Περιγραφή του Office 2000 Service Pack 3 (SP3)

Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Περίληψη
Το Microsoft Office 2000 Service Pack 3 (SP3) παρέχει τις τελευταίες ενημερωμένες εκδόσεις για το Microsoft Office 2000. Το Office 2000 SP3 περιέχει σημαντικές βελτιώσεις ως προς την ασφάλεια, τη σταθερότητα και τις επιδόσεις. Ορισμένες από τις ενημερώσεις κώδικα που περιλαμβάνονται στο Office 2000 SP3 κυκλοφόρησαν νωρίτερα ως ξεχωριστές ενημερωμένες εκδόσεις. Αυτό το Service Pack συνδυάζει τις ενημερωμένες εκδόσεις σε ένα ολοκληρωμένο πακέτο και περιλαμβάνει πολλές άλλες αλλαγές που σχεδιάστηκαν για τη βελτίωση της αξιοπιστίας και των επιδόσεων των προγραμμάτων του Office 2000.

Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο λήψης και εγκατάστασης του Office 2000 SP3.
Περισσότερες πληροφορίες

Τρόπος λήψης και εγκατάστασης του Office 2000 SP3

Σημαντικό Πριν να εγκαταστήσετε την ενημερωμένη έκδοση προγράμματος-πελάτη του Microsoft Office 2000 SP3 ή τη διαχειριστική ενημερωμένη έκδοση Microsoft Office 2000 SP3, εγκαταστήστε το Microsoft Office 2000 Service Release 1a (SR-1a). Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εγκατάστασης του Office 2000 SP-1a, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
245025 Τρόπος απόκτησης και εγκατάστασης των ενημερωμένων εκδόσεων του Office 2000 SR-1 και SR-1a

Ενημερωμένη έκδοση προγράμματος-πελάτη

Εάν εγκαταστήσατε το Office 2000 από CD-ROM, έχετε τις εξής δύο επιλογές:
 • Χρησιμοποιήστε την τοποθεσία "Ενημερωμένες εκδόσεις προϊόντων του Office" στο Web για την αυτόματη εγκατάσταση όλων των τελευταίων ενημερωμένων εκδόσεων, συμπεριλαμβανομένου του Office 2000 SP3.
 • Εγκαταστήστε μόνο την ενημερωμένη έκδοση προγράμματος-πελάτη του Office 2000 SP3, ακολουθώντας τα βήματα που περιγράφονται στην ενότητα "Ενημερωμένη έκδοση προγράμματος-πελάτη του Office 2000 SP3" αυτού του άρθρου.
Και για τις δύο επιλογές, κατά την εγκατάσταση πρέπει να έχετε διαθέσιμο το CD-ROM του Office 2000.

Τοποθεσία "Ενημερωμένες εκδόσεις προϊόντων του Office" στο Web

Για να ρυθμίσετε την τοποθεσία "Ενημερωμένες εκδόσεις προϊόντων του Office" στο Web ώστε να εντοπίζει τις απαιτούμενες ενημερωμένες εκδόσεις που πρέπει να εγκαταστήσετε στον υπολογιστή σας, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web: Αφού ολοκληρωθεί ο εντοπισμός, θα λάβετε μια λίστα των προτεινόμενων ενημερωμένων εκδόσεων για να τις εγκρίνετε. Κάντε κλικ στην επιλογή Εκκίνηση της εγκατάστασης (Start Installation) για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία.

Ενημερωμένη έκδοση προγράμματος-πελάτη του Office 2000 SP3

Για να κάνετε λήψη μόνο της ενημερωμένης έκδοσης προγράμματος-πελάτη του Office 2000 SP3, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα περιήγησης στο Web που διαθέτετε, εντοπίστε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):
 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση (Save), για να αποθηκεύσετε το αρχείο O2ksp3.exe στον επιλεγμένο φάκελο.
 3. Στην Εξερεύνηση των Windows (Windows Explorer), κάντε διπλό κλικ στο αρχείο o2ksp3.exe.
 4. Εάν σας ζητηθεί να εγκαταστήσετε την ενημερωμένη έκδοση, κάντε κλικ στο κουμπί Ναι (Yes).
 5. Κάντε κλικ στο κουμπί Ναι (Yes), για να αποδεχτείτε την Άδεια Χρήσης (License Agreement).
 6. Όταν σας ζητηθεί να εισαγάγετε το CD-ROM του Office 2000, τοποθετήστε το και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 7. Μόλις εμφανιστεί ένα μήνυμα που να δηλώνει ότι η εγκατάσταση ολοκληρώθηκε με επιτυχία, κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
Σημείωση Μετά την εγκατάσταση του Office 2000 SP3, δεν μπορείτε να το καταργήσετε. Για να επιστρέψετε στην εγκατάσταση πριν από το Office 2000 SP3, πρέπει να καταργήσετε όλο το Office 2000 και, στη συνέχεια, να το εγκαταστήσετε ξανά από το αρχικό CD-ROM.

