Ζητήματα που εμφανίζονται μετά την εγκατάσταση ενημερωμένων εκδόσεων του Internet Explorer ή των Windows

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Περίληψη
Αυτό το άρθρο περιγράφει ορισμένα γνωστά ζητήματα τα οποία ενδέχεται να προκύψουν μετά την εγκατάσταση ενός από τα παρακάτω στοιχεία:
316059 MS02-005: 11 Φεβρουαρίου 2002, Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση κώδικα για τον Internet Explorer
319182 MS02-015: 28 Μαρτίου 2002, Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση κώδικα για τον Internet Explorer
321232 MS02-023: 15 Μαΐου 2002, Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση κώδικα για τον Internet Explorer
323759 MS02-047: 22 Αυγούστου 2002, Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση κώδικα για τον Internet Explorer
328970 MS02-066: Νοέμβριος 2002, Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση κώδικα για τον Internet Explorer
324929 MS02-068: Δεκέμβριος 2002, Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση κώδικα για τον Internet Explorer
810847 MS03-004: Φεβρουάριος 2003, Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση κώδικα για τον Internet Explorer
813489 MS03-015: Απρίλιος 2003, Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση κώδικα για τον Internet Explorer
818529 MS03-020: Ιούνιος 2003, Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση κώδικα για τον Internet Explorer
330994 MS03-014: Απρίλιος 2003, Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση κώδικα για το Outlook Express
822925 MS03-032: Αύγουστος 2003, Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση κώδικα για τον Internet Explorer
828750 MS03-040: Οκτώβριος 2003, Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση κώδικα για τον Internet Explorer
824145 MS03-048: Νοέμβριος 2003 Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για τον Internet Explorer
Windows 2000 Service Pack 4 (περιλαμβάνει το Internet Explorer 5.01 Service Pack 4)
Windows 2000 Service Pack 3 (περιλαμβάνει το Internet Explorer 5.01 Service Pack 3)
Windows XP Service Pack 1 (περιλαμβάνει το Internet Explorer 6 Service Pack 1)
Περισσότερες πληροφορίες
Τα παρακάτω ζητήματα ενδέχεται να προκύψουν μετά την εγκατάσταση μίας από τις ενημερωμένες εκδόσεις που παρατίθενται στην ενότητα "Περίληψη" αυτού του άρθρου:
 • Εάν είχατε εγκαταστήσει προηγουμένως την επείγουσα επιδιόρθωση που περιγράφεται στο άρθρο 329802 της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base), τα συμπτώματα που περιγράφονται στα άρθρα 329802 και 813951 της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base) ενδέχεται να προκύψουν ξανά μετά την εγκατάσταση της Αθροιστικής ενημερωμένης έκδοσης κώδικα για τον Internet Explorer του Φεβρουαρίου του 2003 (MS03-004) που περιγράφεται στο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base) 810847. Για την επίλυση αυτού του ζητήματος, εγκαταστήστε την κρίσιμη ενημερωμένη έκδοση 813951. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base):
  813951 Δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στο λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας MSN ή ο έλεγχος ταυτότητας με τοποθεσία Web σε διάφορα προγράμματα
 • Όταν ανοίγετε ένα αρχείο Βοήθειας (Help) που χρησιμοποιεί HTML (Hypertext Markup Language), ενδέχεται να αντιμετωπίσετε ορισμένα από τα ακόλουθα ζητήματα με συνδέσεις οι οποίες προηγουμένως λειτουργούσαν κανονικά:
  • Ορισμένες συνδέσεις δεν εμφανίζονται.
  • Ορισμένες συνδέσεις εμφανίζονται ως μικρό πλαίσιο με μια τελεία στο κέντρο.
  • Ορισμένες συνδέσεις ενδέχεται να μην εντοπίζουν το θέμα της βοήθειας.
  Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  811630 Ενημερωμένη έκδοση HTML της Βοήθειας (Help) για περιορισμό της λειτουργικότητας όταν ενεργοποιείται με τη μέθοδο Window.showHelp( )
 • Όταν χρησιμοποιείτε μια ιστοσελίδα στον Internet Explorer η οποία καλεί τις μεθόδους δέσμης ενεργειών ShowModalDialog ή ShowModelessDialog χρησιμοποιώντας την ιδιότητα document.domain, η ιστοσελίδα ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά ή ενδέχεται να εμφανιστεί σφάλμα δέσμης ενεργειών. Επικοινωνήστε με το διαχειριστή ή τον προγραμματιστή περιεχομένου για την τοποθεσία στο Web για την επίλυση αυτού του ζητήματος. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  814458 Το παράθυρο διαλόγου HTML δεν λειτουργεί σωστά ή εμφανίζεται μήνυμα λάθους δέσμης ενεργειών
 • Τα πλαίσια απενεργοποιούνται στη ζώνη ελεγχόμενων τοποθεσιών. Από προεπιλογή, τα Microsoft Outlook Express 6, Microsoft Outlook 98, Microsoft Outlook 2000 με την Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Outlook και το Microsoft Outlook 2002 διαβάζουν μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη ζώνη ελεγχόμενων τοποθεσιών. Από προεπιλογή, αυτή η βελτίωση προκαλεί την αποτελεσματική απενεργοποίηση των πλαισίων στα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου HTML από αυτά τα προϊόντα. Αυτή η νέα συμπεριφορά οφείλεται στη σχεδίαση. Η συγκεκριμένη συμπεριφορά δεν επιτρέπει στα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου HTML να ανοίγουν αυτόματα ένα νέο παράθυρο ή να ξεκινούν τη λήψη ενός αρχείου προγράμματος.

  Σημείωση Με βάση τη σχεδίασή του, ο Internet Explorer υποστηρίζει τα πλαίσια. Επομένως, το κείμενο που περιέχεται στην ετικέτα NOFRAMES όπως και το στοιχείο ή το αντικείμενο ενός εγγράφου HTML δεν εμφανίζονται αν τα πλαίσια έχουν απενεργοποιηθεί στη ζώνη ελεγχόμενων τοποθεσιών. Αυτό ενδέχεται να προκαλέσει την εμφάνιση μιας ιστοσελίδας που περιέχει ομάδα πλαισίων ως κενής σελίδας στη ζώνη ελεγχόμενων τοποθεσιών.
 • Ίσως να μην μπορείτε να ανοίξετε ορισμένους τύπους αρχείων στον Internet Explorer (για παράδειγμα, αρχεία σε Μορφή εμπλουτισμένου κειμένου (RTF), αρχεία τιμών διαχωρισμένων με κόμματα (CSV) του Microsoft Excel, αρχεία WinZIP (ZIP) ή αρχεία TIFF (Tagged Information File Format)). Ο Internet Explorer ενδέχεται να εμφανίσει σχετικό μήνυμα μέσω του παραθύρου διαλόγου Λήψη αρχείου (File Download), ενώ το κουμπί Άνοιγμα (Open) (στον Internet Explorer 6) ή η επιλογή Εκτέλεση του προγράμματος από την τρέχουσα θέση (Run this program from its current location) (στον Internet Explorer 5.x) ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη. Η συμπεριφορά αυτή προκύπτει αν ο τύπος περιεχομένου που καθορίζεται στην κεφαλίδα η οποία επιστρέφεται από το διακομιστή δεν ταιριάζει με το όνομα αρχείου που καθορίζεται στην κεφαλίδα διάταξης περιεχομένου. Το ζήτημα αυτό διορθώθηκε αρχικά στο Service Pack 1 του Internet Explorer 6.Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το άνοιγμα αρχείων, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  318761 ΖΗΤΗΜΑ: Το κουμπί "Άνοιγμα" (Open) του παραθύρου διαλόγου είναι απενεργοποιημένο όταν κάνετε αναζήτηση ή ανακατεύθυνση σε αρχεία .rtf ή .csv
  Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το άνοιγμα αρχείων TIFF μετά την ενημέρωση του Internet Explorer, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  319829 Δεν είναι δυνατό το άνοιγμα ενός αρχείου TIFF (Tagged Information File Format) στον Internet Explorer
 • Τα cookies στις ενεργές σελίδες διακομιστή (Active Server pages-ASP) εμποδίζονται αν το όνομα διακομιστή περιέχει χαρακτήρες οι οποίοι δεν υποστηρίζονται από το Σύστημα ονομάτων τομέα (Domain Name System - DNS). Για παράδειγμα, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε χαρακτήρες υπογράμμισης (_) στο όνομα διακομιστή. Αυτή η συμπεριφορά οφείλεται στη σχεδίαση.
