Τρόπος προβολής και μεταφοράς ρόλων FSMO στον Windows Server 2003

Η υποστήριξη για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015

Η υποστήριξη της Microsoft για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Περίληψη
Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο μεταφοράς των ρόλων FSMO (Flexible Single Master Operations) (γνωστοί και ως ρόλοι πρωτεύοντος ελεγκτή λειτουργιών) χρησιμοποιώντας τα συμπληρωματικά εργαλεία της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory στην Κονσόλα διαχείρισης της Microsoft (Microsoft Management Console - MMC) στον Windows Server 2003.

Ρόλοι FSMO

Σε ένα σύμπλεγμα δομών, υπάρχουν τουλάχιστον πέντε ρόλοι FSMO που εκχωρούνται σε έναν ή περισσότερους ελεγκτές τομέα. Οι πέντε ρόλοι FSMO είναι:
 • Πρωτεύων ελεγκτής σχήματος: Ο πρωτεύων ελεγκτής τομέα σχήματος ελέγχει όλες τις ενημερώσεις και μετατροπές στο σχήμα. Για να ενημερώσετε το σχήμα ενός συμπλέγματος δομών, πρέπει να έχετε πρόσβαση στον πρωτεύοντα ελεγκτή σχήματος. Είναι δυνατό να υπάρχει μόνο ένας πρωτεύων ελεγκτής σχήματος σε ολόκληρο το σύμπλεγμα δομών.
 • Πρωτεύων ελεγκτής ονομασίας τομέων: Ο πρωτεύων ελεγκτής τομέα ονομασίας τομέων ελέγχει την προσθήκη ή κατάργηση τομέων από το σύμπλεγμα δομών. Είναι δυνατό να υπάρχει μόνο ένας πρωτεύων ελεγκτής ονομασίας τομέων σε ολόκληρο το σύμπλεγμα δομών.
 • Πρωτεύων ελεγκτής υποδομής: Ο πρωτεύων ελεγκτής υποδομής είναι υπεύθυνος για την ενημέρωση αναφορών από αντικείμενα στον τομέα του προς αντικείμενα σε άλλους τομείς. Κάθε φορά, είναι δυνατό να υπάρχει μόνο ένας ελεγκτής τομέα που ενεργεί ως πρωτεύων ελεγκτής υποδομής σε κάθε τομέα.
 • Πρωτεύων ελεγκτής σχετικών αναγνωριστικών (RID): Ο πρωτεύων ελεγκτής RID είναι υπεύθυνος για την επεξεργασία αιτήσεων χώρου συγκέντρωσης RID για όλους τους ελεγκτές τομέα σε ένα συγκεκριμένο τομέα. Κάθε φορά, είναι δυνατό να υπάρχει μόνο ένας ελεγκτής τομέα που ενεργεί ως πρωτεύων ελεγκτής RID στον τομέα.
 • Εξομοιωτής PDC: Ο εξομοιωτής PDC είναι ένας ελεγκτής τομέα που κοινοποιείται ως πρωτεύων ελεγκτής τομέα (PDC) σε σταθμούς εργασίας, διακομιστές μελών και ελεγκτές τομέα που εκτελούν παλαιότερες εκδόσεις των Windows. Για παράδειγμα, εάν ο τομέας περιέχει υπολογιστές που δεν εκτελούν λογισμικό προγράμματος-πελάτη των Microsoft Windows XP Professional ή Microsoft Windows 2000 ή εάν περιέχει ελεγκτές τομέα αντιγράφων ασφαλείας των Microsoft Windows NT, ο πρωτεύων εξομοιωτής PDC ενεργεί ως πρωτεύων ελεγκτής τομέα (PDC) των Windows NT. Είναι επίσης το κύριο πρόγραμμα περιήγησης τομέα και χειρίζεται ασυμφωνίες κωδικών πρόσβασης. Κάθε φορά, είναι δυνατό να υπάρχει μόνο ένας ελεγκτής τομέα που ενεργεί ως πρωτεύων εξομοιωτής PDC σε κάθε τομέα του συμπλέγματος δομών.
Μπορείτε να μεταφέρετε ρόλους FSMO χρησιμοποιώντας το βοηθητικό πρόγραμμα γραμμής εντολών Ntdsutil.exe ή χρησιμοποιώντας ένα συμπληρωματικό εργαλείο της Κονσόλας διαχείρισης της Microsoft (MMC). Ανάλογα με το ρόλο FSMO που θέλετε να μεταφέρετε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα από τα τρία παρακάτω συμπληρωματικά εργαλεία της Κονσόλας διαχείρισης της Microsoft (MMC):
Συμπληρωματικό πρόγραμμα "Σχήμα της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory" (Active Directory Schema)
Συμπληρωματικό πρόγραμμα "Τομείς και Σχέσεις αξιοπιστίας της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory" (Active Directory Domains and Trusts)
Συμπληρωματικό πρόγραμμα "Χρήστες και Υπολογιστές της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory" (Active Directory Users and Computers)
Εάν ένας υπολογιστής δεν υπάρχει πια, ο ρόλος πρέπει να δεσμευτεί. Για τη δέσμευση ενός ρόλου, χρησιμοποιήστε το βοηθητικό πρόγραμμα Ntdsutil.exe. Επιστροφή στην αρχή

