι δυνατό να διαφέρουν μεταξύ των χρηστών. Μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις για έναν οργανισμό που χρησιμοποιεί Exchange 2000 ή Exchange 2003, για μια συγκεκριμένη σύνδεση, ένα συγκεκριμένο εικονικό διακομιστή και ένα μεμονωμένο χρήστη.

Οι αποστολείς ενδέχεται να λάβουν μια αναφορά μη παράδοσης (NDR) παρόμοια με του ακόλουθου παραδείγματος όταν τα μηνύματά τους είναι μεγαλύτερα από τα όρια μεγέθους:

Your message did not reach some or all of the intended recipients.

Subject: Test
Sent: 7/18/2002 2:40 PM
The following recipient(s) could not be reached:
Test Recipient on 7/18/2002 2:41 PM
This message is larger than the current system limit or the recipient's mailbox is full. Create a shorter message body or remove attachments and try sending it again.
<server.domain.com #5.2.3>

Καθολική ρύθμιση

Αυτή η ρύθμιση καθορίζει το μέγιστο μέγεθος των μηνυμάτων σε έναν οργανισμό με Exchange 2000. Τα μηνύματα μπορεί να είναι εισερχόμενα, εξερχόμενα ή εσωτερικά.

Για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους της καθολικής ρύθμισης, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Εκκινήστε το Exchange System Manager. Για να το κάνετε αυτό, κάντε κλικ στο κουμπί Start (Έναρξη), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Programs (Προγράμματα), έπειτα στην επιλογή Microsoft Exchange και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή System Manager.
 2. Αναπτύξτε το στοιχείο Global Settings.
 3. Κάντε δεξιό κλικ στην επιλογή Message Delivery και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Properties.
 4. Κάντε κλικ στην καρτέλα Default για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους των καθολικών ρυθμίσεων.

Ρύθμιση σύνδεσης

Οι ρυθμίσεις κάθε σύνδεσης ελέγχουν το μέγιστο μέγεθος των εξερχόμενων μηνυμάτων, τα οποία μπορούν να στείλουν οι χρήστες μέσω της σύνδεσης.

Για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους της σύνδεσης, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Προγράμματα (Programs), κατόπιν στην επιλογή Microsoft Exchange και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή System Manager.
 2. Αναπτύξτε το στοιχείο Administrative Groups και, στη συνέχεια, αναπτύξτε το στοιχείο Όνομα_διαχειριστικής_ομάδας, όπου Όνομα_διαχειριστικής_ομάδας είναι το όνομα της διαχειριστικής σας ομάδας.
 3. Αναπτύξτε το στοιχείο Routing Groups και, στη συνέχεια, αναπτύξτε στο στοιχείο Όνομα_ομάδας_δρομολόγησης, όπου Όνομα_ομάδας_δρομολόγησης είναι το όνομα της ομάδας δρομολόγησης στην οποία ανήκετε.
 4. Αναπτύξτε το στοιχείο Connectors, κάντε δεξιό κλικ στη σύνδεση που θέλετε να ρυθμίσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Properties.
 5. Στην καρτέλα Content Restrictions, στην ενότητα Allowed sizes, κάντε κλικ για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Only messages less than (KB) και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε το μέγεθος (σε KB) το οποίο θέλετε να επιτρέψετε.

Ρύθμιση εικονικού διακομιστή SMTP

Αυτή η ρύθμιση καθορίζει το μέγιστο μέγεθος ενός μηνύματος που επιτρέπεται να περάσει μέσω ενός εικονικού διακομιστή. Ο εικονικός διακομιστής κοινοποιεί το όριο μέσω του ρήματος εντολής Extended Simple Mail Transfer Protocol (ESMTP) SIZE (RFC 1870).

Σημείωση Ο περιορισμός μεγέθους του πρωτοκόλλου έχει σκοπό την απόρριψη μηνυμάτων στα όρια με άλλα συστήματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Οι περιορισμοί αυτοί είναι αποτελεσματικοί για μεμονωμένους διακομιστές και δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως μέθοδοι περιορισμού του μεγέθους ενός μηνύματος σε μια ομάδα εταιρικού διακομιστή Exchange. Οι διαχειριστές μπορούν να ορίσουν την επιλογή παράδοσης μηνυμάτων από τις καθολικές ρυθμίσεις, με σκοπό τον περιορισμό και τον έλεγχο του μεγέθους των μηνυμάτων σε έναν οργανισμό που χρησιμοποιεί Exchange 2000 ή Exchange 2003. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
326154 Το OAB δεν κάνει αναπαραγωγή εάν ορίσετε έναν περιορισμό μεγέθους μηνυμάτων στο επίπεδο μεταφοράς


Για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους της ρύθμισης εικονικού διακομιστή SMTP (Simple Mail Transfer Protocol), ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Προγράμματα (Programs), κατόπιν στην επιλογή Microsoft Exchange και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή System Manager.
 2. Αναπτύξτε το στοιχείο Administrative Groups και, στη συνέχεια, αναπτύξτε το στοιχείο Όνομα διαχειριστικής ομάδας, όπου Όνομα διαχειριστικής ομάδας είναι το όνομα της διαχειριστικής σας ομάδας.
 3. Αναπτύξτε την επιλογή Servers και, στη συνέχεια, αναπτύξτε το στοιχείο Όνομα διακομιστή, όπου Όνομα διακομιστή είναι το όνομα του διακομιστή σας.
 4. Αναπτύξτε την επιλογή Protocols και, στη συνέχεια, αναπτύξτε τον κόμβο SMTP.
 5. Κάντε κλικ με το δεξιό κουμπί του ποντικιού στο στοιχείο Όνομα εικονικού διακομιστή SMTP, όπου Όνομα εικονικού διακομιστή SMTP είναι το όνομα του εικονικού διακομιστή SMTP που χρησιμοποιείτε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Properties.
 6. Κάντε κλικ στην καρτέλα Messages για να ορίσετε το μέγιστο μέγεθος που θέλετε να επιτρέψετε.

