Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Παρουσιάζονται ζητήματα κατά την προσπάθεια φόρτωσης της υπηρεσίας Agp440.sys από τα Windows XP

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Συμπτώματα
Όταν κάνετε εγκατάσταση των Windows XP, ίσως να αντιμετωπίσετε ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα συμπτώματα:
 • Κατά την επανεκκίνηση του υπολογιστή, ίσως σας ζητηθεί να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία "Τελευταίες γνωστές σωστές ρυθμίσεις" (Last Known Good Configuration). Όταν το κάνετε αυτό, ο υπολογιστής σας ίσως να σταματήσει να ανταποκρίνεται (κολλάει) κατά την επανεκκίνηση και όλες τις επόμενες φορές που κάνετε επανεκκίνηση.
 • Ίσως σας ζητηθεί να εκτελέσετε την εφαρμογή ScanDisk. Όταν το κάνετε αυτό, ο υπολογιστής σας ίσως σταματήσει να ανταποκρίνεται (κολλάει). Εάν δεν εκτελέσετε την εφαρμογή ScanDisk, ο υπολογιστής ενδέχεται να ξεκινήσει σωστά. Ωστόσο, σας ζητείται να εκτελέσετε την εφαρμογή ScanDisk κάθε φορά που κάνετε εκκίνηση του υπολογιστή σας και, εάν το κάνετε αυτό, ο υπολογιστής σας ίσως σταματήσει να ανταποκρίνεται (κολλάει).
 • Όταν κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή, ο υπολογιστής σας ίσως σταματήσει να ανταποκρίνεται (κολλάει).
 • Εάν προσπαθήσετε να ξεκινήσετε τον υπολογιστή σε ασφαλή λειτουργία (Safe mode), ο υπολογιστής ίσως σταματήσει να ανταποκρίνεται (κολλάει) όταν τα Windows XP προσπαθήσουν να φορτώσουν την υπηρεσία Agp440.sys.
Αιτία
Αυτό το ζήτημα μπορεί να παρουσιαστεί αν τα Windows XP προσπαθήσουν να χρησιμοποιήσουν ένα μη συμβατό πρόγραμμα οδήγησης οθόνης ολοκληρωμένου κυκλώματος μητρικής πλακέτας κατά την εκκίνηση.
Προτεινόμενη αντιμετώπιση
Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, ακολουθήστε τα εξής βήματα για να απενεργοποιήσετε την υπηρεσία Agp440.sys.

Σημαντικό Για να ολοκληρώσετε την ακόλουθη διαδικασία, πρέπει να γνωρίζετε τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή. Εάν δεν γνωρίζετε τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή, επικοινωνήστε με το διαχειριστή του συστήματος. Αφού ολοκληρώσετε αυτήν τη διαδικασία, θα απενεργοποιηθούν όλα τα προγράμματα οδήγησης προσαρμογέων οθόνης που έχετε εγκαταστήσει και τα Windows XP θα χρησιμοποιήσουν τα προεπιλεγμένα προγράμματα οδήγησης VGA.
 1. Τοποθετήστε το CD-ROM των Windows XP στη μονάδα CD-ROM ή DVD-ROM του υπολογιστή σας και στη συνέχεια κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή από το CD-ROM.

  Σημείωση Ορισμένοι υπολογιστές ενδέχεται να απαιτούν την τροποποίηση των ρυθμίσεων του βασικού συστήματος εισόδου/εξόδου (BIOS) του υπολογιστή, για να ξεκινούν από τη μονάδα CD-ROM. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο τροποποίησης του BIOS, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση του υπολογιστή.
 2. Στην οθόνη "Καλώς ορίσατε στο πρόγραμμα Εγκατάστασης" (Welcome to Setup), πιέστε το πλήκτρο R για να ξεκινήσει η Κονσόλα αποκατάστασης (Recovery Console).
 3. Πιέστε το πλήκτρο του αριθμού που αντιστοιχεί στην εγκατάσταση που θέλετε να επιδιορθώσετε και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο ENTER.
 4. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού διαχειριστή αυτής της εγκατάστασης και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER. Εμφανίζεται μια γραμμή εντολών μονάδα_δίσκου:WINDOWS>, όπου μονάδα_δίσκου είναι η μονάδα δίσκου στην οποία είναι εγκατεστημένα τα Windows XP.
 5. Πληκτρολογήστε listsvc και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο ENTER.
 6. Βεβαιωθείτε ότι παρατίθεται η υπηρεσία Agp440 και ότι ο τύπος εκκίνησης έχει οριστεί σε "Boot".
 7. Πιέστε το πλήκτρο ESC.
 8. Πληκτρολογήστε disable agp440 και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο ENTER.
 9. Εμφανίζεται ένα μήνυμα που αναφέρει ότι η ρύθμιση μητρώου για αυτήν την υπηρεσία βρέθηκε και ότι η τρέχουσα κατάσταση εκκίνησής της είναι "service_disabled".
 10. Πληκτρολογήστε exit και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο ENTER.
 11. Εάν σας ζητηθεί να ξεκινήσετε σε ασφαλή λειτουργία (Safe mode) ή σε κανονική λειτουργία (Normal mode), ξεκινήστε σε κανονική λειτουργία (Normal mode).
 12. Συνδεθείτε στον υπολογιστή σας.
Τα Windows XP περιλαμβάνουν προεπιλεγμένα προγράμματα οδήγησης οθόνης με τα οποία υπάρχει η δυνατότητα να λειτουργήσει η οθόνη σας. Ωστόσο, ορισμένες δυνατότητες ίσως να μην λειτουργήσουν όπως αναμένεται με αυτά τα προεπιλεγμένα προγράμματα οδήγησης. Ενημερώνετε περιοδικά τα προγράμματα οδήγησης οθόνης ολοκληρωμένου κυκλώματος μητρικής πλακέτας. Για να το κάνετε αυτό, επισκεφθείτε την τοποθεσία Web του κατασκευαστή του υπολογιστή σας και φορτώστε τα πιο πρόσφατα προγράμματα οδήγησης για τον προσαρμογέα της οθόνης σας.
Περισσότερες πληροφορίες
Για περισσότερες πληροφορίες για ένα σχετικό θέμα, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
307654 Τρόπος εγκατάστασης και χρήσης της Κονσόλας αποκατάστασης (Recovery Console) στα Windows XP
lkg
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 324764 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/07/2015 11:34:06 - Αναθεώρηση: 2.0

Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbdisplay kbenv kbprb KB324764
Σχόλια