Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Τρόπος ενοποίησης του DNS του Windows Server 2003 με μια υπάρχουσα υποδομή DNS στον Windows Server 2003

Η υποστήριξη για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015

Η υποστήριξη της Microsoft για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Περίληψη
Αυτό το αναλυτικό άρθρο περιγράφει τον τρόπο εγκατάστασης και ρύθμισης παραμέτρων ενός νέου διακομιστή DNS (Domain Name Services) του Windows Server 2003 σε περιβάλλον διακομιστή DNS, όπου δεν είναι ενεργοποιημένη η υπηρεσία καταλόγου Active Directory. Ο νέος διακομιστής DNS του Windows Server 2003 παρέχει υπηρεσίες επίλυσης ονομάτων σε τοπικό επίπεδο για υπολογιστές-πελάτες και διακομιστές στον Windows Server 2003, ενώ λειτουργεί αποτελεσματικά με το ήδη υπάρχον περιβάλλον διακομιστή DNS.

Επιστροφή στην αρχή

Προσθήκη ενός διακομιστή DNS του Windows Server 2003 στο περιβάλλον σας

Για να δημιουργήσετε ένα νέο διακομιστή DNS του Windows Server 2003, πρέπει να εγκαταστήσετε τον Windows Server 2003 σε ένα διακομιστή συνδεδεμένο με το δίκτυό σας. Από προεπιλογή, η υπηρεσία DNS δεν εγκαθίσταται κατά την εγκατάσταση του Windows Server 2003. Πρέπει να εγκαταστήσετε την υπηρεσία DNS στο διακομιστή. Μπορείτε να εγκαταστήσετε την υπηρεσία DNS του Windows Server 2003 είτε κατά την εγκατάσταση προϊόντων στον Windows Server 2003 είτε μετά την αρχική εγκατάσταση.

Επιστροφή στην αρχή

Εγκατάσταση της υπηρεσίας DNS του Windows Server 2003 σε διακομιστή που εκτελεί τον Windows Server 2003

 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Ρυθμίσεις (Settings) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel).
 2. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Προσθαφαίρεση προγραμμάτων (Add or Remove Programs) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Προσθαφαίρεση στοιχείων των Windows (Add/Remove Windows Components).
 3. Στον "Οδηγό στοιχείων των Windows" (Windows Components Wizard) κάντε κλικ στο στοιχείο Υπηρεσίες δικτύου (Networking Services) στη λίστα Στοιχεία (Components) και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Λεπτομέρειες (Details).
 4. Στην περιοχή Υπηρεσίες δικτύου (Networking Services), κάντε κλικ για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Σύστημα ονομάτων τομέα (DNS) [Domain Name System (DNS)], εάν δεν είναι ήδη επιλεγμένο και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
 5. Στον "Οδηγό στοιχείων των Windows" (Windows Components Wizard), κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next). Τοποθετήστε το CD-ROM του Windows Server 2003 στη μονάδα CD-ROM του υπολογιστή σας, αν σας ζητηθεί. Το πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup) αντιγράφει το διακομιστή DNS και τα αρχεία του εργαλείου στον υπολογιστή σας.
 6. Όταν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος (Finish).
Επιστροφή στην αρχή

Ενοποίηση του διακομιστή DNS του Windows Server 2003 στον τομέα DNS

Εάν το περιβάλλον σας διαθέτει ήδη τομέα DNS και υποδομή DNS και εάν δεν είναι ενεργοποιημένη η υπηρεσία καταλόγου Active Directory, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον τομέα DNS που υπάρχει και μπορείτε να αναθέσετε κάποιες ζώνες σε αυτόν το διακομιστή. Χρησιμοποιήστε τον τομέα DNS που υπάρχει ήδη εάν, για παράδειγμα, ο υπολογιστής εκτελεί προγράμματα τα οποία απαιτούν αναζητήσεις DNS, τις οποίες οι διακομιστές DNS δεν μπορούν να υποστηρίξουν, όπως αναζητήσεις DNS για εγγραφές υπηρεσιών (SRV). Για να ολοκληρώσετε το επόμενο βήμα, πρέπει πρώτα να εγκαταστήσετε το διακομιστή DNS Windows Server 2003.

