Τρόπος αντιμετώπισης προβλημάτων εκκίνησης στον Windows Server 2003

Η υποστήριξη για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015

Η υποστήριξη της Microsoft για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Αν είστε πελάτης μικρής επιχείρησης, μπορείτε να βρείτε πρόσθετες πληροφορίες αντιμετώπισης προβλημάτων και πόρους εκμάθησης στην τοποθεσία Υποστήριξη για μικρές επιχειρήσεις.
Για μια έκδοση αυτού του άρθρου που αφορά τα Microsoft Windows 2000, ανατρέξτε στο άρθρο: 315396.
Για μια έκδοση αυτού του άρθρου που αφορά τα Windows XP, ανατρέξτε στο άρθρο: 308041.
Περίληψη
Αυτό το άρθρο περιγράφει τις διαδικασίες που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για την αντιμετώπιση προβλημάτων εκκίνησης στον Windows Server 2003.

Μια επιτυχημένη εκκίνηση των Windows περιλαμβάνει τις παρακάτω φάσεις:
 • Αρχική φάση
 • Φάση του προγράμματος φόρτωσης εκκίνησης
 • Φάση πυρήνα
 • Φάση σύνδεσης
Εάν παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε φάσης, τα Windows ενδέχεται να μην ξεκινήσουν σωστά και ίσως αντιμετωπίσετε τα ακόλουθα προβλήματα:
 • Ο υπολογιστής σταματά να ανταποκρίνεται (κολλάει).
 • Λαμβάνετε ένα μήνυμα σφάλματος.
Εάν παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα εκκίνησης αφού κάνετε κλικ στην επιλογή Microsoft Windows Server 2003 είτε από το μενού του προγράμματος φόρτωσης εκκίνησης ή όταν εμφανιστεί το μήνυμα "Επιλέξτε το λειτουργικό σύστημα που θα ξεκινήσει" (Please select the operating system to start), τα αρχεία που χρειάζεται το λειτουργικό σύστημα ενδέχεται να λείπουν ή να είναι κατεστραμμένα. Τα Windows παρέχουν πολλές επιλογές τις οποίες μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να αντιμετωπίσετε αυτό το ζήτημα, συμπεριλαμβανομένης της ασφαλούς λειτουργίας, της Κονσόλας αποκατάστασης και της Αυτόματης αποκατάστασης συστήματος.

Τρόπος εκκίνησης του υπολογιστή χρησιμοποιώντας την τελευταία γνωστή σωστή ρύθμιση παραμέτρων

Εάν το πρόβλημα εκκίνησης εμφανίζεται αμέσως αφού κάνετε κάποια αλλαγή στον υπολογιστή (για παράδειγμα, μετά την εγκατάσταση ενός νέου προγράμματος οδήγησης), δοκιμάστε να ξεκινήσετε τον υπολογιστή χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα "Τελευταία γνωστή σωστή ρύθμιση παραμέτρων" (Last Known Good Configuration).

Όταν χρησιμοποιείτε τη δυνατότητα "Τελευταία γνωστή σωστή ρύθμιση παραμέτρων" (Last Known Good Configuration), ξεκινάτε τον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας τις πιο πρόσφατες ρυθμίσεις με τις οποίες λειτουργούσε σωστά. Αυτή η δυνατότητα επαναφέρει τις πληροφορίες μητρώου και τις ρυθμίσεις προγραμμάτων οδήγησης που ίσχυαν την τελευταία φορά που έγινε επιτυχής εκκίνηση του υπολογιστή. Χρησιμοποιήστε αυτήν τη δυνατότητα όταν δεν είναι δυνατή η εκκίνηση των Windows αφού κάνετε μια αλλαγή στον υπολογιστή (για παράδειγμα, μετά την εγκατάσταση ή την αναβάθμιση ενός προγράμματος οδήγησης συσκευής).

Για να ξεκινήσετε τον υπολογιστή χρησιμοποιώντας την "Τελευταία γνωστή σωστή ρύθμιση παραμέτρων" (Last Known Good Configuration), ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Τερματισμός.
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Επανεκκίνηση και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 3. Όταν εμφανιστεί το μήνυμα Επιλέξτε το λειτουργικό σύστημα που θα ξεκινήσει (Please select the operating system to start), πιέστε το πλήκτρο F8.
 4. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να επιλέξετε την Τελευταία γνωστή σωστή ρύθμιση παραμέτρων (Last Known Good Configuration) και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο Enter.

  Σημείωση Η λειτουργία NUM LOCK πρέπει να είναι απενεργοποιημένη, για να μπορέσουν να λειτουργήσουν τα πλήκτρα βέλους στο αριθμητικό πληκτρολόγιο.
 5. Εάν εκτελείτε άλλα λειτουργικά συστήματα στον υπολογιστή, κάντε κλικ στην επιλογή Microsoft Windows Server 2003 στη λίστα και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο Enter.
Σημειώσεις
 • Επιλέγοντας τη δυνατότητα εκκίνησης "Τελευταία γνωστή σωστή ρύθμιση παραμέτρων" (Last Known Good Configuration) μπορείτε να ξεπεράσετε προβλήματα, όπως ένα πρόγραμμα οδήγησης που προστέθηκε πρόσφατα, το οποίο μπορεί να είναι εσφαλμένο για το υλικό σας. Αυτή η δυνατότητα δεν επιλύει προβλήματα που προκαλούνται από προγράμματα οδήγησης ή αρχεία που λείπουν ή είναι κατεστραμμένα.
 • Όταν επιλέγετε τη δυνατότητα "Τελευταία γνωστή σωστή ρύθμιση παραμέτρων" (Last Known Good Configuration), επαναφέρονται μόνο οι πληροφορίες στο ακόλουθο κλειδί μητρώου:
  HKLM\System\CurrentControlSet
  Τυχόν αλλαγές που έχετε κάνει σε άλλα κλειδιά μητρώου παραμένουν.
Εάν μπορέσετε να ξεκινήσετε τον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα "Τελευταία γνωστή ρύθμιση παραμέτρων" (Last Known Good Configuration), η τελευταία αλλαγή που κάνατε στον υπολογιστή (για παράδειγμα, η εγκατάσταση ενός προγράμματος οδήγησης) ενδέχεται να είναι η αιτία για την εσφαλμένη εκκίνηση. Συνιστάται είτε να καταργήσετε ή να ενημερώσετε το πρόγραμμα οδήγησης ή το πρόγραμμα και, στη συνέχεια, να ελέγξετε αν τα Windows εκτελούν σωστή εκκίνηση.

Τρόπος εκκίνησης του υπολογιστή σε ασφαλή λειτουργία

Όταν ξεκινάτε τον υπολογιστή σε ασφαλή λειτουργία, τα Windows φορτώνουν μόνο τα προγράμματα οδήγησης και τις υπηρεσίες του υπολογιστή που χρειάζεστε. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ασφαλή λειτουργία όταν θέλετε να προσδιορίσετε και να επιλύσετε προβλήματα που προκαλούνται από ελαττωματικά προγράμματα οδήγησης, προγράμματα ή υπηρεσίες που ξεκινούν αυτόματα.

Εάν ο υπολογιστής ξεκινήσει με επιτυχία σε κατάσταση ασφαλούς λειτουργίας αλλά δεν ξεκινά σε κατάσταση κανονικής λειτουργίας, ενδέχεται να υπάρχει διένεξη ανάμεσα στον υπολογιστή και τις ρυθμίσεις του υλικού ή τους πόρους. Ενδέχεται να υπάρχουν προβλήματα ασυμβατότητας με προγράμματα, υπηρεσίες ή προγράμματα οδήγησης ή μπορεί να υπάρχει καταστροφή του μητρώου. Στην ασφαλή λειτουργία, μπορείτε να απενεργοποιήσετε ή να καταργήσετε ένα πρόγραμμα, μια υπηρεσία ή ένα πρόγραμμα οδήγησης συσκευής που ενδέχεται να εμποδίζει τη σωστή εκκίνηση του υπολογιστή.

