Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Τρόπος δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας, επεξεργασίας και επαναφοράς του μητρώου στα Windows 2000

Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Για την έκδοση αυτού του άρθρου που αφορά τα Microsoft Windows XP και τα Windows Server 2003, ανατρέξτε στο άρθρο322756.
Για την έκδοση αυτού του άρθρου που αφορά τα Microsoft Windows NT 4.0, ανατρέξτε στο άρθρο 323170.
Για την έκδοση αυτού του άρθρου που αφορά τα Microsoft Windows 95, τα Windows 98 και τα Windows Me, ανατρέξτε στο άρθρο 322754.

ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Περίληψη
Αυτό το άρθρο περιγράφει βήμα προς βήμα τον τρόπο δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας, επεξεργασίας και επαναφοράς του μητρώου στα Windows 2000. Η Microsoft συνιστά πριν από την επεξεργασία του μητρώου, να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας και να καταλάβετε τον τρόπο επαναφοράς, εάν προκύψει κάποιο ζήτημα.

back to the top

Τρόπος δημιουργίας αντιγράφου ασφαλείας του μητρώου

Πριν να επεξεργαστείτε το μητρώο, εξαγάγετε τα κλειδιά του μητρώου που σχεδιάζετε να επεξεργαστείτε ή δημιουργήστε αντίγραφο ασφαλείας ολόκληρου του μητρώου. Εάν προκύψει κάποιο ζήτημα, μπορείτε κατόπιν να ακολουθήσετε τα βήματα στην ενότητα Τρόπος επαναφοράς του μητρώου αυτού του άρθρου, για να επαναφέρετε το μητρώο στην προηγούμενη κατάστασή του.

back to the top

Τρόπος εξαγωγής κλειδιών μητρώου

Μπορείτε να ακολουθήσετε αυτά τα βήματα, για να εξαγάγετε ένα κλειδί μητρώου, πριν να το επεξεργαστείτε:

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην ακολουθήσετε αυτά τα βήματα για την εξαγωγή ενός ολόκληρου μητρώου (για παράδειγμα, HKEY_CURRENT_USER). Εάν πρέπει να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας για ολόκληρες ομάδες μητρώου, δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας ολόκληρου του μητρώου.
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run).
 2. Στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open), πληκτρολογήστε regedt32 και στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 3. Εντοπίστε και κατόπιν κάντε κλικ στο κλειδί, το οποίο περιέχει τις τιμές που σχεδιάζετε να επεξεργαστείτε.
 4. Στο μενού Μητρώο (Registry), κάντε κλικ στην εντολή Αποθήκευση κλειδιού (Save Key).
 5. Στο πλαίσιο Αποθήκευση σε (Save in), επιλέξτε μια θέση στην οποία θα αποθηκεύσετε το αρχείο .reg, πληκτρολογήστε ένα όνομα αρχείου στο πλαίσιο Όνομα αρχείου (File name) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Αποθήκευση (Save).
Επιστροφή στην αρχή

Τρόπος δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας ολόκληρου του μητρώου

Για να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας ολόκληρου του μητρώου, χρησιμοποιήστε το βοηθητικό πρόγραμμα δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας, για να δημιουργήσετε μια Εφεδρική δισκέτα επιδιόρθωσης (Emergency Repair Disk-ERD) ή δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας της κατάστασης συστήματος (που περιλαμβάνει το μητρώο, τη βάση δεδομένων καταχώρησης κλάσης COM+ και τα αρχεία εκκίνησης). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του βοηθητικού προγράμματος δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας για τη δημιουργία μιας Εφεδρικής δισκέτας επιδιόρθωσης (ERD), κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Microsoft Knowledge Base):
231777 Τρόπος δημιουργίας μιας Εφεδρικής δισκέτας επιδιόρθωσης (Emergency Repair Disk) στα Windows 2000
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του βοηθητικού προγράμματος δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας για τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας της κατάστασης συστήματος, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Microsoft Knowledge Base):
240363 Τρόπος χρήσης του προγράμματος δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας για τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και την επαναφορά της κατάστασης συστήματος στα Windows 2000
Επιστροφή στην αρχή

Τρόπος επεξεργασίας του Μητρώου

Για να επεξεργαστείτε το μητρώο, η Microsoft συνιστά να ακολουθήσετε τα βήματα που παρέχονται αποκλειστικά στην τεκμηρίωση της Microsoft. Εάν είναι δυνατό, χρησιμοποιήστε το περιβάλλον εργασίας των Windows αντί να επεξεργαστείτε απευθείας το μητρώο.

