Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Εμφανίζεται το μήνυμα λάθους "SYLK: Η μορφή αρχείου δεν είναι έγκυρη" (File format is not valid) όταν ανοίγετε ένα αρχείο

Η υποστήριξη για το Office 2003 έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για το Office 2003 στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Για μια έκδοση αυτού του άρθρου που αφορά το Microsoft Excel για Macintosh, ανατρέξτε στο άρθρο 215591.
Συμπτώματα
Κατά την προσπάθειά σας να ανοίξετε ένα αρχείο κειμένου ή ένα αρχείο μεταβλητής διαχωρισμένης με κόμμα (CSV), ενδέχεται να εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
SYLK: Η μορφή αρχείου δεν είναι έγκυρη.

(SYLK: File format is not valid.)
Αιτία
Αυτό το πρόβλημα προκύπτει όταν ανοίγετε ένα αρχείο κειμένου ή αρχείο CSV και οι δύο πρώτοι χαρακτήρες του αρχείου είναι τα κεφαλαία γράμματα "I" και "D". Για παράδειγμα, το αρχείο κειμένου μπορεί να περιέχει το ακόλουθο κείμενο:
   ID, STATUS   123, open   456, closed				
Σημείωση Αυτό το πρόβλημα δεν παρουσιάζεται όταν τα δύο πρώτα γράμματα είναι τα πεζά "i" και "d".
Εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης
Για να ανοίξετε το αρχείο στο Excel, ανοίξτε το σε ένα πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου και, στη συνέχεια, καταχωρήστε μια απόστροφο στην αρχή της πρώτης γραμμής του κειμένου.

Τρόπος εισαγωγής αποστρόφου

Για να προσθέσετε μια απόστροφο στην αρχή της πρώτης γραμμής του κειμένου του αρχείου σας, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  1. Ανοίξτε το αρχείο κειμένου σε ένα πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου, όπως το "Σημειωματάριο" (Notepad). Κάντε κλικ πριν από τον πρώτο χαρακτήρα της πρώτης γραμμής του κειμένου. Πιέστε το πλήκτρο APOSTROPHE (ΑΠΟΣΤΡΟΦΟΣ) του πληκτρολογίου (').
  2. Στο μενού Αρχείο (File), κάντε κλικ στην εντολή Αποθήκευση (Save). Κλείστε το πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου. Τώρα μπορείτε να ανοίξετε το αρχείο στο Excel.
Κατάσταση
Η Microsoft έχει επιβεβαιώσει ότι πρόκειται για ένα θέμα το οποίο παρουσιάζεται στα προϊόντα της που αναφέρονται στην ενότητα "Ισχύει για".
Περισσότερες πληροφορίες
Ένα αρχείο SYLK είναι ένα αρχείο κειμένου, το οποίο ξεκινά με τα γράμματα "ID" ή "ID_xxxx", όπου xxxx είναι μια συμβολοσειρά κειμένου. Η πρώτη εγγραφή ενός αρχείου SYLK είναι η εγγραφή ID_Number. Όταν το Excel αναγνωρίσει αυτό το κείμενο στην αρχή ενός αρχείου κειμένου, ερμηνεύει το αρχείο ως αρχείο SYLK. Το Excel επιχειρεί να μετατρέψει το αρχείο από τη μορφή SYLK, αλλά δεν είναι σε θέση να το κάνει, επειδή δεν υπάρχουν έγκυροι κωδικοί SYLK μετά τους χαρακτήρες "ID". Επειδή το Excel δεν είναι σε θέση να μετατρέψει το αρχείο, εμφανίζεται το μήνυμα λάθους.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με ένα παρόμοιο μήνυμα λάθους, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
224134 Μήνυμα λάθους: Η μορφή αρχείου δεν είναι έγκυρη (File format is not valid)
XL2000 XL97
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 323626 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/07/2015 11:19:01 - Αναθεώρηση: 3.2

Microsoft Office Excel 2003, Microsoft Excel 2002 Standard Edition, Microsoft Excel 2000 Standard Edition, Microsoft Excel 97 Standard Edition

  • kbnosurvey kbarchive kberrmsg kbbug kbpending KB323626
Σχόλια