Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

MS02-068: Δεκέμβριος 2002, Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση κώδικα για τον Internet Explorer

Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Σημαντικό Η αθροιστική ενημερωμένη έκδοση κώδικα για τον Internet Explorer του Δεκεμβρίου 2002 αντικαταστάθηκε από την αθροιστική ενημερωμένη έκδοση κώδικα για τον Internet Explorer του Φεβρουαρίου 2003. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την απόκτηση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης κώδικα, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
810847 MS03-004: Φεβρουάριος 2003, Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση κώδικα για τον Internet Explorer
Περίληψη
Η Microsoft έχει κυκλοφορήσει μια αθροιστική ενημερωμένη έκδοση κώδικα για τον Internet Explorer. Αυτή η ενημερωμένη έκδοση κώδικα περιλαμβάνει ενημερωμένες εκδόσεις για τα θέματα που περιγράφονται στα ακόλουθα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
328970 MS02-066: Νοέμβριος 2002, Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση κώδικα για τον Internet Explorer
323759 MS02-047: 22 Αυγούστου 2002, Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση κώδικα για τον Internet Explorer
321232 MS02-023: 15 Μαΐου 2002, Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση κώδικα για τον Internet Explorer
319182 MS02-015: 28 Μαρτίου 2002, Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση κώδικα για τον Internet Explorer
316059 MS02-005: 11 Φεβρουαρίου 2002, Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση κώδικα για τον Internet Explorer
Αυτή η αθροιστική ενημερωμένη έκδοση κώδικα επιδιορθώνει επίσης ένα επιπλέον ελάττωμα στο μοντέλο ασφαλείας μεταξύ τομέων του Internet Explorer. Αυτό το ελάττωμα παρατηρείται επειδή είναι ελλιπείς οι έλεγχοι ασφαλείας που εκτελεί ο Internet Explorer όταν χρησιμοποιούνται συγκεκριμένες τεχνικές προσωρινής αποθήκευσης αντικειμένων σε ιστοσελίδες. Εάν οι έλεγχοι ασφαλείας είναι ελλιπείς, ενδέχεται κάποιος εισβολέας να μπορέσει να εκτελέσει εντολές στον υπολογιστή του χρήστη.

Αν ένας εισβολέας εκμεταλλευτεί αυτήν την ευπάθεια, ενδέχεται να μπορέσει να εκτελέσει ένα εκτελέσιμο αρχείο που υπήρχε ήδη στον τοπικό υπολογιστή. Ο εισβολέας ενδέχεται επίσης να μπορέσει να φορτώσει ένα επιβλαβές εκτελέσιμο αρχείο στον υπολογιστή του χρήστη ή να μεταβιβάσει παραμέτρους σε ένα εκτελέσιμο αρχείο. Όμως, μπορείτε να προσθέσετε μια ρύθμιση κλειδιού μητρώου για τον περιορισμό συντομεύσεων στη λειτουργία HTML της Βοήθειας, πράγμα που μειώνει σημαντικά την περιοχή αυτής της ευπάθειας. Αυτό το κλειδί μητρώου εμποδίζει επίσης τους εισβολείς να κάνουν φόρτωση ενός επιβλαβούς εκτελέσιμου αρχείου στον υπολογιστή του χρήστη ή να μεταβιβάσουν παραμέτρους σε ένα εκτελέσιμο αρχείο. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με αυτό το κλειδί μητρώου, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
810687 Τρόπος περιορισμού των εντολών Shortcut και WinHelp στη λειτουργία HTML της Βοήθειας
Κάποιος εισβολέας ενδέχεται να μπορεί να εκμεταλλευτεί την ευπάθεια με τη δημιουργία μιας ιστοσελίδας που χρησιμοποιεί αποθηκευμένη τεχνική προγραμματισμού και κατόπιν είτε φιλοξενεί αυτήν τη σελίδα σε μια τοποθεσία Web ή τη στέλνει στο χρήστη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Στην περίπτωση που ο φορέας της επίθεσης βασίζεται στο Web, η σελίδα ενδέχεται να ανοίξει αυτόματα όταν ένας χρήστης επισκεφθεί την τοποθεσία. Στην περίπτωση που ο φορέας της επίθεσης βασίζεται στην αλληλογραφία HTML, η σελίδα ενδέχεται να ανοίξει όταν ο παραλήπτης ανοίξει το μήνυμα ή το προβάλει χρησιμοποιώντας το παράθυρο προεπισκόπησης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με γνωστά θέματα που ενδέχεται να προκύψουν κατά την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου που ακολουθεί, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
325192 Ζητήματα που εμφανίζονται μετά την εγκατάσταση ενημερωμένων εκδόσεων του Internet Explorer ή των Windows
Περισσότερες πληροφορίες
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτήν την ενημερωμένη έκδοση κώδικα, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:

