Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Βελτιώσεις στο Adprep.exe του Windows Server 2003 Service Pack 1 και στην επείγουσα επιδιόρθωση 324392

Η υποστήριξη για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015

Η υποστήριξη της Microsoft για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Περίληψη
Το Active Directory Preparation Tool (Adprep.exe) του Microsoft Windows Server 2003 προετοιμάζει ένα σύμπλεγμα δομών των Microsoft Windows 2000 και τους τομείς του για την εγκατάσταση των ελεγκτών τομέα του Windows Server 2003. Αυτό το άρθρο τεκμηριώνει τις βελτιώσεις στο Adprep.exe στο Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1). Αυτό το άρθρο παρέχει επίσης μια επείγουσα επιδιόρθωση η οποία περιλαμβάνει την ενημερωμένη έκδοση του Adprep.exe. Μπορείτε να εφαρμόσετε αυτήν την επείγουσα επιδιόρθωση για να ενημερώσετε το Adprep.exe ακόμα και αν δεν έχετε εγκαταστήσει το Windows Server 2003 SP1.

Σημείωση Συνιστούμε να χρησιμοποιείτε πάντοτε την πιο πρόσφατη έκδοση του Adprep.exe για την επέκταση της διάταξης.
Περισσότερες πληροφορίες
Για να προετοιμάσετε ένα σύμπλεγμα δομών των Windows 2000 ώστε να φιλοξενήσει νέους ή αναβαθμισμένους ελεγκτές τομέα του Windows Server 2003, εκτελέστε την εντολή adprep /forestprep του διευθυντή λειτουργιών σχήματος και, στη συνέχεια, εκτελέστε την εντολή adprep /domainprep στον πρωτεύοντα ρόλο των λειτουργιών υποδομής σε κάθε τομέα.

Η ενημερωμένη έκδοση του Adprep.exe υποστηρίζει τις ακόλουθες εντολές και βελτιώσεις. Οι βελτιώσεις αυτές βοηθούν τους διαχειριστές να εκτελέσουν επιτυχημένη αναβάθμιση σε Windows Server 2003.
 • adprep /forestprep

  Η εντολή adprep /forestprep εκτελεί τις ίδιες λειτουργίες με την αρχική έκδοση κυκλοφορίας του Windows Server 2003. Η σύνταξη αυτής της εντολής παραμένει αμετάβλητη. Οι βελτιώσεις περιλαμβάνουν καλύτερο χειρισμό μηνυμάτων λάθους σε ρυθμίσεις παραμέτρων που αποτρέπουν την επιτυχημένη εκτέλεση της εντολής adprep /forestprep.
 • adprep /domainprep

  Στον Windows Server 2003 χωρίς Service Pack, η εντολή adprep /domainprep προσθέτει περισσότερο περιοριστικές περιγραφές ασφαλείας σε όλα τα Αντικείμενα πολιτικής ομάδας (Group Policy objects - GPO) στον κοινόχρηστο πόρο SYSVOL. Κατά την τροποποίηση των δικαιωμάτων σε όλα τα GPO της δομής SYSVOL, η υπηρεσία NTFRS (NT File Replication Service) του ελεγκτή τομέα προέλευσης πρέπει να αποσταλεί σε όλα τα GPO όλων των υπόλοιπων ελεγκτών τομέα αυτού του τομέα. Ορισμένες υποδομές δικτύου που περιέχουν πολλούς ελεγκτές τομέα ή GPO ίσως να έχουν ήδη υπερφορτωθεί στην περίπτωση που συνδέονται με αργές συνδέσεις δικτύου. Όταν χρησιμοποιείται η εντολή adprep /domainprep, η σταδιακά αυξανόμενη επιβάρυνση από τον πλήρη συγχρονισμό των GPO στον κοινόχρηστο πόρο SYSVOL ενδέχεται να προκαλέσει υπερφόρτωση τέτοιων δικτύων. Για να επιλυθεί αυτό το ζήτημα, η ενημερωμένη έκδοση του Adprep.exe αποσυνδέει την τροποποίηση των δικαιωμάτων του κοινόχρηστου πόρου SYSVOL από τις υπόλοιπες λειτουργίες που εκτελούνται από την εντολή adprep /domainprep.

