Ενδέχεται να παρουσιαστούν ζητήματα από την εγκατάσταση ενός προγράμματος οδήγησης χωρίς υποστήριξη Τοποθέτησης και Άμεσης Λειτουργίας για μια συσκευή PCI

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Συμπτώματα
Εάν εγκαταστήσετε ένα παλαιότερο πρόγραμμα οδήγησης των Microsoft Windows NT 4.0 για μια συσκευή PCI, για την οποία είναι ήδη εγκατεστημένο ένα πρόγραμμα οδήγησης των Windows 2000 ή των Windows XP, γίνεται νέα εκχώρηση των πόρων για τη συσκευή PCI. Η επανάληψη εκχώρησης των πόρων για τη συσκευή PCI στο πρόγραμμα οδήγησης των Windows NT 4.0 αποτρέπει την επικοινωνία του προγράμματος οδήγησης των Windows 2000 ή των Windows XP με τη συσκευή.
Αιτία
Η συνάρτηση HalAssignSlotResources που καλείται από το παλαιότερο πρόγραμμα οδήγησης δεν καθορίζει εάν ένα πρόγραμμα οδήγησης συσκευής με υποστήριξη Τοποθέτησης και Άμεσης Λειτουργίας (Plug and Play) εξυπηρετεί ήδη τη συσκευή, πριν από τον προγραμματισμό της συσκευής PCI.
Εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης
Μην εγκαθιστάτε ή εκκινείτε ένα παλαιότερο πρόγραμμα οδήγησης χωρίς υποστήριξη Τοποθέτησης και Άμεσης Λειτουργίας (Plug and Play) για μια συσκευή PCI, η οποία ελέγχεται ήδη από ένα πρόγραμμα οδήγησης που υποστηρίζει τη δυνατότητα Τοποθέτησης και Άμεσης Λειτουργίας (Plug and Play).
Κατάσταση
Η Microsoft έχει επιβεβαιώσει ότι πρόκειται για ένα θέμα το οποίο παρουσιάζεται στα προϊόντα της, που αναφέρονται στην ενότητα "Ισχύει για" αυτού του άρθρου.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 325955 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/07/2015 11:46:04 - Αναθεώρηση: 3.1

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Service Pack 1, Microsoft Windows 2000 Service Pack 2, Microsoft Windows 2000 Service Pack 3, Microsoft Windows 2000 Service Pack 1, Microsoft Windows 2000 Service Pack 2, Microsoft Windows 2000 Service Pack 3, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server

  • kbnosurvey kbarchive kbbug kbpending KB325955
Σχόλια