Για την αντιμετώπιση προβλημάτων εκκίνησης σε ασφαλή λειτουργία, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Τερματισμός.
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Επανεκκίνηση και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 3. Όταν εμφανιστεί το μήνυμα Επιλέξτε το λειτουργικό σύστημα που θα ξεκινήσει (Please select the operating system to start), πιέστε το πλήκτρο F8.
 4. Στο Μενού επιλογών για προχωρημένους των Windows (Windows Advanced Option Menu), χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να επιλέξετε το στοιχείο Ασφαλής λειτουργία και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο Enter.

  Σημείωση Η λειτουργία Num Lock πρέπει να είναι απενεργοποιημένη, για να μπορέσουν να λειτουργήσουν τα πλήκτρα βέλους στο αριθμητικό πληκτρολόγιο.
 5. Εάν εκτελείτε άλλα λειτουργικά συστήματα στον υπολογιστή, κάντε κλικ στην επιλογή Microsoft Windows Server 2003 στη λίστα και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο Enter.
 6. Πραγματοποιήστε ένα από τα παρακάτω:
  • Εάν ο υπολογιστής δεν ξεκινά σε ασφαλή λειτουργία, δοκιμάστε να ξεκινήσετε τον υπολογιστή χρησιμοποιώντας την Κονσόλα αποκατάστασης. Εάν και πάλι δεν μπορείτε να ξεκινήσετε τον υπολογιστή, ελέγξτε για πιθανά προβλήματα υλικού, όπως ελαττωματικές συσκευές, προβλήματα εγκατάστασης, προβλήματα καλωδίωσης ή προβλήματα σύνδεσης. Καταργήστε τυχόν υλικό που προστέθηκε πρόσφατα και, στη συνέχεια, κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή για να διαπιστώσετε εάν επιλύθηκε το πρόβλημα.
  • Εάν ξεκινήσει ο υπολογιστής σε ασφαλή λειτουργία, προχωρήστε στην επόμενη ενότητα για να συνεχίσετε με την αντιμετώπιση του προβλήματος εκκίνησης.

Χρήση του προγράμματος προβολής συμβάντων για τον προσδιορισμό της αιτίας του προβλήματος εκκίνησης

Για πρόσθετες πληροφορίες που μπορεί να σας βοηθήσουν στον προσδιορισμό και τη διάγνωση της αιτίας του προβλήματος εκκίνησης, προβάλετε τα αρχεία καταγραφής συμβάντων του προγράμματος προβολής συμβάντων. Για να προβάλετε τα συμβάντα που καταγράφονται στα αρχεία καταγραφής συμβάντων, ακολουθήστε τα εξής βήματα.
 1. Πραγματοποιήστε ένα από τα παρακάτω:
  • Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Εργαλεία διαχείρισης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή Συμβάντων.
  • Ξεκινήστε το συμπληρωματικό πρόγραμμα Προβολή συμβάντων στην Κονσόλα διαχείρισης της Microsoft (Microsoft Management Console - MMC).
 2. Στο δέντρο της κονσόλας, αναπτύξτε το στοιχείο Προβολή Συμβάντων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο αρχείο καταγραφής που θέλετε να προβάλετε. Για παράδειγμα, κάντε κλικ στην επιλογή Αρχείο καταγραφής συστήματος (System log) ή Αρχείο καταγραφής εφαρμογών (Application log).
 3. Στο παράθυρο λεπτομερειών, κάντε διπλό κλικ στο συμβάν που θέλετε να προβάλετε.

  Για να αντιγράψετε τις λεπτομέρειες του συμβάντος, κάντε κλικ στην εντολή Αντιγραφή, ανοίξτε ένα νέο έγγραφο με το πρόγραμμα στο οποίο θέλετε να επικολλήσετε το συμβάν (για παράδειγμα, στο Microsoft Word) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Επικόλληση από το μενού Επεξεργασία.
 4. Για να προβάλετε την περιγραφή του προηγούμενου συμβάντος ή του επόμενου συμβάντος, πιέστε το πλήκτρο ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΥΣ ή το πλήκτρο ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΥΣ.

Χρησιμοποιήστε τις πληροφορίες συστήματος για να προσδιορίσετε την αιτία του προβλήματος εκκίνησης

Το εργαλείο Πληροφορίες συστήματος εμφανίζει μια περιεκτική προβολή του υλικού του υπολογιστή, των στοιχείων του συστήματος και του περιβάλλοντος λογισμικού. Χρησιμοποιήστε αυτό το εργαλείο για να εντοπίσετε πιθανές προβληματικές συσκευές και διενέξεις συσκευών. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα.
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση.
 2. Στο πλαίσιο Άνοιγμα, πληκτρολογήστε msinfo32 και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 3. Ελέγξτε για την ύπαρξη προβληματικών συσκευών ή διενέξεων συσκευών. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  1. Στο δέντρο της κονσόλας, αναπτύξτε το στοιχείο Στοιχεία και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Προβληματικές συσκευές.

   Σημειώστε όλες τις συσκευές που παρατίθενται στο δεξιό τμήμα του παραθύρου.
  2. Στο δέντρο της κονσόλας, αναπτύξτε το στοιχείο Πόροι υλικού και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Διενέξεις/Κοινή χρήση.

   Σημειώστε τυχόν διενέξεις πόρων που παρατίθενται στο δεξιό τμήμα του παραθύρου.
  3. Εάν εντοπίσετε μια προβληματική συσκευή, εκτελέστε την κατάλληλη ενέργεια (για παράδειγμα, κατάργηση, απενεργοποίηση, ή επαναρρύθμιση της συσκευής ή ενημέρωση της έκδοσης του προγράμματος οδήγησης) και κατόπιν κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή σε κατάσταση κανονικής λειτουργίας.

   Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη Διαχείριση Συσκευών για να καταργήσετε ή να απενεργοποιήσετε τις συσκευές και τα προγράμματα οδήγησής τους. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Διαχείριση Συσκευών, ανατρέξτε στην ενότητα Χρήση της Διαχείρισης Συσκευών για τον προσδιορισμό της αιτίας του προβλήματος εκκίνησης.

   Εάν ο υπολογιστής ξεκινά κανονικά, η αιτία του προβλήματος εκκίνησης ενδέχεται να είναι η συγκεκριμένη συσκευή.

   Αν απενεργοποιήσατε μια συσκευή για να επιλύσετε το πρόβλημα, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή αναφέρεται στη λίστα συμβατότητας υλικού (Hardware Compatibility List - HCL) του Windows Server 2003 και ότι έχει εγκατασταθεί σωστά. Επίσης, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή για να αναφέρετε το ζήτημα και να αποκτήσετε πληροφορίες σχετικά με πιθανές ενημερωμένες εκδόσεις που μπορεί να επιλύσουν το πρόβλημα εκκίνησης. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επικοινωνίας με τους κατασκευαστές του υλικού του υπολογιστή σας, κάντε κλικ στον κατάλληλο αριθμό άρθρου στην ακόλουθη λίστα της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
   65416 Πληροφορίες επικοινωνίας με προμηθευτές υλικού και λογισμικού, A-K

   60781 Πληροφορίες επικοινωνίας με προμηθευτές υλικού και λογισμικού, L-P (Ενδέχεται να είναι στα Αγγλικά)

   60782 Πληροφορίες επικοινωνίας με προμηθευτές υλικού και λογισμικού, Q-Z (Ενδέχεται να είναι στα Αγγλικά)
   Η Microsoft παρέχει πληροφορίες επικοινωνίας με άλλους κατασκευαστές, για να σας βοηθήσει να βρείτε τεχνική υποστήριξη. Αυτές οι πληροφορίες επικοινωνίας ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Η Microsoft δεν εγγυάται την ακρίβεια αυτών των πληροφοριών επικοινωνίας με άλλους κατασκευαστές.
 4. Αν το εργαλείο Πληροφορίες συστήματος δεν αναφέρει τυχόν προβληματικές συσκευές ή διενέξεις συσκευών, αναζητήστε τα προγράμματα που ξεκινούν αυτόματα κατά την εκκίνηση των Windows. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  1. Στο δέντρο της κονσόλας, αναπτύξτε το στοιχείο Περιβάλλον λογισμικού και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Προγράμματα εκκίνησης.