Διαχειριστική ενημερωμένη έκδοση του Office 2000 SP3

Εάν εγκαταστήσατε κάποιο από τα προϊόντα που αναφέρονται στην αρχή αυτού του άρθρου από μια θέση διακομιστή, ο διαχειριστής του διακομιστή πρέπει να ενημερώσει τη θέση διακομιστή με τη διαχειριστική δημόσια ενημερωμένη έκδοση και να αναπτύξει αυτήν την ενημερωμένη έκδοση στον υπολογιστή σας.

Εάν είστε εσείς ο διαχειριστής του διακομιστή, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για τη λήψη της διαχειριστικής ενημερωμένης έκδοσης:
 1. Εντοπίστε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):
 2. Κάντε λήψη του αρχείου στην επιφάνεια εργασίας σας.
 3. Στην Εξερεύνηση των Windows (Windows Explorer), κάντε διπλό κλικ στο αρχείο o2ksp3a.exe.
 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Ναι (Yes), για να αποδεχτείτε την Άδεια Χρήσης (License Agreement).
 5. Στο πλαίσιο Πληκτρολογήστε τη θέση στην οποία θέλετε να τοποθετήσετε τα αρχεία που θα εξαχθούν (Please type the location where you want to place the extracted files), πληκτρολογήστε C:\O2ksp3a και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 6. Όταν σας ζητηθεί να δημιουργήσετε το φάκελο, κάντε κλικ στο κουμπί Ναι (Yes).
 7. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run). Πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open)
  msiexec /a Διαδρομή_διαχειριστικής_εγκατάστασης\Αρχείο_MSI /p C:\O2ksp3a\Αρχείο_MSP SHORTFILENAMES=1
  όπου Διαδρομή_διαχειριστικής_εγκατάστασης είναι η διαδρομή προς το σημείο διαχειριστικής εγκατάστασης για το Office 2000 (για παράδειγμα, C:\Office2000),

  όπου Αρχείο_MSI είναι το πακέτο βάσης δεδομένων .msi για το προϊόν του Office 2000 (για παράδειγμα, Data1.msi) και

  όπου Αρχείο_MSP είναι το όνομα της ενημερωμένης έκδοσης της δημόσιας διαχειριστικής εγκατάστασης.

  Σημείωση Εάν δεν θέλετε να εμφανίζονται τα παράθυρα διαλόγου Διαχειριστική εγκατάσταση του Office 2000 (Office 2000 Administrative Installation) και Άδεια Χρήσης Τελικού Χρήστη (End User License Agreement), μπορείτε να προσθέσετε την εντολή /qb+ στη γραμμή εντολών.
 8. Για να αναπτύξετε την ενημερωμένη έκδοση στους σταθμούς εργασίας υπολογιστών-πελατών, κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run). Πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open)
  msiexec /i Διαδρομή_διαχειριστικής_εγκατάστασης\Αρχείο_MSI REINSTALL=All REINSTALLMODE=vomus
  όπου Διαδρομή_διαχειριστικής_εγκατάστασης είναι η διαδρομή προς τη θέση διαχειριστικής εγκατάστασης για το Office 2000 (για παράδειγμα, C:\Office2000) και

  όπου Αρχείο_MSI είναι το πακέτο βάσης δεδομένων MSI για το προϊόν του Office 2000 (για παράδειγμα, Data1.msi).
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ενημέρωσης της διαχειριστικής εγκατάστασης και ανάπτυξής της σε σταθμούς εργασίας υπολογιστών-πελατών, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
304165 Τρόπος λήψης και εγκατάστασης μιας ενημερωμένης έκδοσης διαχειριστικής εγκατάστασης του Office 2000
Αυτό το άρθρο περιέχει βασικές οδηγίες σχετικά με την εγκατάσταση μιας δημόσιας διαχειριστικής ενημερωμένης έκδοσης.

