Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Τρόπος ρύθμισης παραμέτρων του συστήματος ονομάτων τομέα (DNS) για πρόσβαση στο Internet στα Windows Server 2003

Η υποστήριξη για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015

Η υποστήριξη της Microsoft για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Περίληψη
Αυτός ο οδηγός περιγράφει βήμα προς βήμα τον τρόπο ρύθμισης των παραμέτρων του DNS (Domain Name System) για πρόσβαση μέσω Internet στα προϊόντα της οικογένειας προγραμμάτων Windows Server 2003. Το DNS είναι το βασικό εργαλείο επίλυσης ονομάτων που χρησιμοποιείται στο Internet. Το DNS χειρίζεται την επίλυση μεταξύ ονομάτων κεντρικών υπολογιστών και διευθύνσεων Internet.

Επιστροφή στην αρχή

Τρόπος εκκίνησης ενός αυτόνομου διακομιστή που χρησιμοποιεί Windows Server 2003

Ο αυτόνομος διακομιστής που χρησιμοποιεί Windows Server 2003 γίνεται διακομιστής DNS για το δίκτυό σας. Στο πρώτο βήμα, αντιστοιχίζετε σε αυτόν το διακομιστή μια στατική διεύθυνση IP (Internet Protocol). Οι διακομιστές DNS δεν πρέπει να χρησιμοποιούν διευθύνσεις IP με δυναμική αντιστοίχιση, επειδή μια δυναμική αλλαγή διεύθυνσης θα μπορούσε να προκαλέσει την απώλεια επαφής των προγραμμάτων-πελατών με το διακομιστή DNS.

Επιστροφή στην αρχή

Βήμα 1: Ρύθμιση παραμέτρων TCP/IP

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel), στη συνέχεια, στην επιλογή Συνδέσεις Δικτύου (Network Connections) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Τοπική σύνδεση (Local Area Connection).
 2. Κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες (Properties).
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Πρωτόκολλο Internet (TCP/IP) (Internet Protocol (TCP/IP)) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Ιδιότητες (Properties).
 4. Κάντε κλικ στην καρτέλα Γενικά (General).
 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Χρήση της ακόλουθης διεύθυνσης IP (Use the following IP address) και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP, τη μάσκα υποδικτύου και τη διεύθυνση της προεπιλεγμένης πύλης στα κατάλληλα πλαίσια.
 6. Κάντε κλικ στο κουμπί Για προχωρημένους (Advanced) και κατόπιν κάντε κλικ στην καρτέλα DNS.
 7. Κάντε κλικ στην επιλογή Προσάρτηση κύριων επιθεμάτων DNS και επιθεμάτων σύνδεσης DNS (Append primary and connection specific DNS suffixes).
 8. Κάντε κλικ για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Προσάρτηση γονικών επιθεμάτων του κύριου επιθέματος DNS (Append parent suffixes of the primary DNS suffix).
 9. Κάντε κλικ για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Καταχώρηση των διευθύνσεων αυτής της σύνδεσης στο DNS (Register this connection's addresses in DNS).

  Σημειώστε ότι οι διακομιστές DNS που χρησιμοποιούν Windows Server 2003 πρέπει να καταδεικνύονται για DNS. Εάν αυτός ο διακομιστής χρειάζεται να επιλύσει ονόματα από την υπηρεσία παροχής Internet (ISP) που χρησιμοποιεί, πρέπει να ρυθμίσετε τις παραμέτρους μιας προώθησης. Οι προωθήσεις αναφέρονται στην ενότητα Τρόπος ρύθμισης παραμέτρων προωθήσεων (How to Configure Forwarders), παρακάτω σε αυτό το άρθρο.
 10. Κάντε κλικ στο κουμπί OK τρεις φορές.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν λάβετε προειδοποίηση από την υπηρεσία DNS Caching Resolver, κάντε κλικ στο κουμπί OK για να κλείσετε την προειδοποίηση. Η επίλυση στη μνήμη cache προσπαθεί να επικοινωνήσει με το διακομιστή DNS, αλλά δεν έχετε ολοκληρώσει τη ρύθμιση παραμέτρων του διακομιστή.
Επιστροφή στην αρχή

