Τρόπος ενεργοποίησης ενός διακομιστή αδειών χρήσης χρησιμοποιώντας την υπηρεσία Terminal Server Licensing στο Windows Server 2003

Η υποστήριξη για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015

Η υποστήριξη της Microsoft για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Περίληψη
Αυτό το άρθρο βήμα προς βήμα περιγράφει τον τρόπο ενεργοποίησης ενός διακομιστή αδειών χρήσης των υπηρεσιών Terminal Services, χρησιμοποιώντας την υπηρεσία Terminal Server Licensing σε Microsoft Windows Server 2003.

Επιστροφή στην αρχή

Επισκόπηση

Πρέπει να ενεργοποιήσετε ένα διακομιστή αδειών χρήσης, για να εκδώσετε άδειες χρήσης σε υπολογιστές-πελάτες υπηρεσιών Terminal Services. Όταν ενεργοποιείτε ένα διακομιστή αδειών χρήσης, η Microsoft παρέχει στο διακομιστή ένα ψηφιακό πιστοποιητικό που επικυρώνει την κατοχή και την ταυτότητα του διακομιστή. Χρησιμοποιώντας αυτό το πιστοποιητικό, ένας διακομιστής αδειών χρήσης μπορεί να πραγματοποιεί συναλλαγές με τη Microsoft και να λαμβάνει άδειες χρήσης υπολογιστών-πελατών για τους διακομιστές τεριματικών. Όταν ένας υπολογιστής-πελάτης υπηρεσιών Terminal Services προσπαθεί να συνδεθεί με ένα διακομιστή τερματικού για πρώτη φορά, ο διακομιστής τερματικού έρχεται σε επαφή με το διακομιστή αδειών χρήσης και ζητά μια άδεια χρήσης για τον υπολογιστή-πελάτη.

Χρησιμοποιήστε την υπηρεσία Terminal Server Licensing για να ενεργοποιήσετε ένα διακομιστή αδειών χρήσης με μία από τις εξής μεθόδους:
 • Αυτόματη ενεργοποίηση
 • Πρόγραμμα περιήγησης Web
 • Τηλέφωνο
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι διαδικασίες σε αυτό το άρθρο προϋποθέτουν ότι έχει εγκατασταθεί στο διακομιστή η υπηρεσία Terminal Server Licensing. Πρέπει επίσης να είστε μέλος της ομάδας Administrators, για να εκτελέσετε αυτές τις διαδικασίες.

Επιστροφή στην αρχή

Αυτόματη ενεργοποίηση διακομιστή αδειών χρήσης

 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Εργαλεία διαχείρισης (Administrative Tools) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Υπηρεσία Terminal Server Licensing (Terminal Server Licensing).
 2. Στη δομή κονσόλας, αναπτύξτε το στοιχείο Όλοι οι διακομιστές (All servers).
 3. Κάντε δεξιό κλικ στο διακομιστή αδειών χρήσης που θέλετε να ενεργοποιήσετε και στη συνέχεια κάντε κλικ στην εντολή Ενεργοποίηση διακομιστή (Activate Server). Ξεκινά ο "Οδηγός ενεργοποίησης διακομιστή Terminal Server License" (Terminal Server License Server Activation Wizard).
 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
 5. Στη σελίδα "Μέθοδος σύνδεσης" (Connection method), κάντε κλικ στην επιλογή Αυτόματη σύνδεση (συνιστάται) (Automatic connection (recommended)) στο πλαίσιο Μέθοδος ενεργοποίησης (Activation method) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
 6. Στη σελίδα "Πληροφορίες εταιρείας" (Company Information), πληκτρολογήστε το όνομα, την εταιρεία, τις πληροφορίες της χώρας ή της περιοχής και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
 7. Καθορίστε οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες θέλετε, όπως διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή διεύθυνση εταιρείας και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι πληροφορίες σε αυτήν τη σελίδα είναι προαιρετικές. Ο διακομιστής αδειών χρήσης έχει ενεργοποιηθεί.
 8. Στη σελίδα "Ολοκλήρωση του οδηγού ενεργοποίησης διακομιστή Terminal" (Completing the Terminal Server Activation Wizard), κάντε ένα από τα εξής:
  • Για να εγκαταστήσετε πακέτα-κλειδιά Αδειών Χρήσης για το διακομιστή αδειών χρήσης, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next). Ακολουθήστε τις οδηγίες στον "Οδηγό υπηρεσίας Licensing υπολογιστή-πελάτη του διακομιστή Terminal" (Terminal Server Client Licensing Wizard) για να εγκαταστήσετε άδειες χρήσης υπολογιστών-πελατών.
  • Για να εγκαταστήσετε πακέτα-κλειδιά Αδειών Χρήσης αργότερα, κάντε κλικ για να καταργήσετε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Έναρξη "Οδηγού υπηρεσίας Terminal Server Client Licensing" τώρα (Start Terminal Server Client Licensing Wizard now) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος (Finish).
 9. Κλείστε το παράθυρο Υπηρεσία Terminal Server Licensing (Terminal Server Licensing).
Επιστροφή στην αρχή