Εναλλακτικά, μπορείτε να μεταβείτε στο ακόλουθο άρθρο του Microsoft Office 2000 Resource Kit (στα αγγλικά):

http://www.microsoft.com/office/ork/xp/journ/o2ksp3a.htm

Σημειώσεις για το Office 2000 SP3

Τόσο η έκδοση προγράμματος-πελάτη όσο και η διαχειριστική έκδοση του Office 2000 SP3 περιέχουν μια αναβάθμιση για το εκτελέσιμο αρχείο χρόνου εκτέλεσης της Access.

Σημείωση Το εκτελέσιμο αρχείο χρόνου εκτέλεσης της Access (Access Run Time Executable) δεν είναι εγκατεστημένο στο Office 2000. Είναι διαθέσιμο μόνο με τα εργαλεία του Office Developer. Εάν δεν έχετε εγκαταστήσει τη δυνατότητα Access Run Time από τα εργαλεία του Office Developer Tools, το αρχείο (πελάτης) ARTSP3.msp και το αρχείο ARTSP3ff.msp (διαχειριστής) δεν μπορούν να εφαρμοστούν. Εάν έχετε εγκαταστήσει την πλήρη έκδοση του προγράμματος Microsoft Access 2000, η Access 2000 θα ενημερωθεί με το αρχείο MainSP3.msp (πελάτης) ή το αρχείο MainSP3ff.msp (διαχειριστής). Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αναβάθμισης των εγκαταστάσεων χρόνου εκτέλεσης της Access, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
287484 Τρόπος λήψης και εγκατάστασης μιας διαχειριστικής ενημερωμένης έκδοσης για την ενημερωμένη έκδοση της Access 2000 και του SQL Server 2000 Readiness
Όλες οι εκδόσεις γλώσσας του διαχειριστικού στοιχείου λήψης περιλαμβάνουν τις ακόλουθες ενημερωμένες εκδόσεις:
 • Mainsp3ff.msp: Μια διαχειριστική ενημερωμένη έκδοση που περιλαμβάνει όλα τα αρχεία των στοιχείων πυρήνα του Office 2000.
 • Cd2sp3ff.msp: Μια διαχειριστική ενημερωμένη έκδοση που περιλαμβάνει όλα τα αρχεία των στοιχείων του CD-ROM 2 για το Microsoft Office 2000 Professional, το Microsoft Office 2000 Premium και το Microsoft Office 2000 Small Business.
 • Outlctlx.exe: Μια ενημερωμένη έκδοση προγράμματος-πελάτη για την εγκατάσταση της λειτουργικότητας του Στοιχείου ελέγχου προβολής (View Control) του Microsoft Outlook.
Η αγγλική, η γαλλική, η γερμανική και η ιαπωνική έκδοση γλώσσας του διαχειριστικού στοιχείου λήψης περιλαμβάνουν την ακόλουθη ενημερωμένη έκδοση:
 • Artsp3ff.msp: Μια ενημερωμένη έκδοση προγράμματος-πελάτη για όλα τα αρχεία χρόνου εκτέλεσης της Microsoft Access 2000.

Γνωστά θέματα κατά την εγκατάσταση του Office 2000 SP3

Επανεκκίνηση του υπολογιστή κατά την εγκατάσταση

Υπό τις ακόλουθες συνθήκες, η εγκατάσταση του Office 2000 SP3 μπορεί να απαιτήσει την επανεκκίνηση του υπολογιστή σας:
 • Χρησιμοποιείτε Microsoft Windows 2000 και δεν έχετε την πιο πρόσφατη έκδοση του Windows Installer. Για να αποτρέψετε την επανεκκίνηση του υπολογιστή, κάντε αναβάθμιση σε Windows Installer 2.0. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):
 • Εκτελείται η γραμμή συντομεύσεων του Office (Office Shortcut Bar). Για να αποτρέψετε την επανεκκίνηση του υπολογιστή, τερματίστε τη λειτουργία της γραμμής συντομεύσεων του Office (Office Shortcut Bar) πριν από την εφαρμογή του Office 2000 SP3.
 • Είναι εγκατεστημένες οι υπηρεσίες SharePoint Team Services της Microsoft. Για να αποτρέψετε την επανεκκίνηση του υπολογιστή, τερματίστε τη λειτουργία των υπηρεσιών SharePoint Team Services πριν από την εφαρμογή του Office 2000 SP3.