Αν οι διακομιστές DNS στην εταιρεία σας δεν έχουν τη δυνατότητα να εκτελέσουν αναζήτηση για εγγραφές SRV (και δεν είναι δυνατή η αναβάθμισή τους ώστε να αποκτήσουν αυτήν τη δυνατότητα), μπορείτε να ενοποιήσετε ένα διακομιστή DNS του Windows Server 2003 απευθείας στην υπάρχουσα ζώνη DNS. Για να γίνει αυτό, μπορείτε να αναθέσετε ορισμένες ζώνες στο διακομιστή DNS του Windows Server 2003. Επιπλέον βήματα περιλαμβάνουν τη δημιουργία νέων ζωνών στο διακομιστή DNS του Windows Server 2003 για συγκεκριμένες ζώνες σε άλλους διακομιστές DNS και την ενεργοποίηση των νέων ζωνών για δυναμικές ενημερώσεις.

Επιστροφή στην αρχή

Χρήση του οδηγού Configure DNS Server Wizard για ανάθεση ζωνών στο διακομιστή DNS

 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Προγράμματα (Programs), έπειτα στην επιλογή Εργαλεία διαχείρισης (Administrative Tools) και, τέλος, κάντε κλικ στην επιλογή DNS.
 2. Κάντε κλικ στο αντικείμενο DNS Server για το διακομιστή σας, στο αριστερό παράθυρο της κονσόλας, και στη συνέχεια αναπτύξτε το αντικείμενο του διακομιστή για να αναπτύξετε το δέντρο.
 3. Κάντε δεξιό κλικ στο αντικείμενο διακομιστή και στη συνέχεια κάντε κλικ στην εντολή Configure a DNS Server για να ξεκινήσετε τον οδηγό Configure a DNS Server Wizard. Κάντε κλικ στο κουμπί Next.
 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Create a forward lookup zone (recommended for small networks) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Next.
 5. Κάντε κλικ στην επιλογή An ISP maintains the zone, and a read-only secondary copy resides on this server.
 6. Στο παράθυρο διαλόγου Zone Name πληκτρολογήστε το όνομα της ζώνης (για παράδειγμα, microsoft.com ή newzone.microsoft.com).
 7. Στο παράθυρο διαλόγου Master DNS Servers πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP ενός γνωστού διακομιστή DNS. Κάντε κλικ στο κουμπί Next.
 8. Κάντε κλικ στην επιλογή No, it should not forward queries και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Next.
 9. Κάντε κλικ στο κουμπί Finish για να αποθηκεύσετε τη νέα ρύθμιση παραμέτρων και να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του διακομιστή DNS.
Επειδή ο διακομιστής DNS είναι υπεύθυνος μόνο για την υποστήριξη ζωνών που υποστηρίζουν εγγραφές SRV και δυναμικές ενημερώσεις, ορισμένες ζώνες στους άλλους διακομιστές DNS πρέπει να ανατεθούν σε αυτόν το διακομιστή. Μεταξύ αυτών των ζωνών συγκαταλέγονται οι ακόλουθες:
 • _tcp.Όνομα τομέα DNS (για παράδειγμα: _tcp.mycompany.com)
 • _udp.Όνομα τομέα DNS (για παράδειγμα: _udp.mycompany.com)
 • _msdcs.Όνομα τομέα DNS (για παράδειγμα: _msdcs.mycompany.com)
 • _sites.Όνομα τομέα καταλόγου DNS (για παράδειγμα: _sites.mycompany.com)
Πρέπει να επαναλάβετε τις ακόλουθες δύο ενότητες για κάθε ζώνη που δημιουργείτε. Αφού αναθέσετε τις ζώνες στο διακομιστή DNS, δημιουργήστε μια ζώνη για καθεμία από τις ζώνες που περιλαμβάνονται στη λίστα των βημάτων στο διακομιστή DNS του Windows Server 2003.

Επιστροφή στην αρχή

Δημιουργία νέας ζώνης για τις ζώνες στο διακομιστή DNS του Windows Server 2003

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Προγράμματα (Programs), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Εργαλεία διαχείρισης (Administrative Tools) και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή DNS.
 2. Κάντε κλικ στο αντικείμενο DNS Server για το διακομιστή σας, στο αριστερό παράθυρο της κονσόλας, και στη συνέχεια αναπτύξτε το αντικείμενο του διακομιστή για να αναπτύξετε το δέντρο.
 3. Κάντε δεξιό κλικ στο στοιχείο Forward Lookup Zones και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή New Zone. Κάντε κλικ στο κουμπί Next.
 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Primary zone για να δημιουργήσετε ένα κύριο αντίγραφο της νέας ζώνης. Κάντε κλικ στο κουμπί Next.
 5. Πληκτρολογήστε το όνομα της νέας ζώνης (για παράδειγμα,_tcp.mycompany.com) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Next.
 6. Κάντε κλικ στο κουμπί Accept για να αποδεχτείτε το προεπιλεγμένο όνομα αρχείου για το νέο αρχείο ζώνης και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Next.
 7. Κάντε κλικ στην επιλογή Allow any dynamic updates και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Next.
 8. Κάντε κλικ στο κουμπί Finish.
Επιστροφή στην αρχή

