Τρόπος αντιμετώπισης προβλημάτων σύνδεσης δικτύου

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Η υποστήριξη για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015

Η υποστήριξη της Microsoft για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Περίληψη
Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο αντιμετώπισης προβλημάτων σύνδεσης δικτύου.
Περισσότερες πληροφορίες
Τα ζητήματα σύνδεσης δικτύου οφείλονται σε πολλές αιτίες, αλλά συνήθως προκύπτουν λόγω εσφαλμένων προσαρμογέων δικτύου , εσφαλμένων ρυθμίσεων διακοπτών, ελαττωματικού υλικού ή ζητημάτων που αφορούν προγράμματα οδήγησης. Ορισμένα συμπτώματα σύνδεσης είναι περιοδικά και δεν παραπέμπουν με σαφήνεια σε καμιά από αυτές τις αιτίες.

Κάποιες φορές μια αναβάθμιση του λειτουργικού συστήματος προκαλεί δυσκολίες στη σύνδεση δικτύου. Ο ίδιος προσαρμογέας δικτύου που λειτουργούσε σωστά σε ένα προηγούμενο ή διαφορετικό λειτουργικό σύστημα, όπως τα Microsoft Windows 98 ή τα Microsoft Windows 95, ενδέχεται να προκαλέσει δυσκολίες μετά από μια αναβάθμιση. Μερικές φορές μια ανατοποθέτηση διακομιστή προκαλεί δυσκολία στη σύνδεση.

Οι πιο συνηθισμένες αιτίες δυσκολιών στη σύνδεση είναι:

 • Οι προσαρμογείς δικτύου και οι θύρες των διακοπτών έχουν αμφίδρομα επίπεδα ή ρυθμίσεις ταχύτητας μεταφοράς που δεν συμφωνούν.
 • Οι προσαρμογείς δικτύου ή οι διακόπτες με ταχύτητα μετάδοσης 10/100 megabit ανά δευτερόλεπτο (Mbps) δεν μεταβάλλονται σωστά. Κάποιες ρυθμίσεις αυτόματης ανίχνευσης είναι δυνατό να εντοπίζουν εσφαλμένα την ταχύτητα κάποιων προσαρμογέων δικτύου.
 • Ο προσαρμογέας δικτύου δεν είναι συμβατός με τη μητρική πλακέτα ή με άλλα στοιχεία υλικού ή λογισμικού και με προγράμματα οδήγησης.
Στα συνηθισμένα μηνύματα λάθους περιλαμβάνονται και τα ακόλουθα:
Σφάλμα 55: "Ο καθορισμένος πόρος του δικτύου δεν είναι πλέον διαθέσιμος" (ERROR_DEV_NOT_EXIST)
(Error 55: "The specified network resource is no longer available" (ERROR_DEV_NOT_EXIST)).
Σφάλμα 64: "Το καθορισμένο όνομα δικτύου δεν είναι πια διαθέσιμο" (ERROR_NETNAME_DELETED)
(Error 64: "The specified network name is no longer available" (ERROR_NETNAME_DELETED)).
Σφάλμα 121: "Το χρονικό όριο του σηματοφορέα (semaphore) εξαντλήθηκε" (ERROR_SEM_TIMEOUT)
(Error 121: "The semaphore timeout period has expired" (ERROR_SEM_TIMEOUT)).
Σφάλμα 1231: "Δεν είναι δυνατή η πρόσβαση του απομακρυσμένου δικτύου από την υπηρεσία μεταφοράς" (ERROR_NETWORK_UNREACHABLE)
(Error 1231: "The remote network is not reachable by the transport" (ERROR_NETWORK_UNREACHABLE)).
Τα αρχεία καταγραφής συστήματος του υπολογιστή-πελάτη είναι δυνατό να εμφανίζουν μια από τις ακόλουθες καταχωρήσεις:
Τύπος: Προειδοποίηση
Προέλευση: MrxSmb
Αναγνωριστικό συμβάντος: 50
Περιγραφή:
{Απώλεια δεδομένων λόγω καθυστερημένης εγγραφής} Το σύστημα επιχείρησε να μεταφέρει δεδομένα αρχείων από τα buffer στο \Device\LanmanRedirector. Η διαδικασία εγγραφής απέτυχε και μόνο κάποια από τα δεδομένα είναι δυνατό να έχουν εγγραφεί στο αρχείο.
Τύπος: Προειδοποίηση
Προέλευση: MrxSmb
Αναγνωριστικό συμβάντος: 3013
Περιγραφή:
Το πρόγραμμα ανακατεύθυνσης έληξε στο Όνομα_διακομιστή
Τύπος: Προειδοποίηση
Προέλευση: MrxSmb
Αναγνωριστικό συμβάντος: 3036
Περιγραφή:
Το πρόγραμμα ανακατεύθυνσης εντόπισε μια ασυμφωνία υπογραφής ασφαλείας. Η σύνδεση διακόπηκε.