  Στην έκδοση Adprep.exe που περιλαμβάνεται στο Windows Server 2003 SP1, η εντολή adprep /domainprep εκτελεί τις ίδιες λειτουργίες όπως και στην παλαιότερη έκδοση του Adprep.exe. Ωστόσο, η ενημερωμένη εντολή δεν τροποποιεί δικαιώματα σε GPO, εκτός αν χρησιμοποιήσετε το νέο διακόπτη /gpprep. Μετά την εγκατάσταση της ενημερωμένης έκδοσης Adprep.exe, κατά την εκτέλεση της εντολής adprep /domainprep, εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα:
  Οι νέες λειτουργίες προγραμματισμού μεταξύ τομέων για την πολιτική ομάδας, τη λειτουργία RSOP Planning Mode, απαιτεί την ενημέρωση των δικαιωμάτων του συστήματος αρχείων και της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory για υπάρχοντα αντικείμενα πολιτικής ομάδας (GPO). Μπορείτε να ενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία όποτε θέλετε εκτελώντας το ?adprep.exe /domainprep /gpprep? στον ελεγκτή τομέα, που κατέχει τον πρωτεύοντα ρόλο λειτουργιών υποδομής.

  Αυτή η λειτουργία θα προκαλέσει την αναπαραγωγή για μία φορά όλων των GPO που βρίσκονται στο φάκελο πολιτικών του SYSVOL, μεταξύ των ελεγκτών τομέα αυτού του τομέα. Η Microsoft προτείνει να διαβάσετε το άρθρο KB Q324392, ειδικά να έχετε μεγάλο αριθμό αντικειμένων πολιτικής ομάδας.
 • adprep /domainprep /gpprep

  Οι λειτουργίες της εντολής adprep domainprep /gpprep εξαρτώνται από την κατάσταση του τομέα. Στην περίπτωση που δεν έχει γίνει εκτέλεση της ενημερωμένης εντολής adprep /domainprep, η εντολή αυτή είναι το λειτουργικό ισοδύναμο της εντολής adprep /domainprep στην αρχική έκδοση κυκλοφορίας του Windows Server 2003. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η εντολή εκτελεί όλες τις λειτουργίες τομέα που παρατίθενται στο άρθρο 309628 της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base). Στις λειτουργίες αυτές περιλαμβάνεται η ρύθμιση των δικαιωμάτων για τα GPO του SYSVOL. Στην περίπτωση που η ενημερωμένη εντολή adprep /domainprep έχει ήδη εκτελεστεί, η εντολή adprep /domainprep /gpprep προσθέτει μόνο τις καταχωρήσεις ελέγχου πρόσβασης με δυνατότητα μεταβίβασης (ACE) στα GPO του κοινόχρηστου πόρου Sysvol. Οι πρόσθετες καταχωρήσεις ACE παρέχουν στους ελεγκτές τομέα της εταιρείας δικαιώματα πρόσβασης ανάγνωσης στα GPO. Τα δικαιώματα αυτά απαιτούνται για την υποστήριξη των λειτουργιών RSoP (Resultant Set of Policy) για πολιτική που βασίζεται σε τοποθεσία.
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το Adprep.exe της αρχικής έκδοσης κυκλοφορίας του Windows Server 2003, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
309628 Λειτουργίες που πραγματοποιούνται από το βοηθητικό πρόγραμμα Adprep.exe κατά την προσθήκη ενός ελεγκτή τομέα του Windows Server 2003 σε έναν τομέα ή σύμπλεγμα δομών των Windows 2000 (US)
Εξαιτίας αυτών των βελτιώσεων, συνιστούμε να χρησιμοποιείτε την ενημερωμένη έκδοση του Adprep.exe.

Πληροφορίες επείγουσας επιδιόρθωσης

Μια επείγουσα επιδιόρθωση που υποστηρίζεται είναι διαθέσιμη από τη Microsoft. Ωστόσο, αυτή η επείγουσα επιδιόρθωση προορίζεται μόνο για τη διόρθωση του ζητήματος που περιγράφεται σε αυτό το άρθρο. Εφαρμόστε αυτήν την επείγουσα επιδιόρθωση μόνο σε συστήματα που αντιμετωπίζουν αυτό το συγκεκριμένο ζήτημα. Αυτή η επείγουσα επιδιόρθωση ενδέχεται να υποβληθεί σε πρόσθετο έλεγχο. Επομένως, εάν αυτό το ζήτημα δεν σας επηρεάζει ιδιαίτερα, συνιστούμε να περιμένετε έως την επόμενη ενημερωμένη έκδοση λογισμικού που περιέχει αυτήν την επείγουσα επιδιόρθωση.

