Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Ένας οδηγός για την αντιμετώπιση προβλημάτων στο Word

Αυτό το άρθρο, στο παρελθόν ήταν δημοσιευμένο με αριθμό GR322743
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο είναι προϊόν λογισμικού μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και όχι ανθρώπινης μετάφρασης. Η Microsoft σάς προσφέρει άρθρα που είναι προϊόντα ανθρώπινης αλλά και μηχανικής μετάφρασης έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης μας στη δική σας γλώσσα. Ωστόσο, ένα άρθρο που έχει προκύψει από μηχανική μετάφραση δεν είναι πάντα άριστης ποιότητας. Ενδέχεται να περιέχει λεξιλογικά, συντακτικά ή γραμματικά λάθη, όπως ακριβώς τα λάθη που θα έκανε ένας μη φυσικός ομιλητής επιχειρώντας να μιλήσει τη γλώσσα σας. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες της. Επίσης, η Microsoft πραγματοποιεί συχνά ενημερώσεις στο λογισμικό μηχανικής μετάφρασης.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη:322743
Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Περίληψη
Αυτό το άρθρο παρουσιάζει μια συστηματική προσέγγιση για να σας βοηθήσει να επιλύσετε διάφορα μηνύματα λάθους και προβλήματα στο Microsoft Word. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μία από τις ακόλουθες μεθόδους για να επιλύσετε διάφορα μηνύματα λάθους και προβλήματα στο Word:
 • Με μη αυτόματο τρόπο
 • Χρήση του την αντιμετώπιση προβλημάτων του προτύπου υποστήριξης από το βοηθητικό πρόγραμμα
Εάν θέλετε να εκτελέσετε τα βήματα χρησιμοποιώντας το βοηθητικό πρόγραμμα αντιμετώπισης προβλημάτων, ξεκινήστε με το βήμα 1. Εάν θέλετε να εκτελέσετε τα βήματα με μη αυτόματο τρόπο, ξεκινήστε με το βήμα 2.

Εκτελέστε τα βήματα με τη σειρά, μέχρι να σας το ζήτημα έχει επιλυθεί.
Περισσότερες πληροφορίες
Μπορείτε εύκολα να εκτελέσετε περισσότερες από τις διαδικασίες σε αυτό άρθρο όταν χρησιμοποιείτε το πρότυπο υποστήριξης του Word.

Βήμα 1: Εγκαταστήστε το πρότυπο υποστήριξης

Αυτό το πρότυπο καθιστά εύκολη την εκκίνηση του Word με τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις και για να μετονομάσετε ή να καταργήσετε συγκεκριμένα στοιχεία που ενδέχεται να προκαλούν το πρόβλημα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο απόκτησης και εγκατάστασης του προτύπου υποστήριξης του Word, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
820919Τρόπος αντιμετώπισης προβλημάτων που παρουσιάζονται κατά την εκκίνηση ή τη χρήση του Word 2003 ή του Word 2002

Βήμα 2: Εκκίνηση του Word με τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις

Όταν ξεκινάτε (ή τερματίζετε) το Word, παρουσιάζονται αρκετά συμβάντα που επηρεάζει τη συμπεριφορά και τις επιδόσεις του Word. Αυτά τα συμβάντα περιλαμβάνουν τη φόρτωση του Το πρότυπο Normal.dot, ανάγνωσης πολλά κλειδιά μητρώου των Windows και τη φόρτωση προσθέτων και τα αρχεία στο φάκελο εκκίνησης.

Για να ξεκινήσετε το Microsoft Word με το προεπιλεγμένες ρυθμίσεις χρησιμοποιώντας το πρότυπο υποστήριξης, ακολουθήστε τα βήματα στο ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
820919 Τρόπος αντιμετώπισης προβλημάτων που παρουσιάζονται κατά την εκκίνηση ή τη χρήση του Word 2003 ή του Word 2002
Για να ξεκινήσετε το Microsoft Word με το προεπιλεγμένες ρυθμίσεις με μη αυτόματο τρόπο, εκκίνηση του Word χρησιμοποιώντας το διακόπτη / a. Για να ξεκινήσετε το Word με το διακόπτη / a, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Εντοπίστε το αρχείο Winword.exe.