 • Η γραμματοσειρά στο τμήμα παραθύρου "Εύρεση" (Find) και στο τμήμα παραθύρου "Οργάνωση" (Organize) στο Outlook 2000 και στο Outlook 2002 αλλάζει σε Times New Roman και το μέγεθος της γραμματοσειράς μεγαλώνει.
 • Το Microsoft FrontPage ενδέχεται να μην εμφανίζει σωστά τις ιστοσελίδες στην καρτέλα Προεπισκόπηση (Preview). Η σελίδα ενδέχεται να μην εμφανίζεται σωστά σε κανονική προβολή καθώς και όταν χρησιμοποιείτε την εντολή Προεπισκόπηση (Preview) του προγράμματος περιήγησης. Αυτή η συμπεριφορά ενδέχεται να προκύψει αν χρησιμοποιείτε επικαλυπτόμενα φύλλα στυλ (CSS) με διάφορα θέματα. Αυτό το πρόβλημα διορθώνεται στο SP1 του Internet Explorer 6 και στην Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση κώδικα για τον Internet Explorer, 22 Αυγούστου 2002 (323759) ή νεότερης έκδοσης. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  323759 MS02-047: 22 Αυγούστου 2002, Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση κώδικα για τον Internet Explorer
 • Αν χρησιμοποιείτε τα πακέτα πολύγλωσσων μενού και παραθύρων διαλόγου για τον Internet Explorer με τοπική ρύθμιση άλλης γλώσσας εκτός της αγγλικής, ορισμένα στοιχεία μενού ή παραθύρων διαλόγου του Internet Explorer ενδέχεται να μετατραπούν στα αγγλικά. Για παράδειγμα, τα στοιχεία ενός μενού συντόμευσης σε προβολή εγγράφου στον Internet Explorer ενδέχεται να μετατραπούν σε αγγλικά. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  323916 Τα πολύγλωσσα μενού και παράθυρα διαλόγου για τον Internet Explorer δεν λειτουργούν με την Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση κώδικα MS02-023 (ή MS02-015)
 • Ενδέχεται να λάβετε το ακόλουθο μήνυμα λάθους αν κάνετε κλικ σε μια υπερ-σύνδεση SSL (Secure Sockets Layer) σε ένα φύλλο εργασίας του Excel ή ένα έγγραφο του Microsoft Works:
  Δεν είναι δυνατή η εύρεση του διακομιστή - δεν είναι δυνατή η εμφάνιση της σελίδας

  (Cannot find server - page can not be displayed)
  Αυτό το πρόβλημα διορθώνεται στο Internet Explorer 6 SP1 και στην Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση κώδικα για τον Internet Explorer, 22 Αυγούστου 2002 (323759) ή νεότερης έκδοσης. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  323759 MS02-047: 22 Αυγούστου 2002, Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση κώδικα για τον Internet Explorer
 • Όταν επιχειρείτε να συνδεθείτε με έναν υπολογιστή που βασίζεται στις υπηρεσίες Terminal Services από μια ιστοσελίδα, εμφανίζετε ένα μήνυμα λάθους δέσμης ενεργειών ή βλέπετε μια κενή σελίδα.Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  328002 Δεν είναι δυνατή η σύνδεση με τις Υπηρεσίες Terminal Services από μια ιστοσελίδα
