Τρόπος χρήσης της Κονσόλας αποκατάστασης (Recovery Console) σε έναν υπολογιστή που βασίζεται στον Windows Server 2003 όταν δεν ξεκινά

Η υποστήριξη για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015

Η υποστήριξη της Microsoft για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Περίληψη
Αυτό το άρθρο περιέχει στάδια που περιγράφουν τον τρόπο χρήσης της Κονσόλας αποκατάστασης (Recovery Console) για την ανάκτηση ενός υπολογιστή που βασίζεται στον Windows Server 2003 όταν δεν ξεκινά.

Η Κονσόλα αποκατάστασης (Recovery Console) είναι ένα εργαλείο της γραμμής εντολών το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για την επιδιόρθωση των Windows, εάν δεν γίνεται σωστή εκκίνηση του υπολογιστή. Μπορείτε να ξεκινήσετε την Κονσόλα αποκατάστασης (Recovery Console) από το CD του Windows Server 2003 ή κατά την εκκίνηση, εάν έχετε εγκαταστήσει στο παρελθόν την Κονσόλα αποκατάστασης (Recovery Console) στον υπολογιστή.

Επιστροφή στην αρχή

Χρήση της Κονσόλας αποκατάστασης (Recovery Console) σε έναν υπολογιστή που δεν ξεκινά

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Θα πρέπει να έχετε συνδεθεί ως διαχειριστής ή ως μέλος της ομάδας Administrators, για να εκτελέσετε αυτήν τη διαδικασία. Επίσης, εάν ο υπολογιστής σας είναι συνδεδεμένος σε δίκτυο, οι ρυθμίσεις πολιτικής δικτύου ενδέχεται να μην σας επιτρέψουν να ολοκληρώσετε αυτήν τη διαδικασία.

Για να εκτελέσετε την Κονσόλα αποκατάστασης (Recovery Console), ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Ρυθμίστε τις παραμέτρους του υπολογιστή, ώστε να ξεκινά από τη μονάδα CD ή DVD. Για πληροφορίες σχετικά με αυτήν τη διαδικασία, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του υπολογιστή ή επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του υπολογιστή σας.
 2. Εισαγάγετε το CD του Windows Server 2003 στη μονάδα δίσκου CD ή DVD του υπολογιστή.
 3. Ξεκινήστε πάλι τον υπολογιστή.
 4. Όταν λάβετε το μήνυμα που σας παραπέμπει να πιέσετε οποιοδήποτε πλήκτρο για να ξεκινήσετε από το CD, πιέστε ένα πλήκτρο για να ξεκινήσετε τον υπολογιστή από το CD του Windows Server 2003.
 5. Όταν εμφανιστεί η οθόνη Καλώς ορίσατε στο πρόγραμμα Εγκατάστασης (Welcome to Setup), πιέστε το πλήκτρο R για να ξεκινήσει η Κονσόλα αποκατάστασης (Recovery Console).
 6. Επιλέξτε την εγκατάσταση των Windows στην οποία πρέπει να αποκτήσετε πρόσβαση από την Κονσόλα αποκατάστασης (Recovery Console).
 7. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο ENTER.
 8. Στη γραμμή εντολών, πληκτρολογήστε τις κατάλληλες εντολές της Κονσόλας αποκατάστασης (Recovery Console) για να επιδιορθώσετε την εγκατάσταση του Windows Server 2003.

  Για μια λίστα με τις διαθέσιμες εντολές της Κονσόλας αποκατάστασης (Recovery Console), πληκτρολογήστε help στη γραμμή εντολών και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο ENTER.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εναλλακτικά, μπορείτε να εγκαταστήσετε την Κονσόλα αποκατάστασης ως επιλογή εκκίνησης του υπολογιστή, ώστε να είναι πάντα διαθέσιμη. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εκτέλεσης αυτής της ενέργειας, ανατρέξτε στην ενότητα Προληπτικά μέτρα σε αυτό το άρθρο.
 9. Για έξοδο από την Κονσόλα αποκατάστασης (Recovery Console) και επανεκκίνηση του υπολογιστή, πληκτρολογήστε την εντολή exit στη γραμμή εντολών και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο ENTER.
Επιστροφή στην αρχή

Εντολές της Κονσόλας αποκατάστασης (Recovery Console)

