Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Πώς μπορείτε να δημιουργήσετε μια γραμμή προόδου ομαλές σε Visual C#

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο είναι προϊόν λογισμικού μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και όχι ανθρώπινης μετάφρασης. Η Microsoft σάς προσφέρει άρθρα που είναι προϊόντα ανθρώπινης αλλά και μηχανικής μετάφρασης έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης μας στη δική σας γλώσσα. Ωστόσο, ένα άρθρο που έχει προκύψει από μηχανική μετάφραση δεν είναι πάντα άριστης ποιότητας. Ενδέχεται να περιέχει λεξιλογικά, συντακτικά ή γραμματικά λάθη, όπως ακριβώς τα λάθη που θα έκανε ένας μη φυσικός ομιλητής επιχειρώντας να μιλήσει τη γλώσσα σας. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες της. Επίσης, η Microsoft πραγματοποιεί συχνά ενημερώσεις στο λογισμικό μηχανικής μετάφρασης.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη:323116
Για την έκδοση Microsoft Visual Basic .NET αυτού του άρθρου, ανατρέξτε στην ενότητα323088.
Περίληψη
Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο δημιουργίας ενός απλού, προσαρμοσμένοUserControlΓια να δημιουργήσετε μια ομαλή, κύλισηProgressBarControl.

Σε παλαιότερες εκδόσεις τουProgressBarστοιχείο ελέγχου, όπως είναι η έκδοση που παρέχεται με το στοιχείο ελέγχου Microsoft Windows κοινά στοιχεία ελέγχου ActiveX, μπορείτε να προβάλετε την πρόοδο σε δύο διαφορετικές προβολές. Για να ελέγξετε αυτές τις προβολές, χρησιμοποιήστε τοΚύλισηιδιότητα, η οποία περιλαμβάνει τις ρυθμίσεις Βασική και ομαλές. Ομαλής κύλισης παράγει ένα συμπαγές πλαίσιο χρώματος που αντιπροσωπεύει την πρόοδο και τυπικά κύλισης εμφανίζεται τμηματική και αποτελείται από μια σειρά μικρών μπλοκ ή ορθογώνια.

Για ναProgressBarστοιχείο ελέγχου που περιλαμβάνεται με Microsoft Visual C# υποστηρίζει μόνο τη βασική ρύθμιση.

Του δείγματος κώδικα σε αυτό το άρθρο παρουσιάζει τον τρόπο δημιουργίας ενός στοιχείου ελέγχου που υποστηρίζει τις ακόλουθες ιδιότητες:
 • Ελάχιστο. Αυτή η ιδιότητα λαμβάνει ή ορίζει τη μικρότερη τιμή για την περιοχή των έγκυρων τιμών για την πρόοδο. Η προεπιλεγμένη τιμή αυτής της ιδιότητας είναι μηδέν (0), δεν μπορείτε να ορίσετε αυτήν την ιδιότητα σε μια αρνητική τιμή.
 • Maximum. Αυτή η ιδιότητα λαμβάνει ή ορίζει την ανώτερη τιμή για την περιοχή των έγκυρων τιμών για την πρόοδο. Η προεπιλεγμένη τιμή αυτής της ιδιότητας είναι 100.
 • Τιμή. Αυτή η ιδιότητα λαμβάνει ή ορίζει το τρέχον επίπεδο της προόδου. Η τιμή πρέπει να είναι στο διάστημα που τοΕλάχιστοκαι τοMaximumΟρισμός ιδιοτήτων.
 • ProgressBarColor. Αυτή η ιδιότητα λαμβάνει ή ορίζει το χρώμα της γραμμής προόδου.

Δημιουργήστε ένα προσαρμοσμένο στοιχείο ελέγχου του ProgressBar

 1. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να δημιουργήσετε ένα νέο έργο βιβλιοθήκης ελέγχου των Windows στο Visual C#:
  1. Ξεκινήστε το Microsoft Visual Studio.
  2. Στο διακομιστήFILEμενού, σημείοΝέα, και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπίΤο έργο.
  3. ΣτοΝέο έργοπαράθυρο διαλόγου, κάντε κλικ στο κουμπίΤο Visual C#underΤύποι έργου, και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπίΤα Windows Forms ελέγχου βιβλιοθήκηςunderΠρότυπα.