(Type: Warning
Source: MrxSmb
Event ID: 50
Description:
{Lost Delayed-Write-Data} The system was attempting to transfer file data from buffers to \Device\LanmanRedirector. The write operation failed, and only some of the data may have been written to the file.
Type: Warning
Source: MrxSmb
Event ID: 3013
Description:
The redirector has timed out to ServerName
Type: Warning
Source: MrxSmb
Event ID: 3036
Description:
The redirector detected a security signature mismatch. The connection has been disconnected.)
Είναι δυνατό να υπάρχουν πολλές εμφανίσεις της ακόλουθης καταχώρησης TCPIP 4201 στα αρχεία καταγραφής συμβάντων:
Τύπος: Πληροφορίες
Προέλευση: TCPIP
Αναγνωριστικό συμβάντος: 4201
Περιγραφή:
Το σύστημα εντόπισε ότι ο προσαρμογέας δικτύου Compaq NC6134 Gigabit NIC είναι συνδεδεμένος στο δίκτυο και ότι έχει προετοιμαστεί μια τυπική λειτουργία στον προσαρμογέα δικτύου.

(Type: Information
Source: TCPIP
Event ID: 4201
Description:
The system detected that network adapter Compaq NC6134 Gigabit NIC was connected to the network, and has initiated normal operation over the network adapter.)
Η μονή καταχώρηση TCPIP 4201 είναι κανονική, αφού επανεκκινήσετε τον υπολογιστή ή αφού απενεργοποιήσετε ή ενεργοποιήσετε τον προσαρμογέα δικτύου.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Για να αντιμετωπίσετε προβλήματα σύνδεσης δικτύου, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Χρησιμοποιήστε τα εργαλεία της γραμμής εντολών Ping ή PathPing, για να ελέγξετε τη βασική σύνδεση. Χρησιμοποιήστε το Ping, για να απομονώσετε ζητήματα υλικού δικτύου και παραμέτρους που δεν είναι συμβατές. Χρησιμοποιήστε το PathPing, για να εντοπίσετε απώλειες πακέτων σε διαδρομές πολλών αναπηδήσεων.

  Για να προβάλετε στατιστικά δεδομένα Ping, χρησιμοποιήστε την εντολή ping -t. Για να προβάλετε τα στατιστικά και να συνεχίσετε, πιέστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+BREAK. Για να σταματήσετε, πιέστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+C. Εάν εντοπίσετε απώλειες πακέτων στην έξοδο των στατιστικών, αυτό υποδεικνύει ζητήματα δικτύου μέχρι το επίπεδο 3 του στοιχείου OSI (Open Systems Interconnection) (σύνδεση σε επίπεδο IP).

  Αν το απομακρυσμένο σύστημα στο οποίο πραγματοποιείτε τη λειτουργία ping βρίσκεται σε σύνδεση υψηλής καθυστέρησης, όπως η δορυφορική σύνδεση, ο χρόνος ανταπόκρισης ενδέχεται να είναι μεγαλύτερος. Χρησιμοποιήστε το διακόπτη -w (αναμονής), για να καθορίσετε ένα μεγαλύτερο χρονικό όριο.

  Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης αυτών των εργαλείων, ανατρέξτε στην ενότητα "Έλεγχος σύνδεσης δικτύου με Ping και PathPing" στο Microsoft Windows 2000 Server Resource Kit ή δείτε την ενότητα "Έλεγχος σύνδεσης δικτύου με Ping και PathPing" στο Κεφάλαιο 19 του Microsoft Windows XP Professional Resource Kit Documentation.
 2. Ελέγξτε τα αρχεία καταγραφής συμβάντων για καταχωρήσεις που σχετίζονται με τις κάρτες δικτύου ή για καταχωρήσεις που σχετίζονται με τη σύνδεση.

  Για πρόσθετες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
  308427 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: Προβολή και διαχείριση αρχείων καταγραφής συμβάντων στην Προβολή Συμβάντων (Event Viewer) στα Windows XP
 3. Ελέγξτε εάν ο προσαρμογέας δικτύου υπάρχει στη Λίστα συμβατότητας υλικού (HCL) της Microsoft. Για να προβάλετε την HCL, επισκεφτείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):
 4. Ελέγξτε άλλους υπολογιστές που χρησιμοποιούν την ίδια πύλη από προεπιλογή, οι οποίοι είναι συνδεδεμένοι στον ίδιο διανομέα ή διακόπτη. Εάν αυτοί οι υπολογιστές δεν αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη σύνδεση δικτύου, το ζήτημα μπορεί να προκαλείται από έναν ελαττωματικό προσαρμογέα δικτύου σε κάποιο υπολογιστή.