Η ακόλουθη λίστα περιγράφει τις διαθέσιμες εντολές για την Κονσόλα αποκατάστασης (Recovery Console):
 • Attrib Αλλάζει τα χαρακτηριστικά ενός αρχείου ή φακέλου.
 • Batch Εκτελεί εντολές που προσδιορίζετε στο αρχείο κειμένου, InputFile. OutputFile Διατηρεί την έξοδο των εντολών. Εάν παραλείψετε την παράμετρο OutputFile η έξοδος εμφανίζεται στην οθόνη.
 • Η παράμετρος Bootcfg χρησιμοποιείται για ρύθμιση παραμέτρων της εκκίνησης και αποκατάσταση. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εντολή bootcfg, για να πραγματοποιήσετε τις αλλαγές στο αρχείο Boot.ini.
 • CD (chdir) Λειτουργεί μόνο στους καταλόγους του συστήματος της τρέχουσας εγκατάστασης των Windows, σε αφαιρούμενα μέσα, στον ριζικό κατάλογο οποιουδήποτε διαμερίσματος σκληρού δίσκου ή στα αρχεία προέλευσης της τοπικής εγκατάστασης.
 • Chkdsk: Ο διακόπτης /p εκτελεί την εντολή Chkdsk, ακόμα και στην περίπτωση που η μονάδα δίσκου δεν έχει σήμανση τροποποίησης. Ο διακόπτης /r εντοπίζει τους κατεστραμμένους τομείς και ανακτά αναγνώσιμες πληροφορίες. Αυτός ο διακόπτης υποδηλώνει τη χρήση του διακόπτη /p. Η εντολή Chkdsk απαιτεί την εντολή Autochk. Η εντολή Chkdsk πραγματοποιεί αυτόματη αναζήτηση για το αρχείο Autochk.exe στο φάκελο εκκίνησης (startup ή boot folder). Εάν η εντολή Chkdsk δεν καταφέρει να εντοπίσει το αρχείο στο φάκελο εκκίνησης, πραγματοποιεί αναζήτηση για το CD Εγκατάστασης του Windows Server 2003. Εάν η εντολή Chkdsk δεν μπορέσει να εντοπίσει το CD εγκατάστασης, ζητά από το χρήστη τη θέση του αρχείου Autochk.exe.
 • Cls Απαλείφει το περιεχόμενο της οθόνης.
 • Copy Αντιγράφει ένα αρχείο σε μια θέση προορισμού. Από προεπιλογή, ο προορισμός δεν μπορεί να είναι αφαιρούμενο μέσο και δεν είναι δυνατή η χρήση χαρακτήρων μπαλαντέρ. Η αντιγραφή ενός συμπιεσμένου αρχείου από το CD Εγκατάστασης του Windows Server 2003 αποσυμπιέζει αυτόματα το αρχείο.
 • Del (delete) Διαγράφει ένα αρχείο. Del Λειτουργεί στους καταλόγους του συστήματος της τρέχουσας εγκατάστασης των Windows, σε αφαιρούμενα μέσα, στον ριζικό κατάλογο οποιουδήποτε διαμερίσματος σκληρού δίσκου ή στα αρχεία προέλευσης της τοπικής εγκατάστασης. Από προεπιλογή, δεν είναι δυνατή η χρήση χαρακτήρων μπαλαντέρ.
 • Dir Εμφανίζει μια λίστα όλων των αρχείων, περιλαμβανομένων των κρυφών αρχείων και των αρχείων συστήματος.
 • Disable Απενεργοποιεί μια υπηρεσία συστήματος ή ένα πρόγραμμα οδήγησης των Windows. Η παράμετρος servicename είναι το όνομα της υπηρεσίας ή του προγράμματος οδήγησης που θέλετε να απενεργοποιήσετε. Όταν χρησιμοποιείτε αυτήν την εντολή για να απενεργοποιήσετε μια υπηρεσία, εμφανίζει τον αρχικό τύπο εκκίνησης της υπηρεσίας, πριν να αλλάξει τον τύπο σε SERVICE_DISABLED. Καλό είναι να σημειώσετε τον αρχικό τύπο εκκίνησης, ώστε να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εντολή enable, για να ξεκινήσετε πάλι την υπηρεσία.
 • Diskpart Διαχειρίζεται διαμερίσματα σε τόμους σκληρού δίσκου.
  • Η επιλογή /add δημιουργεί νέο διαμέρισμα.
  • Η επιλογή /delete διαγράφει κάποιο υπάρχον διαμέρισμα.
  • Η παράμετρος device-name είναι το όνομα συσκευής για ένα νέο διαμέρισμα. Ένα παράδειγμα ονόματος συσκευής για ένα νέο διαμέρισμα είναι \device\harddisk0.
  • Η παράμετρος drive-name είναι το γράμμα μονάδας δίσκου για ένα διαμέρισμα που διαγράφετε, όπως D:.
  • Partition-name είναι το όνομα που βασίζεται σε διαμέρισμα για ένα διαμέρισμα που διαγράφετε και μπορεί να χρησιμοποιηθεί αντί για την παράμετρο drive-name. Ένα παράδειγμα ονόματος που βασίζεται σε διαμέρισμα είναι \device\harddisk0\partition1.
  • Η παράμετρος size είναι το μέγεθος, σε megabyte, ενός νέου διαμερίσματος.
 • Enable Ενεργοποιεί μια υπηρεσία συστήματος ή ένα πρόγραμμα οδήγησης των Windows. Η παράμετρος servicename είναι το όνομα της υπηρεσίας ή του προγράμματος οδήγησης που θέλετε να ενεργοποιήσετε και το start_type είναι ο τύπος εκκίνησης για μια ενεργοποιημένη υπηρεσία. Ο τύπος εκκίνησης χρησιμοποιεί μία από τις ακόλουθες μορφές:
     SERVICE_BOOT_START SERVICE_SYSTEM_START SERVICE_AUTO_START SERVICE_DEMAND_START 
 • Exit Κλείνει την Κονσόλα αποκατάστασης (Recovery Console) και κατόπιν ξεκινά πάλι τον υπολογιστή.
 • Expand Αναπτύσσει ένα συμπιεσμένο αρχείο. Η παράμετρος source είναι το αρχείο που θέλετε να αναπτύξετε. Από προεπιλογή, δεν είναι δυνατή η χρήση χαρακτήρων μπαλαντέρ. Η παράμετρος destination είναι ο κατάλογος για το νέο αρχείο. Από προεπιλογή, ο προορισμός δεν μπορεί να είναι αφαιρούμενο μέσο και δεν μπορεί να είναι μόνο για ανάγνωση. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εντολή attrib για να καταργήσετε το χαρακτηριστικό "μόνο για ανάγνωση" (read-only) από τον κατάλογο προορισμού. Η επιλογή /f:filespec απαιτείται, αν η θέση προέλευσης περιέχει περισσότερα από ένα αρχεία. Αυτή η επιλογή επιτρέπει χαρακτήρες μπαλαντέρ. Ο διακόπτης /y απενεργοποιεί την ερώτηση για την επιβεβαίωση της αντικατάστασης. Ο διακόπτης /d καθορίζει ότι τα αρχεία δεν πρέπει να αναπτύσσονται και εμφανίζει έναν κατάλογο των αρχείων στη θέση προέλευσης.
 • Fixboot εγγράφει έναν νέο τομέα εκκίνησης στο διαμέρισμα συστήματος. Η εντολή fixboot υποστηρίζεται μόνο σε υπολογιστές x86.
 • Fixmbr επιδιορθώνει τον κύριο κώδικα εκκίνησης (MBR) του διαμερίσματος εκκίνησης. Η παράμετρος device-name είναι ένα προαιρετικό όνομα, που καθορίζει τη συσκευή η οποία απαιτεί νέο MBR. Παραλείψτε αυτήν τη μεταβλητή όταν η θέση προορισμού είναι η συσκευή εκκίνησης. Η εντολή fixmbr υποστηρίζεται μόνο σε υπολογιστές x86.
 • Format Διαμορφώνει ένα δίσκο. Ο διακόπτης /q εκτελεί γρήγορη διαμόρφωση. Ο διακόπτης /fs:file-system καθορίζει το σύστημα αρχείων.
 • Η παράμετρος Help παραθέτει όλες τις εντολές που υποστηρίζει η Κονσόλα αποκατάστασης (Recovery Console). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένη εντολή, πληκτρολογήστε help command-name ή command-name /?.
 • Listsvc Εμφανίζει όλες τις διαθέσιμες υπηρεσίες και τα προγράμματα οδήγησης που υπάρχουν στον υπολογιστή.
 • Logon Εμφανίζει τις εγκαταστάσεις των Windows που εντοπίστηκαν και ζητά τον κωδικό πρόσβασης του τοπικού διαχειριστή για αυτές τις εγκαταστάσεις. Χρησιμοποιήστε αυτήν την εντολή, για να μεταβείτε σε άλλη εγκατάσταση ή υποκατάλογο.
 • Map Εμφανίζει τις αντιστοιχίσεις συσκευών που είναι ενεργές τη συγκεκριμένη στιγμή. Συμπεριλάβετε την επιλογή arc για να καθορίσετε τη χρήση των διαδρομών ARC (Advanced RISC Computing) (ARC) αντί για τις διαδρομές συσκευών των Windows. (ARC είναι η μορφή που χρησιμοποιείται για το αρχείο Boot.ini.)
 • Md (Mkdir) Δημιουργεί έναν κατάλογο. Η εντολή λειτουργεί μόνο στους καταλόγους του συστήματος της τρέχουσας εγκατάστασης των Windows, σε αφαιρούμενα μέσα, στον ριζικό κατάλογο οποιουδήποτε διαμερίσματος σκληρού δίσκου ή στα αρχεία προέλευσης της τοπικής εγκατάστασης.
 • More/Type Εμφανίζει το καθορισμένο αρχείο κειμένου στην οθόνη.
 • Rd (rmdir) Καταργεί έναν κατάλογο. Η εντολή λειτουργεί μόνο στους καταλόγους του συστήματος της τρέχουσας εγκατάστασης των Windows, σε αφαιρούμενα μέσα, στον ριζικό κατάλογο οποιουδήποτε διαμερίσματος σκληρού δίσκου ή στα αρχεία προέλευσης της τοπικής εγκατάστασης.
 • Ren (rename) Μετονομάζει ένα μεμονωμένο αρχείο. Η εντολή λειτουργεί μόνο στους καταλόγους του συστήματος της τρέχουσας εγκατάστασης των Windows, σε αφαιρούμενα μέσα, στον ριζικό κατάλογο οποιουδήποτε διαμερίσματος σκληρού δίσκου ή στα αρχεία προέλευσης της τοπικής εγκατάστασης. Δεν μπορείτε να καθορίσετε μια νέα μονάδα δίσκου ή διαδρομή ως τη θέση προορισμού.
 • Set Εμφανίζει και ρυθμίζει τις μεταβλητές περιβάλλοντος της Κονσόλας αποκατάστασης (Recovery Console).
 • Systemroot Ορίζει τον τρέχοντα κατάλογο σε %systemroot%.
Επιστροφή στην αρχή

