ΤΡΌΠΟΣ: Κοινή χρήση φακέλων των Windows χρησιμοποιώντας το διακομιστή για NFS

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο είναι προϊόν λογισμικού μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και όχι ανθρώπινης μετάφρασης. Η Microsoft σάς προσφέρει άρθρα που είναι προϊόντα ανθρώπινης αλλά και μηχανικής μετάφρασης έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης μας στη δική σας γλώσσα. Ωστόσο, ένα άρθρο που έχει προκύψει από μηχανική μετάφραση δεν είναι πάντα άριστης ποιότητας. Ενδέχεται να περιέχει λεξιλογικά, συντακτικά ή γραμματικά λάθη, όπως ακριβώς τα λάθη που θα έκανε ένας μη φυσικός ομιλητής επιχειρώντας να μιλήσει τη γλώσσα σας. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες της. Επίσης, η Microsoft πραγματοποιεί συχνά ενημερώσεις στο λογισμικό μηχανικής μετάφρασης.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη:324089
Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Περίληψη
UNIX χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο του συστήματος αρχείων δικτύου (NFS) για κοινή χρήση αρχείων και φακέλων στο δίκτυο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το διακομιστή για το στοιχείο NFS στις υπηρεσίες Windows για UNIX για κοινή χρήση πόρους του συστήματος αρχείων των Windows σε υπολογιστές-πελάτες UNIX και Linux χρησιμοποιώντας NFS, το οποίο περιλαμβάνει πλήρη υποστήριξη για NFS v3. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το διακομιστή για NFS για ευκολότερη διαλειτουργικότητα και μετεγκατάσταση σε μεικτό περιβάλλον. Εάν χρησιμοποιείτε τα Windows, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Εξερεύνηση των Windows ή το βοηθητικό πρόγραμμα γραμμής εντολών των Windows Nfsshare.exe για κοινή χρήση αρχείων σε υπολογιστές-πελάτες UNIX.

back to the top

Κοινή χρήση φακέλων των Windows χρησιμοποιώντας το διακομιστή για NFS

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το διακομιστή για NFS για να αποδεσμεύσετε πόρους των Windows σε υπολογιστές-πελάτες UNIX και Linux, χρησιμοποιώντας πρωτόκολλο NFS. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Windows Explorer ή το βοηθητικό πρόγραμμα γραμμής εντολών Nfsshare.exe για την κοινή χρήση του φακέλου.

Για να κάνετε κοινή χρήση ενός φακέλου χρησιμοποιώντας Nfsshare.exe:
 1. Συνδεθείτε στο διακομιστή που βασίζεται στα Windows χρησιμοποιώντας ένα λογαριασμό επιπέδου διαχειριστή.
 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη, κάντε κλικ στο κουμπί Εκτέλεση, πληκτρολογήστε cmd, και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 3. Πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER για κοινή χρήση ενός φακέλου σε υπολογιστές-πελάτες NFS και για να επιτρέψετε την ανώνυμη πρόσβαση:

     nfsshare -o anon = Ναι όνομα κοινόχρηστου στοιχείου=μονάδα δίσκου:διαδρομή
 4. Πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο ENTER για να διαγράψετε ένα κοινόχρηστο στοιχείο NFS:

     nfsshare όνομα κοινόχρηστου στοιχείου / Delete
 5. Τύπος: nfsshare /;, και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο ENTER για να εμφανίσετε τις παραμέτρους που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε με Nfsshare.
Για να κάνετε κοινή χρήση ενός φακέλου χρησιμοποιώντας την Εξερεύνηση των Windows:
 1. Συνδεθείτε στο διακομιστή που βασίζεται στα Windows χρησιμοποιώντας ένα λογαριασμό επιπέδου διαχειριστή.
 2. Ξεκινήστε την Εξερεύνηση των Windows.
 3. Κάντε δεξιό κλικ στο φάκελο που θέλετε να κάνετε κοινή χρήση και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Κοινή χρήση.
 4. Κάντε κλικ στην επιλογή του Κοινή χρήση NFS καρτέλα και στη συνέχεια κάντε κλικ Χρήση αυτού του φακέλου.
 5. Τις κατάλληλες ρυθμίσεις και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί OK.ΣΗΜΕΊΩΣΗ: Η Microsoft συνιστά να εγκαταστήσετε τουλάχιστον μία υπηρεσία αντιστοίχισης ονομάτων χρήστη (User Name Mapping) στο δίκτυό σας, για να αντιστοιχίσετε ονόματα χρηστών UNIX και Windows. Μας ενότητας ΑΝΑΦΟΡΈΣ, προβάλετε το άρθρο της Kb μας σχετικά με την υπηρεσία αντιστοίχισης ονομάτων χρήστη (User Name Mapping).
back to the top

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Εάν έχει εγκατασταθεί ο διακομιστής για NFS σε ένα διακομιστή που δεν είναι ελεγκτής τομέα, πρέπει επίσης να εγκαταστήσετε το διακομιστή για τη λειτουργική μονάδα ελέγχου ταυτότητας NFS στον τοπικό υπολογιστή. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το διακομιστή για NFS ταυτότητας λειτουργική μονάδα, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
324086 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: Εγκατάσταση διακομιστή για NFS
back to the top

Αναφορές
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την εκτέλεση εργασιών συντήρησης μετά τη μετεγκατάσταση από UNIX σε Windows, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
324539 Τρόπος: Εκτέλεση εργασιών συντήρησης και βοηθητικών εργασιών μετά τη μετεγκατάσταση σε UNIX σε Windows

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εγκατάστασης και ρύθμισης παραμέτρων της υπηρεσίας αντιστοίχισης ονομάτων χρήστη (User Name Mapping), κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
324073 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: Ρύθμιση παραμέτρων αντιστοίχισης ονόματος χρήστη

back to the top
Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 324089 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/07/2015 11:25:16 - Αναθεώρηση: 4.0

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows XP Professional,

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbhowtomaster kbmt KB324089 KbMtel
Σχόλια