Τρόπος ρύθμισης των παραμέτρων του Internet Explorer για να χρησιμοποιεί τόσο τη λειτουργία FTP PORT όσο και τη λειτουργία FTP PASV στην οικογένεια προγραμμάτων του Windows Server 2003

Για μια έκδοση αυτού του άρθρου που αφορά τα Microsoft Windows 2000, ανατρέξτε στο άρθρο 309816.

ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Περίληψη
Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο ρύθμισης των παραμέτρων του Internet Explorer για να χρησιμοποιεί τις λειτουργίες FTP (File Transfer Protocol) PORT και PASV.

Το FTP υποστηρίζει δύο λειτουργίες. Αυτές οι λειτουργίες ονομάζονται "τυπική" (ή PORT ή "ενεργή") και "παθητική" (ή PASV). Το πρόγραμμα-πελάτης FTP σε τυπική λειτουργία αποστέλλει εντολές PORT στο διακομιστή FTP. Το πρόγραμμα-πελάτης σε παθητική λειτουργία αποστέλλει εντολές PASV στο διακομιστή FTP. Οι εντολές αυτές αποστέλλονται μέσω του καναλιού εντολών FTP κατά τη δημιουργία της περιόδου λειτουργίας FTP.

Τα προγράμματα-πελάτες FTP σε τυπική λειτουργία δημιουργούν πρώτα μια σύνδεση στη θύρα TCP 21 του διακομιστή FTP. Αυτή η σύνδεση δημιουργεί το κανάλι εντολών FTP. Το πρόγραμμα-πελάτης αποστέλλει μια εντολή PORT μέσω του καναλιού εντολών FTP όταν χρειάζεται να κάνει αποστολή ή λήψη δεδομένων, όπως μια λίστα φακέλων ή ένα αρχείο. Η εντολή PORT περιέχει πληροφορίες σχετικά με τη θύρα στην οποία λαμβάνει τη σύνδεση δεδομένων το πρόγραμμα-πελάτης FTP. Σε τυπική λειτουργία, ο διακομιστής FTP ξεκινά πάντοτε τη σύνδεση δεδομένων από τη θύρα TCP με αριθμό 20. Ο διακομιστής FTP πρέπει να ανοίξει μια νέα σύνδεση με το πρόγραμμα-πελάτη κατά την αποστολή ή τη λήψη δεδομένων και το πρόγραμμα-πελάτης FTP υποβάλλει αίτηση για αυτήν τη διαδικασία χρησιμοποιώντας ξανά την εντολή PORT.

Τα προγράμματα-πελάτες FTP σε τυπική λειτουργία ξεκινούν επίσης μια σύνδεση με τη θύρα 21 TCP του διακομιστή FTP, για να δημιουργήσουν το κανάλι ελέγχου. Όταν το πρόγραμμα-πελάτης αποστείλει μια εντολή PASV μέσω του καναλιού εντολών, ο διακομιστής FTP ανοίγει μια προσωρινή θύρα (μεταξύ 1024 και 5000) και ενημερώνει το πρόγραμμα-πελάτη FTP να συνδεθεί σε αυτήν τη θύρα πριν να ζητήσει τη μεταφορά δεδομένων. Όπως και στην τυπική λειτουργία, το πρόγραμμα-πελάτης FTP πρέπει να αποστείλει μια νέα εντολή PASV πριν από κάθε νέα μεταφορά και ο διακομιστής FTP θα αναμένει σύνδεση σε μια νέα θύρα για κάθε μεταφορά.

Ίσως χρειαστεί να αλλάξετε τη λειτουργία που χρησιμοποιείται από το πρόγραμμα-πελάτη FTP, ανάλογα με τη ρύθμιση παραμέτρων του προγράμματος-πελάτη FTP ή του διακομιστή. Ο Microsoft Internet Explorer 5 και νεότερες εκδόσεις υποστηρίζουν τόσο την τυπική όσο και την παθητική λειτουργία.