   Τα προγράμματα που ξεκινούν αυτόματα κατά την εκκίνηση των Windows εμφανίζονται στο δεξιό τμήμα του παραθύρου.
  2. Απενεργοποιήστε τα προγράμματα και κατόπιν κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή.

   Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο απενεργοποίησης του προγράμματος, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση του προγράμματος ή επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή.
  3. Εάν απενεργοποιήσετε τα προγράμματα εκκίνησης και το πρόβλημα εκκίνησης επιλυθεί, ενεργοποιήστε τα προγράμματα ξανά, ένα πρόγραμμα κάθε φορά.

   Προχωρήστε σε τερματισμό και επανεκκίνηση του υπολογιστή κάθε φορά που ενεργοποιείτε ένα πρόγραμμα και παρατηρήστε εάν παρουσιάζεται συμπεριφορά εσφαλμένης εκκίνησης. Εάν η συμπεριφορά παρουσιαστεί, ενδεχομένως το τελευταίο πρόγραμμα που ενεργοποιήσατε να προκαλεί την συμπεριφορά εσφαλμένης εκκίνησης.

Προβολή του αρχείου καταγραφής εκκίνησης ασφαλούς λειτουργίας

Για να αντιμετωπίσετε προβλήματα εκκίνησης, προβάλετε το αρχείο καταγραφής εκκίνησης Ntbtlog.txt και, στη συνέχεια, σημειώστε τα προγράμματα οδήγησης και τις υπηρεσίες που δεν φορτώθηκαν όταν ξεκινήσατε τον υπολογιστή σας σε ασφαλή λειτουργία.

Αυτό το αρχείο καταγραφής βρίσκεται στο φάκελο %SystemRoot% (από προεπιλογή, είναι ο φάκελος των Windows). Το αρχείο καταγραφής αναφέρει τις συσκευές και υπηρεσίες που φορτώνονται (και δεν φορτώνονται) όταν ξεκινάτε τον υπολογιστή σας σε ασφαλή λειτουργία. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου, όπως το Σημειωματάριο, για να ανοίξετε και να προβάλετε το αρχείο καταγραφής.


Χρησιμοποιήστε τη λίστα προγραμμάτων οδήγησης και υπηρεσιών που δεν φορτώθηκαν κατά την εκκίνηση για να σας βοηθήσει στον προσδιορισμό της πιθανής αιτίας του προβλήματος εκκίνησης.

Σημείωση Ορισμένα προβλήματα εκκίνησης, ενδέχεται να παρουσιαστούν στην αρχή της διαδικασίας εκκίνησης. Σε μια τέτοια περίπτωση, τα Windows ενδέχεται να μην αποθηκεύσουν το αρχείο καταγραφής εκκίνησης στον σκληρό δίσκο.

Χρήση της Διαχείρισης Συσκευών για τον προσδιορισμό της αιτίας του προβλήματος εκκίνησης

Η Διαχείριση Συσκευών παρέχει μια προβολή με γραφικά του υλικού που είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας. Χρησιμοποιήστε αυτό το εργαλείο για να επιλύσετε πιθανές διενέξεις συσκευών ή για να προσδιορίσετε μη συμβατές συσκευές που μπορεί να είναι η αιτία του προβλήματος εκκίνησης.

Για να ξεκινήσετε τη Διαχείριση Συσκευών, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη, κάντε δεξιό κλικ στο εικονίδιο Ο Υπολογιστής μου και, κατόπιν, κάντε κλικ στην εντολή Διαχείριση.
 2. Αναπτύξτε την επιλογή Εργαλεία συστήματος και κατόπιν κάντε κλικ στο στοιχείο Διαχείριση Συσκευών.

  Οι συσκευές που είναι εγκατεστημένες στον υπολογιστή σας εμφανίζονται στο δεξιό τμήμα του παραθύρου. Εάν εμφανίζεται ένα σύμβολο δίπλα σε μια συσκευή, ίσως υπάρχει πρόβλημα με τη συσκευή. Για παράδειγμα, ένα μαύρο θαυμαστικό (!) σε κίτρινο πεδίο δηλώνει ότι η κατάσταση της συσκευής είναι ελαττωματική.

  Σημείωση Για να απενεργοποιήσετε μια συσκευή στη Διαχείριση Συσκευών, κάντε δεξιό κλικ στη συσκευή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Απενεργοποίηση.
 3. Ελέγξτε για πιθανές διενέξεις συσκευών. Για να γίνει αυτό, κάντε διπλό κλικ στη συσκευή στο δεξιό τμήμα του παραθύρου και στη συνέχεια κάντε κλικ στην καρτέλα Πόροι.

  Εάν υπάρχει κάποια διένεξη συσκευών, εμφανίζεται στην ενότητα Λίστα συσκευών με διένεξη (Conflicting device list).

  Προσέξτε το πλαίσιο ελέγχου Χρήση αυτόματων ρυθμίσεων (Use automatic settings). Εάν τα Windows εντοπίσουν επιτυχώς μια συσκευή, αυτό το πλαίσιο ελέγχου είναι επιλεγμένο και η συσκευή λειτουργεί σωστά. Ωστόσο, αν οι ρυθμίσεις των πόρων βασίζονται στη Βασική ομάδα παραμέτρων n (όπου n είναι οποιοσδήποτε αριθμός από το 0 έως το 9), ίσως χρειαστεί να αλλάξετε τη ρύθμιση των παραμέτρων. Για να γίνει αυτό, κάντε κλικ σε μια διαφορετική βασική ομάδα παραμέτρων από τη λίστα ή αλλάξτε με μη αυτόματο τρόπο τις ρυθμίσεις των πόρων. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Αυτή η διαδικασία ενδέχεται να απαιτεί την τροποποίηση των ρυθμίσεων του CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor) και του βασικού συστήματος εισόδου/εξόδου (basic input/output system - BIOS) του υπολογιστή. Εσφαλμένες αλλαγές στο βασικό σύστημα εισόδου/εξόδου (BIOS) του υπολογιστή μπορεί να προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα. Αλλάξτε τις ρυθμίσεις CMOS του υπολογιστή με δική σας ευθύνη.

  Εάν τα Windows δεν είναι δυνατό να επιλύσουν μια διένεξη πόρων, βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής έχει ρυθμιστεί ώστε να επιτρέπει στα Windows την απαρίθμηση των συσκευών στον υπολογιστή. Για να το κάνετε αυτό, ενεργοποιήστε τη ρύθμιση Plug and Play OS στο εργαλείο εγκατάστασης του συστήματος BIOS του υπολογιστή. Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις BIOS του υπολογιστή, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση του υπολογιστή ή επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του υπολογιστή σας.
 4. Εάν εντοπίσετε μια προβληματική συσκευή, απενεργοποιήστε την και ξεκινήστε πάλι τον υπολογιστή σε κατάσταση κανονικής λειτουργίας.

  Εάν ο υπολογιστής ξεκινά κανονικά, η συσκευή που απενεργοποιήσατε μπορεί να είναι η αιτία του προβλήματος εκκίνησης.

  Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή αναφέρεται στη λίστα συμβατότητας υλικού (Hardware Compatibility List - HCL) του Windows Server 2003 και ότι έχει εγκατασταθεί σωστά. Επίσης, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή για να αναφέρετε το ζήτημα και να αποκτήσετε πληροφορίες σχετικά με πιθανές ενημερωμένες εκδόσεις που μπορεί να επιλύσουν το πρόβλημα εκκίνησης.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ρύθμισης συσκευών στη Διαχείριση Συσκευών, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
323423 Πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη Διαχείριση Συσκευών για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους συσκευών στον Windows Server 2003 (Ενδέχεται να είναι στα Αγγλικά)

Τρόπος χρήσης του βοηθητικού προγράμματος ρύθμισης παραμέτρων συστήματος

Το βοηθητικό πρόγραμμα ρύθμισης παραμέτρων συστήματος (Msconfig.exe) αυτοματοποιεί τα τυπικά βήματα αντιμετώπισης προβλημάτων που χρησιμοποιούν οι τεχνικοί της υπηρεσίας υποστήριξης της Microsoft κατά τη διάγνωση ζητημάτων σχετικά με τη ρύθμιση παραμέτρων των Windows. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το εργαλείο για να αλλάξετε τη ρύθμιση παραμέτρων του συστήματος και να αντιμετωπίσετε το πρόβλημα εφαρμόζοντας τη μέθοδο του αποκλεισμού.

Για να χρησιμοποιήσετε το βοηθητικό πρόγραμμα ρύθμισης παραμέτρων συστήματος, θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος ως διαχειριστής ή ως μέλος της ομάδας διαχειριστών. Εάν ο υπολογιστής σας είναι συνδεδεμένος σε δίκτυο, οι ρυθμίσεις πολιτικής δικτύου ενδέχεται να σας εμποδίζουν να χρησιμοποιήσετε αυτό το βοηθητικό πρόγραμμα. Ως βέλτιστη πρακτική ασφαλείας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εντολή Εκτέλεση ως (Run as) για να πραγματοποιήσετε αυτές τις διαδικασίες.

Σημείωση Συνιστάται να μην χρησιμοποιείτε το βοηθητικό πρόγραμμα ρύθμισης παραμέτρων συστήματος για την τροποποίηση του αρχείου Boot.ini στον υπολογιστή σας χωρίς τη βοήθεια ενός επαγγελματία υποστήριξης της Microsoft καθώς αυτή η ενέργεια μπορεί να αχρηστεύσει τον υπολογιστή σας.

Δημιουργία ενός καθαρού περιβάλλοντος για την αντιμετώπιση προβλημάτων

Για να δημιουργήσετε ένα καθαρό περιβάλλον για την αντιμετώπιση προβλημάτων, ακολουθήστε τα εξής βήματα.
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση, πληκτρολογήστε msconfig στο πλαίσιο Άνοιγμα και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ. (Για να χρησιμοποιήσετε την εντολή Εκτέλεση ως (Run as), πληκτρολογήστε runas /user:administrator Διαδρομή\msconfig.exe στο πλαίσιο Άνοιγμα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.)
 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Γενικά, κάντε κλικ στην επιλογή Εκκίνηση διάγνωσης - φόρτωση μόνο των βασικών συσκευών και υπηρεσιών (Diagnostic startup - load basic devices and services only), κάντε κλικ στο κουμπί OKκαι κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Επανεκκίνηση για να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας.
 3. Μετά την εκκίνηση των Windows, ελέγξτε αν το ζήτημα εξακολουθεί να παρουσιάζεται.

Απομόνωση προβλημάτων χρησιμοποιώντας τις επιλογές εκκίνησης του συστήματος

Για να απομονώσετε προβλήματα χρησιμοποιώντας τις επιλογές εκκίνησης του συστήματος, ακολουθήστε τα εξής βήματα.
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση, πληκτρολογήστε msconfig στο πλαίσιο Άνοιγμα και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Γενικά και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Εκκίνηση με επιλογές.
 3. Καταργήστε την επιλογή των ακόλουθων πλαισίων ελέγχου:
  Επεξεργασία του αρχείου SYSTEM.INI (Process SYSTEM.INI File)
  Επεξεργασία του αρχείου WIN.INI
  Φόρτωση υπηρεσιών συστήματος
  Δεν θα είναι δυνατή η κατάργηση της επιλογής του πλαισίου ελέγχου Χρήση αρχικού BOOT.INI.
 4. Για να ελέγξετε τη διαδικασία φόρτωσης λογισμικού, βεβαιωθείτε ότι το πλαίσιο ελέγχου Φόρτωση αντικειμένων εκκίνησης είναι επιλεγμένο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 5. Κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή, όταν σας ζητηθεί.

Απομόνωση προβλημάτων χρησιμοποιώντας τις επιλογές της επιλεκτικής εκκίνησης

Για να απομονώσετε προβλήματα χρησιμοποιώντας τις επιλογές της επιλεκτικής εκκίνησης, ακολουθήστε τα εξής βήματα.
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση, πληκτρολογήστε msconfig στο πλαίσιο Άνοιγμα και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Γενικά και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Εκκίνηση με επιλογές.
 3. Καταργήστε την επιλογή από όλα τα πλαίσια ελέγχου που εμφανίζονται κάτω από την ενότητα Εκκίνηση με επιλογές: Δεν θα είναι δυνατή η κατάργηση της επιλογής του πλαισίου ελέγχου Χρήση αρχικού BOOT.INI.
 4. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Επεξεργασία του αρχείου SYSTEM.INI, κάντε κλικ στο κουμπί OK και, στη συνέχεια, κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή όταν σας ζητηθεί.

  Επαναλάβετε αυτήν τη διαδικασία και επιλέξτε κάθε πλαίσιο ελέγχου, ένα πλαίσιο κάθε φορά. Επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας κάθε φορά. Επαναλάβετε τη διαδικασία μέχρι να παρουσιαστεί το πρόβλημα.
 5. Όταν το πρόβλημα παρουσιαστεί, κάντε κλικ στην καρτέλα που αντιστοιχεί στο επιλεγμένο αρχείο. Για παράδειγμα, εάν το πρόβλημα παρουσιαστεί μετά την επιλογή του αρχείου Win.ini, κάντε κλικ στην καρτέλα WIN.INI του βοηθητικού προγράμματος ρύθμισης παραμέτρων συστήματος.

Απομόνωση προβλημάτων χρησιμοποιώντας την καρτέλα "Εκκίνηση"

Η καρτέλα Startup παραθέτει στοιχεία που φορτώνονται κατά την εκκίνηση από την ομάδα εκκίνησης, Win.ini load= και run=, και το μητρώο. Για να απομονώσετε προβλήματα χρησιμοποιώντας την καρτέλα "Εκκίνηση", ακολουθήστε τα εξής βήματα.
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση, πληκτρολογήστε msconfig στο πλαίσιο Άνοιγμα και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Εκκίνηση.
 3. Καταργήστε την επιλογή όλων των πλαισίων ελέγχου.
 4. Για να ξεκινήσετε την αντιμετώπιση προβλημάτων, κάντε κλικ για να επιλέξετε το πρώτο πλαίσιο ελέγχου, κάντε κλικ στο κουμπί OK και, στη συνέχεια, κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή όταν σας ζητηθεί.

  Επαναλάβετε αυτήν τη διαδικασία και επιλέξτε κάθε πλαίσιο ελέγχου, ένα πλαίσιο κάθε φορά. Επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας κάθε φορά. Επαναλάβετε τη διαδικασία μέχρι να παρουσιαστεί το πρόβλημα.

Αντιμετώπιση προβλημάτων σχετικά με τις υπηρεσίες συστήματος

Για την αντιμετώπιση προβλημάτων σχετικά με τις υπηρεσίες συστήματος, ακολουθήστε τα εξής βήματα.
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση, πληκτρολογήστε msconfig στο πλαίσιο Άνοιγμα και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Υπηρεσίες.
 3. Σημειώστε τις υπηρεσίες που δεν είναι επιλεγμένες.

  ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Μην παραλείψετε αυτό το βήμα. Θα χρειαστείτε αυτές τις πληροφορίες αργότερα.
 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Απενεργοποίηση όλων, κάντε κλικ στο κουμπί OK και κατόπιν κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας.
 5. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση, πληκτρολογήστε msconfig στο πλαίσιο Άνοιγμα και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
 6. Κάντε κλικ στην καρτέλα Υπηρεσίες.
 7. επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου μιας υπηρεσίας για να την ενεργοποιήσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
 8. Επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας και δείτε αν το πρόβλημα παρουσιάζεται.
 9. Επαναλάβετε τα βήματα 5 έως 8 για κάθε υπηρεσία μέχρι να παρουσιαστεί το πρόβλημα. Όταν το πρόβλημα παρουσιαστεί, θα γνωρίζετε ότι η τελευταία υπηρεσία που ενεργοποιήσατε προκαλεί το πρόβλημα. Σημειώστε αυτήν την υπηρεσία και προχωρήστε στο βήμα 10.
 10. Κάντε κλικ στην επιλογή Ενεργοποίηση όλων, καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου δίπλα στην ελαττωματική υπηρεσία, καταργήστε την επιλογή των πλαισίων ελέγχου των άλλων υπηρεσιών που σημειώσατε στο βήμα 3, κάντε κλικ στο κουμπί OK και κατόπιν κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας.

  Μια λύση είναι να αφήσετε την ελαττωματική υπηρεσία απενεργοποιημένη (να μην είναι επιλεγμένη). Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή της ελαττωματικής υπηρεσίας για περισσότερη βοήθεια.

  Σημείωση Ίσως μπορέσετε να προσδιορίσετε πιο γρήγορα την υπηρεσία που προκαλεί το πρόβλημα, ελέγχοντας τις υπηρεσίες σε ομάδες. Χωρίστε τις υπηρεσίες σε δύο ομάδες: επιλέξτε τα πλαίσια ελέγχου της πρώτης ομάδας και απενεργοποιήστε τα πλαίσια ελέγχου της δεύτερης ομάδας. Επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας και ελέγξτε αν παρουσιάζεται το πρόβλημα. Εάν το πρόβλημα παρουσιαστεί, η ελαττωματική υπηρεσία είναι στην πρώτη ομάδα. Εάν το πρόβλημα δεν παρουσιαστεί, η ελαττωματική υπηρεσία βρίσκεται στη δεύτερη ομάδα. Επαναλάβετε αυτήν τη διαδικασία με την προβληματική ομάδα, μέχρι να απομονώσετε την ελαττωματική υπηρεσία.

Αντιμετώπιση προβλημάτων σχετικά με το αρχείο System.ini

Για την αντιμετώπιση προβλημάτων σχετικά με το αρχείο System.ini, ακολουθήστε τα εξής βήματα.
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση, πληκτρολογήστε msconfig στο πλαίσιο Άνοιγμα και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα SYSTEM.INI.
 3. Σημειώστε τα στοιχεία που δεν είναι επιλεγμένα. Ίσως χρειαστεί να αναπτύξετε ορισμένα στοιχεία (όπως το στοιχείο [drivers]) για να προσδιορίσετε αν δεν είναι επιλεγμένα κάποια από τα δευτερεύοντα στοιχεία.

  ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Μην παραλείψετε αυτό το βήμα. Θα χρειαστείτε αυτές τις πληροφορίες αργότερα.
 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Απενεργοποίηση όλων, κάντε κλικ στο κουμπί OK και κατόπιν κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας.
 5. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση, πληκτρολογήστε msconfig στο πλαίσιο Άνοιγμα και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
 6. Κάντε κλικ στην καρτέλα SYSTEM.INI.
 7. Αναπτύξτε όλα τα στοιχεία στη λίστα, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου ενός στοιχείου για να το ενεργοποιήσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 8. Επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας και δείτε αν το πρόβλημα παρουσιάζεται.
 9. Επαναλάβετε τα βήματα 5 έως 8 για κάθε στοιχείο μέχρι να παρουσιαστεί το πρόβλημα.

  Όταν το πρόβλημα παρουσιαστεί, θα γνωρίζετε ότι το τελευταίο στοιχείο που ενεργοποιήσατε προκαλεί το πρόβλημα. Σημειώστε αυτό το στοιχείο και προχωρήστε στο βήμα 10.
 10. Κάντε κλικ στην επιλογή Ενεργοποίηση όλων, καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου δίπλα στο ελαττωματικό στοιχείο, καταργήστε την επιλογή των πλαισίων ελέγχου των άλλων στοιχείων που σημειώσατε στο βήμα 3, κάντε κλικ στο κουμπί OK και κατόπιν κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας.

  Μια λύση είναι να αφήσετε το ελαττωματικό στοιχείο απενεργοποιημένο (να μην είναι επιλεγμένο). Εάν είναι δυνατό, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του ελαττωματικού στοιχείου για περισσότερη βοήθεια.

  Σημείωση Ίσως μπορέσετε να προσδιορίσετε πιο γρήγορα το στοιχείο System.ini που προκαλεί το πρόβλημα, ελέγχοντας τα στοιχεία σε ομάδες. Χωρίστε τα στοιχεία σε δύο ομάδες: επιλέξτε τα πλαίσια ελέγχου της πρώτης ομάδας και απενεργοποιήστε τα πλαίσια ελέγχου της δεύτερης ομάδας. Επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας και ελέγξτε αν παρουσιάζεται το πρόβλημα. Εάν το πρόβλημα παρουσιαστεί, η ελαττωματική υπηρεσία είναι στην πρώτη ομάδα. Εάν το πρόβλημα δεν παρουσιαστεί, η ελαττωματική υπηρεσία βρίσκεται στη δεύτερη ομάδα. Επαναλάβετε αυτήν τη διαδικασία με την προβληματική ομάδα, μέχρι να απομονώσετε το ελαττωματικό στοιχείο System.ini.

Αντιμετώπιση προβλημάτων σχετικά με το αρχείο Win.ini

Για την αντιμετώπιση προβλημάτων σχετικά με το αρχείο Win.ini, ακολουθήστε τα εξής βήματα.
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση, πληκτρολογήστε msconfig στο πλαίσιο Άνοιγμα και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα WIN.INI.
 3. Σημειώστε τα στοιχεία που δεν είναι επιλεγμένα. Ίσως χρειαστεί να αναπτύξετε ορισμένα στοιχεία (όπως το στοιχείο [OLFax Ports]) για να προσδιορίσετε αν δεν είναι επιλεγμένα κάποια από τα δευτερεύοντα στοιχεία.

  ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Μην παραλείψετε αυτό το βήμα. Θα χρειαστείτε αυτές τις πληροφορίες αργότερα.
 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Απενεργοποίηση όλων, κάντε κλικ στο κουμπί OK και κατόπιν κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας.
 5. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση, πληκτρολογήστε msconfig στο πλαίσιο Άνοιγμα και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
 6. Κάντε κλικ στην καρτέλα WIN.INI.
 7. Αναπτύξτε όλα τα στοιχεία στη λίστα, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου ενός στοιχείου για να το ενεργοποιήσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 8. Επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας και δείτε αν το πρόβλημα παρουσιάζεται.
 9. Επαναλάβετε τα βήματα 5 έως 8 για κάθε στοιχείο μέχρι να παρουσιαστεί το πρόβλημα.

  Όταν το πρόβλημα παρουσιαστεί, θα γνωρίζετε ότι το τελευταίο στοιχείο που ενεργοποιήσατε προκαλεί το πρόβλημα. Σημειώστε αυτό το στοιχείο και προχωρήστε στο βήμα 10.
 10. Κάντε κλικ στην επιλογή Ενεργοποίηση όλων, κάντε κλικ για να καταργήσετε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου δίπλα στο ελαττωματικό στοιχείο, κάντε κλικ για να καταργήσετε την επιλογή των πλαισίων ελέγχου των άλλων στοιχείων που σημειώσατε στο βήμα 3, κάντε κλικ στο κουμπί OK και κατόπιν κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας.

  Μια λύση είναι να αφήσετε το ελαττωματικό στοιχείο απενεργοποιημένο (να μην είναι επιλεγμένο). Εάν είναι δυνατό, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του ελαττωματικού στοιχείου για περισσότερη βοήθεια.