Η εσφαλμένη χρήση του Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρά σφάλματα, τα οποία ίσως να απαιτήσουν την επανεγκατάσταση του λειτουργικού συστήματος. Η Microsoft δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι τα θέματα που προκύπτουν από την εσφαλμένη χρήση του Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) είναι δυνατό να επιλυθούν. Χρησιμοποιήστε τον Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) με δική σας ευθύνη.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία του μητρώου, ακολουθήστε τα εξής βήματα στον "Επεξεργαστή Μητρώου" (Registry Editor):
 1. Στο μενού Βοήθεια (Help), κάντε κλικ στην εντολή Περιεχόμενα (Contents).
 2. Στην καρτέλα Περιεχόμενα (Contents), κάντε διπλό κλικ στην επιλογή Επεξεργαστής Μητρώου (Registry Editor) (Regedt32.exe).
 3. Κάντε διπλό κλικ στο θέμα που θέλετε να διαβάσετε.
Επιστροφή στην αρχή

Τρόπος επαναφοράς του μητρώου

Τρόπος επαναφοράς των κλειδιών μητρώου

Για να επαναφέρετε τα κλειδιά μητρώου που εξαγάγατε, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run).
 2. Πληκτρολογήστε regedt32 και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 3. Από το μενού Μητρώο (Registry), κάντε κλικ στην εντολή Επαναφορά (Restore).
 4. Επιλέξτε το αρχείο που αποθηκεύσατε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Άνοιγμα (Open).
 5. Κάντε κλικ στο κουμπί Ναι (Yes) για να συνεχίσετε.
Επιστροφή στην αρχή

Τρόπος επαναφοράς ολόκληρου του μητρώου

Για να επαναφέρετε ολόκληρο το μητρώο, πρέπει να επαναφέρετε την κατάσταση συστήματος από ένα αντίγραφο ασφαλείας. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του βοηθητικού προγράμματος δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας για την επαναφορά της κατάστασης συστήματος, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Microsoft Knowledge Base):
240363 Τρόπος χρήσης του προγράμματος δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας για τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και την επαναφορά της κατάστασης συστήματος στα Windows 2000
Σημειώστε ότι εάν χρησιμοποιείτε την επιλογή δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας του μητρώου όταν δημιουργείτε μια Εφεδρική δισκέτα επιδιόρθωσης (ERD), τα αντίγραφα ασφαλείας δημιουργούν επίσης ενημερωμένα αντίγραφα των αρχείων του μητρώου στο φάκελο %SystemRoot%\Repair\Regback. Εάν δεν έχετε τη δυνατότητα να ξεκινήσετε τα Windows 2000 μετά την επεξεργασία του μητρώου, μπορείτε να αντικαταστήσετε τα αρχεία του μητρώου στο φάκελο %SystemRoot%\System32\Config με τα αντίγραφα στο φάκελο %SystemRoot%\Repair\Regback με μη αυτόματο τρόπο, χρησιμοποιώντας την Κονσόλα Αποκατάστασης (Recovery Console).

Επιστροφή στην αρχή
Αναφορές
Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων παρακάτω για να προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
240363 Τρόπος χρήσης του προγράμματος δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας για τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και την επαναφορά της κατάστασης συστήματος στα Windows 2000
231777 Τρόπος δημιουργίας μιας Εφεδρικής δισκέτας επιδιόρθωσης (Emergency Repair Disk) στα Windows 2000
Επιστροφή στην αρχή
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 322755 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/07/2015 11:01:55 - Αναθεώρηση: 4.0

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server

 • kbnosurvey kbarchive kbhowtomaster KB322755
Σχόλια