Προληπτικά μέτρα

Τρόπος εγκατάστασης της Κονσόλας αποκατάστασης (Recovery Console) ως επιλογής εκκίνησης

Μπορείτε να εγκαταστήσετε την Κονσόλα αποκατάστασης (Recovery Console) σε έναν υπολογιστή που λειτουργεί, ώστε να είναι διαθέσιμη για χρήση αν δεν μπορείτε να ξεκινήσετε τα Windows. Το προληπτικό αυτό μέτρο μπορεί να σας βοηθήσει να εξοικονομήσετε χρόνο αν πρέπει να χρησιμοποιήσετε την Κονσόλα αποκατάστασης (Recovery Console).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Θα πρέπει να έχετε συνδεθεί ως διαχειριστής ή ως μέλος της ομάδας Administrators, για να ολοκληρώσετε αυτήν τη διαδικασία. Επίσης, εάν ο υπολογιστής σας είναι συνδεδεμένος σε δίκτυο, οι ρυθμίσεις πολιτικής δικτύου ενδέχεται να μην σας επιτρέψουν να ολοκληρώσετε αυτήν τη διαδικασία.

Για να εγκαταστήσετε των Κονσόλα αποκατάστασης (Recovery Console) ως επιλογή εκκίνησης:
 1. Ενώ τα Windows λειτουργούν, εισαγάγετε το CD του Windows Server 2003 στη μονάδα δίσκου CD ή DVD του υπολογιστή.
 2. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run).
 3. Στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open), πληκτρολογήστε την εξής γραμμή, όπου μονάδα_δίσκου είναι το γράμμα της μονάδας δίσκου CD ή DVD του υπολογιστή σας, που περιέχει το CD του Windows Server 2003 και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί OK:
  μονάδα_δίσκου:\i386\winnt32.exe /cmdcons
 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Ναι (Yes) όταν εμφανιστεί το μήνυμα, για να εγκαταστήσετε την Κονσόλα αποκατάστασης (Recovery Console).
 5. Όταν λάβετε ένα μήνυμα που δηλώνει ότι η Κονσόλα αποκατάστασης (Recovery Console) εγκαταστάθηκε με επιτυχία, κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
 6. Για να χρησιμοποιήσετε την Κονσόλα αποκατάστασης (Recovery Console), κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή και κατόπιν χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να επιλέξετε το στοιχείο Κονσόλα αποκατάστασης των Microsoft Windows (Microsoft Windows Recovery Console) από τη λίστα Επιλέξτε το λειτουργικό σύστημα που θα ξεκινήσει (Please select the operating system to start).
Επιστροφή στην αρχή

Τρόπος κατάργησης της Κονσόλας αποκατάστασης (Recovery Console)

Για προληπτικούς λόγους, μην καταργείτε την Κονσόλα αποκατάστασης (Recovery Console). Ωστόσο, αν θέλετε να καταργήσετε την Κονσόλα αποκατάστασης (Recovery Console), θα πρέπει να το κάνετε με μη αυτόματο τρόπο.