Πληροφορίες λήψης

Το ακόλουθο αρχείο είναι διαθέσιμο για λήψη από το Κέντρο λήψης της Microsoft (Microsoft Download Center):
Ημερομηνία κυκλοφορίας: 4 Δεκεμβρίου 2002

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης αρχείων υποστήριξης της Microsoft, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
119591 Τρόπος απόκτησης αρχείων υποστήριξης της Microsoft από ηλεκτρονικές υπηρεσίες
Η Microsoft εξέτασε αυτό το αρχείο για ιούς. Η Microsoft χρησιμοποίησε το πιο πρόσφατο λογισμικό εντοπισμού ιών που ήταν διαθέσιμο κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του αρχείου. Το αρχείο είναι αποθηκευμένο σε διακομιστές με ενισχυμένη ασφάλεια, οι οποίοι βοηθούν στην αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων αλλαγών στο αρχείο.

Πληροφορίες εγκατάστασης

Μπορείτε να εγκαταστήσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση για τον Internet Explorer 6 στον Internet Explorer 6 ή στο Internet Explorer 6 Service Pack 1 (SP1). Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
328548 Τρόπος απόκτησης του τελευταίου Service Pack για τον Internet Explorer 6
Για να εκτελέσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση για τον Internet Explorer 5.5, πρέπει να εκτελέσετε το Service Pack 2 (SP2) για τον Internet Explorer 5.5. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
276369 Τρόπος απόκτησης του τελευταίου Service Pack για τον Internet Explorer 5.5
Προειδοποίηση Πρέπει να ξεκινήσετε πάλι τον υπολογιστή, αφού εφαρμόσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση.

Σημείωση Δεν μπορείτε να εγκαταστήσετε με επιτυχία αυτήν την ενημερωμένη έκδοση σε υπολογιστές με βάση Microsoft Windows XP σε μη-αλληλεπιδραστική κατάσταση (για παράδειγμα χρησιμοποιώντας το Windows Task Scheduler, τον Microsoft Systems Management Server ή το λογισμικό Tivoli της IBM). Αυτό το θέμα έχει διορθωθεί στην αθροιστική ενημερωμένη έκδοση κώδικα για τον Internet Explorer του Φεβρουαρίου 2003. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την απόκτηση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης κώδικα, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
810847 MS03-004: Φεβρουάριος 2003, Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση κώδικα για τον Internet Explorer
Αυτή η συσκευασία υποστηρίζει τους ακόλουθους διακόπτες:
 • /q Καθορίζει την εγκατάσταση χωρίς μηνύματα ή αποκρύπτει μηνύματα, όταν γίνεται εξαγωγή αρχείων.
 • /q:u Καθορίζει εγκατάσταση χωρίς μηνύματα χρήστη, κατά την οποία εμφανίζονται ορισμένα παράθυρα διαλόγου στο χρήστη.
 • /q:a Καθορίζει εγκατάσταση χωρίς μηνύματα διαχειριστή, κατά την οποία δεν εμφανίζεται κανένα παράθυρο διαλόγου στο χρήστη.
 • /t: διαδρομή Καθορίζει το φάκελο προορισμού για την εξαγωγή αρχείων.
 • /c Εξάγει τα αρχεία χωρίς να τα εγκαθιστά.
 • /c: διαδρομή Καθορίζει τη διαδρομή και το όνομα του αρχείου Setup .inf ή του αρχείου .exe.
 • /r:n Δεν πραγματοποιεί ποτέ επανεκκίνηση του υπολογιστή έπειτα από μια εγκατάσταση.
 • /r:i Επανεκκινεί τον υπολογιστή, εάν απαιτείται επανεκκίνηση. Αυτός ο διακόπτης επανεκκινεί αυτόματα τον υπολογιστή, εάν απαιτείται επανεκκίνηση για να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση.
 • /r:a Πραγματοποιεί πάντοτε επανεκκίνηση του υπολογιστή έπειτα από μια εγκατάσταση.
 • /r:s Πραγματοποιεί επανεκκίνηση του υπολογιστή έπειτα από μια εγκατάσταση χωρίς να ζητά την έγκριση του χρήστη.
 • /n:v Χωρίς έλεγχο έκδοσης. Χρησιμοποιήστε αυτόν το διακόπτη για να εγκαταστήσετε το πρόγραμμα αντικαθιστώντας κάθε προηγούμενη έκδοση.
Για παράδειγμα, για να εγκαταστήσετε την ενημερωμένη έκδοση χωρίς παρέμβαση του χρήστη και χωρίς αναγκαστική επανεκκίνηση του υπολογιστή, εκτελέστε την ακόλουθη εντολή:
όνομα αρχείου/q:a /r:n
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ : Ο υπολογιστής σας θα είναι ευάλωτος έως ότου τον ξεκινήσετε πάλι και συνδεθείτε ως διαχειριστής για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση.