  Σημείωση
  από προεπιλογή, αυτό το πρόγραμμα βρίσκεται στην ακόλουθη θέση, ανάλογα με την έκδοση του Word:

  Word 2003
  C:\Program Files\Microsoft Office\Office11
  Word 2002
  C:\Program Files\Microsoft Office\Office10
 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη, και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Εκτέλεση.
 3. Με το Άνοιγμα Πληκτρολογήστε τη διαδρομή για το αρχείο Winword.exe, όπως εντοπίζεται στο βήμα 1.
 4. Περικλείστε τη διαδρομή σε εισαγωγικά, έτσι ώστε να είναι παρόμοιο με το ακόλουθο:
  "C:\Program Files\Microsoft Office\Office11\Winword.exe"
 5. Με το Άνοιγμα η θέση, μετακινήστε το σημείο παρεμβολής μετά τα εισαγωγικά στο τέλος της πρότασης της διαδρομής.
 6. Πληκτρολογήστε ένα κενό διάστημα και στη συνέχεια τύπος διακόπτη.

  Την δήλωση διαδρομής μοιάζει με το ακόλουθο:
  "C:\Program Files\Microsoft Office\Office11\Winword.exe" /a
 7. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Σημείωση Πρέπει να πληκτρολογήσετε το διακόπτη /a εκτός των εισαγωγικών. Εάν πληκτρολογήσετε το διακόπτη /a μέσα στα εισαγωγικά, λαμβάνετε ένα μήνυμα που μοιάζει με ένα από τα εξής, όταν προσπαθείτε να εκτελέσετε την εντολή:
  Δεν είναι δυνατή η εύρεση του αρχείου "C:\Program Files\Microsoft Office\Office11\Winword.exe / a" (ή ένα από τα στοιχεία του). Βεβαιωθείτε ότι η διαδρομή και το όνομα είναι σωστό και ότι όλες οι απαιτούμενες βιβλιοθήκες είναι διαθέσιμες.
  Τα Windows δεν είναι δυνατό να βρουν "C:\Program Files\Microsoft Office\Office11\Winword.exe / a'. Βεβαιωθείτε ότι πληκτρολογήσατε το όνομα σωστά και προσπαθήστε ξανά. Για να αναζητήσετε ένα αρχείο, κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση.
Τώρα το Microsoft Word ξεκινά με τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.Σκεφτείτε το παρακάτω διαδρομές:
 • Διαδρομή 1. Εάν αντιμετωπίσατε το ζήτημα, όταν ξεκινήσατε το Word, έγινε το ζήτημα παρουσιάζεται όταν ξεκινήσατε το Word αυτήν τη φορά;
 • Διαδρομή 2. Εάν αντιμετωπίσατε το ζήτημα όταν κλείνετε το Word, προσπαθήστε να κλείσετε Word τώρα. Το ζήτημα εξακολουθεί να παρουσιάζεται;
 • Διαδρομή 3. Εάν κάνετε δεν αντιμετωπίζετε κάποιο ζήτημα όταν ξεκινάτε ή Κλείστε το Word, προχωρήστε στο βήμα 3 και προσπαθήστε να αναπαραγάγετε το ζήτημα τώρα.
Εάν απαντήσετε Ναι, το ζήτημα προκύπτει ακόμη Για να διαδρομή 1 ή 2 διαδρομή, τότε το πρόβλημα είναι πιθανότατα στο περιβάλλον των Windows. Για να απομονώσετε το ζήτημα μέσα στο περιβάλλον των Windows, ξεκινήστε πάλι τα Windows με ένα καθαρή ή ασφαλή λειτουργία εκκίνησης. Στη συνέχεια, επαναλάβετε το βήμα 2 και προσπαθήστε να αναπαραγάγετε το ζήτημα.

Εάν το ζήτημα επανεμφανιστεί μετά από καθαρή ή ασφαλή λειτουργία εκκίνησης στα Windows, και εκκίνηση του Word με τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις και, στη συνέχεια, ίσως χρειαστεί να επανεγκαταστήσετε τα Windows ή/και το Word. Εάν το ζήτημα δεν εμφανιστεί πάλι, το πρόβλημα σχετίζεται με ένα στοιχείο κανονικά, που έχει φορτωθεί κατά την εκκίνηση των Windows. Ίσως χρειαστεί να επικοινωνήσετε με Microsoft Windows υποστήριξη για πρόσθετα βήματα αντιμετώπισης προβλημάτων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο καθαρής εκκίνησης του υπολογιστή σας, κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων παρακάτω, για να προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
310353Τρόπος εκτέλεσης καθαρής εκκίνησης στα Windows XP
281770 Τρόπος αντιμετώπισης προβλημάτων καθαρής εκκίνησης για τα Windows 2000
267288 Τρόπος εκτέλεσης καθαρής εκκίνησης στα Windows Millennium Edition
180902 Τρόπος εκκίνησης ενός υπολογιστή που βασίζεται στα Windows σε ασφαλή λειτουργία
Εάν απαντήσετε Όχι, το πρόβλημα δεν παρουσιάζεται τώραδιαδρομή 1 ή 2 διαδρομή, το πρόβλημα είναι με ένα από τα στοιχεία που παραβλέφθηκαν, ξεκινώντας το Word με τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις. Για να επιλύσετε το ζήτημα, ακολουθήστε τα βήματα σε μία το παρακάτω άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:

Για να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το βοηθητικό πρόγραμμα αντιμετώπισης προβλημάτων του προτύπου υποστήριξης, κάντε κλικ στη σύνδεση του άρθρου εδώ:
820919 Τρόπος αντιμετώπισης προβλημάτων που παρουσιάζονται κατά την εκκίνηση ή τη χρήση του Word 2003 ή του Word 2002
Αυτό το άρθρο παρέχει μια διαδικασία βήμα προς βήμα για να προσδιορίσει την στοιχείου που προκαλεί το πρόβλημα.

Για να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη μη αυτόματη προσέγγιση, κάντε κλικ στη σύνδεση του άρθρου εδώ:
259413 Τρόπος αντιμετώπισης προβλημάτων που ενδέχεται να προκύψουν κατά την εκκίνηση ή την εργασία στο Word 2000, Word 2002 και Word 2003

Βήμα 3: Προσπαθήστε να αναπαραγάγετε το σφάλμα

Αφού ξεκινήσετε το Word όπως περιγράφεται στο βήμα 2, προσπαθήστε να αναπαραγάγετε το το πρόβλημα. Για παράδειγμα, προσπαθήστε να ανοίξετε το έγγραφό σας και να δείτε αν το πρόβλημα επαναλαμβάνεται.
 • Εάν επανεμφανιστεί το ζήτημα, μεταβείτε στο βήμα 4 για περισσότερα βήματα αντιμετώπισης προβλημάτων.-
 • Εάν το ζήτημα δεν επανεμφανιστεί, ένα από τα στοιχεία που απενεργοποιήθηκε στο βήμα 2 προκαλούσε το ζήτημα. Πρέπει να ακολουθήσετε τα βήματα αναφέρονται σε ένα από τα ακόλουθα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft: για να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το βοηθητικό πρόγραμμα αντιμετώπισης προβλημάτων του προτύπου υποστήριξης, κάντε κλικ στη σύνδεση του άρθρου εδώ:
  820919 Τρόπος αντιμετώπισης προβλημάτων που παρουσιάζονται κατά την εκκίνηση ή τη χρήση του Word 2003 ή του Word 2002
  Για να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη μη αυτόματη προσέγγιση, κάντε κλικ στη σύνδεση του άρθρου εδώ:
  259413 Τρόπος αντιμετώπισης προβλημάτων που ενδέχεται να προκύψουν κατά την εκκίνηση ή την εργασία στο Word 2000, Word 2002 και Word 2003
  Μετά την ολοκλήρωση κάθε βήματος στο άρθρο που έχετε επιλέξει, προσπαθήστε να αναπαραγάγετε το πρόβλημα ξανά. Εάν επανεμφανιστεί το ζήτημα, μεταβείτε στο επόμενο βήμα. Εάν το πρόβλημα δεν επανεμφανιστεί, αυτό το στοιχείο προκαλεί το ζήτημα.

Βήμα 4: Προσδιορίστε την προβληματική περιοχή

Φτάσατε σε αυτό το βήμα επειδή έχετε προσδιορίσει ότι το πρόβλημα δεν παρουσιάζεται όταν ξεκινάτε ή τερματίζετε το Word ή ότι το ζήτημα εξακολουθεί να παρουσιάζεται Όταν εργάζεστε με το έγγραφό σας ενώ το Word εκτελείται με την προεπιλεγμένη ρυθμίσεις.

Πριν να προχωρήσετε, δοκιμάστε τα εξής:
 • Το ζήτημα παρουσιάζεται σε άλλα προγράμματα;

  Εάν το πρόβλημα παρουσιάζεται σε προγράμματα εκτός από το Word, πιο πιθανόν να είναι το πρόβλημα, δεν αφορά το Word αλλά με Microsoft Windows, ένα στοιχείο του Τα Windows ή κάποιο λογισμικό που λειτουργεί στο παρασκήνιο. Αν και Κάποιες συμβουλές αντιμετώπισης προβλημάτων και πιθανές λύσεις σε αυτό το άρθρο μπορεί να σας βοηθούν να επιλύσετε σφάλματα εκτός του Word, αυτό το άρθρο εστιάζεται σε επίλυση ζητημάτων που αφορούν πιο συγκεκριμένα το Word.