 • Αν χρησιμοποιείτε ένα διακομιστή μεσολάβησης άλλου κατασκευαστή που χρησιμοποιεί μόνο βασικό έλεγχο ταυτότητας, ίσως να μην μπορείτε πια να συνδεθείτε στο Internet αφού εγκαταστήσετε το Service Pack 1 για Windows XP ή για Internet Explorer 6. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  331906 Δεν είναι δυνατή η σύνδεση στο Internet μέσω ενός διακομιστή μεσολάβησης άλλου κατασκευαστή που χρησιμοποιεί μόνο βασικό έλεγχο ταυτότητας μετά την εγκατάσταση ενημερωμένων εκδόσεων της Microsoft
 • Όταν προσκαλείτε κάποιον να σας βοηθήσει χρησιμοποιώντας την Απομακρυσμένη βοήθεια (Remote Assistance) στο Κέντρο Βοήθειας και υποστήριξης (Help and Support Center) των Windows XP, η πρόσκληση ενδέχεται να μην λειτουργεί και ενδέχεται να εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα λάθους, σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε την υπηρεσία Windows Messenger για να επικοινωνήσετε με το άτομο που θα σας βοηθήσει:
  Microsoft Internet Explorer
  Δεν ήταν δυνατή η αποστολή της πρόσκλησης. Δοκιμάστε ξανά.

  (The invitation could not be sent.
  Please try again.)
  Αυτό το ζήτημα προκύπτει αφού εγκαταστήσετε την κρίσιμη ενημερωμένη έκδοση 810847 (MS03-004). Για την επίλυση του ζητήματος, εγκαταστήστε την κρίσιμη ενημερωμένη έκδοση 813489 (MS03-015) ή νεότερη έκδοση.

  Σημείωση Αυτό το ζήτημα δεν προκύπτει εάν ζητήσετε απομακρυσμένη βοήθεια χρησιμοποιώντας την υπηρεσία Windows Messenger αντί του Κέντρου Βοήθειας και υποστήριξης (Help and Support Center) των Windows XΡ.
 • Αφού καταργήσετε (ή απεγκαταστήσετε) την κρίσιμη ενημερωμένη έκδοση Q813489 (MS03-015) και ξεκινήσετε πάλι τον υπολογιστή σας, η Εξερεύνηση των Windows (Windows Explorer) μπορεί να μην φορτώνεται. Κατά συνέπεια, ενδέχεται να έχετε μια κενή επιφάνεια εργασίας (χωρίς εικονίδια ή γραμμή εργασιών) αφού συνδεθείτε. Αυτό το ζήτημα προκύπτει εάν εκτελέσετε τα εξής βήματα, με την παρακάτω σειρά:
  1. Εγκαθιστάτε την έκδοση Q813489 του Internet Explorer 5.01 SP3.
  2. Κάνετε αναβάθμιση στο Internet Explorer 6 SP1.
  3. Εγκαθιστάτε την έκδοση Q813489 του Internet Explorer 6 SP1.
  4. Καταργείτε την εγκατάσταση της έκδοσης Q813489 του Internet Explorer 6 SP1.
  Για να αποφύγετε το ζήτημα αυτό, καταργήστε την εγκατάσταση του Q813489 πριν να κάνετε αναβάθμιση σε Internet Explorer 6 SP1. Για να αντιμετωπίσετε αυτό το ζήτημα, πιέστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+ALT+DEL, ανοίξτε τη Διαχείριση Εργασιών (Task Manager) και στη συνέχεια εγκαταστήστε ξανά την ίδια έκδοση του Internet Explorer που εκτελείτε τη συγκεκριμένη στιγμή ή μια νεότερη έκδοση του Internet Explorer από τοπική προέλευση εγκατάστασης.