  Σημείωση Ίσως μπορέσετε να προσδιορίσετε πιο γρήγορα το στοιχείο Win.ini που προκαλεί το πρόβλημα, ελέγχοντας τα στοιχεία σε ομάδες. Χωρίστε τα στοιχεία σε δύο ομάδες: επιλέξτε τα πλαίσια ελέγχου της πρώτης ομάδας και απενεργοποιήστε τα πλαίσια ελέγχου της δεύτερης ομάδας. Επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας και ελέγξτε αν παρουσιάζεται το πρόβλημα. Εάν το πρόβλημα παρουσιαστεί, η ελαττωματική υπηρεσία είναι στην πρώτη ομάδα. Εάν το πρόβλημα δεν παρουσιαστεί, η ελαττωματική υπηρεσία βρίσκεται στη δεύτερη ομάδα. Επαναλάβετε αυτήν τη διαδικασία με την προβληματική ομάδα, μέχρι να απομονώσετε το ελαττωματικό στοιχείο Win.ini.

Αντιμετώπιση προβλημάτων σχετικά με το αρχείο Boot.ini

Η τροποποίηση του αρχείου Boot.ini πρέπει να επιχειρείται μόνο από διαχειριστές συστημάτων και έμπειρους χρήστες. Η διαδικασία για την αντιμετώπιση προβλημάτων σχετικά με το αρχείο Boot.ini είναι πέρα από το πεδίο ανάλυσης του παρόντος άρθρου.

Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε αναζήτηση στη Γνωσιακή βάση της Microsoft. Για να το κάνετε αυτό, μεταβείτε στην τοποθεσία web της Υποστήριξης της Microsoft.

Επαναφορά του βοηθητικού προγράμματος ρύθμισης παραμέτρων συστήματος σε κανονική εκκίνηση

Για να επαναφέρετε το βοηθητικό πρόγραμμα ρύθμισης παραμέτρων συστήματος σε κανονική εκκίνηση, ακολουθήστε τα εξής βήματα.
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση, πληκτρολογήστε msconfig στο πλαίσιο Άνοιγμα και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
 2. Στην καρτέλα Γενικά,κάντε κλικ στην επιλογή Κανονική εκκίνηση - φόρτωση όλων των οδηγών συσκευών και υπηρεσιών (Normal Startup - load all device drivers and services) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 3. Κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή.

Χρήση της Κονσόλας αποκατάστασης των Windows

Η Κονσόλα αποκατάστασης είναι ένα εργαλείο της γραμμής εντολών το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για την επιδιόρθωση των Windows, εάν δεν γίνεται σωστή εκκίνηση του υπολογιστή. Μπορείτε να ξεκινήσετε την Κονσόλα αποκατάστασης από το CD του Windows Server 2003 ή κατά την εκκίνηση, εάν έχετε εγκαταστήσει στο παρελθόν την Κονσόλα αποκατάστασης στον υπολογιστή σας Χρησιμοποιήστε την Κονσόλα αποκατάστασης αν η επιλογή εκκίνησης "Τελευταία γνωστή σωστή ρύθμιση παραμέτρων" (Last Known Good Configuration) δεν ήταν επιτυχής και δεν μπορείτε να ξεκινήσετε τον υπολογιστή σε ασφαλή λειτουργία. Η χρήση της μεθόδου της Κονσόλας αποκατάστασης συνιστάται μόνο αν είστε έμπειροι χρήστες και γνωρίζετε πώς να χρησιμοποιήσετε βασικές εντολές για να αναγνωρίσετε και να εντοπίσετε σφάλματα σε προγράμματα οδήγησης και αρχεία.
Για να χρησιμοποιήσετε την Κονσόλα αποκατάστασης, ακολουθήστε τα εξής βήματα.
 1. Τοποθετήστε το CD εγκατάστασης του Windows Server 2003 στη μονάδα CD ή στη μονάδα DVD και, στη συνέχεια, κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή
 2. Όταν σας ζητηθεί στη διάρκεια της εγκατάστασης σε λειτουργία κειμένου, πιέστε το πλήκτρο R για να ξεκινήσετε την Κονσόλα αποκατάστασης.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Κονσόλα αποκατάστασης, για να πραγματοποιήσετε τις εξής ενέργειες:
 • Πρόσβαση στις μονάδες δίσκου του υπολογιστή σας.
 • Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση προγραμμάτων οδήγησης συσκευών ή υπηρεσιών.
 • Αντιγραφή αρχείων από το CD εγκατάστασης του Windows Server 2003 ή αντιγραφή αρχείων από άλλα αφαιρούμενα μέσα αποθήκευσης. Για παράδειγμα, μπορείτε να αντιγράψετε ένα αρχείο που χρειάζεστε το οποίο διαγράφηκε.
 • Δημιουργία ενός νέου τομέα εκκίνησης και μιας νέας κύριας εγγραφής εκκίνησης (Master Boot Record - MBR). Ενδέχεται να χρειαστεί να εκτελέσετε αυτή την εργασία εάν υπάρχουν προβλήματα εκκίνησης με τον υπάρχοντα τομέα εκκίνησης.

Επιβεβαίωση ότι δεν έχει καταστραφεί ο σκληρός δίσκος ή το σύστημα αρχείων

Για να επιβεβαιώσετε ότι δεν έχει καταστραφεί ο σκληρός δίσκος ή το σύστημα αρχείων, ξεκινήστε τον υπολογιστή σας από το CD του Windows Server 2003, ξεκινήστε την Κονσόλα αποκατάστασης και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε το βοηθητικό πρόγραμμα Chkdsk από τη γραμμή εντολών. Αυτή η ενέργεια ενδεχομένως να επιλύσει το πρόβλημα.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Η χρήση της Κονσόλα αποκατάστασης συνιστάται μόνο για έμπειρους χρήστες ή διαχειριστές. Πρέπει να γνωρίζετε τον κωδικό πρόσβασης για το λογαριασμό διαχειριστή για να χρησιμοποιήσετε την Κονσόλα αποκατάστασης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ελέγχου και επιδιόρθωσης ενός κατεστραμμένου σκληρού δίσκου με χρήση της εντολής Chkdsk, ανατρέξτε στις ενότητες "Τρόπος χρήσης της Κονσόλας αποκατάστασης" και "Τρόπος χρήσης της γραμμής εντολών της Κονσόλας αποκατάστασης" του ακόλουθου άρθρου:
307654 Τρόπος εγκατάστασης και χρήσης της Κονσόλας αποκατάστασης στα Windows XP
Σημείωση Αν η εντολή Chkdsk αναφέρει ότι δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στον σκληρό δίσκο, μπορεί να υπάρχει βλάβη του υλικού. Ελέγξτε όλες τις συνδέσεις καλωδίων και τυχόν ρυθμίσεις για γέφυρες βραχυκύκλωσης (jumper) στη μονάδα δίσκου. Επικοινωνήστε με κάποιον τεχνικό για επισκευές υπολογιστών ή με τον κατασκευαστή του υπολογιστή σας για περισσότερη βοήθεια.

