Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Μήνυμα λάθους "Δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στην υπηρεσία του Windows Installer" (The Windows Installer Service Could Not Be Accessed) όταν προσπαθείτε να εγκαταστήσετε το Office

Η υποστήριξη για το Office 2003 έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για το Office 2003 στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Συμπτώματα
Όταν προσπαθείτε να εγκαταστήσετε το Microsoft Office 2000, ενδέχεται να λάβετε ένα μήνυμα λάθους παρόμοιο με το εξής:
Δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στην υπηρεσία του Windows Installer.
Αιτία
Αυτό το πρόβλημα ενδέχεται να προκύψει όταν τα αρχεία του Windows Installer λείπουν ή είναι κατεστραμμένα.
Προτεινόμενη αντιμετώπιση
Για να επιλύσετε το ζήτημα αυτό, χρησιμοποιήστε μία από τις ακόλουθες μεθόδους.

Μέθοδος 1: Χρήση του εργαλείου Msconfig για επιβεβαίωση της εκτέλεσης της υπηρεσίας προγράμματος εγκατάστασης

 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run). (Παρακάτω εμφανίζεται το στιγμιότυπο οθόνης για αυτό το βήμα). 2. Στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open), πληκτρολογήστε msconfig και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ. (Παρακάτω εμφανίζεται το στιγμιότυπο οθόνης για αυτό το βήμα). 3. Στην καρτέλα Υπηρεσίες (Services), κάντε κλικ για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου που βρίσκεται δίπλα στο στοιχείο Windows Installer . (Παρακάτω εμφανίζεται το στιγμιότυπο οθόνης για αυτό το βήμα). 4. Κάντε κλικ στο κουμπί OK και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Επανεκκίνηση (Restart), για να ξεκινήσετε πάλι τον υπολογιστή. (Παρακάτω εμφανίζεται το στιγμιότυπο οθόνης για αυτό το βήμα). 5. Εγκαταστήστε το Office ξανά. Όταν σας ζητηθεί να εισαγάγετε τον αριθμό-κλειδί προϊόντος (product key), πληκτρολογήστε τον αριθμό-κλειδί προϊόντος (product key) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
Θα εγκατασταθεί το Office και δεν θα σας ζητηθεί ο αριθμός-κλειδί προϊόντος (product key), όταν ξεκινήσουν τα προγράμματα.

Μέθοδος 2: Εκ νέου καταχώρηση του Windows Installer

Σημαντικό Αυτή η ενότητα, η μέθοδος ή η εργασία περιέχει βήματα που σας καθοδηγούν στην τροποποίηση του μητρώου. Ωστόσο, ενδέχεται να προκύψουν σοβαρά προβλήματα αν δεν τροποποιήσετε σωστά το μητρώο. Κατά συνέπεια, βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε προσεκτικά αυτά τα βήματα. Για επιπλέον προστασία, δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας του μητρώου πριν το τροποποιήσετε. Στη συνέχεια, μπορείτε να επαναφέρετε το μητρώο, εάν προκύψει πρόβλημα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και επαναφοράς του μητρώου, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
322756 Τρόπος δημιουργίας αντιγράφων και επαναφοράς μητρώου στα Windows


Σημείωση Επειδή υπάρχουν πολλές εκδόσεις των Microsoft Windows, τα ακόλουθα βήματα ενδέχεται να διαφέρουν στον υπολογιστή σας. Εάν διαφέρουν, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση του προϊόντος σας, για να ολοκληρώσετε αυτά τα βήματα.

Για να καταχωρήσετε ξανά τον Windows Installer, ακολουθήστε τα εξής βήματα.