Πληροφορίες αρχείου

Η αγγλική έκδοση αυτής της ενημέρωσης κώδικα έχει τα χαρακτηριστικά αρχείου (ή νεότερα) που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα. Οι ημερομηνίες και οι ώρες για τα αρχεία αυτά αναφέρονται σε συντονισμένη παγκόσμια ώρα (UTC). Όταν προβάλλετε τις πληροφορίες του αρχείου, αυτές μετατρέπονται στην τοπική ώρα. Για να βρείτε τη διαφορά μεταξύ της συντονισμένης παγκόσμιας ώρας (UTC) και της τοπικής ώρας, χρησιμοποιήστε την καρτέλα Ζώνη ώρας (Time Zone) στο εργαλείο "Ημερομηνία και ώρα" (Date and Time) του Πίνακα Ελέγχου (Control Panel).

Τα παρακάτω αρχεία εγκαθίστανται στο φάκελο %Windir%\System32.

Internet Explorer 6 με SP1 (32-bit)

  Ημερομηνία  Ώρα  Έκδοση     Μέγεθος  Όνομα αρχείου  -----------------------------------------------------------  10-Oct-2002 21:17 6.0.2800.1126 2.787.840 Mshtml.dll  01-Nov-2002 16:05 6.0.2800.1133 1.338.368 Shdocvw.dll  10-Oct-2002 21:18 6.0.2800.1126  483.328 Urlmon.dll

Internet Explorer 6 με SP1 (64-bit)

  Ημερομηνία  Ώρα  Έκδοση     Μέγεθος  Όνομα αρχείου  -----------------------------------------------------------  15-Oct-2002 16:21 6.0.2800.1126 9.064.448 Mshtml.dll  01-Nov-2002 19:57 6.0.2800.1133 3.645.952 Shdocvw.dll  15-Oct-2002 16:26 6.0.2800.1126 1.410.560 Urlmon.dll

Internet Explorer 6

  Ημερομηνία  Ώρα  Έκδοση    Μέγεθος  Όνομα αρχείου  ----------------------------------------------------------  15-Oct-2002 17:37 6.0.2722.900 2.764.288 Mshtml.dll  05-Nov-2002 16:03 6.0.2722.900   34.304 Pngfilt.dll  05-Mar-2002 00:09 6.0.2715.400  548.864 Shdoclc.dll  05-Nov-2002 16:01 6.0.2723.100 1.336.320 Shdocvw.dll  05-Nov-2002 16:03 6.0.2715.400  109.568 Url.dll  11-Oct-2002 16:53 6.0.2722.900  481.280 Urlmon.dll

Internet Explorer 5.5 με SP2

  Ημερομηνία  Ώρα  Έκδοση     Μέγεθος  Όνομα αρχείου  -----------------------------------------------------------  16-Oct-2002 23:36 5.50.4922.900 2.757.392 Mshtml.dll  17-Oct-2002 00:01 5.50.4922.900   48.912 Pngfilt.dll  04-Nov-2002 14:27 5.50.4923.500 1.149.200 Shdocvw.dll  05-Mar-2002 01:53 5.50.4915.500   84.240 Url.dll  15-Oct-2002 21:41 5.50.4922.900  451.344 Urlmon.dll
ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Εξαιτίας εξαρτήσεων αρχείων, αυτές οι ενημερωμένες εκδόσεις ενδέχεται να περιέχουν πρόσθετα αρχεία.
security_patch patch32
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 324929 - Τελευταία αναθεώρηση: 02/24/2014 06:12:05 - Αναθεώρηση: 6.2

Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 2, Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 2, Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 2, Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 2, Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 2, Microsoft Internet Explorer 6.0

 • kbnosurvey kbarchive kbbug kbfix kbsecvulnerability kbie600presp2fix kbqfe kbsecurity kbie600sp2fix kbie550presp3fix kbsecbulletin KB324929
Σχόλια