Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Περιγραφή του Office XP Service Pack 2 (SP2)

Αυτό το άρθρο, στο παρελθόν ήταν δημοσιευμένο με αριθμό GR325671
Περίληψη
Το Microsoft Office XP Service Pack 2 (SP2) παρέχει τις νεότερες ενημερωμένες εκδόσεις για το Office XP. Το Office XP SP2 περιέχει σημαντικές βελτιώσεις σε ό,τι αφορά την ασφάλεια, τη σταθερότητα και τις επιδόσεις. Ορισμένες από τις ενημερώσεις κώδικα που περιλαμβάνονται στο Office XP SP2 είχαν κυκλοφορήσει παλιότερα ως ξεχωριστές ενημερωμένες εκδόσεις. Αυτό το Service Pack συνδυάζει τις ενημερωμένες εκδόσεις σε ένα ολοκληρωμένο πακέτο και περιλαμβάνει πολλές άλλες αλλαγές που σχεδιάστηκαν για τη βελτίωση της αξιοπιστίας και των επιδόσεων των προγραμμάτων του Office XP.

Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο λήψης και εγκατάστασης του Office XP SP2.
Περισσότερες πληροφορίες

Τρόπος λήψης και εγκατάστασης του Office XP SP2

Σημαντικό Πριν να εγκαταστήσετε την ενημερωμένη έκδοση προγράμματος-πελάτη του Office XP SP2, εγκαταστήστε το Office XP Service Pack 1 (SP1). Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εγκατάστασης του Office XP SP-1, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
307843 Περιγραφή του Office XP Service Pack 1 (SP-1)
Σημείωση Δεν χρειάζεται να εγκαταστήσετε το Office XP SP1 πριν από την εγκατάσταση της διαχειριστικής ενημερωμένης έκδοσης του Office XP SP2.

Ενημερωμένη έκδοση προγράμματος-πελάτη

Εάν εγκαταστήσατε το Office XP από CD-ROM, χρησιμοποιήστε μία από τις ακόλουθες μεθόδους:
 • Χρησιμοποιήστε την τοποθεσία "Ενημερωμένες εκδόσεις προϊόντων του Office" (Office Product Updates) στο Web, για αυτόματη εγκατάσταση όλων των πρόσφατων ενημερωμένων εκδόσεων, μαζί με το Service Pack 2.
 • Εγκαταστήστε μόνο το Service Pack 2, ακολουθώντας τα βήματα που περιγράφονται παρακάτω σε αυτό το άρθρο.
Και για τις δύο επιλογές πρέπει να έχετε διαθέσιμο το CD-ROM του Office XP κατά τη διαδικασία εγκατάστασης.

Ενημερωμένες εκδόσεις προϊόντων του Office

Για να ρυθμίσετε την τοποθεσία "Ενημερωμένες εκδόσεις προϊόντων του Office" στο Web ώστε να εντοπίζει τις απαιτούμενες ενημερωμένες εκδόσεις που πρέπει να εγκαταστήσετε στον υπολογιστή σας, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web: Μετά την ολοκλήρωση του εντοπισμού, θα λάβετε μια λίστα των ενημερωμένων εκδόσεων που προτείνονται για την έγκρισή σας. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη εγκατάστασης (Start Installation), για να ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Εγκατάσταση μόνο του Service Pack 2

Για να κάνετε λήψη και εγκατάσταση μόνο της ενημερωμένης έκδοσης του προγράμματος-πελάτη του SP2, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση (Save), για να αποθηκεύσετε το αρχείο Oxpsp2.exe στον επιλεγμένο φάκελο.
 3. Στην Εξερεύνηση των Windows (Windows Explorer), κάντε διπλό κλικ στο αρχείο Oxpsp2.exe.
 4. Εάν σας ζητηθεί να εγκαταστήσετε την ενημερωμένη έκδοση, κάντε κλικ στο κουμπί Ναι (Yes).
 5. Κάντε κλικ στο κουμπί Ναι (Yes), για να αποδεχτείτε την Άδεια Χρήσης (License Agreement).
 6. Όταν σας ζητηθεί να τοποθετήσετε το CD-ROM του Office XP στη μονάδα, τοποθετήστε το και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 7. Όταν εμφανιστεί ένα μήνυμα που δηλώνει ότι η εγκατάσταση ολοκληρώθηκε με επιτυχία, κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
Σημείωση Μετά την εγκατάσταση του Office XP SP2, δεν μπορείτε να το καταργήσετε. Για να επιστρέψετε στην εγκατάσταση πριν από το SP2, πρέπει να καταργήσετε όλο το Office XP και, στη συνέχεια, να το εγκαταστήσετε ξανά από το αρχικό CD.