Μεταφορά του ρόλου πρωτεύοντος ελεγκτή σχήματος

Χρησιμοποιήστε το συμπληρωματικό πρόγραμμα πρωτεύοντος ελεγκτή σχήματος της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory" (Active Directory Schema Master) για να μεταφέρετε το ρόλο του πρωτεύοντος ελεγκτή σχήματος. Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το συμπληρωματικό πρόγραμμα, πρέπει να καταχωρήσετε το αρχείο Schmmgmt.dll.

Επιστροφή στην αρχή

Καταχώρηση του Schmmgmt.dll

 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run).
 2. Στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open), πληκτρολογήστε regsvr32 schmmgmt.dll και στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 3. Κάντε κλικ στο κουμπί OK όταν εμφανιστεί το μήνυμα ότι η λειτουργία πέτυχε.
Επιστροφή στην αρχή

Μεταφορά του ρόλου πρωτεύοντος ελεγκτή του σχήματος

 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε mmc στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open) και τέλος κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 2. Από το μενού Αρχείο (File), κάντε κλικ στην εντολή Προσθαφαίρεση συμπληρωματικών προγραμμάτων (Add/Remove Snap-in).
 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη (Add).
 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Σχήμα της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory (Active Directory Schema), έπειτα κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη (Add), κατόπιν στο κουμπί Κλείσιμο (Close) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 5. Στη δομή κονσόλας, κάντε δεξιό κλικ στην επιλογή Σχήμα της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory (Active Directory Schema) και, κατόπιν, κάντε κλικ στην εντολή Change Domain Controller.
 6. Κάντε κλικ στην επιλογή Specify Name, πληκτρολογήστε το όνομα του ελεγκτή τομέα που θα είναι ο νέος κάτοχος του ρόλου και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 7. Στη δομή κονσόλας, κάντε δεξιό κλικ στην επιλογή Σχήμα της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory (Active Directory Schema) και, κατόπιν, κάντε κλικ στην εντολή Operations Master.
 8. Κάντε κλικ στο κουμπί Change.
 9. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ για να επιβεβαιώσετε ότι θέλετε να μεταφέρετε το ρόλο και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Close.
Επιστροφή στην αρχή