   ΣΗΜΕΙΩΣΗIn Visual Studio .NET 2003, clickΤο Visual C# έργααντί γιαΤο Visual C#.
  4. ΣτοNAMEπληκτρολογήστεSmoothProgressBar, και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπίOk.
  5. In Project Explorer, rename the default class module from UserControl1.cs to SmoothProgressBar.cs.
  6. Στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες για τοUserControlαντικείμενο, αλλάξτε τοNAMEη ιδιότητα απόUserControl1ToSmoothProgressBar.
 2. At this point, you typically inherit from the class of that control and then add the additional functionality to extend an existing control. Ωστόσο, τοProgressBarη κλάση είναιsealedκαι δεν είναι δυνατό να μεταβιβαστεί. Therefore, you must build the control from the beginning.

  Add the following code to the SmoothProgressBar.cs file, in the class that is derived from UserControl.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗIn Visual Studio .NET 2003, add the code to the class module of the UserControl derived class, just after the “Windows Form Designer generated code” section.
  int min = 0;	// Minimum value for progress rangeint max = 100;	// Maximum value for progress rangeint val = 0;		// Current progressColor BarColor = Color.Blue;		// Color of progress meterprotected override void OnResize(EventArgs e){	// Invalidate the control to get a repaint.	this.Invalidate();}protected override void OnPaint(PaintEventArgs e){	Graphics g = e.Graphics;	SolidBrush brush = new SolidBrush(BarColor);	float percent = (float)(val - min) / (float)(max - min);	Rectangle rect = this.ClientRectangle;	// Calculate area for drawing the progress.	rect.Width = (int)((float)rect.Width * percent);	// Draw the progress meter.	g.FillRectangle(brush, rect);	// Draw a three-dimensional border around the control.	Draw3DBorder(g);	// Clean up.	brush.Dispose();	g.Dispose();		}public int Minimum{	get	{		return min;	}	set	{		// Prevent a negative value.		if (value < 0)		{			min = 0;		}				// Make sure that the minimum value is never set higher than the maximum value.		if (value > max)		{			min = value;			min = value;		}				// Ensure value is still in range		if (val < min)		{			val = min;		}		// Invalidate the control to get a repaint.		this.Invalidate();	}}public int Maximum{	get	{		return max;	}	set	{		// Make sure that the maximum value is never set lower than the minimum value.		if (value < min)		{			min = value;		}		max = value;		// Make sure that value is still in range.		if (val > max)		{			val = max;		}		// Invalidate the control to get a repaint.		this.Invalidate();	}}public int Value{	get	{		return val;	}	set	{		int oldValue = val;		// Make sure that the value does not stray outside the valid range.		if (value < min)		{			val = min;		}		else if (value > max)		{			val = max;		}		else		{			val = value;		}		// Invalidate only the changed area.		float percent;		Rectangle newValueRect = this.ClientRectangle;		Rectangle oldValueRect = this.ClientRectangle;		// Use a new value to calculate the rectangle for progress.		percent = (float)(val - min) / (float)(max - min);		newValueRect.Width = (int)((float)newValueRect.Width * percent);		// Use an old value to calculate the rectangle for progress.		percent = (float)(oldValue - min) / (float)(max - min);		oldValueRect.Width = (int)((float)oldValueRect.Width * percent);		Rectangle updateRect = new Rectangle();				// Find only the part of the screen that must be updated.		if (newValueRect.Width > oldValueRect.Width)		{			updateRect.X = oldValueRect.Size.Width;			updateRect.Width = newValueRect.Width - oldValueRect.Width;		}		else		{			updateRect.X = newValueRect.Size.Width;			updateRect.Width = oldValueRect.Width - newValueRect.Width;		}		updateRect.Height = this.Height;		// Invalidate the intersection region only.		this.Invalidate(updateRect);	}}public Color ProgressBarColor{	get	{		return BarColor;	}	set	{		BarColor = value;		// Invalidate the control to get a repaint.		this.Invalidate();	}}private void Draw3DBorder(Graphics g){	int PenWidth = (int)Pens.White.Width;	g.DrawLine(Pens.DarkGray, 		new Point(this.ClientRectangle.Left, this.ClientRectangle.Top),		new Point(this.ClientRectangle.Width - PenWidth, this.ClientRectangle.Top));	g.DrawLine(Pens.DarkGray,		new Point(this.ClientRectangle.Left, this.ClientRectangle.Top), 		new Point(this.ClientRectangle.Left, this.ClientRectangle.Height - PenWidth));	g.DrawLine(Pens.White,		new Point(this.ClientRectangle.Left, this.ClientRectangle.Height - PenWidth), 		new Point(this.ClientRectangle.Width - PenWidth, this.ClientRectangle.Height - PenWidth));	g.DrawLine(Pens.White,		new Point(this.ClientRectangle.Width - PenWidth, this.ClientRectangle.Top), 		new Point(this.ClientRectangle.Width - PenWidth, this.ClientRectangle.Height - PenWidth));} 					
 3. Στο διακομιστήΔημιουργίαμενού, κάντε κλικ στο κουμπίΔημιουργία λύσεωνγια τη μεταγλώττιση του έργου.

