Λίστα ζητημάτων της Access 2002 που διορθώνονται με το Office XP Service Pack 2

Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Μεσαίου επιπέδου: Απαιτεί βασικές δεξιότητες χρήσης μακροεντολών, κωδικοποίησης και διαλειτουργικότητας.

Αυτό το άρθρο αφορά βάσεις δεδομένων της Microsoft Access (.mdb) και έργα της Microsoft Access (.adp).

Περίληψη
Η Microsoft έχει κυκλοφορήσει το Microsoft Office XP Service Pack 2 (SP-2). Το άρθρο αυτό περιγράφει τα ζητήματα που επιδιορθώνονται στη Microsoft Access 2002.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης και εγκατάστασης του Office XP Service Pack 2, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
325671 OFFXP: Επισκόπηση του Office XP Service Pack 2 (SP-2)
Περισσότερες πληροφορίες

Ζητήματα της Access 2002 που διορθώνονται από το Office XP Service Pack 2

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που η ενημερωμένη έκδοση επιδιορθώνει τα ζητήματα που περιγράφονται στα άρθρα αυτά, κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων παρακάτω, για να προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης Δεδομένων της Microsoft (Knowledge Base):
313915 ACC2002: Το παράθυρο της βάσης δεδομένων εμφανίζεται όταν κάνετε κλικ το εικονίδιο εφαρμογής, ακόμη και αν απενεργοποιήσατε την επιλογή εκκίνησης "Παράθυρο 'Βάση δεδομένων'"
322860 ACC2002: Η ερώτηση για κωδικό πρόσβασης της βάσης δεδομένων εμφανίζεται αφού ανοίξετε μια βάση δεδομένων χρησιμοποιώντας μια υπερ-σύνδεση ή έναν κώδικα της Visual Basic Applications (VBA)
320713 ACC2002: Μια έκθεση που κανονικά ανοίγει σε προβολή προεπισκόπησης εκτύπωσης (Print Preview) ανοίγει απροσδόκητα σε προβολή σχεδίασης (Design)
311888 ACC2000: Η οριζόντια γραμμή κύλισης δεν εμφανίζεται σε μια δευτερεύουσα φόρμα
314413 ACC2002: Η λίστα γραμματοσειρών εμφανίζεται εσφαλμένα στο παράθυρο διαλόγου "Οδηγός ετικετών"
Επιπλέον, το άρθρο αυτό συνοψίζει άλλα ζητήματα που επιδιορθώνονται.
311219 ΣΦΑΛΜΑ: Η έκδοση Office XP του Mscal.ocx σταματάει τη δυαδική συμβατότητα για τα προγράμματα-πελάτες προεκχώρησης

Πρόσθετα ζητήματα που επιδιορθώνονται από το Office XP SP-2

Επιπλέον, τα ακόλουθα ζητήματα επιδιορθώνονται επίσης.

Η οριζόντια γραμμή κύλισης δεν εμφανίζεται σε μια δευτερεύουσα φόρμα

Όταν ένα στοιχείο ελέγχου δευτερεύουσας φόρμας έχει πλάτος μικρότερο από 4 ίντσες και χρησιμοποιεί τα κουμπιά μετακίνησης σε εγγραφές και την οριζόντια γραμμή κύλισης, η οριζόντια γραμμή κύλισης δεν εμφανίζεται. Αυτό προκύπτει ακόμη και όταν πρέπει να έχετε την οριζόντια γραμμή κύλισης.

Η χρήση του συνδυασμού πλήκτρων CTRL+ΑΠΟΣΤΡΟΦΟΣ και η προσάρτηση κειμένου προκαλεί το κλείσιμο της Access

Η ιαπωνική έκδοση της Access κλείνει απροσδόκητα όταν εισαγάγετε την τιμή από το ίδιο πεδίο στην προηγούμενη εγγραφή χρησιμοποιώντας το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+ΑΠΟΣΤΡΟΦΟΣ (') και στη συνέχεια προσαρτάτε πρόσθετο κείμενο στο πεδίο εκείνο.