 • Αφού εγκαταστήσετε την κρίσιμη ενημερωμένη έκδοση 813489 (MS03-015), ενδέχεται να μην μπορείτε να προσαρμόσετε τη σελίδα "Το Outlook Σήμερα" (Outlook Today) στο Outlook 2000. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  820575 OL2000: Δεν μπορείτε να προσαρμόσετε το Outlook Σήμερα (Outlook Today) αφού εγκαταστήσετε την κρίσιμη ενημερωμένη έκδοση για τον Internet Explorer
 • Αφού εγκαταστήσετε το MS03-004: Φεβρουάριος 2003, Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση για τον Internet Explorer (Q810847.exe) σε υπολογιστή ο οποίος εκτελεί Internet Explorer 6 Service Pack 1(SP1), το Microsoft Outlook ή το Microsoft Outlook Express ενδέχεται να κλείσει απροσδόκητα ή ενδέχεται να εμφανιστεί ένα μήνυμα λάθους, όταν πληκτρολογείτε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή όταν χρησιμοποιείτε τις εντολές Αντιγραφή (Copy) και Επικόλληση (Paste) για να επικολλήσετε κείμενο σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  816506 O Internet Explorer ή το Outlook Express κλείνουν απροσδόκητα με σφάλμα στο Mshtml.dll
 • Ο υπολογιστής σας ενδέχεται να είναι πιο αργός μετά την εγκατάσταση του πακέτου ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας MS03-013 (811493) σε έναν υπολογιστή που εκτελεί το Windows XP Service Pack 1 (SP1) ή μετά την αναβάθμιση σε Windows XP SP1 ενός υπολογιστή που βασίζεται σε Windows XP στον οποίο είχε ήδη εγκατασταθεί η ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 811493. Αυτό το ζήτημα είναι πιο πιθανό να προκύψει εάν χρησιμοποιείτε ορισμένες δυνατότητες προγραμμάτων άλλων κατασκευαστών, όπως τα προγράμματα αντιμετώπισης ιών. Για παράδειγμα, το ζήτημα ενδέχεται να προκύψει εάν το πρόγραμμα αντιμετώπισης ιών έχει ρυθμιστεί για ανίχνευση όλων των αρχείων κατά το άνοιγμα ή την εκτέλεσή τους. Αυτό μερικές φορές ονομάζεται ανίχνευση "σε πραγματικό χρόνο". Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  819634 Ενδέχεται να αντιμετωπίσετε ζητήματα επιδόσεων μετά την εγκατάσταση του πακέτου 811493 (MS03-013) στον υπολογιστή σας που βασίζεται στο Windows XP SP1
 • Αφού εγκαταστήσετε την κρίσιμη ενημερωμένη έκδοση 330994 (MS03-014), το Outlook Express προεπιλέγει το φάκελο "Τα έγγραφά μου" (My Documents) κάθε φορά που αποθηκεύετε ένα συνημμένο αρχείο από μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή από μήνυμα συζητήσεων. Για να αντιμετωπίσετε αυτό το ζήτημα, πρέπει να επιλέγετε τον κατάλληλο φάκελο κάθε φορά που αποθηκεύετε ένα συνημμένο. Η Microsoft έχει επιβεβαιώσει ότι πρόκειται για ένα θέμα που αφορά την κρίσιμη ενημερωμένη έκδοση 330994 (MS03-014).
 • Ενδέχεται να εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα λάθους όταν προσπαθείτε να καταργήσετε μια αθροιστική ενημερωμένη έκδοση κώδικα για τον Internet Explorer (για παράδειγμα, 822925):
  Προέκυψε σφάλμα κατά την προσπάθεια απεγκατάστασης της ενημερωμένης έκδοσης κώδικα

  (There was an error in trying to uninstall the patch).
