Τρόπος δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας, επεξεργασία και επαναφορά του μητρώου στα Windows 95, τα Windows 98 και τα Windows Me

Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο περιέχει πληροφορίες σχετικά με την τροποποίηση του μητρώου. Πριν να τροποποιήσετε το μητρώο, βεβαιωθείτε ότι έχετε δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας και ότι γνωρίζετε τον τρόπο επαναφοράς του μητρώου, σε περίπτωση που προκύψει κάποιο θέμα. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας, επαναφοράς και επεξεργασίας του μητρώου, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
256986 Ορισμός του Μητρώου των Microsoft Windows
Περίληψη
Αυτό το αναλυτικό άρθρο περιγράφει τον τρόπο δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας, επεξεργασίας και επαναφοράς του μητρώου στα Windows 95, Windows 98, Windows 98 Δεύτερη Έκδοση και τα Windows Millennium Edition (Me). Η Microsoft συνιστά, πριν να επεξεργαστείτε το μητρώο, να δημιουργήσετε αντίγραφο ασφαλείας του μητρώου και να κατανοήσετε τον τρόπο επαναφοράς του, αν προκύψει κάποιο ζήτημα.

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το μητρώο, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
256986 Ορισμός του Μητρώου των Microsoft Windows


Επιστροφή στην αρχή

Τρόπος δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας του μητρώου

Πριν να επεξεργαστείτε το μητρώο, εξαγάγετε τα κλειδιά μητρώου που θέλετε να επεξεργαστείτε ή δημιουργήστε αντίγραφο ασφαλείας ολόκληρου του μητρώου. Εάν προκύψει κάποιο ζήτημα, μπορείτε κατόπιν να ακολουθήσετε τα βήματα στην ενότητα Τρόπος επαναφοράς του μητρώου αυτού του άρθρου, για να επαναφέρετε το μητρώο στην προηγούμενη κατάστασή του.

Επιστροφή στην αρχή

Τρόπος εξαγωγής κλειδιών μητρώου

Μπορείτε να ακολουθήσετε αυτά τα βήματα, για να εξαγάγετε ένα κλειδί μητρώου, πριν να το επεξεργαστείτε.

Σημείωση Μην ακολουθήσετε αυτά τα βήματα για την εξαγωγή μιας ολόκληρης ομάδας μητρώου (για παράδειγμα, η ομάδα
HKEY_CURRENT_USER
). Εάν πρέπει να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας για ολόκληρη ομάδα μητρώου, δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας ολόκληρου του μητρώου.
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run).
 2. Στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open), πληκτρολογήστε regedit και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
 3. Εντοπίστε και κατόπιν κάντε κλικ στο κλειδί, το οποίο περιέχει την τιμή που θέλετε να επεξεργαστείτε.
 4. Από το μενού Αρχείο (File), κάντε κλικ στην εντολή Εξαγωγή (Export).
 5. Στο πλαίσιο Αποθήκευση σε (Save in), επιλέξτε μια θέση στην οποία θέλετε να αποθηκεύσετε το αρχείο .reg, πληκτρολογήστε ένα όνομα αρχείου στο πλαίσιο Όνομα αρχείου (File name) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση (Save).
Επιστροφή στην αρχή

Τρόπος δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας ολόκληρου του μητρώου

Για να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας ολόκληρου του μητρώου στα Windows 98, Windows 98 Δεύτερη Έκδοση (Windows 98 Second Edition) ή Windows Millennium Edition, εκτελέστε το εργαλείο "Εξέταση Μητρώου των Windows" (Windows Registry Checker) (Scanregw.exe). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του εργαλείου "Εξέταση Μητρώου των Windows" (Windows Registry Checker) για δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας ολόκληρου του μητρώου, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base):
256419 Τρόπος δημιουργίας αντιγράφου ασφαλείας του μητρώου στα Windows 98 και Windows Millennium Edition
Για να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας ολόκληρου του μητρώου στα Windows 95, πρέπει να δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων του μητρώου με μη αυτόματο τρόπο. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των αρχείων του μητρώου με μη αυτόματο τρόπο στα Windows 95, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
132332 Τρόπος δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας του μητρώου στα Microsoft Windows 95
Επιστροφή στην αρχή