Ρύθμιση γραμματοκιβωτίου χρήστη

Αυτή η ρύθμιση καθορίζει το μέγιστο μέγεθος ενός μηνύματος, το οποίο μπορούν να στείλουν ή να παραλάβουν οι χρήστες μέσω των γραμματοκιβωτίων τους. Οι ρυθμίσεις γραμματοκιβωτίου χρήστη επιβάλλονται από το χώρο αποθήκευσης πληροφοριών παρά από την κατηγοριοποίηση των μηνυμάτων. Ο χώρος αποθήκευσης πληροφοριών αποτρέπει την αποστολή ενός μηνύματος υπερβολικού μεγέθους στην περιοχή Transport όταν το μέγεθος του μηνύματος υπερβαίνει τη μέγιστη ρύθμιση μεγέθους μηνυμάτων του γραμματοκιβωτίου.

Για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους γραμματοκιβωτίου ενός μεμονωμένου χρήστη, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Εκκινήστε το συμπληρωματικό πρόγραμμα Active Directory Users and Computers και, στη συνέχεια, εντοπίστε το λογαριασμό χρήστη για τον οποίο θέλετε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους.
 2. Κάντε δεξιό κλικ στο λογαριασμό χρήστη και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Properties.
 3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Exchange General και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Delivery Restrictions για να ορίσετε το μέγιστο μέγεθος που θέλετε να επιτρέψετε.
Σημείωση Το μέγεθος των μηνυμάτων SMTP που αποστέλλονται μεταξύ των ομάδων δρομολόγησης και στο Internet αυξάνεται κατά 30% περίπου στην περίπτωση που περιέχουν δυαδικά συνημμένα ή άλλα δεδομένα 8 bit.

Παραδείγματα ωφέλιμων ορίων μεγέθους

Παράδειγμα 1

Σε αυτό το παράδειγμα, τα ακόλουθα όρια μεγέθους έχουν ρυθμιστεί ως εξής:
 • Η καθολική ρύθμιση έχει οριστεί σε 5 MB.
 • Η σύνδεση SMTP του Exchange έχει οριστεί σε 3 MB.
 • Ο εικονικός διακομιστής SMTP έχει οριστεί σε 4 MB.
 • Η ρύθμιση του γραμματοκιβωτίου χρήστη έχει οριστεί σε 2 MB.
Εξαιτίας αυτών των ρυθμίσεων, οι χρήστες σε έναν οργανισμό με Exchange 2000 ή Exchange 2003 μπορούν να κάνουν αποστολή και παραλαβή μηνυμάτων μεγέθους 5 MB το μέγιστο. Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα αποστολής μηνυμάτων μέσω της σύνδεσης με μέγιστο μέγεθος 3 MB. Ολόκληρη η αλληλογραφία που διαβιβάζεται μέσω του εικονικού διακομιστή SMTP (αποστολή ή παραλαβή) περιορίζεται στα 4 MB. Ο μεμονωμένος χρήστης, του οποίου η ρύθμιση γραμματοκιβωτίου είναι 2 MB, δεν μπορεί επίσης να στείλει ή να παραλάβει μηνύματα με μέγεθος πάνω από 2 MB.

Παράδειγμα 2

Σε αυτό το παράδειγμα, έχουν ρυθμιστεί τα ακόλουθα όρια μεγέθους:
 • Η καθολική ρύθμιση έχει οριστεί σε 2 MB.
 • Η σύνδεση SMTP του Exchange 2000 έχει οριστεί στα 5 MB.
 • Ο εικονικός διακομιστής SMTP έχει οριστεί σε 2 MB.
 • Η ρύθμιση του γραμματοκιβωτίου χρήστη έχει οριστεί σε 3 MB.
Η καθολική ρύθμιση έχει οριστεί στα 2 MB. Επομένως, όλοι οι χρήστες που χρησιμοποιούν την προεπιλεγμένη καθολική ρύθμιση στον οργανισμό με Exchange 2000 Server ή Exchange Server 2003 δεν μπορούν να στείλουν ή να παραλάβουν μηνύματα μεγέθους άνω των 2 MB. Εάν κάποιος μεμονωμένος χρήστης έχει ρύθμιση γραμματοκιβωτίου 3 MB, ο χρήστης αυτός παραβλέπει την καθολική ρύθμιση.

Σημείωση Όλα τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου χρησιμοποιούν την καθολική ρύθμιση για τα όρια αποστολής και παραλαβής. Η κατηγοριοποίηση μηνυμάτων αξιολογεί το όριο αποστολής του αποστολέα και το όριο παραλαβής του παραλήπτη. Στο προηγούμενο παράδειγμα 2, ένας χρήστης με όριο γραμματοκιβωτίου τα 3 MB θα μπορούσε να παραλάβει μηνύματα από κάποιον άλλο χρήστη με μέγεθος αποστολής 3 MB. Επειδή οι χρήστες του Internet χρησιμοποιούν την καθολική ρύθμιση, μπορούν να στέλνουν μόνο μηνύματα μεγέθους 2MB.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 322679 - Τελευταία αναθεώρηση: 11/26/2007 01:50:00 - Αναθεώρηση: 9.3

Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition, Microsoft Exchange 2000 Server Standard Edition

 • kbinfo KB322679
Σχόλια