Εάν η επείγουσα επιδιόρθωση είναι διαθέσιμη για λήψη, υπάρχει μια ενότητα "Επείγουσα επιδιόρθωση διαθέσιμη για λήψη" (Hotfix download available) στην αρχή αυτού του άρθρου της Γνωσιακής Βάσης (Knowledge Base). Εάν αυτή η ενότητα δεν εμφανίζεται, επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση και Υποστήριξη Πελατών της Microsoft (Microsoft Customer Service and Support) για να λάβετε την επείγουσα επιδιόρθωση.

Σημείωση Εάν προκύψουν επιπρόσθετα ζητήματα ή εάν απαιτηθεί αντιμετώπιση προβλημάτων, ίσως χρειαστεί να δημιουργήσετε μια ξεχωριστή αίτηση υπηρεσίας. Για πρόσθετες ερωτήσεις υποστήριξης και για θέματα που δεν αφορούν τη συγκεκριμένη επείγουσα επιδιόρθωση, θα ισχύσουν οι συνηθισμένες χρεώσεις υποστήριξης. Για μια πλήρη λίστα των αριθμών τηλεφώνου της Εξυπηρέτησης και Υποστήριξης Πελατών της Microsoft (Microsoft Customer Service and Support) ή για να δημιουργήσετε μια ξεχωριστή αίτηση υπηρεσίας, επισκεφθείτε την παρακάτω τοποθεσία της Microsoft στο Web: Σημείωση Η φόρμα "Επείγουσα επιδιόρθωση διαθέσιμη για λήψη" (Hotfix download available) εμφανίζει τις γλώσσες για τις οποίες είναι διαθέσιμη η επείγουσα επιδιόρθωση. Εάν δεν εμφανίζεται η γλώσσα σας, είναι επειδή δεν υπάρχει διαθέσιμη επείγουσα επιδιόρθωση για αυτήν τη γλώσσα.

Προϋποθέσεις

Δεν απαιτούνται προϋποθέσεις.

Απαίτηση επανεκκίνησης

Δεν χρειάζεται να ξεκινήσετε ξανά τον υπολογιστή σας μετά την εφαρμογή αυτής της επείγουσας επιδιόρθωσης.

Πληροφορίες αντικατάστασης επείγουσας επιδιόρθωσης

Αυτή η επείγουσα επιδιόρθωση δεν αντικαθιστά άλλες επείγουσες επιδιορθώσεις.

Πληροφορίες αρχείου

Η αγγλική έκδοση αυτής της επείγουσας επιδιόρθωσης έχει τα χαρακτηριστικά αρχείου (ή νεότερα χαρακτηριστικά αρχείου) που παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα. Οι ημερομηνίες και οι ώρες για τα αρχεία αυτά αναφέρονται σε συντονισμένη παγκόσμια ώρα (UTC). Όταν προβάλλετε τις πληροφορίες του αρχείου, αυτές μετατρέπονται στην τοπική ώρα. Για να βρείτε τη διαφορά μεταξύ της συντονισμένης παγκόσμιας ώρας (UTC) και της τοπικής ώρας, χρησιμοποιήστε την καρτέλα Ζώνη ώρας (Time Zone) στο εργαλείο "Ημερομηνία και Ώρα" (Date and Time) του Πίνακα Ελέγχου (Control Panel).
Windows Server 2003, εκδόσεις 32-bit
  Ημερομηνία     Ώρα  Έκδοση     Μέγεθος   Όνομα αρχείου  -----------------------------------------------------------------  23-Jul-2004 09:04 5.2.3790.196  397,824 Adprep.exe
Windows Server 2003, εκδόσεις 64-bit
  Ημερομηνία   Ώρα  Έκδοση    Μέγεθος  Όνομα αρχείου   Πλατφόρμα  -----------------------------------------------------------------  23-Ιουλίου-2004 09:05 5.2.3790.196 1,071,616 Adprep.exe   IA-64
Για να ενοποιήσετε το ενημερωμένο αρχείο που παρέχεται από αυτήν την επείγουσα επιδιόρθωση με τα αρχεία του πρωτότυπου CD εγκατάστασης του Windows Server 2003, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Αντιγράψτε τα περιεχόμενα του φακέλου \I386 από το CD του Windows Server 2003 στον υπολογιστή σας.
 2. Κάντε λήψη του αρχείου επείγουσας επιδιόρθωσης 194432_ENU_i386_zip.exe στον υπολογιστή σας.
 3. Στην Εξερεύνηση των Windows (Windows Explorer), εντοπίστε και κατόπιν κάντε διπλό κλικ στο αρχείο επείγουσας επιδιόρθωσης.
 4. Όταν σας ζητηθεί, καθορίστε ένα φάκελο για τα αρχεία που έχουν εξαχθεί.
 5. Εντοπίστε και κάντε διπλό κλικ στο αρχείο WindowsServer2003-KB324392-x86-enu.exe.