  Για περισσότερη βοήθεια Όταν εργάζεστε στα Windows, ανατρέξτε στους παρακάτω πόρους:

  Τα Windows XP υποστήριξης:Κέντρο υποστήριξης των Windows 2000:Κέντρο υποστήριξης των Windows Millennium Edition:
 • Το ζήτημα επηρεάζει μόνο ένα συγκεκριμένο έγγραφο;

  Εάν το ζήτημα αφορά ένα συγκεκριμένο έγγραφο, το έγγραφο ενδέχεται να είναι κατεστραμμένο. Για να δοκιμάσετε αυτό, δημιουργήστε ένα νέο έγγραφο και στη συνέχεια δείτε Αν μπορείτε να αναπαραγάγετε το σφάλμα στο νέο έγγραφο. Για να δημιουργήσετε ένα νέο έγγραφο, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  1. Στο μενού αρχείο , κάντε κλικ στο κουμπί Δημιουργία.
  2. Στο παράθυρο εργασιών " Δημιουργία εγγράφου ", κάντε κλικ στο Κενό έγγραφοκαι στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί OK.
  3. Δημιουργήστε ένα έγγραφο παρόμοιο με το έγγραφο που ήταν προκαλεί τα προβλήματα.
  Εάν το ζήτημα παρουσιάζεται επίσης στο νέο έγγραφο, το πρόβλημα δεν σχετίζεται με ένα κατεστραμμένο έγγραφο. Προχωρήστε στην επόμενη ενότητα αυτού του άρθρου Για να συνεχίσετε την αντιμετώπιση του προβλήματος.

  Εάν το πρόβλημα δεν παρουσιάζονται σε ένα νέο έγγραφο, το αρχικό έγγραφο ενδέχεται να είναι κατεστραμμένο. Κατεστραμμένο έγγραφα παρουσιάζουν συχνά συμπεριφορά που δεν αποτελεί μέρος του σχεδιασμού του προγράμματος (για παράδειγμα, συνεχής επανάληψη σελιδοποίησης, εσφαλμένη έγγραφο διάταξη και μορφοποίηση, μη αναγνώσιμοι χαρακτήρες στην οθόνη, μηνύματα λάθους κατά την επεξεργασία, την σύστημα σταματά να ανταποκρίνεται κατά τη φόρτωση ή προβολή του αρχείου ή οποιαδήποτε άλλη ασυνήθιστη συμπεριφορά που δεν είναι δυνατό να αποδοθεί στην κανονική λειτουργία του προγράμματος). Ορισμένες αυτή η συμπεριφορά μπορεί να προκληθεί από παράγοντες εκτός από το έγγραφο βλάβη.

  Για να εξαλείψετε άλλους παράγοντες, ακολουθήστε τα αντιμετώπισης προβλημάτων τα βήματα:
  • Ελέγξτε για παρόμοια συμπεριφορά σε άλλες έγγραφα.
  • Ελέγξτε για παρόμοια συμπεριφορά σε άλλα προγράμματα.
  • Μεταφορά του εγγράφου λόγω σε άλλον υπολογιστή, και στη συνέχεια, προσπαθήστε να αναπαραγάγετε τη συμπεριφορά.
 • Το το πρόβλημα παρουσιάζεται μόνο όταν εκτελείτε συγκεκριμένη λειτουργία στο Word;

  Για να προσδιορίσετε περαιτέρω όπου υπάρχει το πρόβλημα, πρέπει να Για να καθορίσετε τι κάνετε όταν παρουσιάστηκε το πρόβλημα.

Το ζήτημα προκύπτει όταν προσπαθώ να κάνω αλλαγές επεξεργασίας στο έγγραφο.

Αυτό προκαλείται από αρκετές συνθήκες, συμπεριλαμβανομένων του μετά από:
Είναι κατεστραμμένο το προσαρμοσμένο λεξικό;

Όταν πληκτρολογείτε ένα διάστημα ή πιέστε το πλήκτρο ENTER έπειτα από μια λέξη, το πρόγραμμα ορθογραφικού και γραμματικού ελέγχου προσπαθεί να ελέγξει τη λέξη. Εάν το φόντο Ορθογραφικός και γραμματικός έλεγχος δεν εντοπίσει τη λέξη στο κύριο λεξικό, το πρόγραμμα ορθογραφικού και γραμματικού ελέγχου που μοιάζει με τον προσαρμοσμένο λεξικό. Όταν κάνετε κλικ Ορθογραφικός και γραμματικός έλεγχος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη για να προσθέσετε μια λέξη στο λεξικό ορθογραφικού ελέγχου, το word είναι στην πραγματικότητα Προσθήκη στο προσαρμοσμένο λεξικό. Εάν το προσαρμοσμένο λεξικό είναι κατεστραμμένο για ορισμένες αιτία, σφάλμα προκύπτει όταν προσπαθείτε να εκτελέσετε ορθογραφικό και γραμματικό έλεγχο.

Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
291176Λαμβάνετε ένα "το προσαρμοσμένο λεξικό είναι πλήρες. Εμφανίζεται το μήνυμα λάθους δεν προστέθηκε στη λέξη"κατά την προσθήκη μιας λέξης στο προσαρμοσμένο λεξικό στο Word 2003 και Word 2002

Το αρχείο Αυτόματης Διόρθωσης (AutoCorrect-ACL) προκαλεί το ζήτημα;

Όταν πληκτρολογείτε ένα διάστημα ή πιέστε το πλήκτρο ENTER, το φόντο Η δυνατότητα Αυτόματης Διόρθωσης που προσπαθεί να διορθώσει την ορθογραφία ή τη γραμματική μιας λέξης ή να προσθέσει ειδικά σύμβολα αντί για χαρακτήρες. Στη λίστα Αυτόματης Διόρθωσης (AutoCorrect-ACL) αποθηκεύει μια λίστα των λέξεων ή των χαρακτήρων σε κατάλληλη ενέργεια και τι πρέπει να αντικαταστήσετε για τους.

Εάν αυτό το αρχείο ACL είναι κατεστραμμένο, το πρόβλημα προκύπτει όταν το Word προσπαθεί να αποκτήσει πρόσβαση στο αρχείο ACL. Για να διορθώσετε αυτό το πρόβλημα, αντίγραφα ασφαλείας της Αυτόματης Διόρθωσης λίστα για τον υπολογιστή σας. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων παρακάτω, για να προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
269006Τρόπος μετακίνησης καταχωρήσεων Αυτόματης Διόρθωσης μεταξύ υπολογιστών στο Word 2002

826147 Τρόπος μετακίνησης καταχωρήσεων Αυτόματης Διόρθωσης του Word μεταξύ υπολογιστών στο Word 2003
Αφού δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας της λίστας Αυτόματης Διόρθωσης, αναζήτηση μια λίστα αρχείων .acl στον υπολογιστή σας. Μετονομάστε καθένα από τα αρχεία .acl και, στη συνέχεια, κάντε επανεκκίνηση του Word το όπως κάνετε συνήθως.

ΣημείωσηΤα αρχεία .acl μπορεί να προσαρμοστεί ώστε να μπορείτε να εισαγάγετε προσωπικές καταχωρήσεις Αυτόματης Διόρθωσης. Εάν μετονομάσετε αυτά τα αρχεία, θα χάσετε όλες τις προσαρμογές που έγιναν. Επομένως, συνιστούμε ιδιαίτερα να μετονομάσετε και να διαγράψετε τα αρχεία .acl.

Εάν το ζήτημα διορθωθεί, έχετε Εντοπίστηκε το πρόβλημα ως ένα κατεστραμμένο αρχείο ACL. Για να ολοκληρώσετε αυτό το βήμα, κάντε κλικ στο κουμπί " Εντοπισμός και επιδιόρθωση " από το μενού Βοήθεια και στη συνέχεια ακολουθήστε τις οδηγίες για να επιδιορθώσετε οποιοδήποτε άλλα σφάλματα στο Word.

Εάν το ζήτημα δεν διορθωθεί, επαναφέρετε σας Λίστα Αυτόματης Διόρθωσης, ακολουθώντας τα βήματα από το προηγούμενο (Knowledge Base) άρθρα, "Μετακίνηση καταχωρήσεων στην Αυτόματη διόρθωση μεταξύ υπολογιστών στο Word 2002".
ή "Μετακίνηση καταχωρήσεων στην Αυτόματη διόρθωση μεταξύ υπολογιστών στο Word 2003."

Είναι το πρόγραμμα ορθογραφικού και γραμματικού ελέγχου προκαλεί το ζήτημα;

Όταν πληκτρολογείτε ένα διάστημα ή πιέστε το πλήκτρο ENTER, το φόντο Ορθογραφικός και γραμματικός έλεγχος επαληθεύει αυτά που γράψατε. Εάν το φόντο Ορθογραφικός και γραμματικός έλεγχος βρίσκει μια ανορθόγραφη λέξη ή γραμματικό λάθος το σημαίες που γράψατε ως λανθασμένη ορθογραφικά (με μια κόκκινη κυματιστή υπογράμμιση) ή ως ένα γραμματικό λάθος (με πράσινη κυματιστή υπογράμμιση). Εάν τα αρχεία ορθογραφικού ελέγχου ή το γραμματικού ελέγχου είναι κατεστραμμένα, ενδέχεται να λάβετε ένα σφάλμα κατά την πληκτρολόγηση. Για να προσδιορίσετε Εάν αυτό το ζήτημα, απενεργοποιήστε το πρόγραμμα ορθογραφικού και γραμματικού ελέγχου ελέγχου και στη συνέχεια προσπαθήστε να αναπαραγάγετε το ζήτημα.