  Σε αυτήν την περίπτωση, ενημερώστε το πρόγραμμα οδήγησης του προσαρμογέα δικτύου με τη νεότερη έκδοση.
 5. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή κάθε μητρικής πλακέτας και ενημερώστε το BIOS των πλακετών. Ορισμένοι προσαρμογείς δικτύου και ορισμένες μητρικές πλακέτες ή εκδόσεις BIOS δεν είναι συμβατές. Αποκτήστε τη νεότερη έκδοση από την τοποθεσία Web του προμηθευτή ή επικοινωνήστε με τον προμηθευτή του υλικού σας.
 6. Ελέγξτε τις συνηθισμένες ρυθμίσεις του προσαρμογέα δικτύου και του υλικού σύνδεσης (διανομέας ή διακόπτης). Βεβαιωθείτε ότι όλοι οι συμπληρωματικοί πόροι δικτύου (προσαρμογέας δικτύου, διανομέας και διακόπτης) έχουν οριστεί στο ίδιο επίπεδο ταχύτητας και στο ίδιο αμφίδρομο επίπεδο. Εάν ο τύπος μέσου έχει οριστεί στην αυτόματη ανίχνευση, στην αυτόματη αίσθηση ή στον αυτόματο εντοπισμό ή στην "Αυτόματη επιλογή", βεβαιωθείτε ότι όλα τα στοιχεία ανιχνεύονται αυτόματα σωστά.

  Σε ορισμένους διακόπτες, μια αυτόματη αμφίδρομη ρύθμιση είναι δυνατό να προκαλέσει τη χρήση μιας απλά αμφίδρομης ρύθμισης. Ενδέχεται να πρέπει να επιβάλετε τη χρήση διπλά αμφίδρομης ρύθμισης.

  Επαναφέρετε το διακόπτη, ξεκινήστε ξανά τον υπολογιστή-πελάτη και ελέγξτε τη σύνδεση.

  Τοποθετήστε τον υπολογιστή-πελάτη και το διακομιστή σε παθητικό διανομέα. Εάν αποκατασταθεί η επικοινωνία, το ζήτημα είναι δυνατό να προκύπτει από μια λανθασμένη ρύθμιση των παραμέτρων του διακόπτη δικτύου.

  Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ρύθμισης των παραμέτρων των συσκευών, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή του υλικού σας.
 7. Ορίστε με μη αυτόματο τρόπο τον προσαρμογέα δικτύου του υπολογιστή που αντιμετωπίζει ζητήματα σύνδεσης σε διπλά αμφίδρομη ρύθμιση και σε χαμηλότερη ταχύτητα.

  Συνδέστε το σύστημα με ένα διακόπτη του οποίου οι παράμετροι έχουν ρυθμιστεί σε απλά αμφίδρομες και στα 10-Mbp ή χρησιμοποιήστε ένα διανομέα 10-Mbp, για να δείτε εάν η σύνδεση μπορεί να πραγματοποιηθεί σε χαμηλότερη ταχύτητα μετάδοσης.

  Για να αυξήσετε τις επιδόσεις, αυξήστε τις ρυθμίσεις ταχύτητας με μη αυτόματο τρόπο στα 100 Mbp και στη συνέχεια ξεκινήστε ξανά τους υπολογιστές. Ελέγξτε για τυχόν απώλεια σύνδεσης δικτύου, αυξήστε τη ρύθμιση σε διπλά αμφίδρομη και στη συνέχεια ξεκινήστε ξανά τους υπολογιστές. Εάν προκύψει απώλεια σύνδεσης δικτύου, μειώστε τη διπλά αμφίδρομη ρύθμιση και την ταχύτητα στις προηγούμενες ρυθμίσεις.
 8. Πραγματοποιήστε μετάθεση του καλωδίου δικτύου ανάμεσα στο σύστημα που παρουσιάζει αποτυχία και στο διανομέα ή στο διακόπτη.
 9. Αντικαταστήστε τον προσαρμογέα δικτύου με έναν προσαρμογέα δικτύου που έχει ελεγχθεί και έχει αποδειχθεί αξιόπιστος. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  • Καταργήστε το διαγνωστικό πρόγραμμα του προσαρμογέα δικτύου.
  • Καταργήστε τον προσαρμογέα δικτύου στις ιδιότητες δικτύου.
  • Εγκαταστήστε τον νέο προσαρμογέα δικτύου.
 10. Εκτελέστε την Εποπτεία δικτύου (Network Monitor) ταυτόχρονα και στα δύο άκρα της σύνδεσης δικτύου. Αφού φιλτράρετε τα ίχνη στις διευθύνσεις των δύο συστημάτων, συγκρίνετε και τα δύο ίχνη για να διαπιστώσετε εάν μπορείτε να δείτε την ίδια κίνηση.