Ενεργοποίηση της νέας ζώνης για δυναμικές ενημερώσεις

 1. Στην κονσόλα DNS Management Console, κάντε κλικ στο αντικείμενο DNS Server για το διακομιστή σας στο αριστερό παράθυρο της κονσόλας και κατόπιν αναπτύξτε το αντικείμενο του διακομιστή για να αναπτύξετε το δέντρο.
 2. Κάντε δεξιό κλικ στο αντικείμενο του διακομιστή και, κατόπιν, κάντε κλικ στην εντολή Properties.
 3. Στην καρτέλα General, κάντε κλικ στο αναπτυσσόμενο πλαίσιο Allow dynamic updates και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Yes. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.
Επαναλάβετε τα βήματα της ενότητας Δημιουργία νέας ζώνης για τις ζώνες στο διακομιστή DNS του Windows Server 2003 αυτού του άρθρου και στη συνέχεια τα βήματα της ενότητας Ενεργοποίηση της νέας ζώνης για δυναμικές ενημερώσεις αυτού του άρθρου, για κάθε ζώνη που θέλετε να δημιουργήσετε στο διακομιστή DNS του Windows Server 2003.

Επιστροφή στην αρχή

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Η ακόλουθη ενότητα περιγράφει τον τρόπο αντιμετώπισης προβλημάτων.

Επιστροφή στην αρχή

Επιλογές για ρύθμιση παραμέτρων υποδείξεων ρίζας ή προωθήσεων, εάν δεν είναι διαθέσιμες

Αν δεν εντοπιστούν διακομιστές DNS στην αρχική ρύθμιση παραμέτρων του Windows Server 2003 DNS, συνήθως το σύστημα ορίζει τον νέο διακομιστή DNS ως "ριζικό διακομιστή" (root server), ο οποίος είναι η απόλυτη αρχή για όλες τις δραστηριότητες επίλυσης ονομάτων. Ως αποτέλεσμα, ο νέος διακομιστής DNS δεν μπορεί να προωθήσει ερωτήματα επίλυσης ονομάτων που δεν μπορεί να επιλύσει σε άλλο διακομιστή ή στους ριζικούς διακομιστές στο Internet. Κατά συνέπεια, για ένα διακομιστή DNS του Windows Server 2003 που έχει ρυθμιστεί ως ριζικός διακομιστής απενεργοποιούνται οι επιλογές αυτόματης προσθήκης προωθήσεων.

Μελλοντικά, εάν αποφασίσετε ότι ο συγκεκριμένος διακομιστής DNS πρέπει να ενοποιηθεί με ένα μεγαλύτερο περιβάλλον DNS, όπως το Internet, θα πρέπει να καταργήσετε τη "ριζική" ζώνη προοδευτικής έρευνας ("root" forward lookup zone).

Για να καταργήσετε τη ριζική ζώνη προοδευτικής έρευνας (root forward lookup zone), ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Προγράμματα (Programs), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Εργαλεία διαχείρισης (Administrative Tools) και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή DNS.
 2. Κάντε κλικ στο αντικείμενο DNS Server για το διακομιστή σας, στο αριστερό παράθυρο της κονσόλας, και στη συνέχεια αναπτύξτε το αντικείμενο του διακομιστή για να αναπτύξετε το δέντρο.
 3. Κάντε κλικ στο στοιχείο Forward Lookup Zones για να το αναπτύξετε.
 4. Κάντε κλικ στη ζώνη που σημειώνεται με τελεία και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο DELETE.
 5. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ για να επιβεβαιώσετε ότι θέλετε να διαγράψετε τη ζώνη.
Επιστροφή στην αρχή


kbnetwork
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 323417 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/03/2007 06:10:00 - Αναθεώρηση: 8.3

Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, 64-Bit Datacenter Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition

 • kbhowto kbhowtomaster kbnetwork KB323417
Σχόλια
&t=">/html>