Τρόπος εγκατάστασης του προγράμματος Client for NFS στα Windows για μετεγκατάσταση από UNIX σε Windows

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Περίληψη
Ίσως είναι ευκολότερο να μετεγκαταστήσετε αρχεία από έναν υπάρχοντα διακομιστή UNIX σε ένα διακομιστή με Windows εάν χρησιμοποιήσετε το NFS αντί για το πρωτόκολλο FTP (File Transfer Protocol) για την μετακίνηση των αρχείων. Επιπλέον, εάν χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα Client for NFS, θα έχετε διαθέσιμη τη συνεχή πρόσβαση στον κεντρικό υπολογιστή UNIX. Αυτή η λειτουργία διευκολύνει την τοποθέτηση της μετεγκατάστασης με τον καιρό.

Σημείωση Δεν μπορείτε να εγκαταστήσετε το Client for NFS και το Gateway for NFS στον ίδιο υπολογιστή. Ωστόσο, το Gateway for NFS επιτρέπει στον υπολογιστή να ενεργεί ως υπολογιστής-πελάτης του NFS ενώ ταυτόχρονα παρέχει πρόσβαση σε πόρους NFS για υπολογιστές-πελάτες λήψης δεδομένων που βασίζονται στα Windows.

Εγκατάσταση του Client for NFS από τη γραμμή εντολών

Οι υπηρεσίες Windows Services for UNIX, έκδοση 3.0 χρησιμοποιούν τον Microsoft Installer για εγκατάσταση. Κατά συνέπεια, μπορείτε να εγκαταστήσετε μεμονωμένες λειτουργικές μονάδες του προϊόντος από τη γραμμή εντολών. Εάν έχετε εγκαταστήσει προηγούμενα στοιχεία των υπηρεσιών Windows Services for UNIX, πρέπει να τα συμπεριλάβετε στην παράμετρο addlocal της γραμμής εντολών εγκατάστασης, διαχωρισμένα με κόμματα. Εάν δεν το κάνετε αυτό, τα προϊόντα αυτά καταργούνται στη διάρκεια της εγκατάστασης του Client for NFS.

Για να εγκαταστήσετε το Client for NFS από τη γραμμή εντολών:
 1. Συνδεθείτε με τον υπολογιστή με Windows, χρησιμοποιώντας ένα λογαριασμό επιπέδου διαχειριστή.
 2. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κατόπιν στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε cmd και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 3. Τοποθετήστε το CD των υπηρεσιών Windows Services for UNIX έκδοση 3.0 στη μονάδα CD (αυτό το παράδειγμα χρησιμοποιεί τη μονάδα δίσκου D).
 4. Από τη γραμμή εντολών, εκτελέστε την ακόλουθη εντολή για να εγκαταστήσετε το Client for NFS:
  msiexec /I D:\sfusetup.msi /qb addlocal="NFSClient" [sfudir="install path"]
  Σημείωση Η προεπιλεγμένη διαδρομή εγκατάστασης είναι η \SFU.
 5. Για να συμπεριλάβετε το κλειδί προϊόντος στη γραμμή εντολών, προσθέστε το στοιχείο PidKey=αριθμός-κλειδί, όπου αριθμός-κλειδί είναι ο 25-ψήφιος αριθμός-κλειδί προϊόντος.
 6. Εάν χρησιμοποιείτε Windows 2000 και Windows XP, δεν χρειάζεται να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή.
Σημειώσεις
 • Εάν κάνετε εγκατάσταση από μια εντολή telnet (όπου το περιβάλλον εργασίας με γραφικά [GUI] δεν είναι διαθέσιμο) ή μέσω μιας δέσμης ενεργειών, χρησιμοποιήστε την ακόλουθη γραμμή εντολών για να εκτελέσετε μια εγκατάσταση η οποία δεν απαιτεί αλληλεπίδραση από το χρήστη:
  msiexec /I D:\sfusetup.msi /q addlocal="NFSClient" [sfudir="install path"]
 • Εγκαταστήστε το Windows Services for UNIX σε ένα φάκελο που δεν έχει κανένα διάστημα στη διαδρομή φακέλου, για την αποτροπή προβλημάτων με ορισμένα στοιχεία του Windows Services for UNIX. Το προεπιλεγμένο σημείο εγκατάστασης είναι το \SFU.
 • Η παράμετρος addlocal για την εντολή msiexec που περιγράφεται παραπάνω, κάνει διάκριση πεζών-κεφαλαίων και κενών διαστημάτων. Η εγκατάσταση δεν ολοκληρώνεται με επιτυχία εάν δεν χρησιμοποιήσετε την εντολή ακριβώς όπως είναι γραμμένη σε αυτό το άρθρο.
 • Εάν ο διακομιστής UNIX που χρησιμοποιείται δεν χρησιμοποιεί PCNFSD και δεν χρησιμοποιείται το NIS για έλεγχο ταυτότητας, πρέπει να εγκαταστήσετε το Windows Services for UNIX PCNFS Server. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εγκατάστασης του Services for UNIX PCNFS Server, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  324084 Τρόπος εγκατάστασης του Server for PCNFS για την υποστήριξη υπολογιστών-πελατών με Windows σε δίκτυο UNIX
 • Η Microsoft συνιστά να εγκαταστήσετε τουλάχιστον μία υπηρεσία αντιστοίχισης ονομάτων χρήστη (User Name Mapping) στο δίκτυο για να αντιστοιχίσετε μεταξύ τους τα ονόματα χρήστη του UNIX και των Windows. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εγκατάστασης και ρύθμισης των παραμέτρων της υπηρεσίας αντιστοίχισης ονομάτων χρήστη (User Name Mapping), κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  324073 Τρόπος ρύθμισης των παραμέτρων της υπηρεσίας αντιστοίχισης ονομάτων χρήστη (User Name Mapping)
 • Κατά την εγκατάσταση του Microsoft Windows Services for UNIX 3.5 σε έναν υπολογιστή που βασίζεται στο Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1) ή στα Microsoft Windows XP, δεν μπορείτε να καθορίσετε μια εναλλακτική διαδρομή εγκατάστασης, όπως D:\programs\SFU, χρησιμοποιώντας την εντολή [targetdir="install path"]. Από προεπιλογή, το Windows Services for UNIX 3.5 εγκαθίσταται στο φάκελο %systemdrive%\SFU. Για να εγκαταστήσετε το Windows Services for UNIX 3.5 σε μια διαφορετική θέση, πρέπει να χρησιμοποιήσετε την εντολή [sfudir="install path"]. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης μιας δέσμης ενεργειών για την εγκατάσταση ενός στοιχείου συγχρονισμού κωδικού πρόσβασης των υπηρεσιών Windows Services for UNIX 3.5 σε έναν ελεγκτή τομέα, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  891768 Τρόπος ρύθμισης των παραμέτρων της υπηρεσίας αντιστοίχισης ονομάτων χρήστη (User Name Mapping)
Αναφορές
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προετοιμασία μεταγκατάστασης δεδομένων σε μια μετεγκατάσταση από το UNIX στα Windows, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
324538 Τρόπος μεταγκατάστασης δεδομένων τοποθεσίας Web σε μια μετεγκατάσταση από το UNIX στα Windows
sfu
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 324055 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/07/2015 11:23:09 - Αναθεώρηση: 3.1

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows NT 4.0 Service Pack 6a, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition, Microsoft Windows Services για UNIX 3.0 Standard Edition, Microsoft Windows Services for UNIX 3.5

 • kbnosurvey kbarchive kbhowtomaster KB324055
Σχόλια