  Χρησιμοποιήστε το TCP Retransmit, το εργαλείο δυνατότητας Εποπτείας δικτύου, για να εντοπίσετε μεταδόσεις TCP. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  • Ξεκινήστε την Εποπτεία δικτύου (Network Monitor).
  • Στο μενού Tools, κάντε κλικ στην εντολή Experts και στη συνέχεια κάντε κλικ στο αριστερό τμήμα παραθύρου στην επιλογή TCP Retransmit.
  • Κάντε κλικ στην επιλογή Add to Runlist.
  • Κάντε κλικ στην επιλογή Run Experts.
  Εάν λείπουν τα πλαίσια σε ένα από τα στοιχεία, ελέγξτε όλα τα ενδιάμεσα καλώδια, διανομείς, διακόπτες και δρομολογητές για τυχόν σφάλματα υλικού ή ρύθμισης παραμέτρων.

  Στην Εποπτεία δικτύου (Network Monitor), προβάλετε το πλαίσιο σύνοψης Capture Statistics. Αυτό το πλαίσιο είναι το τελευταίο πλαίσιο του στοιχείου. Εάν περιέχει μια τιμή διαφορετική του 0 στους ακόλουθους μετρητές στατιστικών στοιχείων, το ζήτημα σύνδεσης είναι δυνατό να προκύπτει από κάποιο θέμα υλικού ή ρύθμισης παραμέτρων:
  ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ: MAC CRC Σφάλματα = 0
  ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ: Διακοπή πλαισίων MAC λόγω σφαλμάτων υλικού = 0
Οι διακόπτες δικτύου και οι προσαρμογείς διακομιστών δικτύου πρέπει να συμφωνούν στις αμφίδρομες ρυθμίσεις, για να λειτουργεί σωστά η επικοινωνία. Και οι δύο πρέπει να έχουν διπλά αμφίδρομη ρύθμιση ή απλά αμφίδρομη ρύθμιση. Δεν είναι δυνατό να μην συμφωνούν.

Οι υπολογιστές ενός τοπικού δικτύου (LAN) μοιράζονται συνήθως ένα κοινό διπλά αμφίδρομο μέσο δικτύου. Αυτή η ρύθμιση επιτρέπει σε δύο υπολογιστές να μεταδίδουν δεδομένα ταυτόχρονα.

Ζητήματα σύνδεσης ενδέχεται να εμφανιστούν, αν ισχύει κάποια από τις ακόλουθες συνθήκες:
 • Ο υπολογιστής μεταφέρθηκε σε μια νέα θύρα διακόπτη Ethernet που εντοπίζει αυτόματα την ταχύτητα δικτύου. Ωστόσο, οι παράμετροι του προσαρμογέα δικτύου του υπολογιστή έχουν ρυθμιστεί ώστε να πραγματοποιούν διπλή αμφίδρομη επικοινωνία με ρύθμιση ταχύτητας μεταφοράς στατικού δικτύου (10 Mbp, 100 Mbp ή 1 gigabit ανά δευτερόλεπτο [Gbp]).
 • Και οι παράμετροι της θύρας του διακόπτη Ethernet και οι παράμετροι του προσαρμογέα δικτύου του υπολογιστή έχουν ρυθμιστεί ώστε να πραγματοποιούν διπλή αμφίδρομη επικοινωνία στα 100 Mbp ή 1 Gbp. Ωστόσο, ο διακόπτης Ethernet ή ο προσαρμογέας δικτύου είναι δυνατό να μην είναι σε θέση να επικοινωνήσουν σε εκείνη την ταχύτητα ή είναι δυνατό να μην είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν διπλές αμφίδρομες μεταδόσεις.
Μπορείτε να βελτιώσετε την επίδοση δικτύου σε ένα περιβάλλον τοπικής δικτύου Ethernet (Erthnet LAN), χρησιμοποιώντας διπλά αμφίδρομο υλικό. Αυτή η ρύθμιση επιτρέπει διπλή επικοινωνία ανάμεσα στις συσκευές δικτύου. Χωρίς διπλά αμφίδρομο υλικό, οι πληροφορίες αποστέλλονται μονόδρομα και κατόπιν αποστέλλονται προς στην άλλη κατεύθυνση. Τα πακέτα έρχονται συχνά σε διένεξη στο δίκτυο κατά τη ρύθμιση παραμέτρων διπλού αμφίδρομου υλικού και κάθε φορά που προκύπτει αυτή η διένεξη, τα πακέτα που έρχονται σε διένεξη πρέπει να αποσταλούν ξανά. Έτσι, δημιουργείται ακόμα περισσότερη κυκλοφορία που μπορεί να μειώσει τις επιδόσεις του δικτύου.

