Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Δεν είναι δυνατή η σύνδεση στον ελεγκτή τομέα και δεν είναι δυνατή η εφαρμογή Πολιτικής ομάδας (Group Policy) με συσκευές Gigabit Ethernet

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Η υποστήριξη για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015

Η υποστήριξη της Microsoft για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Συμπτώματα
Τα συστήματα που βασίζονται στα Windows XP και οποία χρησιμοποιούν συσκευές Gigabit Ethernet ίσως δεν είναι δυνατό να συνδεθούν σε έναν τομέα υπηρεσίας καταλόγου Active Directory, ο οποίος ματαιώνει τη διαδικασία λήψης της Πολιτικής ομάδας (Group Policy). Όταν παρουσιαστεί αυτό το ζήτημα, μια σειρά συμβάντων εγγράφονται στο αρχείο καταγραφής συμβάντων. Για παράδειγμα:
Αναγνωριστικό συμβάντος: 1054
Προέλευση: Userenv
Τύπος: Σφάλμα

Περιγραφή: Δεν είναι δυνατό στα Windows να εξασφαλίσουν το όνομα του ελεγκτή τομέα για το δίκτυο του υπολογιστή σας. (Ο καθορισμένος τομέας ή δεν υπάρχει ή δεν ήταν δυνατή η επικοινωνία μαζί του). Η επεξεργασία πολιτικής ομάδας ματαιώθηκε.

Δεδομένα: (μη διαθέσιμα)


(Event ID: 1054
Source: Userenv
Type: Error

Description: Windows cannot obtain the domain controller name for your computer network. (The specified domain either does not exist or exist or could not be contacted). Group Policy processing aborted.

Data: (unavailable))
-και-
Αναγνωριστικό συμβάντος: 1000
Προέλευση: UserInit
Τύπος: Σφάλμα

Περιγραφή: Δεν ήταν δυνατή η εκτέλεση της ακόλουθης δέσμης ενεργειών AdminPassword.bat. Δεν είναι δυνατή η εύρεση του καθορισμένου αρχείου από το σύστημα.

Δεδομένα: (μη διαθέσιμα)


(Event ID: 1000
Source: UserInit
Type: Error

Description: Windows cannot obtain the domain controller name for your computer network. (Could not execute the following script AdminPassword.bat. The system cannot find the file specified.

Data: (unavailable))
Αιτία
Το ζήτημα εμφανίζεται επειδή η κατάσταση της σύνδεσης παρουσιάζει διακυμάνσεις καθώς το πρόγραμμα οδήγησης του προσαρμογέα δικτύου (επίσης γνωστού ως κάρτας διασύνδεσης δικτύου ή NIC) προετοιμάζεται και καθώς το υλικό προσαρμογέα δικτύου διαπραγματεύεται μια σύνδεση με την υποδομή του δικτύου. Η στοίβα της εφαρμογής πολιτικής ομάδας εκτελείται πριν να ολοκληρωθεί η διαδικασία διαπραγμάτευσης και μπορεί να αποτύχει εξαιτίας της απουσίας μιας έγκυρης σύνδεσης.
Εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης
Ίσως να μπορέσετε να αντιμετωπίσετε αυτό το ζήτημα απενεργοποιώντας τη δυνατότητα ανίχνευσης μέσων (Media Sensing) στα Windows. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο απενεργοποίησης της δυνατότητας ανίχνευσης μέσων (Media Sense), κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
239924 Τρόπος απενεργοποίησης της δυνατότητας ανίχνευσης μέσων (Media Sense) για συνδέσεις TCP/IP στα Windows
Εάν απενεργοποιήσετε τη δυνατότητα ανίχνευσης μέσων (Media Sense) και δεν μπορείτε να συμμετάσχετε σε έναν τομέα της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory ή να κάνετε λήψη πολιτικών ομάδας, βεβαιωθείτε ότι εκτελείτε τα πιο πρόσφατα προγράμματα οδήγησης για τον προσαρμογέα δικτύου που χρησιμοποιείτε. Εάν εκτελείτε ήδη τα πιο πρόσφατα προγράμματα οδήγησης για τον προσαρμογέα δικτύου που χρησιμοποιείτε, ο μόνος διαθέσιμος εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης είναι να μεταβείτε σε διαφορετικό προσαρμογέα δικτύου.
Κατάσταση
Η Microsoft έχει επιβεβαιώσει ότι πρόκειται για ένα θέμα το οποίο παρουσιάζεται στα προϊόντα της που αναφέρονται στην ενότητα "Ισχύει για".
Οι κατασκευαστές προσαρμογέων δικτύου μπορεί να υλοποιήσουν εναλλακτικούς τρόπους αντιμετώπισης για αυτό το ζήτημα στα προγράμματα οδήγησής τους. Η Microsoft έχει επιβεβαιώσει ότι ορισμένοι από αυτούς τους εναλλακτικούς τρόπους αντιμετώπισης μπορεί να προκαλέσουν την εσφαλμένη αναφορά της ταχύτητας σύνδεσης των προσαρμογέων δικτύου. Κατά συνέπεια, τα προγράμματα που πραγματοποιούν λήψεις από το δίκτυο, παρακολουθούν τις επιδόσεις του δικτύου ή εκτελούν εξισορρόπηση φόρτου και προγραμματισμό πακέτων (QoS) ενδέχεται να μην λειτουργούν όπως αναμένεται.
DisableDHCPMediaSense DHCPMediaSense NETLOGON 5719 Userenv 1054 NIC κάρτα διασύνδεσης δικτύου
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 326152 - Τελευταία αναθεώρηση: 02/02/2006 14:23:00 - Αναθεώρηση: 7.2

Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows XP 64-Bit Edition Version 2002, Microsoft Windows XP 64-Bit Edition Version 2002 SP1, Microsoft Windows XP 64-Bit Edition Version 2003, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Service Pack 1a, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition

  • kbnetwork kbprb KB326152
Σχόλια