Αν η εντολή Chkdsk αναφέρει ότι δεν ήταν δυνατή η επιδιόρθωση όλων των ζητημάτων του σκληρού δίσκου, το σύστημα των αρχείων σας ή η κύρια εγγραφή εκκίνησης (MBR) μπορεί να έχουν καταστραφεί ή να μην είναι πλέον δυνατή η πρόσβαση σε αυτά. Δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε τις κατάλληλες εντολές της Κονσόλας αποκατάστασης, όπως Fixmbr και Fixboot, επικοινωνήστε με μια υπηρεσία ανάκτησης δεδομένων ή δημιουργήστε διαμερίσματα και διαμορφώστε πάλι τον σκληρό σας δίσκο.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Εάν δημιουργήσετε διαμερίσματα και διαμορφώσετε πάλι τον σκληρό σας δίσκο, θα χάσετε όλες τις πληροφορίες στο δίσκο.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Για περισσότερη βοήθεια, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του υπολογιστή σας ή έναν επαγγελματία υποστήριξης της Microsoft. Η επιδιόρθωση του υπολογιστή σας πρέπει να γίνεται μόνο από αναγνωρισμένο προσωπικό. Αν η επιδιόρθωση του υπολογιστή πραγματοποιηθεί από μη αναγνωρισμένο προσωπικό, αυτό μπορεί να ακυρώσει την εγγύηση του υπολογιστή σας. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης της Κονσόλας αποκατάστασης, κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων παρακάτω για να προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
326215 Τρόπος χρήσης της Κονσόλας αποκατάστασης (Recovery Console) σε έναν υπολογιστή που βασίζεται στον Windows Server 2003 ο οποίος δεν ξεκινά

Τρόπος χρήσης της Αυτόματης αποκατάστασης συστήματος

Για να επανέλθετε μετά από μια αποτυχία συστήματος χρησιμοποιώντας την Αυτόματη αποκατάσταση συστήματος (Automated System Recovery - ASR), ακολουθήστε τα εξής βήματα.
 1. Πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία αποκατάστασης, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαθέσιμα τα παρακάτω:
  • Τη δισκέτα ASR που δημιουργήσατε νωρίτερα.
  • Το αποθηκευτικό μέσο αντιγράφων ασφαλείας που δημιουργήσατε νωρίτερα.
  • Το αρχικό CD εγκατάστασης του λειτουργικού συστήματος.
  • Εάν έχετε έναν ελεγκτή μαζικού αποθηκευτικού χώρου και γνωρίζετε ότι ο κατασκευαστής έχει παράσχει ένα ξεχωριστό αρχείο προγράμματος οδήγησης για αυτόν (διαφορετικό από τα αρχεία προγράμματος οδήγησης που είναι διαθέσιμα στο CD εγκατάστασης), εξασφαλίστε ότι έχετε διαθέσιμο το αρχείο (σε μια δισκέτα) προτού ξεκινήσετε αυτήν τη διαδικασία.
 2. Τοποθετήστε το αρχικό CD εγκατάστασης του λειτουργικού συστήματος στη μονάδα CD ή DVD.
 3. Κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή. Εάν σας ζητηθεί να πατήσετε ένα πλήκτρο για να ξεκινήσετε τον υπολογιστή από το CD, πατήστε το κατάλληλο πλήκτρο.
 4. Εάν έχετε ένα ξεχωριστό αρχείο προγράμματος οδήγησης, όπως περιγράφεται στο βήμα 1, πιέστε το πλήκτρο F6 για να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα οδήγησης ως μέρος της εγκατάστασης, όταν σας ζητηθεί.
 5. Πιέστε το πλήκτρο F2, όταν σας ζητηθεί κατά την έναρξη του τμήματος της λειτουργίας κειμένου του προγράμματος εγκατάστασης.

  Θα σας ζητηθεί να τοποθετήσετε τη δισκέτα ASR που δημιουργήσατε.
 6. Ακολουθήστε τις οδηγίες.
 7. Εάν έχετε ένα ξεχωριστό αρχείο προγράμματος οδήγησης, όπως περιγράφεται στο βήμα 1, πιέστε το πλήκτρο F6 (δεύτερη φορά) όταν σας ζητηθεί μετά την επανεκκίνηση του συστήματος.
 8. Ακολουθήστε τις οδηγίες.
Σημειώσεις
 • Η λειτουργία ASR δεν αποκαθιστά τα αρχεία δεδομένων σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και επαναφοράς των αρχείων δεδομένων σας, ανατρέξτε στη Βοήθεια των Windows.
 • Εάν επαναφέρετε ένα σύμπλεγμα διακομιστή στο οποίο όλοι οι κόμβοι έχουν αποτύχει και δεν είναι δυνατή η επαναφορά του δίσκου απαρτίας από αντίγραφο ασφαλείας, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία ASR σε κάθε κόμβο του αρχικού συμπλέγματος για να επαναφέρετε τις υπογραφές δίσκου και τη διάταξη διαμερισμάτων των δίσκων συμπλέγματος (απαρτίας και nonquorum). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και επαναφοράς συμπλεγμάτων διακομιστών, ανατρέξτε στη Βοήθεια των Windows.

Δημιουργία ενός συνόλου δισκετών ASR χρησιμοποιώντας τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας

Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία ASR, πρέπει να διαθέτετε ένα σύνολο δισκετών ASR. Για να δημιουργήσετε ένα σύνολο δισκετών ASR, ακολουθήστε τα εξής βήματα.
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Όλα τα προγράμματα, έπειτα στην επιλογή Βοηθήματα, κατόπιν στην επιλογή Εργαλεία συστήματος και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Αντίγραφα ασφαλείας.

  Από προεπιλογή, ξεκινά ο Οδηγός δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας ή επαναφοράς εκτός εάν είναι απενεργοποιημένος. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον Οδηγό δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας ή επαναφοράς για να δημιουργήσετε ένα σύνολο δισκετών ASR ορίζοντας την επιλογή Όλες τις πληροφορίες σε αυτόν τον υπολογιστή (All information on this computer) στην ενότητα Για ποιο στοιχείο θέλετε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας (What do you want to backup). Διαφορετικά, μπορείτε να μεταβείτε στο επόμενο βήμα για τη δημιουργία ενός συνόλου δισκετών ASR στη Λειτουργία για προχωρημένους.
 2. Κάντε κλικ στη σύνδεση Λειτουργία για προχωρημένους στον Οδηγό δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας ή επαναφοράς.
 3. Στο μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στην επιλογή Οδηγός Αυτόματης Αποκατάστασης Συστήματος (ASR Wizard).
 4. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.
Σημειώσεις
 • Χρειάζεστε μια κενή δισκέτα 1,44 MB για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις συστήματος και τα μέσα που περιέχουν τα αρχεία αντιγράφων ασφαλείας. Εάν ο υπολογιστής σας δεν διαθέτει μια μονάδα δισκέτας, δημιουργήστε ένα αντίγραφο ασφαλείας ASR στον υπολογιστή χωρίς τη μονάδα δισκέτας. Αντιγράψτε τα αρχεία Asr.sif και Asrpnp.sif που βρίσκονται στο φάκελο %SystemRoot%\Repair σε έναν άλλον υπολογιστή με μονάδα δισκέτας και, στη συνέχεια, αντιγράψτε αυτά τα αρχεία σε μια δισκέτα.
 • Για να εκτελέσετε αυτήν τη διαδικασία, πρέπει να είστε μέλος της ομάδας διαχειριστών ή της ομάδας αντιγράφων ασφαλείας στον τοπικό υπολογιστή ή πρέπει να σας έχει εκχωρηθεί η κατάλληλη εξουσιοδότηση. Εάν ο υπολογιστής είναι συνδεδεμένος σε έναν τομέα, τα μέλη της ομάδας Domain Admins ίσως έχουν τη δυνατότητα να εκτελέσουν αυτήν τη διαδικασία Ως "βέλτιστη πρακτική" ασφαλείας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εντολή Εκτέλεση ως (Run as) για να πραγματοποιήσετε αυτήν τη διαδικασία.
 • Αυτή η διαδικασία δημιουργεί αντίγραφα ασφαλείας μόνο των αρχείων συστήματος που πρέπει να έχετε για την εκκίνηση του συστήματός σας. Για τα αρχεία δεδομένων σας θα πρέπει να δημιουργήσετε ξεχωριστά αντίγραφα ασφαλείας.
 • Αφού δημιουργήσετε το σύνολο ASR, ονομάστε αυτήν τη δισκέτα και το αποθηκευτικό μέσο αντιγράφων ασφαλείας προσεκτικά και φυλάξτε τα κάπου μαζί. Για να χρησιμοποιήσετε το αποθηκευτικό μέσο αντιγράφων ασφαλείας, πρέπει να έχετε τη δισκέτα που δημιουργήσατε χρησιμοποιώντας το συγκεκριμένο σύνολο μέσων αποθήκευσης. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια δισκέτα που δημιουργήθηκε σε διαφορετική ώρα ή με διαφορετικό σύνολο μέσων. Πρέπει επίσης να έχετε το CD εγκατάστασης διαθέσιμο τη στιγμή που εκτελείτε τη λειτουργία ASR.
 • Φυλάξτε το σύνολο ASR σε ασφαλή θέση. Το σύνολο ASR περιέχει πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση παραμέτρων των συστημάτων σας που μπορεί να χρησιμοποιηθούν για να προκαλέσουν ζημιά στο σύστημά σας.
 • Αν δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας σε διακομιστή συμπλέγματος, εκτελέστε τον Οδηγό Αυτόματης αποκατάστασης συστήματος σε όλους τους κόμβους του συμπλέγματος και βεβαιωθείτε ότι η υπηρεσία συμπλέγματος εκτελείται κατά την εκκίνηση κάθε αντιγράφου ασφαλείας ASR. Βεβαιωθείτε ότι ένας από τους κόμβους στους οποίους εκτελείτε τον Οδηγό Αυτόματης αποκατάστασης συστήματος αναφέρεται ως κάτοχος του πόρου απαρτίας κατά την εκτέλεση του οδηγού.