Για να απενεργοποιήσετε (ή να ενεργοποιήσετε σε) το πρόγραμμα ορθογραφικού και γραμματικού ελέγχου, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Ανοίξτε το έγγραφο, εάν είναι δυνατό.
 2. Αμέσως, πριν κάνετε οτιδήποτε άλλο, κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές του μενού Εργαλεία .
 3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Ορθογραφικός και γραμματικός έλεγχος .
 4. Καταργήστε την επιλογή του Έλεγχος ορθογραφίας κατά Τύπος πλαίσιο ελέγχου και το Γραμματικός έλεγχος κατά την πληκτρολόγησηπλαίσιο ελέγχου.
 5. Κάντε κλικ στο κουμπί OKκαι στη συνέχεια προσπαθήστε να αναπαραγάγετε το ζήτημα.
Εάν το ζήτημα διορθωθεί ή εάν δεν μπορείτε να εκτελέσετε τον προηγούμενο δοκιμή, το πρόβλημα ενδέχεται να προκαλείται από κατεστραμμένα αρχεία ορθογραφικού ή γραμματικού ελέγχου (Proofing Tools). Για να διορθώσετε το πρόβλημα, εκτελέστε την δυνατότητα "Εντοπισμός και επιδιόρθωση" (Detect and Repair , στο μενού Βοήθεια . Όταν εκτελείτε τη δυνατότητα "Εντοπισμός και επιδιόρθωση" (Detect and Repair, ενεργοποίηση ορθογραφικό και γραμματικό έλεγχο στο παρασκήνιο.

IF το ζήτημα δεν διορθωθεί, συνεχίστε με την αντιμετώπιση προβλημάτων, ακολουθώντας τα βήματα στην ενότητα "Είναι κατεστραμμένες οι γραμματοσειρές;" αυτού του άρθρου.

Είναι κατεστραμμένες οι γραμματοσειρές;

Μια κατεστραμμένη γραμματοσειρά μπορεί να προκαλέσει σφάλμα μη έγκυρης σελίδας κατά την εργασία με το Microsoft Word (ή οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα των Windows).

Εάν ένα έγγραφο σταματά να ανταποκρίνεται ενώ εργάζεστε, επιχειρήστε να προσδιορίσετε ποιες γραμματοσειρές είναι στο έγγραφο, και στη συνέχεια εφαρμόστε αυτές τις γραμματοσειρές σε ένα νέο έγγραφο που βασίζεται σε το πρότυπο Normal.dot. Εάν το ζήτημα προκύψει στο νέο έγγραφο, μειώστε το αριθμός των γραμματοσειρών στο νέο έγγραφο μία προς μία, μέχρι μόνο τη γραμματοσειρά που είναι προκαλεί το πρόβλημα παραμένει.

ΣΗΜΕΊΩΣΗ: Η Tahoma γραμματοσειρά χρησιμοποιείται σε παράθυρα διαλόγου και μενού στο Word και του Office. Εάν η λειτουργία του Word διακόπτεται όταν το ξεκινάτε, μια πιθανή αιτία μπορεί να είναι ένα κατεστραμμένη γραμματοσειρά Tahoma. Ακολουθήστε τα βήματα κατάργησης και επανεγκατάστασης του Tahoma γραμματοσειρά.

Αφού εντοπίσετε ή υποπτευτείτε ότι υπάρχει μια κατεστραμμένη γραμματοσειρά, ακολουθήστε τα παρακάτω αυτά τα βήματα για να καταργήσετε και να επανεγκαταστήσετε τη γραμματοσειρά.

ΣΗΜΕΊΩΣΗ: Αυτή η διαδικασία καταργεί τη γραμματοσειρά από το σύστημά σας και απαιτεί Μπορείτε να επανεγκαταστήσετε τη γραμματοσειρά από την αρχική προέλευση.
 1. Κλείστε όλα τα προγράμματα του Microsoft Office.
 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη, επιλέξτε Ρυθμίσειςκαι στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας ελέγχου.