Ενεργοποίηση διακομιστή αδειών χρήσης χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα περιήγησης Web

 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Εργαλεία διαχείρισης (Administrative Tools) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Υπηρεσία Terminal Server Licensing (Terminal Server Licensing).
 2. Στη δομή κονσόλας, αναπτύξτε το στοιχείο Όλοι οι διακομιστές (All servers).
 3. Κάντε δεξιό κλικ στο διακομιστή αδειών χρήσης που θέλετε να ενεργοποιήσετε και στη συνέχεια κάντε κλικ στην εντολή Ενεργοποίηση διακομιστή (Activate Server). Ξεκινά ο "Οδηγός ενεργοποίησης διακομιστή Terminal Server License" (Terminal Server License Server Activation Wizard).
 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
 5. Στη σελίδα "Μέθοδος σύνδεσης", κάντε κλικ στην επιλογή Πρόγραμμα περιήγησης Web (Web browser) στο πλαίσιο Μέθοδος ενεργοποίησης (Activation method) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
 6. Στη σελίδα "Ενεργοποίηση διακομιστή αδειών χρήσης" (License Server Activation), κάντε κλικ στην υπερ-σύνδεση για να συνδεθείτε στην τοποθεσία Web "Terminal Server Activation and Licensing".
 7. Στην ενότητα Πραγματοποίηση επιλογής (Select Option), κάντε κλικ στην επιλογή Ενεργοποίηση διακομιστή αδειών χρήσης (Activate a license server) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
 8. Πληκτρολογήστε τον αριθμό-κλειδί προϊόντος (Product ID) (ο οποίος εμφανίζεται στη σελίδα "Ενεργοποίηση διακομιστή License" (License Server Activation) του "Οδηγού ενεργοποίησης διακομιστή Terminal Server License" (Terminal Server License Server Activation Wizard), το όνομα, την εταιρεία και τις πληροφορίες χώρας ή περιοχής στα κατάλληλα πλαίσια και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next). Λαμβάνετε το αναγνωριστικό (ID) του διακομιστή αδειών χρήσης.
 9. Στη σελίδα "Ενεργοποίηση διακομιστή αδειών χρήσης" (License Server Activation), πληκτρολογήστε το αναγνωριστικό (ID) διακομιστή license που λάβατε στο βήμα 8 και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next). Ο διακομιστής αδειών χρήσης έχει ενεργοποιηθεί.
 10. Στη σελίδα "Ολοκλήρωση του οδηγού ενεργοποίησης του Terminal Server" (Completing the Terminal Server Activation Wizard), κάντε ένα από τα εξής:
  • Για να εγκαταστήσετε πακέτα-κλειδιά αδειών χρήσης για το διακομιστή ασειών χρήσης, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next). Ακολουθήστε τις οδηγίες στον "Οδηγό υπηρεσίας Terminal Server Client Licensing" (Terminal Server Client Licensing Wizard) για να εγκαταστήσετε άδειες χρήσης υπολογιστών-πελατών.
  • Για να εγκαταστήσετε πακέτα-κλειδιά Αδειών Χρήσης αργότερα, κάντε κλικ για να καταργήσετε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Έναρξη "Οδηγού υπηρεσίας Terminal Server Client Licensing" τώρα (Start Terminal Server Client Licensing Wizard now) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος (Finish).
 11. Κλείστε το παράθυρο Υπηρεσία Terminal Server Licensing (Terminal Server Licensing).
Επιστροφή στην αρχή