  Σημείωση Αυτό το αρχείο βρίσκεται στο φάκελο που έχετε καθορίσει στο βήμα 4.
 6. Όταν σας ζητηθεί να καθορίσετε ένα φάκελο για τα αρχεία που εξάγονται, πληκτρολογήστε τη διαδρομή του φακέλου \I386 που έχετε αντιγράψει από το CD του Windows Server 2003 στο βήμα 1.
Σε μια γραμμή εντολών, εκτελέστε την εντολή adprep και τα ορίσματα της γραμμής εντολών από το φάκελο \I386.

Άλλες βελτιώσεις του Adprep.exe

Εκτός από τις βελτιώσεις που έχουν ήδη αναφερθεί, η ενημερωμένη έκδοση του Adprep.exe περιλαμβάνει τις ακόλουθες βελτιώσεις:
 • Η εντολή adprep /forestprep εισάγει αλλαγές σχήματος για όλο το εύρος του συμπλέγματος δομών και του τομέα.

  Για να ενεργοποιήσετε την εντολή adprep /forestprep ώστε να εισαχθούν αλλαγές σχήματος, ο ελεγκτής τομέα που διατηρεί τον ρόλο του διευθυντή λειτουργιών σχήματος πρέπει να λειτουργεί στο δίκτυο. Επιπλέον, αυτός ο ελεγκτής τομέα πρέπει να έχει πραγματοποιήσει εισερχόμενη αναπαραγωγή των διαμερισμάτων του CN=Schema από τότε που έγινε η τελευταία επανεκκίνηση του ελεγκτή τομέα.

  Στην περίπτωση που η εντολή adprep /forestprep δεν έχει τη δυνατότητα εισαγωγής των αλλαγών σχήματος, λαμβάνετε το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
  Το Adprep δεν ήταν σε θέση να επεκτείνει τη διάταξη.
  [Κατάσταση/Συνέπεια]
  Η κύρια διάταξη δεν συμπλήρωσε έναν κύκλο αναπαραγωγής μετά την τελευταία επανεκκίνηση. Η κύρια διάταξη πρέπει να συμπληρώσει τουλάχιστον έναν κύκλο αναπαραγωγής, πριν να γίνει επέκταση της διάταξης.
  [Ενέργεια χρήστη]
  Επιβεβαιώστε ότι η κύρια διάταξη είναι συνδεδεμένη στο δίκτυο και έχει τη δυνατότητα επικοινωνίας με άλλους ελεγκτές τομέα. Χρησιμοποιήστε το συμπληρωματικό πρόγραμμα "Τοποθεσίες και Υπηρεσίες" (Sites and Services) για αναπαραγωγή μεταξύ του διευθυντή λειτουργιών σχήματος και τουλάχιστον ενός μέλους αναπαραγωγής. Μετά την επιτυχημένη εκτέλεση της αναπαραγωγής, εκτελέστε ξανά το adprep.
  Η αρχική έκδοση κυκλοφορίας της εντολής adprep /forestprep του Windows Server 2003 δεν εμφανίζει αυτό το μήνυμα λάθους.
 • Η εντολή adprep /forestprep χρησιμοποιεί το βοηθητικό πρόγραμμα Schupgr.exe για την υλοποίηση προσθηκών διάταξης.