Βήμα 2: Εγκατάσταση του Microsoft DNS Server

 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο εικονίδιο Προσθαφαίρεση προγραμμάτων (Add or Remove Programs).
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη ή κατάργηση στοιχείων των Windows (Add or Remove Windows Components).
 3. Στη λίστα Στοιχεία (Components), κάντε κλικ στο στοιχείο Υπηρεσίες δικτύου (Networking Services) (αλλά μην επιλέξετε ή μην καταργήσετε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Λεπτομέρειες (Details).
 4. Κάντε κλικ για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Σύστημα ονομάτων τομέα (DNS) [Domain Name System (DNS)] και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
 5. Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
 6. Όταν σας ζητηθεί, τοποθετήστε το CD-ROM του Windows Server 2003 στη μονάδα CD-ROM ή DVD-ROM του υπολογιστή.
 7. Στη σελίδα Ολοκλήρωση του "Οδηγού στοιχείων των Windows" (Completing the Windows Components Wizard), κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος (Finish) όταν ολοκληρωθεί το πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup).
 8. Κάντε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο (Close), για να κλείσετε το παράθυρο Προσθαφαίρεση προγραμμάτων (Add or Remove Programs).
Επιστροφή στην αρχή

Βήμα 3: Ρύθμιση παραμέτρων του DNS Server

Για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του DNS χρησιμοποιώντας το συμπληρωματικό πρόγραμμα DNS της κονσόλας MMC (Microsoft Management Console), ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Προγράμματα (Programs), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Εργαλεία διαχείρισης (Administrative Tools) και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή DNS.
 2. Κάντε κλικ με το δεξιό κουμπί του ποντικιού στο στοιχείο Ζώνες προοδευτικής έρευνας (Forward Lookup Zones) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία ζώνης (New Zone).
 3. Όταν ξεκινήσει ο "Οδηγός δημιουργίας ζωνών" (New Zone Wizard), κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).

  Σας ζητείται ο τύπος της ζώνης. Στους τύπους ζώνης περιλαμβάνονται οι εξής:

  • Κύρια ζώνη: Δημιουργεί ένα αντίγραφο μιας ζώνης η οποία είναι δυνατό να ενημερωθεί απευθείας σε αυτόν το διακομιστή. Αυτές οι πληροφορίες ζώνης αποθηκεύονται σε ένα αρχείο κειμένου .dns.
  • Δευτερεύουσα ζώνη: Μια τυπική δευτερεύουσα ζώνη αντιγράφει όλες τις πληροφορίες από τον πρωτεύοντα διακομιστή DNS. Ένας πρωτεύοντας διακομιστής DNS μπορεί να είναι μια υπηρεσία καταλόγου Active Directory, μια κύρια ή μια δευτερεύουσα ζώνη, η οποία έχει ρυθμιστεί για μεταφορές ζώνης. Σημειώστε ότι δεν μπορείτε να τροποποιήσετε τα δεδομένα ζώνης σε ένα δευτερεύοντα διακομιστή DNS. Όλα τα δεδομένα αντιγράφονται από τον πρωτεύοντα διακομιστή DNS της ζώνης.
  • Απόκομμα ζώνης: Ένα απόκομμα ζώνης περιέχει μόνο εκείνες τις εγγραφές πόρων, οι οποίες είναι απαραίτητες για τον προσδιορισμό των επίσημων διακομιστών DNS για αυτήν τη ζώνη. Αυτές οι εγγραφές πόρων περιλαμβάνουν τις εγγραφές NS (Name Server), SOA (Start of Authority) και πιθανώς την εγγραφή A (glue Host).
  Υπάρχει επίσης μια επιλογή στη ζώνη αποθήκευσης της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory. Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο όταν ο διακομιστής DNS είναι ελεγκτής τομέα.
 4. Η νέα ζώνη προοδευτικής έρευνας πρέπει να είναι κύρια ζώνη ή να είναι ενσωματωμένη στην υπηρεσία καταλόγου Active Directory, ώστε να μπορεί να δέχεται δυναμικές ενημερώσεις. Κάντε κλικ στην επιλογή Κύρια (Primary) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
 5. Η νέα ζώνη περιέχει τα αρχεία εντοπισμού για αυτόν τον τομέα που βασίζεται στην υπηρεσία καταλόγου Active Directory. Το όνομα της ζώνης πρέπει να είναι ίδιο με το όνομα του τομέα που βασίζεται στην υπηρεσία καταλόγου Active Directory ή να είναι ένα λογικό κοντέινερ DNS για αυτό το όνομα. Για παράδειγμα, εάν ο τομέας που βασίζεται στην υπηρεσία καταλόγου Active Directory ονομάζεται "support.microsoft.com", έγκυρα ονόματα ζωνών είναι μόνο τα "support.microsoft.com".