Διαχειριστική ενημερωμένη έκδοση

Εάν εγκαταστήσατε κάποιο από τα προϊόντα που αναφέρονται στην αρχή αυτού του άρθρου από μια θέση διακομιστή, ο διαχειριστής του διακομιστή πρέπει να ενημερώσει τη θέση διακομιστή με τη διαχειριστική δημόσια ενημερωμένη έκδοση και να εγκαταστήσει αυτήν την ενημερωμένη έκδοση στον υπολογιστή σας.

Εάν είστε ο διαχειριστής του διακομιστή, κάντε λήψη της διαχειριστικής ενημερωμένης έκδοσης. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
 2. Κάντε λήψη του αρχείου στην επιφάνεια εργασίας σας.
 3. Στην Εξερεύνηση των Windows (Windows Explorer), κάντε διπλό κλικ στο αρχείο Oxpsp2a.exe.
 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Ναι (Yes), για να αποδεχτείτε την Άδεια Χρήσης (License Agreement).
 5. Στο πλαίσιο Πληκτρολογήστε τη θέση στην οποία θέλετε να τοποθετήσετε τα αρχεία που θα εξαχθούν (Please type the location where you want to place the extracted files), πληκτρολογήστε C:\Oxpsp2a και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 6. Όταν σας ζητηθεί να δημιουργήσετε το φάκελο, κάντε κλικ στο κουμπί Ναι (Yes).
 7. Εάν είστε εξοικειωμένοι με τη διαδικασία ενημέρωσης της διαχειριστικής εγκατάστασης, κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run). Πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open)

  msiexec /a Διαδρομή_διαχειριστικής_εγκατάστασης\Αρχείο_MSI /p C:\Oxpsp2a\Αρχείο_MSP SHORTFILENAMES=1

  όπου Διαδρομή_διαχειριστικής_εγκατάστασης είναι η διαδρομή προς τη θέση διαχειριστικής εγκατάστασης για το Office XP (για παράδειγμα, C:\Office XP),

  όπου Αρχείο_MSI είναι το πακέτο βάσης δεδομένων .msi για το προϊόν του Office XP (για παράδειγμα, ProPlus.msi) και

  όπου Αρχείο_MSP είναι το όνομα της ενημερωμένης έκδοσης της δημόσιας διαχειριστικής εγκατάστασης.

  Σημείωση Μπορείτε να προσθέσετε το διακόπτη /qb+ στη γραμμή εντολών, έτσι ώστε το παράθυρο διαλόγου Διαχειριστική εγκατάσταση του Office XP (Office XP Administrative Installation) και το παράθυρο διαλόγου Άδεια Χρήσης Τελικού Χρήστη (End User License Agreement) να μην εμφανίζονται.
 8. Για να αναπτύξετε την ενημερωμένη έκδοση στους σταθμούς εργασίας υπολογιστών-πελατών, κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run). Πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open)

  msiexec /i Διαδρομή_διαχειριστικής_εγκατάστασης\Αρχείο_MSI REINSTALL=Λίστα_δυνατοτήτων REINSTALLMODE=vomus

  όπου Διαδρομή_διαχειριστικής_εγκατάστασης είναι η διαδρομή προς τη θέση διαχειριστικής εγκατάστασης για το Office XP (για παράδειγμα, C:\Office XP),

  όπου Αρχείο_MSI είναι το πακέτο βάσης δεδομένων MSI για το προϊόν του Office XP (για παράδειγμα, ProPlus.msi) και

  όπου Λίστα_δυνατοτήτων είναι η λίστα με τα ονόματα των δυνατοτήτων (με διάκριση πεζών-κεφαλαίων) που πρέπει να επανεγκατασταθούν για την ενημερωμένη έκδοση. Για να εγκαταστήσετε όλες τις δυνατότητες, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εντολή REINSTALL=ALL.
Διαχειριστική εγκατάσταση Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ενημέρωσης της διαχειριστικής εγκατάστασης και ανάπτυξής της σε σταθμούς εργασίας υπολογιστών-πελατών, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
301348 Τρόπος εγκατάστασης δημόσιας ενημερωμένης έκδοσης σε διαχειριστική εγκατάσταση του Office XP
Αυτό το άρθρο περιέχει βασικές οδηγίες σχετικά με την εγκατάσταση μιας διαχειριστικής δημόσιας ενημερωμένης έκδοσης.