  Στην περίπτωση που οι ελεγκτές τομέα των Windows 2000 περιέχουν επεκτάσεις διάταξης που είναι συμβατές με τις επεκτάσεις διάταξης του Windows Server 2003, το βοηθητικό πρόγραμμα Schupgr.exe και η εντολή adprep /forestprep δεν έχουν τη δυνατότητα υλοποίησης όλων των προσθηκών διάταξης. Σε αυτό το σενάριο, η εντολή adprep /forestprep ανιχνεύει πιθανές διενέξεις επεκτάσεων διάταξης και τις αναφέρει στο χρήστη πριν από την αναβάθμιση της διάταξης.
 • Η προειδοποίηση αποτυχίας Initsync έχει αλλάξει.

  Για να δημιουργηθούν ενημερωμένες εκδόσεις διάταξης από την εντολή adprep /forestprep για το σύμπλεγμα, ο διευθυντής λειτουργιών "Πρωτεύων ελεγκτής σχήματος" (Schema Master) πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις InitSync, εκτελώντας εισερχόμενη αναπαραγωγή του διαμερίσματος της διάταξης από τουλάχιστον έναν άλλον ελεγκτή τομέα του συμπλέγματος. Στην περίπτωση που ο "Πρωτεύων ελεγκτής σχήματος" (Schema Master) δεν είναι δυνατό να εκτελέσει με επιτυχία αυτήν την εισερχόμενη αναπαραγωγή, ο ρόλος "Πρωτεύων ελεγκτής σχήματος" (Schema Master) δεν θα είναι διαθέσιμος. Αυτό το πρόβλημα προκαλεί την αποτυχία της εντολής adprep /forestprep. Στα Windows Server 2003 χωρίς Service Pack, το μήνυμα λάθους που δημιουργείται σε αυτήν την περίπτωση δεν προσδιορίζει σωστά αυτό το πρόβλημα του Initsync.

  Η έκδοση του Adprep.exe που περιλαμβάνεται στο Windows Server 2003 SP1 προσδιορίζει σωστά το πρόβλημα με το Initsync και δημιουργεί το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
  Το ADPREP δεν ήταν σε θέση να επεκτείνει τη διάταξη.
  [Κατάσταση/Συνέπεια]

  Η κύρια διάταξη δεν συμπλήρωσε έναν κύκλο αναπαραγωγής μετά την τελευταία επανεκκίνηση. Η κύρια διάταξη πρέπει να συμπληρώσει τουλάχιστον έναν κύκλο αναπαραγωγής, πριν να γίνει επέκταση της διάταξης.

  [Ενέργεια χρήστη]

  Επιβεβαιώστε ότι η κύρια διάταξη είναι συνδεδεμένη στο δίκτυο και έχει τη δυνατότητα επικοινωνίας με άλλους ελεγκτές τομέα. Χρησιμοποιήστε το συμπληρωματικό πρόγραμμα "Τοποθεσίες και Υπηρεσίες" (Sites and Services) για αναπαραγωγή μεταξύ του διευθυντή λειτουργιών σχήματος και τουλάχιστον ενός μέλους αναπαραγωγής. Μετά την επιτυχημένη εκτέλεση της αναπαραγωγής, εκτελέστε ξανά το ADPREP.
 • Το Adprep εκτελεί επικύρωση του σχήματος.

  Ενδέχεται να αντιμετωπίσετε δυσκολίες με την εντολή adprep /forestprep κατά την εκτέλεση της έκδοσης του Adprep.exe, η οποία περιλαμβάνεται στον Windows Server 2003 χωρίς Service Pack και έχετε επεκτάσεις διάταξης που δεν είναι έγκυρες. Αυτές οι επεκτάσεις διάταξης ενδέχεται να έχουν εγκατασταθεί από προγράμματα άλλων κατασκευαστών. Αυτές οι επεκτάσεις διάταξης αποκτούν με εσφαλμένο τρόπο αναγνωριστικά αντικειμένων που προσδιορίζονται από το RFC ή καθορισμούς σχήματος που είναι δεσμευμένοι από τη Microsoft. Στη συνέχεια, οι επεκτάσεις διάταξης χρησιμοποιούν αυτούς τους ορισμούς σε αντικείμενα που έχουν διαφορετική διαδρομή αποκλειστικού ονόματος (DN) ή διαφορετικό όνομα εμφάνισης LDAP.