Τρόπος επεξεργασίας του μητρώου

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η εσφαλμένη χρήση του Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρά ζητήματα, για την αντιμετώπιση των οποίων ίσως χρειαστεί επανεγκατάσταση του λειτουργικού σας συστήματος. Η Microsoft δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι τα θέματα που προκύπτουν από την εσφαλμένη χρήση του Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) είναι δυνατό να επιλυθούν. Χρησιμοποιήστε τον Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) με δική σας ευθύνη. Για να επεξεργαστείτε το μητρώο, η Microsoft συνιστά να ακολουθήσετε τα βήματα στην τεκμηρίωση της Microsoft μόνο. Εάν είναι δυνατό, χρησιμοποιήστε το περιβάλλον εργασίας χρήστη των Windows αντί να επεξεργαστείτε απευθείας το μητρώο.

Χρήση του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη των Windows

Η Microsoft συνιστά να χρησιμοποιείτε το περιβάλλον εργασίας χρήστη των Windows εάν έχετε τη δυνατότητα, για να αλλάζετε τις ρυθμίσεις του συστήματός σας αντί να επεξεργάζεστε το μητρώο με μη αυτόματο τρόπο. Σε σπάνιες περιπτώσεις, ωστόσο, η καλύτερη μέθοδος για την επίλυση ζητήματος σε κάποιο προϊόν μπορεί να είναι η επεξεργασία του μητρώου. Εάν το ζήτημα τεκμηριώνεται στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base), θα υπάρχει διαθέσιμο άρθρο με οδηγίες βήμα-βήμα σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας του μητρώου για το ζήτημα αυτό. Να ακολουθείτε πάντα με ακρίβεια τις οδηγίες του άρθρου της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base) σχετικά με την επεξεργασία του μητρώου.

Επιστροφή στην αρχή

Χρήση του Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor)

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η εσφαλμένη χρήση του Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρά ζητήματα, για την αντιμετώπιση των οποίων ίσως χρειαστεί επανεγκατάσταση του λειτουργικού σας συστήματος. Η Microsoft δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι τα θέματα που προκύπτουν από την εσφαλμένη χρήση του Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) είναι δυνατό να επιλυθούν. Χρησιμοποιήστε τον Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) με δική σας ευθύνη. Η επεξεργασία του μητρώου περιλαμβάνει τις ακόλουθες έξι διαδικασίες:
 • Εντοπισμός κλειδιού, δευτερεύοντος κλειδιού ή τιμής.
 • Προσθήκη κλειδιού.
 • Προσθήκη τιμής.
 • Αλλαγή τιμής.
 • Διαγραφή κλειδιού ή τιμής.
 • Μετονομασία κλειδιού ή τιμής.
Εντοπισμός κλειδιού, δευτερεύοντος κλειδιού ή τιμής
Υπάρχουν πέντε διαφορετικά κλειδιά μητρώου ανώτατου επιπέδου (ή ομάδες). Το καθένα ξεκινά με το HKEY, για παράδειγμα:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft
Ουσιαστικά σε αυτό το παράδειγμα, το
HKEY_LOCAL_MACHINE
είναι το κλειδί και όλα όσα ακολουθούν την πρώτη αντίστροφη κάθετο (\) είναι το δευτερεύον κλειδί. Στον Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor), μπορείτε να προβάλετε τα κλειδιά και τα δευτερεύοντα κλειδιά με τον ίδιο τρόπο που προβάλλετε τους φακέλους σας στην Εξερεύνηση των Windows (Windows Explorer).

Τα κλειδιά και τα δευτερεύοντα κλειδιά αναφέρονται σε μια δομή φακέλου στο αριστερό τμήμα του παραθύρου του Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor). Εάν κάνετε κλικ σε ένα κλειδί ή ένα δευτερεύον κλειδί στο αριστερό τμήμα του παραθύρου, οι πληροφορίες σας σχετικά με το όνομα, τον τύπο και τα δεδομένα της τιμής εμφανίζονται στο δεξιό τμήμα του παραθύρου.