Create a sample client application

 1. Στο διακομιστήFILEμενού, σημείοΝέα, και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπίΤο έργο.
 2. ΣτοΠροσθήκη νέου έργουπαράθυρο διαλόγου, κάντε κλικ στο κουμπίΤο Visual C#underΤύποι έργουΚάντε κλικWindows Forms ApplicationunderΠρότυπα, και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπίOk.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗIn Visual Studio .NET 2003, clickΤο Visual C# έργααντί γιαΤο Visual C#.
 3. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να προσθέσετε δύο παρουσίες τουSmoothProgressBarΈλεγχος για τη φόρμα:
  1. Στο διακομιστήΕργαλείαμενού, κάντε κλικ στο κουμπίΕπιλογή στοιχείων εργαλειοθήκης.

   ΣΗΜΕΙΩΣΗIn Visual Studio .NET 2003, clickΠροσαρμόστε την εργαλειοθήκη στοιχείων ελέγχουαντί γιαΕπιλογή στοιχείων εργαλειοθήκης.
  2. Κάντε κλικ στην καρτέλα.NET framework στοιχείωνTAB.
  3. Κάντε κλικΑναζήτηση, and then locate the SmoothProgressBar.dll file, which you created in the "Create a custom ProgressBar control"ενότητα.
  4. Κάντε κλικOk. Προσέξτε ότι τοSmoothProgressBarcontrol is added to the toolbox.
  5. Drag two instances of theSmoothProgressBarcontrol from the toolbox to the default form of the Windows Application project.
 4. Σύρετε έναΧρονόμετροελέγχου από την εργαλειοθήκη στη φόρμα.
 5. Προσθέστε τον ακόλουθο κώδικα για τοTickσυμβάν από τοΧρονόμετροControl:
  if (this.smoothProgressBar1.Value > 0){	this.smoothProgressBar1.Value--;	this.smoothProgressBar2.Value++;}else{	this.timer1.Enabled = false;} 					
 6. Σύρετε έναΚουμπίελέγχου από την εργαλειοθήκη στη φόρμα.
 7. Προσθέστε τον ακόλουθο κώδικα για τοΚάντε κλικσυμβάν από τοΚουμπίControl:
  this.smoothProgressBar1.Value = 100;this.smoothProgressBar2.Value = 0;			this.timer1.Interval = 1;this.timer1.Enabled = true; 					
 8. Στο διακομιστήΟ εντοπισμός σφαλμάτωνμενού, κάντε κλικ στο κουμπίStartto run the sample project.
 9. Click the button. Notice that the two progress indicators display the text "progress". One progress indicator displays the progress in an increasing manner, and the other progress indicator displays the progress in a decreasing or a countdown manner.

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 323116 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/21/2010 08:11:00 - Αναθεώρηση: 2.0

Microsoft Visual C# 2008 Express Edition, Microsoft Visual C# 2005 Express Edition

 • kbsweptvs2008 kbhowtomaster kbmt KB323116 KbMtel
Σχόλια
html>