  Στην έκδοση του Adprep.exe που περιλαμβάνεται στον Windows Server 2003 χωρίς Service Pack, το αρχείο καταγραφής Adprep δεν υποδεικνύει με σαφήνεια την ιδιότητα της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory που έχει επηρεαστεί. Επομένως, πρέπει να προσδιορίσετε με μη αυτόματο τρόπο την εσφαλμένη ιδιότητα ανάμεσα σε όλες τις πιθανές προσθήκες που έγιναν από ένα από τα αρχεία μορφής ανταλλαγής καταλόγου LDAP. Συνήθως, το αρχείο αυτό είναι το αρχείο Sch18.ldf.

  Στην έκδοση Adprep.exe που περιλαμβάνεται στο Windows Server 2003 SP1, το Adprep επικυρώνει τη διάταξη πριν από την εκτέλεση της εντολής adprep /forestprep. Στην περίπτωση που το Adprep εντοπίσει μια ασύμβατη επέκταση διάταξης, η εκτέλεση της εντολής διακόπτεται. Η εντολή δημιουργεί, στη συνέχεια, ένα μήνυμα λάθους παρόμοιο με το ακόλουθο μήνυμα λάθους. Αυτό το μήνυμα λάθους καταγράφει το αναγνωριστικό αντικειμένων και το αποκλειστικό όνομα του προβληματικού αντικειμένου.
  Το OID "2.5.4.45" που έχει καθοριστεί για το αντικείμενο CN=UniqueID,CN=Schema,CN=Configuration,DC=ADPREP,DC=com έρχεται σε διένεξη με τις επεκτάσεις διάταξης που είναι απαραίτητες για τα Windows 2003.

  [Κατάσταση/Συνέπεια]

  Το ADPREP δεν θα επεκτείνει την υπάρχουσα διάταξη.

  [Ενέργεια χρήστη]

  Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή της εφαρμογής που έκανε επέκταση της διάταξης με την τιμή OID "2.5.4.45" και επιλύστε αυτήν την ασυνέπεια. Στη συνέχεια εκτελέστε ξανά το πρόγραμμα ADPREP.
  Σε αυτήν την περίπτωση, πρέπει να επικοινωνήσετε με τον προμηθευτή του προγράμματος που πρόσθεσε τις επεκτάσεις διάταξης που δεν είναι έγκυρες για να του ζητήσετε να διορθώσει το αντικείμενο σχήματος. Στη συνέχεια, ο προμηθευτής πρέπει να ενημερώσει το πρόγραμμα έτσι ώστε να λειτουργεί με το διορθωμένο αντικείμενο σχήματος.

  Στο παράδειγμα που εμφανίζεται σε αυτό το μήνυμα λάθους, ο προμηθευτής πρέπει να αλλάξει το αποκλειστικό όνομα που σχετίζεται με το "Μοναδικό αναγνωριστικό" (Unique ID) σε MyUniqueID ή με οποιοδήποτε άλλο όνομα.

  Μπορείτε επίσης να προσθέσετε ένα σχετικό αποκλειστικό όνομα και να χρησιμοποιήσετε ένα έγκυρο αναγνωριστικό αντικειμένου. Για παράδειγμα, μπορείτε να προσθέσετε το myinetOrg μαζί με το σωστό αναγνωριστικό αντικειμένου για το inetOrg. Σε αυτό το παράδειγμα, η λύση είναι να μετονομάσετε το myinetOrg σε inetOrg και, στη συνέχεια, να προσθέσετε μια νέα επέκταση για το πρόγραμμα μαζί με μια ενημερωμένη έκδοση προγράμματος.
 • Έχει προστεθεί ο εντοπισμός InetOrgPerson του Exchange.