  Αποδεχθείτε το προεπιλεγμένο όνομα για το νέο αρχείο ζώνης. Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι έμπειροι διαχειριστές DNS ενδεχομένως να θέλουν να δημιουργήσουν μια ζώνη επαναληπτικής έρευνας και συνιστάται να εξερευνήσουν αυτό το τμήμα του οδηγού. Ένας διακομιστής DNS έχει τη δυνατότητα επίλυσης δύο βασικών αιτήσεων: μιας προοδευτικής έρευνας και μιας επαναληπτικής έρευνας. Η προοδευτική έρευνα είναι ο πιο κοινός τύπος. Μια προοδευτική έρευνα επιλύει ένα όνομα κεντρικού υπολογιστή σε μια διεύθυνση IP με μια εγγραφή "A" ή Host Resource. Μια επαναληπτική έρευνα επιλύει μια διεύθυνση IP σε ένα όνομα κεντρικού υπολογιστή με μια εγγραφή PTR ή Pointer Resource. Εάν έχετε ρυθμίσει τις παραμέτρους των επαναληπτικών ζωνών DNS, μπορείτε να δημιουργήσετε αυτόματα συσχετισμένες επαναληπτικές εγγραφές κατά τη δημιουργία της αρχικής προοδευτικής εγγραφής.
Επιστροφή στην αρχή

Τρόπος κατάργησης της ριζικής ζώνης DNS

Ένας διακομιστής DNS που εκτελεί Windows Server 2003 ακολουθεί συγκεκριμένα βήματα στη διαδικασία επίλυσης ονομάτων. Ένας διακομιστής DNS πρώτα θέτει ερωτήματα στη δική του μνήμη προσωρινής αποθήκευσης, ελέγχει τις εγγραφές ζώνης του, στέλνει αιτήσεις σε προωθήσεις και, στη συνέχεια, επιχειρεί την επίλυση χρησιμοποιώντας ριζικούς διακομιστές.

Από προεπιλογή, ένας διακομιστής Microsoft DNS συνδέεται στο Internet για να επεξεργαστεί αιτήσεις DNS χρησιμοποιώντας περισσότερο υποδείξεις ρίζας. Όταν χρησιμοποιείτε το εργαλείο Dcpromo για να προβιβάσετε ένα διακομιστή σε ελεγκτή τομέα, ο ελεγκτής τομέα απαιτεί το DNS. Εάν εγκαταστήσετε το DNS στη διάρκεια της διαδικασίας προβιβασμού, δημιουργείται μια ριζική ζώνη. Αυτή η ριζική ζώνη υποδεικνύει στο διακομιστή DNS ότι είναι ριζικός διακομιστής Internet. Επομένως, ο διακομιστής DNS δεν χρησιμοποιεί προωθήσεις ή υποδείξεις ρίζας στη διαδικασία επίλυσης ονομάτων.

 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Εργαλεία διαχείρισης (Administrative Tools) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή DNS.
 2. Αναπτύξτε το στοιχείο Όνομα_διακομιστή, όπου Όνομα_διακομιστή είναι το όνομα του διακομιστή, κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες (Properties) και, στη συνέχεια, αναπτύξτε το στοιχείο Ζώνες προοδευτικής έρευνας (Forward Lookup Zones).
 3. Κάντε κλικ με το δεξιό κουμπί του ποντικιού στη ζώνη "." και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Διαγραφή (Delete).
Επιστροφή στην αρχή

Τρόπος ρύθμισης παραμέτρων προωθήσεων

Τα Windows Server 2003 μπορούν να επωφεληθούν από τις προωθήσεις DNS. Αυτή η δυνατότητα προωθεί αιτήσεις DNS σε εξωτερικούς διακομιστές. Εάν κάποιος διακομιστής DNS δεν είναι δυνατό να εντοπίσει μια εγγραφή πόρου στις ζώνες του, έχει τη δυνατότητα να στείλει την αίτηση σε έναν άλλο διακομιστή DNS για την εκτέλεση πρόσθετων προσπαθειών επίλυσης. Ένα κοινό σενάριο είναι η ρύθμιση των παραμέτρων των προωθήσεων στους διακομιστές DNS της υπηρεσίας ISP που χρησιμοποιείτε.
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Εργαλεία διαχείρισης (Administrative Tools) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή DNS.
 2. Κάντε κλικ με το δεξιό κουμπί του ποντικιού στο στοιχείο Όνομα_διακομιστή, όπου Όνομα_διακομιστή είναι το όνομα του διακομιστή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Προωθήσεις (Forwarders).
 3. Κάντε κλικ σε έναν τομέα DNS, στη λίστα Τομέας DNS (DNS domain). Εναλλακτικά, κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία (New), πληκτρολογήστε το όνομα του τομέα DNS για τον οποίο θέλετε να προωθήσετε ερωτήματα στο πλαίσιο Τομέας DNS (DNS domain) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 4. Στο πλαίσιο Διεύθυνση IP προωθήσεων του επιλεγμένου τομέα (Selected domain's forwarder IP address), πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP του πρώτου διακομιστή DNS, στον οποίο θέλετε να κάνετε προώθηση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη (Add).
 5. Επαναλάβετε το βήμα 4 για να προσθέσετε τους διακομιστές DNS στους οποίους θέλετε να κάνετε προώθηση.
 6. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
Επιστροφή στην αρχή