  Αυτό το ζήτημα ενδέχεται να προκύψει εάν έχετε εγκατεστημένο το πρόγραμμα-πελάτη Baan Front Office. Το πρόγραμμα-πελάτης Baan Front Office προσθέτει πληροφορίες στην τιμή της συμβολοσειράς Path στο ακόλουθο κλειδί μητρώου:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Paths\IEXPLORE.EXE
  Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κατόπιν στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε regedit και, τέλος, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
  2. Εντοπίστε και κάντε κλικ στο εξής κλειδί μητρώου:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Paths\IEXPLORE.EXE
  3. Κάντε δεξιό κλικ στην τιμή συμβολοσειράς Path και στη συνέχεια κάντε κλικ στην εντολή Τροποποίηση (Modify).
  4. Στο πλαίσιο Δεδομένα τιμής (Value data), διαγράψτε το ερωτηματικό (;) και το κείμενο που εμφανίζεται μετά το "Internet Explorer".

   Για παράδειγμα, το πλαίσιο Δεδομένα τιμής πρέπει να περιέχει κείμενο παρόμοιο με το ακόλουθο:
   C:\Program Files\Internet Explorer
 • Αφού εγκαταστήσετε τις αθροιστικές ενημερωμένες εκδόσεις κώδικα ασφαλείας για τον Internet Explorer που περιλαμβάνονται στα ενημερωτικά δελτία ασφαλείας MS03-032 (822925) ή MS03-040 (828750) της Microsoft, ενδέχεται να εμφανιστεί ένα μήνυμα λάθους "HTTP 404 - Το αρχείο δεν βρέθηκε" (HTTP 404 - File not found), όταν επιχειρήσετε να επισκεφθείτε ιστοσελίδες που ανοίγουν από λειτουργίες JavaScript σε πλαίσια ή παράθυρα:

  Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  827667 Μήνυμα λάθους "HTTP 404 - Το αρχείο δεν βρέθηκε" (HTTP 404 - File Not Found) όταν προσπαθείτε να επισκεφθείτε ιστοσελίδες που ανοίγουν με λειτουργίες JavaScript σε πλαίσια ή παράθυρα
Αναφορές
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τα Service Pack για Windows 2000, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
260910 Τρόπος λήψης του τελευταίου Service Pack των Windows 2000
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τα Service Pack για Windows XP, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
322389 Τρόπος λήψης του τελευταίου Service Pack των Windows XP
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τα Service Pack για τον Internet Explorer 6, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
328548 Τρόπος απόκτησης του τελευταίου Service Pack για τον Internet Explorer 6
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 325192 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/07/2015 11:38:49 - Αναθεώρηση: 18.3

Microsoft Excel 2002 Standard Edition, Microsoft Excel 2000 Standard Edition, Microsoft FrontPage 2002 Standard Edition, Microsoft FrontPage 2000 Standard Edition, Microsoft Internet Explorer 6.0, Microsoft Internet Explorer 5.5, Microsoft Internet Explorer 5.01, Microsoft Internet Explorer 5.0, Microsoft Outlook 2002 Standard Edition, Microsoft Outlook 2000 Standard Edition, Microsoft Outlook Express 6.0, Microsoft Outlook Express 5.5, Microsoft Outlook Express 5.0, Microsoft Windows XP 64-Bit Edition Version 2003, Microsoft Windows XP 64-Bit Edition Version 2002, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Media Center Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition, Microsoft Windows Millennium Edition, Microsoft Windows 98 Δεύτερη Έκδοση, Microsoft Windows 98 Standard Edition, Microsoft Windows 95, Microsoft Word 2002 Standard Edition, Microsoft Word 2000 Standard Edition, Microsoft Works Suite 2001 Standard Edition, Microsoft Works 2000 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbinfo kbenv KB325192
Σχόλια
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)