Για να καταργήσετε την Κονσόλα αποκατάστασης (Recovery Console), ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Ξεκινήστε πάλι τον υπολογιστή.
 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ο Υπολογιστής μου (My Computer).
 3. Ενεργοποιήστε την επιλογή Εμφάνιση κρυφών αρχείων και φακέλων (Show hidden files and folders) (Εάν δεν είναι ήδη ενεργοποιημένη). Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  • Από το μενού Εργαλεία (Tools), κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές φακέλων (Folder Options).
  • Κάντε κλικ στην καρτέλα Προβολή (View).
  • Κάντε κλικ στην επιλογή Εμφάνιση κρυφών αρχείων και φακέλων (Συνιστάται) (Show hidden files and folders (Recommended)), κάντε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου Απόκρυψη προστατευμένων αρχείων λειτουργικού συστήματος (Hide protected operating system files), για να καταργήσετε την επιλογή του (εάν είναι επιλεγμένο) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 4. Κάντε διπλό κλικ στο γράμμα της μονάδας δίσκου που αντιπροσωπεύει τον σκληρό δίσκο στον οποίο έχετε εγκαταστήσει την Κονσόλα αποκατάστασης (Recovery Console).
 5. Διαγράψτε τον φάκελο Cmdcons από το ριζικό φάκελο και στη συνέχεια διαγράψτε το αρχείο Cmldr. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  • Κάντε κλικ στον φάκελο Cmdcons και στη συνέχεια κάντε κλικ στην εντολή Διαγραφή (Delete). Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Ναι (Yes), για να επιβεβαιώσετε τη διαγραφή.
  • Κάντε κλικ στο αρχείο Cmldr και στη συνέχεια κάντε κλικ στην εντολή Διαγραφή (Delete). Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Ναι (Yes), για να επιβεβαιώσετε τη διαγραφή.
 6. Καταργήστε την καταχώρηση της Κονσόλας αποκατάστασης (Recovery Console) από το αρχείο Boot.ini. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα.

  ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η εσφαλμένη τροποποίηση του αρχείου Boot.ini ίσως να εμποδίσει την επανεκκίνηση του υπολογιστή σας. Βεβαιωθείτε ότι διαγράψατε μόνο την καταχώρηση για την Κονσόλα αποκατάστασης (Recovery Console).
  • Στον ριζικό φάκελο, κάντε δεξιό κλικ στο αρχείο Boot.ini και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες (Properties). Κάντε κλικ για να καταργήσετε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Μόνο για ανάγνωση (Read-only) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
  • Ανοίξτε το αρχείο Boot.ini στο σημειωματάριο (Notepad).
  • Εντοπίστε την καταχώρηση για την Κονσόλα αποκατάστασης (Recovery Console) και, στη συνέχεια, διαγράψτε την. Η καταχώρηση της Κονσόλας αποκατάστασης (Recovery Console) μοιάζει με την ακόλουθη γραμμή:
   C:\cmdcons\bootsect.dat="Microsoft Windows Recovery Console" /cmdcons
  • Στο μενού Αρχείο (File), Κάντε κλικ στην εντολή Αποθήκευση (Save) και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Έξοδος (Exit) για να κλείσετε το σημειωματάριο (Notepad).
 7. Αλλάξτε το χαρακτηριστικό του αρχείου Boot.ini ώστε να γίνει και πάλι "Μόνο για ανάγνωση" (Read-only). Για να το κάνετε αυτό, κάντε δεξιό κλικ στο αρχείο Boot.ini και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Ιδιότητες (Properties). Κάντε κλικ για να επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Μόνο για ανάγνωση (Read-only) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
Επιστροφή στην αρχή
Περισσότερες πληροφορίες
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης της Κονσόλας αποκατάστασης (Recovery Console), κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
326215 Τρόπος χρήσης της Κονσόλας αποκατάστασης (Recovery Console) σε υπολογιστή που βασίζεται στον Windows Server 2003
kbmgmtsvc
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 326215 - Τελευταία αναθεώρηση: 06/11/2007 12:45:00 - Αναθεώρηση: 8.2

Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows Server 2003, 64-Bit Datacenter Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition

 • kbhowtomaster kbenv kbmgmtservices KB326215
Σχόλια