Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Τρόπος χρήσης του Robocopy για την αντιγραφή πληροφοριών ασφαλείας χωρίς να χρειάζεται αντιγραφή οποιωνδήποτε δεδομένων αρχείου

Περίληψη
Η τεκμηρίωση για το βοηθητικό πρόγραμμα Robocopy βρίσκεται στο αρχείο Robocopy.doc, το οποίο βρίσκεται στο Windows NT 4.0 Resource Kit και στο Windows 2000 Resource Kit. Η ενότητα "Copying NTFS Security Information" του αρχείου Robocopy.doc περιγράφει τον τρόπο χρήσης της παραμέτρου γραμμής εντολών /secfix για την αντιγραφή λιστών ελέγχου πρόσβασης (ACL) του συστήματος αρχείων NTFS για υπάρχοντα αρχεία τα οποία δεν έχουν τροποποιηθεί. Ωστόσο, αυτή η ενότητα δεν περιγράφει πλήρως τον τρόπο αντιγραφής πληροφοριών ασφαλείας χωρίς να αντιγράψετε ταυτόχρονα τα αρχεία δεδομένων (για αρχεία που έχουν τροποποιηθεί). (Τα βήματα για την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας είναι διαθέσιμα σε άλλα τμήματα του αρχείου Robocopy.doc.) Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο χρήσης του Robocopy για την αντιγραφή πληροφοριών ασφαλείας ενός αρχείου χωρίς να χρειάζεται αντιγραφή δεδομένων από αυτό το αρχείο.
Περισσότερες πληροφορίες
Από προεπιλογή, το Robocopy αντιγράφει τα δεδομένα αρχείου για οποιοδήποτε αρχείο που φαίνεται να είναι παλαιότερο, νεότερο ή έχει αλλάξει. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την παράμετρο /secfix κατά την εκτέλεση της γραμμής εντολών Robocopy ώστε να αντιγράψετε μόνο τις πληροφορίες ασφαλείας που αφορούν τα υπάρχοντα αρχεία. Επιπλέον, πρέπει να χρησιμοποιήσετε την παράμετρο /xo, την παράμετρο /xn και την παράμετρο /xc κατά την εκτέλεση της εντολής Robocopy με την παράμετρο /secfix, για παράδειγμα:
robocopy προέλευση προορισμός /secfix /xo /xn /xc
Εάν εκτελείτε αυτή τη γραμμή εντολών, το Robocopy ανανεώνει μόνο τις πληροφορίες ασφαλείας για υπάρχοντα αρχεία αλλά δεν αντιγράφει οποιαδήποτε δεδομένα αρχείου.

Εάν θέλετε να διατηρήσετε το φάκελο προορισμού ως ακριβές είδωλο του φακέλου προέλευσης, πρέπει να εκτελέσετε το Robocopy με τις κατάλληλες παραμέτρους ώστε να ανανεωθούν μόνο οι πληροφορίες ασφαλείας του αρχείου και, στη συνέχεια, να εκτελέσετε την εντολή Robocopy χωρίς να χρησιμοποιήσετε τις παραμέτρους /xo, /xn ή /xc. Αφού το κάνετε αυτό, το περιεχόμενο των δεδομένων αρχείου είναι συμβατό μεταξύ του αρχείου προέλευσης και του αρχείου προορισμού.

Για ορισμούς των όρων του Robocopy που χρησιμοποιούνται σε αυτό το άρθρο και για πληροφορίες σχετικά με άλλες λειτουργίες και δυνατότητες του Robocopy, ανατρέξτε στο αρχείο Robocopy.doc.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 323275 - Τελευταία αναθεώρηση: 03/23/2006 10:05:58 - Αναθεώρηση: 2.0

  • Microsoft Windows 2000 Server
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
  • kbinfo KB323275
Σχόλια