Με διπλό αμφίδρομο υλικό, η μετάδοση και οι διαδρομές λήψης είναι ξεχωριστές. Επομένως, μπορείτε να μεταδώσετε και να λάβετε την ίδια στιγμή και έτσι εμποδίζονται οι διενέξεις. Εξαιτίας της αυξημένης ταχύτητας μεταγωγής και έλλειψης διενέξεων, το διπλά αμφίδρομο υλικό είναι πιο ευαίσθητο σε κατεστραμμένο τερματικό σύνδεσμο ή σε παραμόρφωση καλωδίων που ξεπερνά τα επιτρεπτά όρια. Έτσι, μπορεί να προκληθούν αναμεταδόσεις δεδομένων που είναι ικανές να μειώσουν τις επιδόσεις.
Αναφορές
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αντιμετώπιση προβλημάτων σύνδεσης δικτύου, κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων παρακάτω, για να προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
102908 Τρόπος αντιμετώπισης προβλημάτων σύνδεσης TCP/IP στα Windows 2000 ή τα Windows NT
141299 Απενεργοποίηση Bus Mastering στις κάρτες δικτύου PCI 3C590 της 3Com
148426 Αντιμετώπιση προβλήματος Αναγνωριστικού συμβάντος 3013
154989 Ρύθμιση παραμέτρων προσαρμογέων Fast EtherLink και EtherLink III της 3Com
156326 Δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στο δίκτυο με τον προσαρμογέα δικτύου DEC
170950 Περιοδική απώλεια σύνδεσης κατά τη χρήση του Compaq NetFlex-3
174812 Τα αποτελέσματα χρήσης της ρύθμισης Autodetect σε μια κάρτα διασύνδεσης δικτύου συμπλέγματος
191606 Το αρχείο Dell 3c905b Oemsetup.inf έχει σφάλματα
192250 Το 3c905b της 3Com εμποδίζει την εγγραφή ενός αρχείου Memory.dmp
217305 Διπλή αμφίδρομη υποστήριξη στα Windows NT
224131 Διακόπτης δικτύου διπλά αμφίδρομος μη συμβατός με απλά αμφίδρομες κάρτες διασύνδεσης δικτύου (NIC)
247609 Κακή επίδοση με το διακόπτη τοπικού δικτύου LAN Catalyst 2948G
243294 Η κεφαλίδα αθροισμάτων ελέγχου TCP εμφανίζεται ως μη έγκυρη στην Εποπτεία δικτύου
259080 Ο υπολογιστής-πελάτης με Window 2000 Professional αργεί να ξεκινήσει σε σχέση με τον υπολογιστή-πελάτη με Windows NT 4.0 Workstation στο δίκτυο SBS 4.5
259336 Πρόβλημα Κοινόχρηστης σύνδεσης στο Internet (Internet Connection Sharing) με πολλούς προσαρμογείς 3C905B
298733 Προβλήματα σύνδεσης με διανομείς και διακόπτες Ethernet 10/100
306983 Ένα σφάλμα πληροφοριών προκύπτει κατά την εγκατάσταση ενός προσαρμογέα δικτύου σε έναν υπολογιστή που βασίζεται σε Windows 2000
315978 Δυσκολίες δικτύου με δρομολογητή στα Windows XP
320729 Σχόλια και διορθώσεις του Network+ Certification Training Kit
325122 Δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στα πακέτα με προορισμό το Πρωτόκολλο μηνυμάτων ελέγχου Internet (ICMP) (Code = 0x0D)
324717 Η σύνδεση βρίσκεται σε εκκρεμότητα σε συστήματα AS/400 με προσαρμογέα Gigabit
NIC network_interface network adapter card fail unable connect loose connectivity sporadic connection drops HW failure speed full-duplex half-duplex autosense Mbit packet drop pinging Cisco routing router gateway hardware error slow performance
خصائص

رقم الموضوع: 325487 - آخر مراجعة: 10/08/2007 05:59:00 - المراجعة: 5.3

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition

 • kbinfo kbtshoot kbnetwork KB325487
تعليقات