Τρόπος επιδιόρθωσης της εγκατάστασης των Windows

Ίσως μπορέσετε να επιδιορθώσετε μια κατεστραμμένη εγκατάσταση του Windows Server 2003, εκτελώντας το πρόγραμμα εγκατάστασης των Windows από το CD των Windows.

Για να επιδιορθώσετε την εγκατάσταση των Windows, ακολουθήστε τα εξής βήματα.
 1. Τοποθετήστε το CD του Windows Server 2003 στη μονάδα CD ή στη μονάδα DVD.
 2. Εάν το CD των Windows εμφανίζει το μενού Τι θα θέλατε να κάνετε (What would you like to do), κάντε κλικ στο κουμπί Έξοδος.
 3. Απενεργοποιήστε τον υπολογιστή, περιμένετε δέκα δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια, ενεργοποιήσετε τον υπολογιστή σας πάλι.
 4. Αν σας ζητηθεί να ξεκινήσετε τον υπολογιστή από το CD, κάντε το.

  Σημείωση Πρέπει να μπορείτε να ξεκινήσετε τον υπολογιστή από το CD-ROM του Windows Server 2003 για να είναι δυνατή η εκτέλεση του προγράμματος εγκατάστασης των Windows. Η μονάδα CD ή DVD που διαθέτετε πρέπει είναι ρυθμισμένη ώστε να επιτρέπει αυτή την ενέργεια. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ρύθμισης των παραμέτρων του υπολογιστή σας ώστε να ξεκινά από τη μονάδα CD ή DVD, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που συνοδεύει τον υπολογιστή σας ή επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του υπολογιστή σας.
 5. Μετά την εκκίνηση του προγράμματος εγκατάστασης, πιέστε το πλήκτρο ENTER, για να συνεχίσετε τη διαδικασία εγκατάστασης.
 6. Πιέστε το πλήκτρο ENTER για να επιλέξετε την επιλογή Για να εγκαταστήσετε τα Windows τώρα, πατήστε ENTER (To set up Windows now, press ENTER). Μην επιλέξετε την επιλογή Κονσόλα αποκατάστασης.
 7. Πιέστε το πλήκτρο F8, για να αποδεχθείτε την άδεια χρήσης.

  Το πρόγραμμα εγκατάστασης αναζητά προηγούμενες εγκαταστάσεις των Windows.
  • Εάν το πρόγραμμα εγκατάστασης δεν εντοπίσει μια προηγούμενη εγκατάσταση του Windows Server 2003, ενδέχεται να υπάρχει βλάβη του υλικού.

   Οι αποτυχίες υλικού είναι πέρα από το πεδίο ανάλυσης του παρόντος άρθρου. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό σε υλικό υπολογιστών για περισσότερη βοήθεια ή δοκιμάστε την αντιμετώπιση προβλημάτων υλικού. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αντιμετώπιση προβλημάτων υλικού, ανατρέξτε στη Βοήθεια του Windows Server 2003, στο θέμα "Χρήση της αντιμετώπισης προβλημάτων" (Using Troubleshooters).
  • Εάν το πρόγραμμα εγκατάστασης εντοπίσει μια προηγούμενη εγκατάσταση του Windows Server 2003, ενδέχεται να λάβετε το ακόλουθο μήνυμα:
   Εάν μία από τις παρακάτω εγκαταστάσεις του Windows Server 2003 έχει καταστραφεί, το πρόγραμμα εγκατάστασης μπορεί να προσπαθήσει να την επιδιορθώσει. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους ΠΑΝΩ και ΚΑΤΩ για να επιλέξετε μία εγκατάσταση. Για να επιδιορθώσετε την επιλεγμένη εγκατάσταση, πατήστε R. Για να συνεχίσετε την εγκατάσταση χωρίς επιδιόρθωση, πατήστε ESC. (If one of the following Windows Server 2003 installations is damaged, setup can try to repair it. Use the up and down arrows to select an installation. To repair the selected installation, press R. To continue without repairing, press ESC.)
   Επιλέξτε την κατάλληλη εγκατάσταση λειτουργικού συστήματος Windows Server 2003 και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο R, για να δοκιμάσετε να την επιδιορθώσετε.
  • Ακολουθήστε τις οδηγίες για την επιδιόρθωση της εγκατάστασης.

   Σημειώσεις
   • Ίσως χρειαστεί να αλλάξετε την ακολουθία της μονάδας δίσκου εκκίνησης στις ρυθμίσεις BIOS, για να ξεκινήσετε με επιτυχία τον υπολογιστή σας από το CD του Windows Server 2003. Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του υπολογιστή ή ανατρέξτε στην τεκμηρίωση του κατασκευαστή, για περισσότερες πληροφορίες.
   • Εάν δεν είναι δυνατή η εκκίνηση του υπολογιστή σας από το CD του Windows Server 2003, ενδέχεται να υπάρχει μια αποτυχία της μονάδας CD ή DVD ή κάποια άλλη αποτυχία υλικού.

    Οι αποτυχίες υλικού είναι πέρα από το πεδίο ανάλυσης του παρόντος άρθρου. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό σε υλικό υπολογιστών για περισσότερη βοήθεια ή δοκιμάστε την αντιμετώπιση προβλημάτων υλικού. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αντιμετώπιση προβλημάτων υλικού, ανατρέξτε στη Βοήθεια του Windows Server 2003, στο θέμα "Χρήση της αντιμετώπισης προβλημάτων" (Using Troubleshooters).
   • Μετά την επιδιόρθωση του Windows Server 2003, ενδέχεται να σας ζητηθεί να ενεργοποιήσετε πάλι το αντίγραφό σας του Windows Server 2003.

Τρόπος χρήσης της τοποθεσίας web της υπηρεσίας υποστήριξης της Microsoft για τον εντοπισμό λύσης

Εάν δεν μπορείτε να επιλύσετε το πρόβλημα ακολουθώντας τα βήματα σε αυτό το άρθρο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την τοποθεσία web της υπηρεσίας υποστήριξης της Microsoft για την ανεύρεση λύσης στο ζήτημά σας. Η λίστα που ακολουθεί περιγράφει ορισμένες από τις υπηρεσίες που παρέχει η τοποθεσία web της Υποστήριξης της Microsoft:
Πρόσθετοι πόροι
ERD Emergency Recovery Disk ASR
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 325375 - Τελευταία αναθεώρηση: 06/27/2013 15:00:00 - Αναθεώρηση: 6.0

Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition

 • kbmgmtservices kbenv kbhowtomaster KB325375
Σχόλια