Ή, μπορείτε να δείτε το ακόλουθο άρθρο στο Microsoft Office XP Resource Kit (στα αγγλικά):

Γνωστά ζητήματα κατά την εγκατάσταση του Service Pack 2

Η έκδοση του Setup.ini δεν ενημερώνεται στις διαχειριστικές εγκαταστάσεις

Το αρχείο Setup.ini, που βρίσκεται στο φάκελο Files\Setup μιας διαχειριστικής εγκατάστασης, περιέχει μια ενότητα [Product] που περιλαμβάνει πληροφορίες για τις εκδόσεις προϊόντων. Αυτές οι πληροφορίες για τις εκδόσεις δεν ενημερώνονται μετά την εφαρμογή του SP2 στη διαχειριστική εγκατάστασή σας. Αυτό δεν ισχύει για τις ενημερωμένες εκδόσεις των παλαιότερων εκδόσεων του Office.

Επανεκκίνηση του υπολογιστή κατά την εγκατάσταση

Υπό τις ακόλουθες συνθήκες, η εγκατάσταση του Office XP SP2 μπορεί να σας ζητήσει να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή:
 • Χρησιμοποιείτε Microsoft Windows 2000 και δεν έχετε την πιο πρόσφατη έκδοση του Windows Installer. Για να αποτρέψετε την επανεκκίνηση του υπολογιστή, κάντε αναβάθμιση σε Windows Installer 2.0. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία στο Web (στα αγγλικά):
 • Εκτελείται η γραμμή συντομεύσεων του Office (Office Shortcut Bar). Για να εμποδίσετε την επανεκκίνηση του υπολογιστή, τερματίστε τη λειτουργία της γραμμής συντομεύσεων του Office (Office Shortcut Bar) πριν από την εφαρμογή της ενημερωμένης έκδοσης.
 • Οι υπηρεσίες SharePoint Team Services της Microsoft είναι εγκατεστημένες. Για να εμποδίσετε την επανεκκίνηση του υπολογιστή, τερματίστε τη λειτουργία της υπηρεσίας SharePoint Team Services πριν από την εφαρμογή της ενημερωμένης έκδοσης.

Το Office SP2 μπορεί να ζητήσει το CD-ROM του Office ή θέση εγκατάστασης δικτύου

Για να είστε βέβαιοι για την ακεραιότητα της εγκατάστασης του Office, ο Οδηγός εγκατάστασης μπορεί να ζητήσει πρόσβαση στο CD των προϊόντων του Office ή τη θέση εγκατάστασης δικτύου κατά τη διαδικασία της εγκατάστασης.

Τα ευρετήρια της Microsoft Access 2000 αλλάζουν όταν κάνετε αναβάθμιση σε SQL μετά την εγκατάσταση του SP2

Μετά την αναβάθμιση σε Office XP Service Pack 2, εάν τα αρχεία του "Οδηγού της Access" (Access Wizard) δεν αναβαθμιστούν σωστά, τα ευρετήρια σε Access 2002 με φθίνουσα ταξινόμηση που έχουν αναβαθμιστεί σε SQL Server εξακολουθούν να αναβαθμίζονται ως ευρετήρια με αύξουσα ταξινόμηση.