  Ας εξετάσουμε το ακόλουθο σενάριο:
  • Επεκτείνετε τη διάταξη χρησιμοποιώντας την έκδοση του Adprep που περιλαμβάνεται στον Windows Server 2003 χωρίς Service Pack.
  • Η διάταξη έχει επεκταθεί από τον Microsoft Exchange 2000 Server.
  • Η ενημέρωση κώδικα InetOrgPerson δεν έχει εφαρμοστεί.
  Σε αυτό το σενάριο, δεν εμφανίζεται κανένα μήνυμα λάθους. Γίνεται επέκταση του σχήματος, αλλά τα ονόματα εμφάνισης LDAP των ακόλουθων τριών ιδιοτήτων του Exchange καταστρέφονται:
  • MS-Exchange-HouseIdentifier
  • MS-Exchange-Secretary
  • MS-Exchange-LabeledURI
  Ένα παράδειγμα αυτού του προβλήματος είναι το ακόλουθο.

  Διάταξη του Exchange 2000 χωρίς την ενημέρωση κώδικα InetOrgPerson
  Τύπος αντικειμένου (Object Type)Τιμή
  ΙδιότηταMS-Exchange-HouseIdentifier
  LDAPDisplayNameHouseIdentifier
  Επέκταση διάταξης για τον Windows Server 2003
  Τύπος αντικειμένου (Object Type)Τιμή
  ΙδιότηταHouseIdentifier
  LDAPDisplayNameHouseIdentifier
  Επειδή η διάταξη του Windows Server 2003 απαιτεί το αντικείμενο HouseIdentifier LDAPDisplayName, η ενημερωμένη έκδοση του Windows Server 2003 καταστρέφει το υπάρχον αντικείμενο HouseIdentifier LDAPDisplayName που έχει προστεθεί από το Exchange 2000. Μετά την ολοκλήρωση της εκτέλεσης της εντολής adprep /forestprep, το αντικείμενο LDAPDisplayName του MS-Exchange-HouseIdentifier εμφανίζεται ως εξής.
  Τύπος αντικειμένου (Object Type)Τιμή
  ΙδιότηταHouseIdentifier
  LDAPDisplayNameDUP-houseIdentifier-354b0ca8-9b6c-4722-aae7-e66906cc9eef
  Η ενημερωμένη έκδοση του Adprep που περιλαμβάνεται στο Windows Server 2003 SP1 εντοπίζει σωστά τις επεκτάσεις διάταξης του Exchange 2000. Στην περίπτωση που η διάταξη του Exchange 2000 δεν έχει ενημερωθεί από την ενημέρωση κώδικα InetOrgPerson, το Adprep καταγράφει ένα μήνυμα που καθοδηγεί το χρήστη στο άρθρο 325379. Το μήνυμα καθοδηγεί επίσης το χρήστη στην επίλυση της διένεξης σχήματος πριν από την εκτέλεση του Adprep. Σε αυτήν την περίπτωση, το Adprep δημιουργεί το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
  Το ADPREP δεν ήταν σε θέση να επεκτείνει τη διάταξη.

  [Κατάσταση/Συνέπεια]

  Υπάρχει μια διένεξη σχήματος με το Exchange 2000. Το σχήμα δεν αναβαθμίστηκε.

  [Ενέργεια χρήστη]

  Η διένεξη σχήματος πρέπει να επιλυθεί πριν από την εκτέλεση του ADPREP. Επιλύστε τη διένεξη σχήματος, επιτρέψτε την αναπαραγωγή της αλλαγής μεταξύ όλων των μελών αναπαραγωγής και, στη συνέχεια, εκτελέστε το ADPREP. Για πληροφορίες σχετικά με την επίλυση της διένεξης, ανατρέξτε στο άρθρο Q325379 της Γνωσιακής βάσης της Microsoft (Knowledge Base)
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ορολογία που χρησιμοποιείται σε αυτό το άρθρο, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
824684 Περιγραφή της βασικής ορολογίας που χρησιμοποιείται για την περιγραφή ενημερωμένων εκδόσεων λογισμικού της Microsoft
share shares Group Policies deployment execute executing
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 324392 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/30/2008 20:38:55 - Αναθεώρηση: 2.10

Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1

 • kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbbug kbfix kbqfe kbwinserv2003presp1fix kbinfo KB324392
Σχόλια
;t="> var varCustomerTracking = 1; var Route = "76500"; var Ctrl = ""; document.write("
mp;t=">body>mp;did=1&t=">cript" async=""> var varAutoFirePV = 1; var varClickTracking = 1; var varCustomerTracking = 1; var Route = "76500"; var Ctrl = ""; document.write(" y>ow.location.protocol) + "//c.microsoft.com/ms.js'><\/script>");