Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Σας ζητούνται πιστοποιήσεις διαχειριστή, όταν προσπαθείτε να εγκαταστήσετε έναν εκτυπωτή Τοποθέτησης και Άμεσης Λειτουργίας (Plug and Play)

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Συμπτώματα
Όταν συνδέεστε στον υπολογιστή σας ως μέλος της ομάδας Power Users στην οποία έχει εκχωρηθεί το δικαίωμα χρήστη "Φόρτωση και κατάργηση φόρτωσης προγραμμάτων οδήγησης συσκευών" (Load and unload device drivers) και στη συνέχεια συνδέετε έναν εκτυπωτή Τοποθέτησης και Άμεσης Λειτουργίας (Plug and Play) σε μια τοπική θύρα στον υπολογιστή, ενδέχεται να σας ζητηθεί να δώσετε πιστοποιήσεις διαχειριστή, για να μπορέσετε να εγκαταστήσετε τον εκτυπωτή.

Εάν παρουσιάσετε πιστοποιήσεις διαχειριστή, ο "Οδηγός προσθήκης νέου υλικού" (Add New Hardware Wizard) θα σας καθοδηγήσει στα βήματα της διαδικασίας εγκατάστασης. Ενδέχεται να σας ζητηθούν πρόσθετες πληροφορίες προκειμένου να ολοκληρωθεί με επιτυχία η εγκατάσταση του εκτυπωτή.

Εάν δεν παρουσιάσετε πιστοποιήσεις διαχειριστή και ακυρώσετε την εγκατάσταση, θα λάβετε το ακόλουθο μήνυμα λάθους και δεν θα γίνει εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή:
Δεν έχετε τα απαραίτητα δικαιώματα ασφαλείας για την εγκατάσταση υλικού σε αυτόν τον υπολογιστή. Επικοινωνήστε με το διαχειριστή της τοποθεσίας σας ή αποσυνδεθείτε, συνδεθείτε πάλι ως διαχειριστής και επαναλάβετε την προσπάθεια.

(You do not have sufficient security privileges to install hardware on this computer.Please contact your site Administrator, or logout and log in again as an administrator and try again).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν χρησιμοποιήσετε τον "Οδηγό προσθήκης εκτυπωτή" (Add Printer Wizard), για να εγκαταστήσετε τον εκτυπωτή, δεν σας ζητούνται πιστοποιήσεις διαχειριστή και θα μπορέσετε να εγκαταστήσετε τον εκτυπωτή με επιτυχία.

Ορισμένοι εκτυπωτές Τοποθέτησης και Άμεσης Λειτουργίας (Plug and Play) εγκαθίστανται χωρίς παρέμβαση του χρήστη. Ίσως δείτε μερικά μηνύματα του "Οδηγού προσθήκης νέου υλικού" (Add New Hardware Wizard), αλλά δεν σας ζητείται να δώσετε πιστοποιήσεις διαχειριστή.
Αιτία
Για λόγους ασφαλείας, τα Windows XP δεν είναι δυνατό να επιτρέψουν σε έναν χρήστη που δεν είναι διαχειριστής να εγκαταστήσει μια συσκευή στον υπολογιστή. Όταν συνδέεστε χρησιμοποιώντας πιστοποιήσεις που δεν βρίσκονται στο επίπεδο διαχειριστή, το δικαίωμα χρήστη "Φόρτωση και κατάργηση φόρτωσης προγραμμάτων οδήγησης συσκευών" (Load and unload device drivers) σας επιτρέπει να κάνετε μόνο προσωρινές αλλαγές στην κατάσταση των προγραμμάτων οδήγησης που εκτελούνται στον υπολογιστή. Μια προσωρινή αλλαγή είναι μια αλλαγή που αναιρείται όταν επανεκκινείτε τον υπολογιστή (για παράδειγμα, μια εντολή όπως net start ή net stop).

Η λίστα ελέγχου πρόσβασης (access control list - ACL) καθορίζει εάν μπορείτε να κάνετε μια μόνιμη αλλαγή στον υπολογιστή. Η λίστα ελέγχου πρόσβασης (ACL) δεν είναι η ίδια με το σύνολο των δικαιωμάτων χρήστη που σας έχουν εκχωρηθεί. Μόνο τα μέλη της ομάδας Administrator έχουν δικαιώματα λίστας ελέγχου πρόσβασης (ACL) με τέτοιο βαθμό επάρκειας, ώστε να κάνουν μόνιμες αλλαγές στον υπολογιστή. Μια μόνιμη αλλαγή (για παράδειγμα, η εγκατάσταση μιας συσκευής) είναι μια αλλαγή που παραμένει σε ισχύ, ακόμα και μετά την επανεκκίνηση του υπολογιστή (για παράδειγμα, η εφαρμογή μιας μόνιμης αλλαγής στο μητρώο ή η εγκατάσταση ενός νέου αρχείου στον σκληρό δίσκο).