Office XP Multilingual User Interface Pack

Για πλήρη λειτουργία του Office XP SP2, όταν χρησιμοποιείτε το Office XP Multilingual User Interface Pack, πρέπει να εγκαταστήσετε όλες τις παρακάτω ενημερωμένες εκδόσεις: Σημείωση Το Office XP Service Pack 2 (SP2) για το Office XP Multilingual User Interface Pack κυκλοφόρησε στις 4 Σεπτεμβρίου 2002. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο προσδιορισμού της έκδοσης του Office XP Multilingual User Interface Pack που είναι εγκατεστημένη, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
329838 Τρόπος προσδιορισμού της έκδοσης του Office XP Multilingual User Interface Pack που είναι εγκατεστημένη

Τρόπος εξακρίβωσης της εγκατάστασης του Service Pack 2

Το Office XP SP2 περιέχει ενημερωμένες εκδόσεις των ακόλουθων αρχείων:
 Acwzlib.mde        Acwzmain.mde      Acwztool.mde Bjablr32.dll       Blnmgr.dll       Blnmgrps.dll Cfgwiz.exe        Contab32.dll      Emablt32.dll Emsabp32.dll       Emsmdb32.dll      Emsui32.dll Envelope.dll       Eurotool.xla      Excel.exe Exsec32.dll        Fp5amsft.dll      Fp5areg.dll Fp5autl.dll        Fp5avnb.dll      Fp5awec.dll Fp5awel.dll        Fpcutl.dll       Fpeditax.dll Fpmmc.dll         Frontpg.exe      Graph.exe Intldate.dll       Lfbmp12n.dll      Lfcmp12n.dll Lfeps12n.dll       Lffax12n.dll      Lfgif12n.dll Lfmsp12n.dll       Lfpcd12n.dll      Lfpcx12n.dll Lfpng12n.dll       Lfras12n.dll      Lftga12n.dll Lftif12n.dll       Lfwmf12n.dll      Ltdis12n.dll Ltfil12n.dll       Ltimg12n.dll      Ltkrn12n.dll Lttwn12n.dll       Mcdlc.exe       Mcps.dll Mofl.dll         Morph9.dll       Msaccess.exe Msaexp30.dll       Mscal.ocx       Mscdm.dll Mscomctl.ocx       Msdaipp.dll      Msdmeng.dll Msdmine.dll        Msdmine.rll      Msmapi32.dll Msmdcb80.dll       Msmdgd80.dll      Msmdun80.dll Mso.dll          Msoeuro.dll      Msolap80.dll Msolap80.rll       Msolui80.dll      Msowc.dll Msppt.olb         Mspst32.dll      Mspub.exe Mssp3en.lex        Mssp3ena.lex      Mssp3fr.dll Msspell3.dll       Msth3fr.dll      Mstordb.exe Mstore.exe        Mstores.dll      Olappt.fae Olapuir.rll        Olkfstub.dll      Outex.dll Outlcm.dll        Outlctl.dll      Outllib.dll Outllibr.dll       Outlmime.dll      Outlook.exe Outlph.dll        Owc10.dll       Owsclt.dll Powerpnt.exe       Pstprx32.dll      Ptxt9.dll Pub6intl.dll       Pubconv.dll      Recall.dll Rm.dll          Rtfhtml.dll      Setlang.exe Setup.exe         Snapview.ocx      Soa.dll Vtidb.exe         Winword.exe
Για να προσδιορίσετε εάν το SP2 είναι εγκατεστημένο, ξεκινήστε οποιοδήποτε πρόγραμμα του Office XP και στη συνέχεια κάντε κλικ στην εντολή Πληροφορίες για το Microsoft πρόγραμμα (About Microsoft "program") στο μενού Βοήθεια (Help). Η έκδοση προϊόντος είναι (SP2) αν είναι εγκατεστημένο το SP2.

Ο ακόλουθος πίνακας υποδεικνύει τους αριθμούς εκδόσεων για τα προϊόντα του Office με τον τρόπο που οι αριθμοί αυτοί εμφανίζονται στο παράθυρο διαλόγου Πληροφορίες για το Microsoft πρόγραμμα (About Microsoft "program").
 Πρόγραμμα του Office  Όνομα αρχείου Έκδοση SP2 ---------------------------------------------------- Microsoft Access    Msaccess.exe  10.4302.4219 Microsoft Excel    Excel.exe   10.4302.4219 Microsoft FrontPage  Frontpg.exe  10.4128.4219 Microsoft Outlook   Outlook.exe  10.4219.4219 Microsoft PowerPoint  Powerpnt.exe  10.4205.4219 Microsoft Word     Winword.exe  10.4219.4219
Επειδή το παράθυρο διαλόγου της Βοήθειας "Πληροφορίες για... (Help About) μερικές φορές προσδιορίζει το Office XP SP2 λανθασμένα, η Microsoft συνιστά να επιβεβαιώσετε τις ιδιότητες αρχείου του εκτελέσιμου προγράμματος.
 Πρόγραμμα του Office  Όνομα αρχείου Έκδοση SP2 --------------------------------------------------- Microsoft Access    Msaccess.exe  10.0.4302.0 Microsoft Excel    Excel.exe   10.0.4302.0 Microsoft FrontPage  Frontpg.exe  10.0.4128.0 Microsoft Outlook   Outlook.exe  10.0.4024.0 Microsoft PowerPoint  Powerpnt.exe  10.0.4205.0 Microsoft Word     Winword.exe  10.0.4219.0
Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
291331 Τρόπος ελέγχου της έκδοσης του Office XP