Όπως και στην Εξερεύνηση των Windows (Windows Explorer), στο αριστερό τμήμα του παραθύρου του Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor), εάν ένα κλειδί ή ένα δευτερεύον κλειδί περιέχει δευτερεύοντα κλειδιά, δίπλα στο εικονίδιο φακέλου για το κλειδί αυτό θα εμφανιστεί το σύμβολο "συν" (+). Εάν κάνετε κλικ στο σύμβολο "συν", ο φάκελος επεκτείνεται και κάτω από αυτόν εμφανίζονται οι υποφάκελοι που αντιστοιχούν στα δευτερεύοντα κλειδιά. Αφού αναπτύξετε ένα κλειδί, το σύμβολο "συν" αλλάζει σε σύμβολο "μείον" (-). Αυτό δηλώνει ότι το κλειδί έχει αναπτυχθεί. Για να συμπτυχθεί το κλειδί, κάντε κλικ στο σύμβολο "μείον". Με τον τρόπο αυτό, οι φάκελοι δευτερευόντων κλειδιών εξαφανίζονται και το σύμβολο "μείον" επανέρχεται και γίνεται σύμβολο "συν".

Για να εντοπίσετε το κλειδί μητρώου που αναφέρεται σε αυτήν την ενότητα, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κατόπιν στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε regedit και, τέλος, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 2. Αναπτύξτε το κλειδί HKEY_LOCAL_MACHINE.
 3. Αναπτύξτε το δευτερεύον κλειδί SOFTWARE.
 4. Κάντε κλικ στο δευτερεύον κλειδί Microsoft.

  Σημείωση Όταν κάνετε κλικ στο δευτερεύον κλειδί Microsoft, οι διάφορες τιμές (όχι όμως τα δευτερεύοντα κλειδιά) που περιέχει θα εμφανιστούν στο δεξιό τμήμα του παραθύρου. Για να προβάλετε τα δευτερεύοντα κλειδιά, αναπτύξτε το δευτερεύον κλειδί Microsoft. Για να εντοπίσετε μια τιμή, κάντε κλικ στο δευτερεύον κλειδί που περιέχει την τιμή και στη συνέχεια προβάλετε τα περιεχόμενα του δεξιού τμήματος του παραθύρου.
Προσθήκη κλειδιού
Για να προσθέσετε ένα νέο δευτερεύον κλειδί με όνομα TestSubkey στο κλειδί μητρώου που αναφέρεται σε αυτήν την ενότητα, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Αναπτύξτε το κλειδί HKEY_LOCAL_MACHINE.
 2. Αναπτύξτε το δευτερεύον κλειδί SOFTWARE.
 3. Κάντε κλικ στο δευτερεύον κλειδί Microsoft.
 4. Στο μενού Επεξεργασία (Edit), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Δημιουργία (New) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην εντολή Κλειδί (Key).
 5. Πληκτρολογήστε TestSubkey και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο ENTER.
Προσθήκη τιμής
Για να προσθέσετε μια νέα τιμή DWORD με όνομα TestDWORD και να ορίσετε τα δεδομένα της τιμής σε 1 στο δευτερεύον κλειδί TestSubkey, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Αναπτύξτε το κλειδί HKEY_LOCAL_MACHINE.
 2. Αναπτύξτε το δευτερεύον κλειδί SOFTWARE.
 3. Αναπτύξτε το δευτερεύον κλειδί Microsoft.
 4. Κάντε κλικ στο δευτερεύον κλειδί TestSubkey.
 5. Στο μενού Επεξεργασία (Edit), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Δημιουργία (New) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην εντολή Τιμή DWORD (DWORD Value).
 6. Πληκτρολογήστε TestDWORD και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο ENTER.
 7. Κάντε δεξιό κλικ στην τιμή DWORD TestDWORD και στη συνέχεια κάντε κλικ στην εντολή Τροποποίηση (Modify).
 8. Πληκτρολογήστε 1 και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
Αλλαγή τιμής
Για να αλλάξετε τα δεδομένα τιμής για την τιμή DWORD TestDWORD σε 0 στο κλειδί TestSubkey, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Αναπτύξτε το κλειδί HKEY_LOCAL_MACHINE.
 2. Αναπτύξτε το δευτερεύον κλειδί SOFTWARE.
 3. Αναπτύξτε το δευτερεύον κλειδί Microsoft.
 4. Κάντε κλικ στο δευτερεύον κλειδί TestSubkey.
 5. Κάντε δεξιό κλικ στην τιμή DWORD TestDWORD και στη συνέχεια κάντε κλικ στην εντολή Τροποποίηση (Modify).
 6. Πληκτρολογήστε 0 και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
Μετονομασία κλειδιού ή τιμής
Για να μετονομάσετε το κλειδί TestSubkey σε Test, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Αναπτύξτε το κλειδί HKEY_LOCAL_MACHINE.
 2. Αναπτύξτε το δευτερεύον κλειδί SOFTWARE.
 3. Αναπτύξτε το δευτερεύον κλειδί Microsoft.
 4. Κάντε δεξιό κλικ στο κλειδί TestSubkey και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Μετονομασία (Rename).
 5. Πληκτρολογήστε Test και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο ENTER.
Διαγραφή κλειδιού ή τιμής
Για να διαγράψετε την τιμή DWORD TestDWORD στο κλειδί TestSubkey, ακολουθήστε τα εξής βήματα
 1. Αναπτύξτε το κλειδί HKEY_LOCAL_MACHINE.
 2. Αναπτύξτε το δευτερεύον κλειδί SOFTWARE.
 3. Αναπτύξτε το δευτερεύον κλειδί Microsoft.
 4. Κάντε κλικ στο δευτερεύον κλειδί TestSubkey.
 5. Κάντε δεξιό κλικ στην τιμή DWORD TestDWORD και στη συνέχεια κάντε κλικ στην εντολή Διαγραφή (Delete).
 6. Κάντε κλικ στο κουμπί Ναι (Yes), για να επιβεβαιώσετε ότι θέλετε να διαγράψετε την τιμή.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία του μητρώου, ακολουθήστε τα εξής βήματα στον Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor):
 1. Στο μενού Βοήθεια (Help), κάντε κλικ στην εντολή Θέματα στη Βοήθεια (Help Topics).
 2. Στην καρτέλα Περιεχόμενα (Contents), κάντε διπλό κλικ στην επιλογή Αλλαγή κλειδιών και τιμών (Changing Keys and Values), και στη συνέχεια κάντε κλικ στο θέμα που θέλετε.
Επιστροφή στην αρχή