Η ουρά εκτύπωσης περιλαμβάνει μια δυνατότητα που έχει σχεδιαστεί ώστε να επιτρέπει την εγκατάσταση εκτυπωτών δικτύου. Εάν είστε μέλος της ομάδας Power Users, η οποία διαθέτει το δικαίωμα "Φόρτωση και κατάργηση φόρτωσης προγραμμάτων οδήγησης συσκευών" (Load and unload device drivers), μπορείτε να εκμεταλλευθείτε αυτήν τη δυνατότητα, χρησιμοποιώντας τον "Οδηγό προσθήκης εκτυπωτή" (Add Printer Wizard), για να εγκαταστήσετε έναν εκτυπωτή. Όταν το κάνετε αυτό, η ουρά εκτύπωσης λειτουργεί ως διακομιστής μεσολάβησης για να πραγματοποιήσετε τις μόνιμες αλλαγές που απαιτούνται για την εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή. Η ουρά εκτύπωσης δεν χρησιμοποιεί μέθοδο εγκατάστασης Τοποθέτησης και Άμεσης Λειτουργίας (Plug and Play). Επομένως, τα Windows XP δεν ελέγχουν τη λίστα ελέγχου πρόσβασης (ACL), πριν από την εγκατάσταση του εκτυπωτή. Ωστόσο, όταν συνδέετε έναν εκτυπωτή Τοποθέτησης και Άμεσης Λειτουργίας (Plug and Play) σε μια θύρα στον τοπικό εκτυπωτή, η δυνατότητα Τοποθέτησης και Άμεσης λειτουργίας (Plug and Play) εντοπίζει τον εκτυπωτή και χρησιμοποιεί κανόνες Τοποθέτησης και Άμεσης Λειτουργίας (Plug and Play) για την εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης. Εάν είστε συνδεδεμένοι ως μέλος της ομάδας Power Users, τα Windows XP σας ζητούν πιστοποιήσεις διαχειριστή, επειδή στη λίστα ελέγχου πρόσβασης (ACL) δεν υπάρχουν επαρκή δικαιώματα για την εγκατάσταση μιας συσκευής, μέσω της δυνατότητας Τοποθέτησης και Άμεσης Λειτουργίας (Plug and Play). Αυτό ισχύει ακόμα και εάν διαθέτετε το δικαίωμα χρήστη "Φόρτωση και κατάργηση φόρτωσης προγραμμάτων οδήγησης συσκευών" (Load and unload device drivers).
Κατάσταση
Αυτή η συμπεριφορά οφείλεται στη σχεδίαση.
Περισσότερες πληροφορίες
Τα Windows XP υποστηρίζουν δύο μεθόδους εγκατάστασης μιας συσκευής Τοποθέτησης και Άμεσης Λειτουργίας (Plug and Play): εγκατάσταση μέσω διακομιστή και εγκατάσταση μέσω υπολογιστή-πελάτη. Και οι δύο μέθοδοι είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν σε έναν υπολογιστή.

Τα Windows XP χρησιμοποιούν εγκατάσταση μέσω διακομιστή, όταν ο χρήστης δεν απαιτείται να παρουσιάσει επιπλέον πληροφορίες για την εγκατάσταση του εκτυπωτή Τοποθέτησης και Άμεσης Λειτουργίας (Plug and Play). Εάν ο κατασκευαστής της συσκευής σας παρέχει ολοκληρωμένες πληροφορίες προ-εγκατάστασης στα αρχεία .inf και .pnf και τα αρχεία είναι αξιόπιστα (έχουν ψηφιακή υπογραφή), τα Windows XP είναι δυνατό να χρησιμοποιήσουν εγκατάσταση μέσω διακομιστή, για την εγκατάσταση της συσκευής. Οι εγκαταστάσεις μέσω διακομιστή δεν απαιτούν παρέμβαση από διαχειριστή.

Τα Windows XP χρησιμοποιούν εγκατάσταση μέσω υπολογιστή-πελάτη, όταν απαιτείται η παροχή επιπλέον πληροφοριών για την εγκατάσταση του εκτυπωτή Τοποθέτησης και Άμεσης Λειτουργίας (Plug and Play) από το χρήστη. Στην εγκατάσταση μέσω υπολογιστή-πελάτη, μπορείτε να επιλέξετε τα αρχεία του προγράμματος-οδήγησης, τη διαδρομή για τα αρχεία και άλλες επιλογές. Ωστόσο, όταν τα Windows XP χρησιμοποιούν εγκατάσταση μέσω υπολογιστή-πελάτη, ο χρήστης πρέπει να παρουσιάσει πιστοποιήσεις διαχειριστή.

