Τρόπος ενεργοποίησης της αυτόματης σύνδεσης στα Windows

Η υποστήριξη για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015

Η υποστήριξη της Microsoft για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Για μια έκδοση αυτού του άρθρου που αφορά τα Microsoft Windows 2000, ανατρέξτε στο άρθρο: 310584.
Περίληψη
Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο ρύθμισης παραμέτρων των Windows για την αυτοματοποίηση της διαδικασίας σύνδεσης, αποθηκεύοντας τον κωδικό πρόσβασής σας και άλλες συναφείς πληροφορίες στη βάση δεδομένων μητρώου. Με αυτήν τη δυνατότητα, άλλοι χρήστες μπορούν να πραγματοποιούν εκκίνηση του υπολογιστή σας και να χρησιμοποιούν το λογαριασμό που δημιουργείτε για αυτόματη σύνδεση.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Ενώ η δυνατότητα Αυτόματης σύνδεσης είναι βολική, ενδέχεται να αποτελέσει κίνδυνο για την ασφάλεια. Εάν ρυθμίσετε έναν υπολογιστή για αυτόματη σύνδεση, οποιοσδήποτε μπορεί να αποκτήσει φυσική πρόσβαση στον υπολογιστή μπορεί επίσης να αποκτήσει πρόσβαση σε όλα τα περιεχόμενα του υπολογιστή, περιλαμβανομένου του δικτύου ή των δικτύων με τα οποία είναι συνδεδεμένος ο υπολογιστής. Επιπλέον, όταν η αυτόματη σύνδεση είναι ενεργοποιημένη, ο κωδικός πρόσβασης αποθηκεύεται στο μητρώο σε μορφή απλού κειμένου. Το συγκεκριμένο κλειδί μητρώου που αποθηκεύει αυτήν την τιμή, είναι διαθέσιμο στην ομάδα Authenticated Users μέσω απομακρυσμένης ανάγνωσης. Αυτή η ρύθμιση προτείνεται μόνο σε περιπτώσεις στις οποίες ο υπολογιστής διαθέτει φυσική προστασία και στον οποίο έχουν πραγματοποιηθεί οι απαραίτητες ενέργειες ώστε οι μη εξουσιοδοτημένοι χρήστες να μη μπορούν να προβάλουν απομακρυσμένα το μητρώο.

Χρήση του Επεξεργαστή μητρώου για την ενεργοποίηση της αυτόματης σύνδεσης

Σημαντικό Αυτή η ενότητα, μέθοδος ή εργασία περιέχει βήματα για την τροποποίηση του μητρώου. Ωστόσο εάν δεν τροποποιήσετε σωστά το μητρώο, ενδέχεται να προκύψουν σοβαρά προβλήματα. Κατά συνέπεια, βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε προσεκτικά αυτά τα βήματα. Για επιπλέον προστασία, δημιουργήστε αντίγραφα ασφάλειας του μητρώου πριν το τροποποιήσετε. Στη συνέχεια, αν προκύψει πρόβλημα μπορείτε να επαναφέρετε το μητρώο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας αντιγράφων ασφάλειας και επαναφοράς του μητρώου, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
322756 Τρόπος δημιουργίας αντιγράφων ασφάλειας και επαναφοράς του μητρώου στα Windows

Για να χρησιμοποιήσετε τον Επεξεργαστή μητρώου (Regedt32.exe) προκειμένου να ενεργοποιήσετε την αυτόματη σύνδεση, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση.
 2. Στο πλαίσιο Άνοιγμα, πληκτρολογήστε "Regedt32.exe" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER.
 3. Εντοπίστε το ακόλουθο δευτερεύον κλειδί στο μητρώο:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
 4. Κάντε διπλό κλικ στην καταχώρηση DefaultUserName, πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη σας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 5. Κάντε διπλό κλικ στην καταχώρηση DefaultPassword, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασής σας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν δεν υπάρχει η τιμή DefaultPassword, θα πρέπει να προστεθεί. Για να προσθέσετε την τιμή, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

  1. Στο μενού Επεξεργασία, κάντε κλικ στην εντολή Δημιουργία και, στη συνέχεια, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στο στοιχείο Τιμή συμβολοσειράς.
  2. Πληκτρολογήστε την εντολήDefaultPassword και, στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο ENTER.
  3. Κάντε διπλό κλικ στο στοιχείο DefaultPassword.
  4. Στο παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία συμβολοσειράς (Edit String), πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Eάν δεν έχει οριστεί συμβολοσειρά DefaultPassword, τα Windows μεταβάλλουν αυτόματα την τιμή του κλειδιού AutoAdminLogon από 1 (αληθής) σε 0 (ψευδής), απενεργοποιώντας τη δυνατότητα Αυτόματης Σύνδεσης Διαχειριστή (AutoAdminLogon).

 6. Στο μενού Επεξεργασία, κάντε κλικ στην εντολή Δημιουργία και, στη συνέχεια, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στο στοιχείο Τιμή συμβολοσειράς.
 7. Πληκτρολογήστε AutoAdminLogon και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER.
 8. Κάντε διπλό κλικ στο στοιχείο AutoAdminLogon.
 9. Στο παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία συμβολοσειράς, πληκτρολογήστε 1 και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο ΟΚ.
 10. Κλείστε τον Επεξεργαστή Μητρώου.
 11. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη, κάντε κλικ στο κουμπί Τερματισμός λειτουργίας και, στη συνέχεια, καταχωρήστε ένα λόγο στο πλαίσιο κειμένου Σχόλιο.
 12. Κάντε κλικ στο κουμπί OK για να απενεργοποιήσετε τον υπολογιστή σας.
 13. Κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή. Τώρα μπορείτε να συνδέεστε αυτόματα.
Σημειώσεις Για να παρακάμψετε τη διαδικασία AutoAdminLogon και να συνδεθείτε ως διαφορετικός χρήστης, πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SHIFT μετά την αποσύνδεση σας ή μετά την επανεκκίνηση των Windows.

Εάν το Πλαίσιο σύνδεσης (Logon Banner) έχει οριστεί στο διακομιστή από ένα αντικείμενο Πολιτικής ομάδας (GPO) ή από κάποια τοπική πολιτική, η αλλαγή μητρώου δεν θα λειτουργήσει. Όταν η πολιτική αλλάζει ώστε να μην έχει επιπτώσεις στο διακομιστή, η δυνατότητα λειτουργεί με τον αναμενόμενο τρόπο.

Μία αλληλεπιδραστική σύνδεση κονσόλας (interactive console logon) που χρησιμοποιεί άλλο χρήστη στο διακομιστή, μεταβάλει την ένδειξη της καταχώρησης μητρώου "DefaultUserName" ως τελευταίου συνδεδεμένου χρήστη. Η διαδικασία "AutoAdminLogon" βασίζεται στην καταχώρηση "DefaultUserName" προκειμένου να ταιριάξει τον χρήστη με τον κωδικό πρόσβασης. Επομένως, η διαδικασία "AutoAdminLogon" ενδέχεται να αποτύχει. Μπορείτε να ρυθμίσετε μια συμβολοσειρά τερματισμού λειτουργίας για να ορίσετε τη σωστή καταχώρηση "DefaultUserName" για το τη διαδικασία "AutoAdminLogonAs". Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
119364 AutoAdminLogon loses DefaultUserName
kbmgmtsvc regedit auto login autologon automated
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 324737 - Τελευταία αναθεώρηση: 08/30/2013 13:40:00 - Αναθεώρηση: 5.0

Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition

 • kbmgmtservices kbhowtomaster KB324737
Σχόλια