Επιστροφή στην αρχή

Τρόπος αλλαγής της κατάστασης λειτουργίας προγράμματος-πελάτη FTP του Internet Explorer

  1. Ξεκινήστε τον Internet Explorer.
  2. Από το μενού Εργαλεία (Tools), κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές Internet (Internet Options).
  3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Για προχωρημένους (Advanced).
  4. Στην περιοχή Περιήγηση (Browsing), κάντε κλικ για να καταργήσετε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Ενεργοποίηση της προβολής φακέλου στις τοποθεσίες FTP (Enable folder view for FTP sites).
  5. Κάντε κλικ για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Χρήση παθητικού FTP (για συμβατότητα με τείχη προστασίας και μόντεμ DSL (Use Passive FTP (for firewall and DSL modem compatibility)).
  6. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
Ο Internet Explorer συμπεριφέρεται ως πρόγραμμα-πελάτης FTP σε τυπική λειτουργία, εάν επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Ενεργοποίηση της προβολής φακέλου στις τοποθεσίες FTP (Enable folder view for FTP sites), ακόμα και επιλέξετε επίσης το πλαίσιο ελέγχου Χρήση παθητικού FTP (Use Passive FTP). Εάν καταργήσετε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Ενεργοποίηση της προβολής φακέλου στις τοποθεσίες FTP (Enable folder view for FTP sites) και, στη συνέχεια, επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Χρήση παθητικού FTP (Use Passive FTP), ο Internet Explorer συμπεριφέρεται ως πρόγραμμα-πελάτης FTP σε παθητική λειτουργία.

Επιστροφή στην αρχή

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Πολλά προγράμματα τείχους προστασίας δεν αποδέχονται νέες συνδέσεις μέσω εξωτερικής διασύνδεσης. Το τείχος προστασίας προσδιορίζει αυτές τις συνδέσεις ως αυτόκλητες προσπάθειες σύνδεσης και, επομένως, τις απορρίπτει. Τα προγράμματα-πελάτες FTP σε τυπική λειτουργία δεν λειτουργούν σε αυτό το περιβάλλον, επειδή ο διακομιστής FTP πρέπει να κάνει μια νέα αίτηση σύνδεσης στο πρόγραμμα-πελάτη FTP.

Οι διαχειριστές τείχους προστασίας ενδέχεται να μην θέλουν να χρησιμοποιήσουν διακομιστές FTP σε παθητική λειτουργία, επειδή ο διακομιστής FTP έχει τη δυνατότητα να ανοίξει οποιονδήποτε αριθμό προσωρινής θύρας. Παρόλο που ο Microsoft Internet Information Server (IIS) 4.0 και οι υπηρεσίες IIS 5.0 χρησιμοποιούν την προεπιλεγμένη περιοχή προσωρινών θυρών 1024 έως 5000, πολλοί διακομιστές FTP είναι ρυθμισμένοι να χρησιμοποιούν την περιοχή προσωρινών θυρών 1024 έως 65535. Οι ρυθμίσεις παραμέτρων τείχους προστασίας που επιτρέπουν πλήρη πρόσβαση σε όλες τις προσωρινές θύρες για αυτόκλητες συνδέσεις θεωρούνται μη ασφαλείς.

Μπορείτε να ρυθμίσετε τόσο το διακομιστή IIS 4.0 όσο και τις υπηρεσίες IIS 5.0 να επιτρέπουν τη χρήση της περιοχής προσωρινών θυρών 1024 έως 65535.

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με ζητήματα που ενδέχεται να αντιμετωπίσετε κατά την προσπάθειά σας να συνδεθείτε σε θύρες TCP με αριθμό μεγαλύτερο από 5000, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
196271 Δεν είναι δυνατή η σύνδεση από θύρες TCP που έχουν αριθμό μεγαλύτερο από το 5000
Επιστροφή στην αρχή
kbappsvc iis
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 323446 - Τελευταία αναθεώρηση: 03/07/2006 12:48:00 - Αναθεώρηση: 5.2

Microsoft Internet Explorer 6.0

  • kbhowtomaster kbftp kbwebservices kbappservices KB323446
Σχόλια