Εγγραφές χωρίς δυνατότητα ενημέρωσης μετά τη χρήση της δυνατότητας "Διαχείριση συνδεδεμένων πινάκων"

Δεν μπορείτε να ενημερώσετε τις εγγραφές σε ένα συνδεδεμένο πίνακα που συνδέεται με μια προβολή μετά την εκτέλεση της δυνατότητας "Διαχείριση συνδεδεμένων πινάκων" για ανανέωση των συνδέσεων.

Δεν είναι δυνατή η επιδιόρθωση μιας βάσης δεδομένων που προστατεύεται με κωδικό πρόσβασης

Όταν προσπαθείτε να ανοίξετε μια βάση δεδομένων που έχει κωδικό πρόσβασης και πρέπει να επιδιορθωθεί, λαμβάνετε το μήνυμα
Μη έγκυρος κωδικός πρόσβασης

(Not a valid password)
παρόλο που εισαγάγατε το σωστό κωδικό πρόσβασης Συνεπώς, η βάση δεδομένων δεν έχει τη δυνατότητα να ανοίξει και να επιδιορθωθεί.

Δεν υπάρχει επιβεβαίωση διαγραφής μιας εγγραφής

Όταν διαγράφετε μια εγγραφή από μια φόρμα, δεν λαμβάνετε μήνυμα που σας ζητά να επιβεβαιώσετε εάν θέλετε να διαγράψετε την εγγραφή. Αυτό προκύπτει όταν επιλέγεται το πλαίσιο ελέγχου Εγγραφή αλλαγών (Record Changes) και τόσο οι ιδιότητες αποκλειστικής μορφής όσο και οι ιδιότητες αναδυόμενης μορφής έχουν οριστεί στην επιλογή Ναι (Yes).

Η σειρά ταξινόμησης των ευρετηρίων αλλάζει μετά την αναβάθμισης της βάσης δεδομένων

Μετά τη χρήση του "Οδηγού αναβάθμισης" (Upsizing Wizard) για την αναβάθμιση μιας βάσης δεδομένων, τα ευρετήρια που έχουν οριστεί σε φθίνουσα σειρά, αλλάζουν σε αύξουσα σειρά στη βάση δεδομένων που προκύπτει.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να αποτρέψετε αυτό το ζήτημα, πρέπει να εγκαταστήσετε το Office XP SP-2 και το πρόγραμμα Microsoft Data Access Components (MDAC) 2.6 ή νεότερη έκδοση. Για να κάνετε λήψη της τελευταίας έκδοσης του προγράμματος MDAC, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):


Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τον "Έλεγχο στοιχείων" (Component Checker) από αυτήν την τοποθεσία, για να προσδιορίσετε την τρέχουσα έκδοση του MDAC που είναι εγκατεστημένη στον υπολογιστή σας.

Η ισπανική έκδοση της Access δεν αναγνωρίζει τη λέξη Formularios

Η ισπανική έκδοση της Access δεν έχει τη δυνατότητα να ερμηνεύσει σωστά τη λέξη Formularios, η οποία σημαίνει Φόρμες (Forms). Αυτό ενδέχεται να προκαλέσει απροσδόκητα μια ερώτηση για μια τιμή παραμέτρου.

Οι δεσμεύσεις του ερωτήματος ενέργειας αλλάζουν σε δεδομένα όταν ακυρώνονται

Όταν εκτελείτε ένα ερώτημα ενέργειας που έχει μετατραπεί από ένα ερώτημα επιλογής και απαντάτε με την επιλογή Όχι (No) στην ερώτηση για τη δέσμευση των αλλαγών, οι αλλαγές εξακολουθούν να είναι δεσμευμένες.
Αναφορές
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με γνωστά ζητήματα που αφορούν το Office XP Service Pack 2, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
328019 ACC2002: Τα ευρετήρια με φθίνουσα σειρά μετατρέπονται σε ευρετήρια με αύξουσα σειρά κατά την αναβάθμιση σε SQL ακόμα και μετά την εγκατάσταση του Office XP SP-2
inf
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 325670 - Τελευταία αναθεώρηση: 02/02/2014 14:16:52 - Αναθεώρηση: 6.1

Microsoft Access 2002 Standard Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbqfe kbinfo KB325670
Σχόλια