Ενεργοποίηση διακομιστή αδειών χρήσης μέσω τηλεφώνου

 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Εργαλεία διαχείρισης (Administrative Tools) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Υπηρεσία Terminal Server Licensing (Terminal Server Licensing).
 2. Στη δομή κονσόλας, αναπτύξτε το στοιχείο Όλοι οι διακομιστές (All servers).
 3. Κάντε δεξιό κλικ στο διακομιστή αδειών χρήσης που θέλετε να ενεργοποιήσετε και στη συνέχεια κάντε κλικ στην εντολή Ενεργοποίηση διακομιστή (Activate Server). Ξεκινά ο "Οδηγός ενεργοποίησης διακομιστή Terminal Server License" (Terminal Server License Server Activation Wizard).
 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
 5. Στη σελίδα "Μέθοδος σύνδεσης" (Connection method), κάντε κλικ στην επιλογή Τηλέφωνο (Telephone) στο πλαίσιο Μέθοδος ενεργοποίησης (Activation method) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
 6. Στη σελίδα "Επιλογή χώρας ή περιοχής" (Country or Region Selection), κάντε κλικ στην περιοχή σας ή τη χώρα σας και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next) για να εμφανιστεί ο σωστός τηλεφωνικός αριθμός κλήσης.
 7. Καλέστε τη Microsoft χρησιμοποιώντας τον τηλεφωνικό αριθμό που εμφανίζεται στη σελίδα "Ενεργοποίηση διακομιστή αδειών χρήσης" (License Server Activation) και στη συνέχεια δώστε στον αντιπρόσωπο της υπηρεσίας υποστήριξης πελατών της Microsoft το αναγνωριστικό προϊόντος (ID) που εμφανίζεται στην οθόνη σας. Σας ζητείται επίσης το όνομα σας, το όνομα της εταιρείας και ο τύπος του προγράμματος άδειας χρήσης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Ο αντιπρόσωπος της υπηρεσίας υποστήριξης πελατών επεξεργάζεται την αίτησή σας για ενεργοποίηση του διακομιστή αδειών χρήσης και δημιουργεί ένα μοναδικό αναγνωριστικό (ID) για το διακομιστή license.
 8. Πληκτρολογήστε το αναγνωριστικό (ID) του διακομιστή αδειών χρήσης που σάς έδωσε ο αντιπρόσωπος υπηρεσίας υποστήριξης πελατών και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next). Ο διακομιστής αδειών χρήσης έχει ενεργοποιηθεί.
 9. Στη σελίδα "Ολοκλήρωση του οδηγού ενεργοποίησης Terminal Server" (Completing the Terminal Server Activation Wizard), κάντε ένα από τα εξής:
  • Για να εγκαταστήσετε πακέτα-κλειδιά Αδειών Χρήσης για το διακομιστή αδειών χρήσης, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next). Ακολουθήστε τις οδηγίες στον "Οδηγό υπηρεσίας Terminal Server Client Licensing" (Terminal Server Client Licensing Wizard) για να εγκαταστήσετε άδειες χρήσης υπολογιστών-πελατών.
  • Για να εγκαταστήσετε πακέτα-κλειδιά Αδειών Χρήσης αργότερα, κάντε κλικ για να καταργήσετε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Έναρξη "Οδηγού υπηρεσίας Terminal Server Client Licensing" τώρα (Start Terminal Server Client Licensing Wizard now) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος (Finish).
 10. Κλείστε το παράθυρο Υπηρεσία Terminal Server Licensing (Terminal Server Licensing).
Επιστροφή στην αρχή

Αντιμετώπιση προβλημάτων

 • Αφού ενεργοποιηθεί ένας διακομιστής αδειών χρήσης, γίνεται η αρχή καταχώρησης για άδειες χρήσης υπολογιστών-πελατών των υπηρεσιών Terminal Services. Όσο περιμένετε να ολοκληρωθεί η διαδικασία ενεργοποίησης, ο διακομιστής αδειών χρήσης μπορεί να εκδώσει προσωρινές άδειες για υπολογιστές-πελάτες που επιτρέπουν τη χρήση διακομιστών των υπηρεσιών Terminal Services και οι οποίες ισχύουν για 120 ημέρες.
 • Μπορείτε να αλλάξετε τις ιδιότητες του "Οδηγού υπηρεσίας Licensing" (Licensing Wizard), όπως η μέθοδος σύνδεσης και οι πληροφορίες της εταιρείας τις οποίες ορίσατε κατά τη διαδικασία ενεργοποίησης χρησιμοποιώντας την υπηρεσία Terminal Server Licensing. Για να το κάνετε αυτό:
  • Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Εργαλεία διαχείρισης (Administrative Tools) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Υπηρεσία Terminal Server Licensing (Terminal Server Licensing).
  • Στη δομή κονσόλας, αναπτύξτε το στοιχείο Όλοι οι διακομιστές (All servers).
  • Κάντε δεξιό κλικ στο διακομιστή αδειών χρήσης που θέλετε να τροποποιήσετε και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Ιδιότητες (Properties). Ξεκινά ο "Οδηγός ενεργοποίησης διακομιστή Terminal Server License" (Terminal Server License Server Activation Wizard).
  • Προσδιορίστε τις πληροφορίες και τις ρυθμίσεις που θέλετε στις καρτέλες Μέθοδος εγκατάστασης (Installation Method), Απαιτούμενες πληροφορίες (Required Information) και Προαιρετικές πληροφορίες (Optional Information) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί OK.
  • Κλείστε το παράθυρο Υπηρεσία Terminal Server Licensing (Terminal Server Licensing).
Επιστροφή στην αρχή
Αναφορές
Για να δείτε έναν οδηγό βήμα-βήμα σχετικά με τη ανάπτυξη της υπηρεσίας Terminal Services Licensing, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά): Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες Terminal Services και τον Windows Server 2003, κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων που ακολουθούν, για να προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
816594 Τρόπος ασφάλισης επικοινωνίας ανάμεσα σε υπολογιστή-πελάτη και διακομιστή χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες Terminal Services
814585 Τρόπος σύνδεσης υπολογιστών-πελατών στις υπηρεσίες Terminal Services του Windows Server 2003
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο απενεργοποίησης ή επανάληψης ενεργοποίησης διακομιστή αδειών χρήσης, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
814593 Τρόπος απενεργοποίησης ή επανενεργοποίησης ενός διακομιστή αδειών χρήσης χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα Terminal Services Licensing
1010 1004
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 325869 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/03/2007 05:51:00 - Αναθεώρηση: 9.4

Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows Server 2003, 64-Bit Datacenter Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition

 • kbhowtomaster kbnetwork kbtermserv KB325869
Σχόλια