Ζητήματα που διορθώνονται από το SP2

Το Office XP SP2 αντιμετωπίζει τα ζητήματα που περιγράφονται στα ακόλουθα Ενημερωτικά δελτία ασφαλείας της Microsoft:
Ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας της Microsoft MS02-031: Αθροιστικές ενημερωμένες εκδόσεις κώδικα για το Excel και το Word για Windows (στα αγγλικά)
http://www.microsoft.com/technet/security/bulletin/MS02-031.mspx
Ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας της Microsoft MS02-021: Ένα ελάττωμα του προγράμματος επεξεργασίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μπορεί να οδηγήσει στην εκτέλεση δέσμης ενεργειών, εάν απαντήσετε ή προωθήσετε ένα μήνυμα (στα αγγλικά)
http://www.microsoft.com/technet/security/bulletin/MS02-021.mspx
Ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας της Microsoft MS02-044: Μη ασφαλείς λειτουργίες στα Office Web Components (στα αγγλικά)
http://www.microsoft.com/technet/security/bulletin/MS02-044.mspx
Αυτό το service pack περιλαμβάνει όλες τις παλαιότερες ενημερωμένες εκδόσεις που έχουν κυκλοφορήσει για το Office XP:
324110 Επισκόπηση της ενημερωμένης έκδοσης Οργάνωσης Clip (Clip Organizer) για το Office XP: 19 Ιουνίου 2002
323548 Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης του Excel 2002: 19 Ιουνίου 2002
323547 Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης για το Word 2002: 19 Ιουνίου 2002
320664 Επισκόπηση της ενημερωμένης έκδοσης ορθογραφικού ελέγχου του Office XP: 25 Απριλίου 2002
320441 Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης για το Word 2002: 25 Απριλίου 2002
Το Office XP SP2 είναι δυνατό να εγκατασταθεί με επιτυχία ακόμα και εάν μία ή περισσότερες από τις δημόσια διαθέσιμες ενημερωμένες εκδόσεις, που αναφέρθηκαν πιο πάνω σε αυτό το άρθρο, είναι ήδη εγκατεστημένες στον υπολογιστή σας.

Το Office XP SP2 περιλαμβάνει επίσης βελτιώσεις σε θέματα σταθερότητας που αναπτύχθηκαν ως αποτέλεσμα των αναφορών σφάλματος της Microsoft που υποβλήθηκαν από χρήστες του Office XP. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
Αναφορές σφαλμάτων της Microsoft (στα αγγλικά)
http://oca.microsoft.com/en/dcp20.asp
Το Office XP SP2 επιδιορθώνει τα ζητήματα που περιγράφονται στα ακόλουθα άρθρα της Γνωσιακής βάσης της Microsoft (Knowledge Base):

Microsoft Access
325670 Λίστα ζητημάτων της Access 2002 που διορθώνονται με το Office XP Service Pack 2