Χρήση αρχείου καταχωρήσεων μητρώου (.reg)

Δημιουργήστε ένα αρχείο καταχωρήσεων μητρώου (.reg) που περιέχει τις απαιτούμενες αλλαγές μητρώου και στη συνέχεια εκτελέστε το αρχείο .reg στον υπολογιστή όπου θέλετε να κάνετε αλλαγές. Μπορείτε να εκτελέσετε το αρχείο .reg με μη αυτόματο τρόπο ή χρησιμοποιώντας μια δέσμη ενεργειών σύνδεσης. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
310516 Τρόπος προσθήκης, τροποποίησης ή διαγραφής κλειδιών και τιμών μητρώου χρησιμοποιώντας ένα αρχείο καταχωρήσεων μητρώου (.reg)
Επιστροφή στην αρχή

Χρήση του Windows Scripting Host

Με το Windows Scripting Host, μπορείτε να εκτελέσετε τις δέσμες ενεργειών VBScript και JScript απευθείας μέσα στο λειτουργικό σύστημα. Μπορείτε να δημιουργήσετε αρχεία VBScript και JScript που χρησιμοποιούν μεθόδους του Windows Scripting Host για τη διαγραφή, ανάγνωση και συγγραφή κλειδιών και τιμών μητρώου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις μεθόδους αυτές, επισκεφθείτε τις ακόλουθες τοποθεσίες της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):

Επιστροφή στην αρχή

Χρήση των οργάνων διαχείρισης των Windows

Τα όργανα διαχείρισης των Windows (WMI) είναι ένα στοιχείο του λειτουργικού συστήματος των Microsoft Windows και είναι η υλοποίηση της Microsoft για τη Διαχείριση επιχειρήσεων με βάση το Web (WBEM). Η WBEM αποτελεί μια πρωτοβουλία του κλάδου για ανάπτυξη μιας βασικής τεχνολογίας με σκοπό την απόκτηση πρόσβασης σε πληροφορίες διαχείρισης σε περιβάλλον επιχείρησης. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα WMI για να αυτοματοποιήσετε τις διαχειριστικές εργασίες (όπως η επεξεργασία του μητρώου) σε περιβάλλον επιχείρησης. Τα WMI μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε γλώσσες δεσμών ενεργειών που διαθέτουν μηχανισμό σε Windows και χειρίζονται αντικείμενα Microsoft ActiveX.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα WMI, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά): Επιστροφή στην αρχή