Εγκαταστάσεις μέσω διακομιστή

Μια εγκατάσταση μέσω διακομιστή είναι μια εγκατάσταση συσκευής που εκτελείται εξ ολοκλήρου από τη Διαχείριση Τοποθέτησης και Άμεσης Λειτουργίας (Plug and Play). Μια εγκατάσταση μέσω διακομιστή είναι δυνατή μόνο εάν ισχύουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
 • Ένα πρόγραμμα οδήγησης διαύλου εντοπίζει και ειδοποιεί τη Διαχείριση Τοποθέτησης και Άμεσης Λειτουργίας (Plug and Play).
 • Η Διαχείριση Τοποθέτησης και Άμεσης Λειτουργίας (Plug and Play) εντοπίζει ένα αρχείο .inf που περιέχει ένα αναγνωριστικό υλικού, το οποίο συμφωνεί με το αναγνωριστικό υλικού της συσκευής.
 • Το αρχείο .inf και τα προγράμματα οδήγησης για τη συσκευή είναι υπογεγραμμένα.
 • Τα Windows XP είναι δυνατό να εντοπίζουν όλα τα προγράμματα οδήγησης για τη συσκευή χωρίς να ζητηθούν οι θέσεις μέσων από το χρήστη (για παράδειγμα, τα προγράμματα οδήγησης περιλαμβάνονται στο λειτουργικό σύστημα, ένα πρόγραμμα οδήγησης είχε εγκατασταθεί προηγουμένως από τον προμηθευτή ή έχουν προεγκατασταθεί αρχεία προγραμμάτων οδήγησης που προέρχονται από προμηθευτές).
 • Το πρόγραμμα εγκατάστασης κλάσης και τα συνοδευτικά προγράμματα εγκατάστασης για τη συσκευή δεν ανοίγουν παράθυρα διαλόγου ιδιοτήτων στο τέλος της εγκατάστασης.
 • Το αρχείο .inf για τη συσκευή δεν υποδεικνύει ότι απαιτείται αλληλεπιδραστική εγκατάσταση για τη συσκευή.
 • Οι καταχωρήσεις μητρώου RunOnce αποτελούνται μόνο από κλήσεις στο αρχείο Rundll32.exe.
Μια εγκατάσταση μέσω διακομιστή δεν προτρέπει την παροχή πρόσθετων πληροφοριών από το χρήστη και δεν απαιτεί πιστοποιήσεις διαχειριστή. Αυτός ο τύπος εγκατάστασης είναι γνωστός ως "εγκατάσταση μέσω διακομιστή", επειδή η εγκατάσταση εκτελείται από τη Διαχείριση Τοποθέτησης και Άμεσης Λειτουργίας (Plug and Play) και δεν απαιτείται αλληλεπίδραση με υπολογιστή-πελάτη σε λειτουργία χρήστη.

Εγκαταστάσεις μέσω υπολογιστή-πελάτη

Μια εγκατάσταση μέσω υπολογιστή-πελάτη είναι μια εγκατάσταση συσκευής που απαιτεί επικοινωνία με ένα χρήστη. Μια εγκατάσταση μέσω υπολογιστή-πελάτη είναι δυνατή μόνο εάν ισχύουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
 • Η Διαχείριση Τοποθέτησης και Άμεσης Λειτουργίας (Plug and Play) δεν είναι δυνατό να εντοπίζει ένα αρχείο .inf που περιέχει ένα αναγνωριστικό υλικού, το οποίο συμφωνεί με το αναγνωριστικό υλικού της συσκευής.
 • Η Διαχείριση Τοποθέτησης και Άμεσης Λειτουργίας (Plug and Play) δεν είναι δυνατό να εντοπίσει όλα τα απαιτούμενα αρχεία του προγράμματος οδήγησης.
 • Το αρχείο .inf ή τα αρχεία προγράμματος οδήγησης για τη συσκευή δεν είναι υπογεγραμμένα.
 • Τα Windows XP πρέπει να ζητήσουν πρόσθετες πληροφορίες από το χρήστη σχετικά με την εγκατάσταση (για παράδειγμα, τη θέση εντοπισμού των αρχείων του προγράμματος οδήγησης).
 • Ένα πρόγραμμα εγκατάστασης κλάσης ή συνοδευτικό πρόγραμμα εγκατάστασης για τη συσκευή ανοίγει παράθυρα διαλόγου ιδιοτήτων στο τέλος της εγκατάστασης.
 • Η συσκευή, ο δίαυλος ή το πρόγραμμα οδήγησης για το δίαυλο δεν υποστηρίζουν Τοποθέτηση και Άμεση Λειτουργία (Plug and Play).
Μια εγκατάσταση μέσω υπολογιστή-πελάτη απαιτεί λογισμικό εγκατάστασης μέσω υπολογιστή-πελάτη (για παράδειγμα, ο "Οδηγός προσθήκης υλικού" (Add Hardware Wizard), ο "Οδηγός εύρεσης νέου υλικού" (Found New Hardware Wizard) ή ένα πρόγραμμα εγκατάστασης συσκευής που παρέχεται από προμηθευτή). Το λογισμικό υπολογιστή-πελάτη χρησιμοποιεί τη διασύνδεση προγραμματισμού εφαρμογών (API) του προγράμματος Εγκατάστασης (Setup), για την εγκατάσταση της συσκευής, και το API του προγράμματος Εγκατάστασης (Setup) χρησιμοποιεί υπηρεσίες που παρέχονται από τη Διαχείριση Τοποθέτησης και Άμεσης Λειτουργίας (Plug and Play), ανάλογα με τις απαιτήσεις.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 326473 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/07/2015 11:51:54 - Αναθεώρηση: 1.0

Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Windows XP Home Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbfix kbprint kbprb KB326473
Σχόλια