Microsoft Excel
325668 Λίστα ζητημάτων του Excel 2002 που διορθώνονται από το Office XP Service Pack 2
SharePoint Team Services της Microsoft
323549 Λίστα ζητημάτων που διορθώνονται από το Office XP Service Pack 2 για το SharePoint Team Services
Microsoft Outlook
325675 Περιγραφή του Microsoft Office XP Service Pack 2
Microsoft Office
327635 Τρόπος αποκλεισμού συνδεδεμένων εικόνων HTTP σε έγγραφα του Office XP
325735 Λίστα ζητημάτων του προγράμματος ορθογραφικού και γραμματικού ελέγχου του Office XP που διορθώνονται από το Office XP Service Pack 2 (SP2)
312838 Εικόνες σε έγγραφα που δημιουργήθηκαν σε μια παλιότερη έκδοση του Office εμφανίζονται αναστραμμένες στο Office XP και το Office 2003
317405 Τρόπος υλοποίησης της ιδιότητας Application.AutomationSecurity στο Office XP
312086 Το φίλτρο του Office για την υπηρεσία ευρετηρίου (Indexing Service) δεν χειρίζεται το σύμβολο κατατεθέντος σήματος
316618 Ορισμένα αντικείμενα ενδέχεται να μην εμφανίζονται σωστά, όταν χρησιμοποιείτε λογισμικό μεγέθυνσης άλλου κατασκευαστή.
Microsoft PowerPoint
325731 Λίστες ζητημάτων του PowerPoint 2002 που διορθώνονται με το Office XP Service Pack 2
Microsoft Publisher
325733 Λίστα ζητημάτων του Publisher 2002 που διορθώνονται με το Office XP Service Pack 2
Microsoft Word
325667 Λίστα ζητημάτων του Word 2002 που διορθώνονται με το Office XP Service Pack 2
Επιπλέον, τα ακόλουθα ζητήματα διορθώνονται επίσης.

FrontPage

FP2002: Η ετικέτα (SPAN LANG=" ") δεν χρησιμοποιείται με το πληκτρολόγιο ρυθμισμένο για μαραθικά

Εάν χρησιμοποιείτε το FrontPage και, αφού ρυθμίσετε το πληκτρολόγιο στα μαραθικά, πληκτρολογήσετε τη λέξη vcm και στη συνέχεια προβάλετε τον κώδικα HTML, η ετικέτα (SPAN LANG=" ") ενδέχεται να μην υπάρχει.

Office

OFFXP: Η Πολιτική απορρήτου του Microsoft Office δεν έχει διατυπωθεί σωστά για χρήστες του γερμανικού Office

Η Πολιτική απορρήτου αναφέρει, "Οποιαδήποτε στιγμή, μπορείτε να προβάλλετε αντίρρηση στη χρήση ή τη μετάδοση των δεδομένων σας με σκοπό την έρευνα αγοράς." Αντιθέτως, θα έπρεπε να αναφέρει, "Οποιαδήποτε στιγμή, μπορείτε να προβάλλετε αντίρρηση στη χρήση ή τη μετάδοση των προσωπικών σας δεδομένων εγγραφής με σκοπό την έρευνα αγοράς."

OFFXP: Το αρχείο βοήθειας MDAC που περιλαμβάνεται στις εκδόσεις CHT και CHS του Office XP χρησιμοποιεί τον όρο ROC

Το αρχείο βοήθειας MDAC (.chm) που περιλαμβάνεται στην έκδοση των παραδοσιακών κινεζικών και των απλοποιημένων κινεζικών του Office XP χρησιμοποιεί τον όρο ROC.

OFFXP: Δεν είναι δυνατή η ρύθμιση της γλώσσας προεπιλογής σε ουκρανικά στο Office XP

Εάν χρησιμοποιείτε την αμερικανική ή την ουκρανική έκδοση του Office XP, δεν μπορείτε να ορίσετε ως γλώσσα προεπιλογής τα ουκρανικά.
πληροφορίες OFFXP λίστα ενημερώσεων κώδικα sp2
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 325671 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/04/2007 04:26:52 - Αναθεώρηση: 10.3

Microsoft Access 2002 Standard Edition, Microsoft Excel 2000 Standard Edition, Microsoft FrontPage 2002 Standard Edition, Microsoft Outlook 2002 Standard Edition, Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition, Microsoft Publisher 2002 Standard Edition, Microsoft Word 2002 Standard Edition, Microsoft SharePoint Team Services, Microsoft Office XP Professional Edition, Microsoft Office XP Small Business Edition, Microsoft Office XP Standard Edition, Microsoft Office XP Students and Teachers, Microsoft Office XP Developer Edition, Microsoft Excel 2002 Standard Edition

 • kbupdate atdownload kbinfo kbofficexpsp2fix KB325671
Σχόλια