  ΣΗΜΕΊΩΣΗ: στα Windows XP, κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας ελέγχου.
 3. Κάντε διπλό κλικ στο " γραμματοσειρές".
 4. Σύρετε τη γραμματοσειρά (ή τις γραμματοσειρές) που πιστεύετε ότι μπορεί να είναι κατεστραμμένο στο επιφάνεια εργασίας σας (ή σε κάποια άλλη θέση έξω από το φάκελο των γραμματοσειρών). Η γραμματοσειρά τώρα "καταργηθεί" από τον υπολογιστή σας. Σε οποιοδήποτε έγγραφο που έχει μορφοποιηθεί με το γραμματοσειρά, θα χρησιμοποιηθεί άλλη γραμματοσειρά.
 5. Κλείστε το φάκελο των γραμματοσειρών, επανεκκινήστε το Word κανονικά (χωρίς να χρησιμοποιήσετε το διακόπτη διακόπτη), και στη συνέχεια προσπαθήστε να αναπαραγάγετε το ζήτημα.
Εάν το ζήτημα διορθώνεται, μια κατεστραμμένη γραμματοσειρά μπορεί να είναι η αιτία του το πρόβλημα. Για να επιλύσετε το ζήτημα, εκτελέστε δυνατότητα "Εντοπισμός και επιδιόρθωση" (Detect and Repair , στο μενού Βοήθεια . Όταν εκτελείτε τη δυνατότητα "Εντοπισμός και επιδιόρθωση" (Detect and Repair, προσπαθήστε να αναπαραγάγετε το ζήτημα.

ΣΗΜΕΊΩΣΗ: Εάν η γραμματοσειρά που καταργήσατε προήλθε από ένα διαφορετικό λογισμικό πρόγραμμα, ίσως χρειαστεί να επανεγκαταστήσετε το πρόγραμμα για να αντικαταστήσετε τη γραμματοσειρά σε σας σύστημα.

Το ζήτημα παρουσιάζεται όταν προσπαθείτε να εκτυπώσετε ή να κάνετε αλλαγές μορφοποίησης στο έγγραφο.

Εάν το πρόβλημα προκύπτει όταν προσπαθείτε να εκτυπώσετε ή να κάνετε Οι αλλαγές μορφοποίησης στο έγγραφο του Word, αυτή η ενότητα μπορεί να σας βοηθήσει να προσδιορίσετε Αν το πρόβλημα προκαλείται από το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή ή βίντεο. Ακολουθήστε τα βήματα και στη συνέχεια ελέγξτε για να διαπιστώσετε αν το ζήτημα επιλύεται στο Word. Μπορείτε Ίσως χρειαστεί να επαναλάβετε τα βήματα αρκετές φορές για να προσδιορίσετε αν το πρόβλημα επιλυθεί με την πραγματοποίηση αλλαγών σε πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή ή ένα πρόγραμμα οδήγησης οθόνης.

Εκτυπωτής:

Το Word υποβάλλει συχνά ερωτήματα του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή για Οι πληροφορίες που χρειάζεται κατά τη μορφοποίηση και εκτύπωση ενός εγγράφου. Α κατεστραμμένο πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή μπορεί να προκαλέσει ένα σφάλμα σφάλμα ή εξαίρεση σελίδας σε παρουσιάζονται όταν εργάζεστε σε ένα έγγραφο.

Τα περισσότερα μη - PostScript PCL προγράμματα οδήγησης εκτυπωτή χρησιμοποιούν ένα κοινό αρχείο πυρήνα που ονομάζεται αρχείο Unidrv.dll. Αυτό περιλαμβάνει το Microsoft Fax και Generic/Text Only. Για το λόγο αυτό, αν χρησιμοποιείτε ένα πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή PCL και θέλετε να την αντιμετώπιση προβλημάτων του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή, πρέπει να Για να εγκαταστήσετε ένα πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή δεν είναι PCL.

Σχεδόν όλα τα εκτυπωτή PostScript προγράμματα οδήγησης χρησιμοποιούν ένα κοινό αρχείο πυρήνα που ονομάζεται αρχείο Pscript.drv. Για το λόγο αυτό, εάν χρησιμοποιείτε ένα πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή PostScript και θέλετε να αντιμετωπίσετε το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή, πρέπει να εγκαταστήσετε ένα πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή μη PostScript.

Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων παρακάτω, για να προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
291336Τρόπος αντιμετώπισης προβλημάτων εκτύπωσης στο Word 2002 (μέρος 1)
291344 Τρόπος αντιμετώπισης προβλημάτων εκτύπωσης στο Word 2002 (μέρος 2)
Το ακόλουθο θέμα καλύπτεται στο μέρος 1:
 • Τι είναι τα συγκεκριμένα μηνύματα λάθους που ενδέχεται να παρουσιαστούν;
Στο μέρος 2, καλύπτονται τα ακόλουθα θέματα:
 • Τρόπος εξάλειψης εκτύπωση συγκεκριμένων εγγράφων Προβλήματα
 • Τι είναι οι άλλες λύσεις που μπορώ να δοκιμάσω;
 • Πρόσθετους πόρους αντιμετώπισης προβλημάτων
 • Επιλογές υποστήριξης της Microsoft
Βίντεο:

Το Word υποβάλλει συχνά ερωτήματα το πρόγραμμα οδήγησης οθόνης για Οι πληροφορίες που χρειάζεται κατά τη μορφοποίηση και εκτύπωση του εγγράφου. Ένα κατεστραμμένο πρόγραμμα οδήγησης βίντεο μπορεί να προκαλέσει σφάλμα μη έγκυρης σελίδας, σφάλμα εξαίρεσης, ή άλλα προβλήματα. Για να προσδιορίσετε αν το πρόγραμμα οδήγησης οθόνης προκαλεί την το ζήτημα, ορίστε το πρόγραμμα οδήγησης οθόνης το χαμηλότερο συμβατές ρυθμίσεις στο Word.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης προβλημάτων βίντεο ή μηνυμάτων λάθους για το πρόγραμμα οδήγησης οθόνης, όταν εκκινείτε ή χρησιμοποιείτε τα Windows XP, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
307960Πόροι για την αντιμετώπιση προβλημάτων οθόνης στα Windows XP
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης προβλημάτων οθόνης προβλήματα ή μηνυμάτων λάθους για το βίντεο εμφανίζεται προγράμματος οδήγησης κατά την εκκίνηση ή τη χρήση Microsoft Windows 98 ή Microsoft Windows Millennium Edition (Me), κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
127139Αντιμετώπιση προβλημάτων βίντεο στα Windows

Βήμα 5: Τι να ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΕΤΕ όταν το ζήτημα δεν επιλύεται

Εάν τα βήματα σε αυτό το άρθρο δεν έλυσαν τα ζητήματα που αντιμετωπίσατε στο Word, επισκεφθείτε το Κέντρο υποστήριξης του Word με το ακόλουθο Τοποθεσία Web της Microsoft:

Επιλογές υποστήριξης της Microsoft

Εάν δεν μπορείτε να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, είναι πολλές επιλογές υποστήριξης διαθέσιμο για να σας βοηθήσουν.

Γρήγορη Εύρεση απαντήσεις μόνοι σας ηλεκτρονικά

Χρήση ηλεκτρονικής υποστήριξης της Microsoft για την αναζήτηση των γνώσεων της Microsoft Βάση και άλλους τεχνικούς πόρους για γρήγορες, ακριβείς απαντήσεις. Μπορείτε επίσης να Για να προσαρμόσετε την τοποθεσία για να ελέγξετε την αναζήτησή σας.

Για να ξεκινήσετε την έρευνά σας, μεταβείτε στην ακόλουθη τοποθεσία Web:

Υποστήριξη προϊόντων της Microsoft

Επικοινωνήστε με έναν επαγγελματία υποστήριξης προϊόντων της Microsoft για να σας βοηθήσει με την αντιμετώπιση προβλημάτων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη λήψη Βοήθειας με την αντιμετώπιση προβλημάτων στο Microsoft Word, πληροφορίες για το Microsoft word , κάντε κλικ στο μενού Βοήθεια και στη συνέχεια κάντε κλικ στην Τεχνική υποστήριξη.

Υπηρεσίες παροχής λύσεων της Microsoft

Υπηρεσίες παροχής λύσεων της Microsoft είναι ανεξάρτητοι οργανισμοί που συνεργάζονται με τη Μicrosoft και χρησιμοποιούν την τεχνολογία για την επίλυση προβλημάτων για εταιρείες κάθε μεγέθους και κλάδους.

Για να εντοπίσετε μια λύση Microsoft Υπηρεσία παροχής στην περιοχή σας στις η.π.α. και Καναδά, καλέστε τις πωλήσεις Microsoft Κέντρο πληροφοριών στο (800) 426-9400. Εάν βρίσκεστε εκτός Η.π.α., Επικοινωνήστε με τη θυγατρική της. Για να εντοπίσετε την αντιπροσωπεία σας, ανατρέξτε στο Microsoft Τοποθεσία Web των γραφείων κόσμο σε:
INF wd2002

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 322743 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/07/2015 11:01:05 - Αναθεώρηση: 1.0

Microsoft Word 2002 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbtshoot kbdta kbhowtomaster kbmt KB322743 KbMtel
Σχόλια