Σημείωση Εάν δεν μπορείτε να ολοκληρώσετε τα ακόλουθα βήματα, προχωρήστε στη μέθοδο 3.
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start) και, στη συνέχεια, στην επιλογή Αναζήτηση (Search). (Παρακάτω εμφανίζεται το στιγμιότυπο οθόνης για αυτό το βήμα). 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Όλα τα αρχεία και οι φάκελοι (All files and folders). (Παρακάτω εμφανίζεται το στιγμιότυπο οθόνης για αυτό το βήμα). 3. Στο πλαίσιο Όνομα αρχείου (File name), πληκτρολογήστε Msiexec.exe και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση (Search). (Παρακάτω εμφανίζεται το στιγμιότυπο οθόνης για αυτό το βήμα). 4. Μετά την ολοκλήρωση της αναζήτησης, σημειώστε τη θέση του αρχείου Msiexec.exe. Η θέση του αρχείου θα μοιάζει με το ακόλουθο παράδειγμα:
  C:\Windows\System32 (Το στιγμιότυπο οθόνης για αυτό το βήμα εμφανίζεται παρακάτω).
 5. Στο μενού Αρχείο (File), κάντε κλικ στην επιλογή Κλείσιμο (Close) για να κλείσετε το παράθυρο διαλόγου Αναζήτηση (Search). (Παρακάτω εμφανίζεται το στιγμιότυπο οθόνης για αυτό το βήμα). 6. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run). (Παρακάτω εμφανίζεται το στιγμιότυπο οθόνης για αυτό το βήμα). 7. Στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open), πληκτρολογήστε regedit και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ. (Παρακάτω εμφανίζεται το στιγμιότυπο οθόνης για αυτό το βήμα). 8. Εντοπίστε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο ακόλουθο κλειδί μητρώου:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSIServer
  (Το στιγμιότυπο οθόνης για αυτό το βήμα εμφανίζεται παρακάτω). 9. Στο δεξιό τμήμα του παραθύρου του "Επεξεργαστή Μητρώου" (Registry Editor), κάντε διπλό κλικ στο στοιχείο ImagePath. (Παρακάτω εμφανίζεται το στιγμιότυπο οθόνης για αυτό το βήμα). 10. Στο παράθυρο διαλόγου Αλλαγή ακολουθίας χαρακτήρων (Edit String) που εμφανίζεται, βεβαιωθείτε ότι η συμβολοσειρά στο πλαίσιο Δεδομένα τιμής (Value data) περιέχει τη σωστή διαδρομή για το αρχείο Msiexec.exe στο σκληρό δίσκο, την οποία προσδιορίσατε νωρίτερα στο βήμα 4.

  Σημείωση Ακολουθεί ένα παράδειγμα της σωστής διαδρομής, όπου drive είναι η μονάδα δίσκου στην οποία είναι εγκατεστημένα τα Windows:
  drive :\Windows\System32\msiexec.exe /V


  Εάν το πλαίσιο Δεδομένα τιμής (Value data) δεν περιέχει τη σωστή διαδρομή, κάντε τις απαραίτητες αλλαγές για να διορθώσετε τη διαδρομή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK για να κλείσετε το παράθυρο διαλόγου Αλλαγή ακολουθίας χαρακτήρων (Edit String).
  (Παρακάτω εμφανίζεται το στιγμιότυπο οθόνης για αυτό το βήμα).


 11. Στο μενού Αρχείο (File), κάντε κλικ στην εντολή Έξοδος (Exit), για να κλείσετε τον Επεξεργαστή Μητρώου. (Παρακάτω εμφανίζεται το στιγμιότυπο οθόνης για αυτό το βήμα). 12. Ξεκινήστε τον υπολογιστή σας σε ασφαλή λειτουργία και κατόπιν καταχωρήστε στο Μητρώο το αρχείο Msiexec.exe. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  1. Τερματίστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας και, στη συνέχεια, ξεκινήστε πάλι τον υπολογιστή σας.
  2. Επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας και πιέστε το πλήκτρο F8 στο πληκτρολόγιό σας. Σε υπολογιστή που έχει ρυθμιστεί για εκκίνηση πολλαπλών λειτουργικών συστημάτων, μπορείτε να πιέσετε το πλήκτρο F8 όταν δείτε το μενού Εκκίνηση (Boot).
  3. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ΒΕΛΟΥΣ, για να επιλέξετε τη δυνατότητα Ασφαλής λειτουργία (Safe Mode) και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER.
  4. Όταν εμφανιστεί ξανά το μενού Εκκίνηση (Boot) και οι λέξεις "Ασφαλής λειτουργία" (Safe Mode) εμφανιστούν με μπλε γράμματα στο κάτω μέρος της οθόνης, επιλέξτε την εγκατάσταση που θέλετε να ξεκινήσει και πιέστε το πλήκτρο ENTER.
  5. Συνδεθείτε στον υπολογιστή.
  6. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε msiexec /regserver στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
   (Παρακάτω εμφανίζεται το στιγμιότυπο οθόνης για αυτό το βήμα).


 13. Τερματίστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας και, στη συνέχεια, ξεκινήστε πάλι κανονικά τον υπολογιστή σας.
Εάν εξακολουθείτε να μην μπορείτε να εγκαταστήσετε με επιτυχία το Microsoft Office και εμφανίζεται ένα μήνυμα λάθους παρόμοιο με το μήνυμα που αναφέρεται στην ενότητα "Συμπτώματα", προχωρήστε στη μέθοδο 3.

Μέθοδος 3: Δοκιμάστε τις μεθόδους που αναφέρονται στο άρθρο 319624 της Γνωσιακής βάσης της Microsoft (Knowledge Base)

Δοκιμάστε τις μεθόδους που αναφέρονται στο ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
319624 Εμφανίζεται το μήνυμα σφάλματος "Δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στην υπηρεσία του Windows Installer" κατά την εγκατάσταση μιας εφαρμογής

Μέθοδος 4: Επανεγκατάσταση του Windows Installer

Σημείωση Αυτή η μέθοδος εφαρμόζεται στα προγράμματα Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98, Microsoft Windows Millennium Edition (Me) και Microsoft Windows NT 4.0. Όσον αφορά τα προγράμματα Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP και Microsoft Windows Server 2003, εφαρμόστε ξανά το τελευταίο Service Pack ή επιδιορθώστε το λειτουργικό σύστημα.