Μεταφορά του ρόλου πρωτεύοντος ελεγκτή ονομασίας τομέων

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Εργαλεία διαχείρισης (Administrative Tools) και στη συνέχεια κάντε κλικ την επιλογή Τομείς και Σχέσεις αξιοπιστίας της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory (Active Directory Domains and Trusts).
 2. Κάντε δεξιό κλικ στην επιλογή Τομείς και Σχέσεις αξιοπιστίας της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory (Active Directory Domains and Trusts), και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Connect to Domain Controller.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πρέπει να εκτελέσετε αυτό το βήμα, εάν δεν βρίσκεστε στον ελεγκτή τομέα στον οποίο θέλετε να μεταφέρετε το ρόλο. Δεν χρειάζεται να εκτελέσετε αυτό το βήμα, εάν βρίσκεστε ήδη στον ελεγκτή τομέα το ρόλο του οποίου θέλετε να μεταφέρετε.
 3. Κάντε ένα από τα ακόλουθα:
  • Στο πλαίσιο Enter the name of another domain controller, πληκτρολογήστε το όνομα του ελεγκτή τομέα που θα είναι ο νέος κάτοχος του ρόλου και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί OK.

   -ή-
  • Στη λίστα Or, select an available domain controller, κάντε κλικ στον ελεγκτή τομέα που θα είναι ο νέος κάτοχος του ρόλου και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 4. Στη δομή κονσόλας, κάντε δεξιό κλικ στην επιλογή Τομείς και Σχέσεις αξιοπιστίας της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory (Active Directory Domains and Trusts) και, κατόπιν, κάντε κλικ στην εντολή Operations Master.
 5. Κάντε κλικ στο κουμπί Change.
 6. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ για να επιβεβαιώσετε ότι θέλετε να μεταφέρετε το ρόλο και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Close.
Επιστροφή στην αρχή

Μεταφορά των ρόλων πρωτεύοντος ελεγκτή RID, εξομοιωτή PDC και πρωτεύοντος ελεγκτή υποδομής

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Εργαλεία διαχείρισης (Administrative Tools) και στη συνέχεια κάντε κλικ την επιλογή Χρήστες και Υπολογιστές της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory (Active Directory Users and Computers).
 2. Κάντε δεξιό κλικ στην επιλογή Χρήστες και Υπολογιστές της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory (Active Directory Users and Computers), και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Connect to Domain Controller.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πρέπει να εκτελέσετε αυτό το βήμα, εάν δεν βρίσκεστε στον ελεγκτή τομέα στον οποίο θέλετε να μεταφέρετε το ρόλο. Δεν χρειάζεται να εκτελέσετε αυτό το βήμα, εάν βρίσκεστε ήδη στον ελεγκτή τομέα το ρόλο του οποίου θέλετε να μεταφέρετε.
 3. Κάντε ένα από τα ακόλουθα:
  • Στο πλαίσιο Enter the name of another domain controller, πληκτρολογήστε το όνομα του ελεγκτή τομέα που θα είναι ο νέος κάτοχος του ρόλου και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί OK.

   -ή-
  • Στη λίστα Or, select an available domain controller, κάντε κλικ στον ελεγκτή τομέα που θα είναι ο νέος κάτοχος του ρόλου και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 4. Στη δομή κονσόλας, κάντε δεξιό κλικ στην επιλογή Χρήστες και Υπολογιστές της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory (Active Directory Users and Computers) και, κατόπιν, κάντε κλικ στην εντολή Operations Master.
 5. Κάντε κλικ στην κατάλληλη καρτέλα για το ρόλο που θέλετε να μεταφέρετε (RID, PDC, ή Infrastructure), και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Change.
 6. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ για να επιβεβαιώσετε ότι θέλετε να μεταφέρετε το ρόλο και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Close.
Επιστροφή στην αρχή
Αναφορές
Για πρόσθετες πληροφορίες για ένα σχετικό θέμα, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
255690 Τρόπος προβολής και μεταφοράς ρόλων FSMO στο περιβάλλον εργασίας χρήστη με γραφικά
kbactivedirectory
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 324801 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/03/2007 03:17:00 - Αναθεώρηση: 9.4

Microsoft Windows Server 2003, 64-Bit Datacenter Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition

 • kbhowtomaster kbactivedirectory kbenv KB324801
Σχόλια