Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Απαιτήσεις χώρου στον σκληρό δίσκο για το Windows XP Service Pack 1

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Αυτό το άρθρο, στο παρελθόν ήταν δημοσιευμένο με αριθμό GR326583
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Αυτό το άρθρο ασχολείται με το χώρο που απαιτείται στον σκληρό δίσκο για την εγκατάσταση του Microsoft Windows XP Service Pack 1 (SP1) σε έναν υπολογιστή που εκτελεί τα Microsoft Windows XP Home Edition, τα Windows XP Professional ή τα Windows XP 64-Bit Edition. Ο χώρος εργασίας που περιγράφεται στον ακόλουθο πίνακα απαιτείται για αρχεία που χρησιμοποιούνται μόνο κατά την εγκατάσταση. Αυτή η απαίτηση είναι προσωρινή και δεν συμπεριλαμβάνεται στις συνολικές απαιτήσεις χώρου. Ο χώρος που απαιτείται για τα αρχεία που καταργούν το SP1 χρησιμοποιείται για την αποθήκευση των αρχείων και των ρυθμίσεων που αλλάζουν κατά την εγκατάσταση του Service Pack. Μπορείτε να δημιουργήσετε αυτόματα αντίγραφα ασφαλείας για αυτά τα αρχεία συστήματος κατά την εγκατάσταση. Τα αρχεία αυτά απαιτούνται, εάν θέλετε να καταργήσετε το Service Pack αργότερα.
Περισσότερες πληροφορίες
Ο ακόλουθος πίνακας αναφέρει τις απαιτήσεις χώρου στον σκληρό δίσκο για την εγκατάσταση του Microsoft Windows XP SP1.
                                Χώρος που απαιτείται για    Χώρος που απαιτείται για την        την εγκατάσταση του SP1     εγκατάσταση του SP1 από το        από κοινόχρηστο φάκελο     CD-ROM του Service Pack ή την        διανομής σε δίκτυο       τοποθεσία του Windows XP SP1 στο Web------------------------------------------------------------------------------------Service pack  145 MB             145 MB (για το Service μόνο      για το Service Pack       Pack) + 283 MB (για τα αρχεία του                         Service Pack που περιέχονται στο                         φάκελο %Windir%\ServicepackfilesΥποσύνολο    145 MB             428 MBΧώρος εργασίας  56 MB              56 MBΑρχεία που   233 MB             233 MBκαταργούν το SP1Σύνολο     378 MB             661 MB        Μέγιστος χώρος 434 MB      Μέγιστος χώρος 717 MB        κατά την εγκατάσταση      κατά την εγκατάσταση					
Επίσης, πρέπει να διαθέτετε 30 MB ελεύθερου χώρου στο πρώτο πρωτεύον διαμέρισμα συστήματος για την εγκατάσταση. Το πρώτο πρωτεύον διαμέρισμα συστήματος είναι ο τόμος του δίσκου που περιέχει τα συγκεκριμένα αρχεία για το υλικό τα οποία πρέπει να έχετε για την εκκίνηση των Windows. Για παράδειγμα, το πρωτεύον διαμέρισμα του συστήματος περιέχει τα αρχεία Ntldr, Boot.ini και Ntdetect.com.

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης του Windows XP SP1, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
322389 Τρόπος λήψης του τελευταίου Service Pack των Windows XP
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 326583 - Τελευταία αναθεώρηση: 10/29/2007 18:09:00 - Αναθεώρηση: 3.2

Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP 64-Bit Edition SP1

 • kbinfo kbsetup kbproductlink KB326583
Σχόλια