Για να επανεγκαταστήσετε το Windows Installer, ακολουθήστε τα εξής βήματα.

 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run). (Παρακάτω εμφανίζεται το στιγμιότυπο οθόνης για αυτό το βήμα). 2. Στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open), πληκτρολογήστε cmd και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK. (Παρακάτω εμφανίζεται το στιγμιότυπο οθόνης για αυτό το βήμα). 3. Στη γραμμή εντολών, πληκτρολογήστε τις ακόλουθες γραμμές. Πιέστε το πλήκτρο ENTER αφού πληκτρολογήσετε κάθε γραμμή.
  cd %windir%\system32
  (Παρακάτω εμφανίζεται το στιγμιότυπο οθόνης για αυτό το βήμα).


  ren msi.dll msi.old
  (Παρακάτω εμφανίζεται το στιγμιότυπο οθόνης για αυτό το βήμα).


  ren msiexec.exe msiexec.old
  (Παρακάτω εμφανίζεται το στιγμιότυπο οθόνης για αυτό το βήμα).  ren msihnd.dll msihnd.old
  (Παρακάτω εμφανίζεται το στιγμιότυπο οθόνης για αυτό το βήμα). 4. Στη γραμμή εντολών, πληκτρολογήστε exit και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER.
  (Παρακάτω εμφανίζεται το στιγμιότυπο οθόνης για αυτό το βήμα).


 5. Ξεκινήστε πάλι τον υπολογιστή σας.
 6. Ενημέρωση των αρχείων του Windows Installer με τη νεότερη έκδοση. Για να το κάνετε αυτό, επισκεφθείτε μία από τις ακόλουθες τοποθεσίες της Microsoft στο Web και, στη συνέχεια, κάντε λήψη και εγκαταστήστε το Windows Installer 2.0.

  Σημείωση Το Windows Installer 2.0 περιλαμβάνεται στα Microsoft Windows XP. Δεν χρειάζεται να εκτελέσετε αυτό το βήμα εάν χρησιμοποιείτε τα Windows XP.
 7. Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης του Windows Installer, τερματίστε κανονικά και κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας πριν εγκαταστήσετε το Microsoft Office.
Περισσότερες πληροφορίες
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επανεκκίνησης των Windows XP σε ασφαλή λειτουργία (Safe Mode), κάντε κλικ στους ακόλουθους αριθμούς άρθρων, για να προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
315222 Περιγραφή των επιλογών εκκίνησης σε ασφαλή λειτουργία στα Windows XP
281770 Τρόπος αντιμετώπισης προβλημάτων καθαρής εκκίνησης στα Windows 2000
273738 Τρόπος αντιμετώπισης προβλημάτων εκκίνησης των Windows Millennium Edition
180902 Τρόπος εκκίνησης σε ασφαλή λειτουργία ενός υπολογιστή που βασίζεται σε Windows 98
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο απόκτησης του Windows Installer, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
292539 Τρόπος απόκτησης του μηχανισμού του Windows Installer
prb OFFXP OFF office12 off2007
Σημείωση Αυτό είναι ένα άρθρο «ΤΑΧΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ» που δημιουργήθηκε απευθείας από τον οργανισμό υποστήριξης της Microsoft. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το άρθρο, παρέχονται ως απόκριση σε θέματα που προκύπτουν. Ως αποτέλεσμα της ταχύτητας διάθεσής του, το υλικό ενδέχεται να έχει τυπογραφικά λάθη και να αναθεωρηθεί ανά πάσα στιγμή χωρίς ειδοποίηση. Ανατρέξτε στους Όρους χρήσης για άλλα ζητήματα.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 324516 - Τελευταία αναθεώρηση: 01/08/2014 17:59:00 - Αναθεώρηση: 1.0

Microsoft Office Professional 2007, Microsoft Office Ultimate 2007, Microsoft Office Basic 2007, Microsoft Office Standard 2007, Microsoft Office Enterprise 2007, Microsoft Office Professional Plus 2007, Microsoft Office Professional Edition 2003, Microsoft Office Basic Edition 2003, Microsoft Office Small Business Edition 2003, Microsoft Office XP Developer Edition, Microsoft Office XP Professional Edition, Microsoft Office XP Small Business Edition, Microsoft Office XP Standard Edition, Microsoft Office 2000 Developer Edition, Microsoft Office 2000 Premium Edition, Microsoft Office 2000 Professional Edition, Microsoft Office 2000 Small Business Edition, Microsoft Office 2000 Standard Edition

 • kbnomt kbgraphxlink kbscreenshot kbpubtypekc kbtshoot kberrmsg kbprb KB324516
Σχόλια