Τρόπος επαναφοράς μητρώου

Τρόπος επαναφοράς κλειδιών μητρώου

Για να επαναφέρετε κλειδιά μητρώου που εξαγάγατε, κάντε διπλό κλικ στο αρχείο .reg που αποθηκεύσατε στην ενότητα Τρόπος εξαγωγής κλειδιών μητρώου αυτού του άρθρου.

Επιστροφή στην αρχή

Τρόπος επαναφοράς ολόκληρου του μητρώου

Για να επαναφέρετε ολόκληρο το μητρώο στα Windows 98, Windows 98 Δεύτερη Έκδοση (Windows 98 Second Edition) ή Windows Millennium Edition, εκτελέστε το εργαλείο "Εξέταση Μητρώου των Windows" (Windows Registry Checker) (Scanregw.exe) από το MS-DOS. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του εργαλείου "Εξέταση Μητρώου των Windows" (Windows Registry Checker) για την επαναφορά του μητρώου από το MS-DOS, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base):
221512 Τρόπος μη αυτόματης επαναφοράς του μητρώου των Windows 98/Me
Για να επαναφέρετε ολόκληρο το μητρώο στα Windows 95, πρέπει να επαναφέρετε με μη αυτόματο τρόπο τα αρχεία μητρώου για τα οποία δημιουργήσατε αντίγραφα ασφαλείας στην ενότητα Τρόπος δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας ολόκληρου του μητρώου αυτού του άρθρου. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των αρχείων του μητρώου με μη αυτόματο τρόπο στα Windows 95, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
132332 Τρόπος δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας του μητρώου στα Microsoft Windows 95
Επιστροφή στην αρχή
Αναφορές
Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
132332 Τρόπος δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας του μητρώου στα Windows 95
221512 Τρόπος μη αυτόματης επαναφοράς του μητρώου των Windows 98/Me
183887 Περιγραφή του εργαλείου "Εξέταση Μητρώου των Windows" (Windows Registry Checker) (Scanreg.exe)
245412 Μήνυμα λάθους "Η λειτουργία επαναφοράς συστήματος απέτυχε" κατά την επαναφορά προηγούμενου μητρώου
220878 Μήνυμα λάθους: Η λειτουργία επαναφοράς απέτυχε
187680 Σφάλμα "Η μνήμη δεν επαρκεί" κατά την εκτέλεση του Scanreg.exe με το διακόπτη /Fix ή /Restore
182841 Αντίγραφα ασφαλείας μητρώου που δεν αναφέρονται στο εργαλείο "Εξέταση Μητρώου" (Registry Checker)
184023 Διακόπτες γραμμής εντολών για το εργαλείο "Εξέταση Μητρώου" (Registry Checker)
273889 Αλλαγές στο εργαλείο "Εξέταση Μητρώου" (Registry Checker) (Scanreg.exe) στα Windows Me
250410 Περιγραφή των αρχείων μητρώου στα Windows 98/95
273894 Τα αντίγραφα ασφαλείας μητρώου & οι μέθοδοι επαναφοράς που δεν υποστηρίζονται καταστρέφουν το μητρώο
201655 Μήνυμα λάθους: Έγινε επαναφορά ενός αρχείου μητρώου χωρίς σφάλματα...
183603 Τρόπος προσαρμογής των ρυθμίσεων του εργαλείου "Εξέταση Μητρώου" (Registry Checker)
131431 Τρόπος αντιμετώπισης προβλημάτων που αφορούν σφάλματα μητρώου στα Windows 95
Επιστροφή στην αρχή
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 322754 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/07/2015 11:01:42 - Αναθεώρηση: 3.1

Microsoft Windows Millennium Edition, Microsoft Windows 98 Δεύτερη Έκδοση, Microsoft Windows 98 Standard Edition, Microsoft Windows 95

 • kbnosurvey kbarchive kbhowtomaster KB322754
Σχόλια