Τρόπος ρύθμισης παραμέτρων υποδείξεων ρίζας

Τα Windows έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν υποδείξεις ρίζας. Οι εγγραφές πόρου "Υποδείξεις ρίζας" (Root Hints) είναι δυνατό να αποθηκευτούν είτε στην υπηρεσία καταλόγου Active Directory είτε σε ένα αρχείο κειμένου (%SystemRoot%\System32\DNS\Cache.dns). Τα Windows χρησιμοποιούν τον τυπικό ριζικό διακομιστή Internic. Επίσης, όταν ένας διακομιστής που χρησιμοποιεί Windows Server 2003 υποβάλλει ερωτήματα σε ένα ριζικό διακομιστή, ενημερώνεται αυτόματα με την πιο πρόσφατη λίστα ριζικών διακομιστών.
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Εργαλεία διαχείρισης (Administrative Tools) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή DNS.
 2. Κάντε κλικ με το δεξιό κουμπί του ποντικιού στο στοιχείο Όνομα_διακομιστή, όπου Όνομα_διακομιστή είναι το όνομα του διακομιστή και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες (Properties).
 3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Υποδείξεις ρίζας (Root Hints). Οι ριζικοί διακομιστές του διακομιστή DNS παρατίθενται στη λίστα Διακομιστές ονομάτων (Name servers).

  Στην περίπτωση που η καρτέλα Υποδείξεις ρίζας (Root Hints) δεν είναι διαθέσιμη, ο διακομιστής σας εξακολουθεί να είναι ρυθμισμένος ως ριζικός διακομιστής. Ανατρέξτε στην ενότητα Τρόπος κατάργησης της ριζικής ζώνης DNS παραπάνω σε αυτό το άρθρο. Ίσως χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε προσαρμοσμένες υποδείξεις ρίζας, οι οποίες είναι διαφορετικές από την προεπιλεγμένη. Ωστόσο, μια ρύθμιση παραμέτρων που παραπέμπει στον ίδιο διακομιστή για υποδείξεις ρίζας είναι πάντοτε εσφαλμένη. Μην τροποποιείτε τις υποδείξεις ρίζας. Εάν οι υποδείξεις ρίζας είναι εσφαλμένες και πρέπει να αντικατασταθούν, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  237675 Εγκατάσταση του Συστήματος ονομάτων τομέα (Domain Name System - DNS) για την υπηρεσία καταλόγου Active Directory
Επιστροφή στην αρχή

Τρόπος ρύθμισης των παραμέτρων DNS πίσω από τείχος προστασίας

Οι συσκευές NAT (Proxy and Network Address Translation) έχουν τη δυνατότητα να περιορίζουν την πρόσβαση σε θύρες. Το DNS χρησιμοποιεί τη θύρα UDP 53 και τη θύρα TCP 53. Η κονσόλα DNS Service Management χρησιμοποιεί επίσης RCP. Το RCP χρησιμοποιεί τη θύρα 135. Αυτά είναι πιθανά ζητήματα, τα οποία ενδέχεται να παρουσιαστούν κατά τη ρύθμιση των παραμέτρων της DNS και των τειχών προστασίας.

Επιστροφή στην αρχή
Αναφορές
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ενοποίησης της υποδομής DNS εάν η υπηρεσία καταλόγου Active Directory είναι ενεργοποιημένη στον Windows Server 2003, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
323418 Τρόπος ενοποίησης του Συστήματος ονομάτων τομέα (DNS) με υπάρχουσα υποδομή DNS, εάν η υπηρεσία καταλόγου Active Directory είναι ενεργοποιημένη στα Windows Server 2003
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ενοποίησης ενός νέου διακομιστή DNS σε μια υπάρχουσα υποδομή DNS στον Windows Server 2003, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
323417 Τρόπος ενοποίησης διακομιστή DNS του Windows Server 2003 με μια υπάρχουσα υποδομή DNS στα Windows Server 2003
Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων παρακάτω για να προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
816567 Τρόπος αντιμετώπισης προβλημάτων επίλυσης ονομάτων DNS στο Internet στα Windows Server 2003
249868 Αντικατάσταση υποδείξεων ρίζας με το αρχείο Cache.dns
Επιστροφή στην αρχή
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 323380 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/03/2007 05:54:00 - Αναθεώρηση: 9.4

Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, 64-Bit Datacenter Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition

 • kbhowtomaster kbnetwork KB323380
Σχόλια