Το Office 2000 SP3 ενδέχεται να ζητήσει το CD-ROM του Office ή τη θέση εγκατάστασης δικτύου

Για να εξασφαλιστεί η ακεραιότητα της εγκατάστασης του Office, ο "Οδηγός εγκατάστασης" (Installation Wizard) μπορεί να απαιτήσει πρόσβαση στο CD του προϊόντος του Office ή στη θέση εγκατάστασης δικτύου κατά τη διαδικασία της εγκατάστασης.

Τα ευρετήρια της Microsoft Access 2000 αλλάζουν όταν κάνετε αναβάθμιση σε SQL μετά την εγκατάσταση του Office 2000 SP3

Μετά την εγκατάσταση του Office 2000 SP3, εάν τα αρχεία του "Οδηγού της Access" (Access Wizard) δεν αναβαθμιστούν σωστά, τα ευρετήρια σε Access 2000 με φθίνουσα ταξινόμηση που έχουν αναβαθμιστεί σε SQL Server εξακολουθούν να αναβαθμίζονται ως ευρετήρια με αύξουσα ταξινόμηση. Αυτό το θέμα προκύπτει επειδή τα αρχεία του "Οδηγού της Access" (Access Wizard) είναι αρχεία χωρίς έκδοση και δεν ενημερώνονται σωστά μετά την εγκατάσταση του Office 2000 SP3. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα και τα βήματα που μπορείτε να ακολουθήσετε για να το αποφύγετε, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base):
331976 Τα αρχεία χωρίς έκδοση δεν ενημερώνονται μετά την εγκατάσταση ενός Service Pack του Office 2000, μιας επείγουσας επιδιόρθωσης ή μιας ενημερωμένης έκδοσης κώδικα

Πακέτο Γλωσσών (MultiLanguage Pack) του Microsoft Office 2000 Service Release 1 (SR1)

Για πλήρη λειτουργικότητα του Office 2000 SP3, εγκαταστήστε και τα δύο επόμενα στοιχεία, εάν χρησιμοποιείτε το Πακέτο Γλωσσών (MultiLanguage Pack) του Office 2000 SR1:

Πώς να προσδιορίσετε εάν είναι εγκατεστημένη η δημόσια ενημερωμένη έκδοση

Το Office 2000 SP3 περιέχει ενημερωμένες εκδόσεις των ακόλουθων αρχείων:
Acwzlib.mde  Acwzmain.mde  Acwztool.mde Artgalry.exe  Bjablr32.dll  Bjlog32.dll Bjsrch32.dll  Cag.exe     Ccmarch.dll Cdo.dll    Cdo.dll     Chapi3t1.dll Contab32.dll  Emablt32.dll  Emsabp32.dll Emsmdb32.dll  Emsui32.dll   Envelope.dll Eurotool.xla  Excel.exe    Exsec32.dll Fm20.dll    Fp4awec.dll   Graph9.exe Mcps.dll    Mdt2db.dll   Mdt2dbns.dll Mdt2dd.dll   Mdt2df.dll   Mdt2dfx.dll Mdt2fref.dll  Mdt2fw.dll   Mdt2fwui.dll Mdt2g.dll   Mdt2gddo.dll  Mdt2gddr.dll Mdt2qd.dll   Medcat.dll   Mimedir.dll Minet32.dll  Msaccess.exe  Msdaipp.dll Msgr2en.lex  Msmapi32.dll  Msmapi32.dll Mso9.dll    Msoeuro.dll   Msonsext.dll Msppt9.olb   Mspst32.dll   Mspst32.dll Msqry32.exe  Mssp3en.lex   Mssp3ena.lex Msspell3.dll  Ocp.dll     Oladd.fae Olappt.fae   Olexchng.aw   Olkfstub.dll Olsec9.chm   Olxchng9.chm  Omi9.dll Omint.dll   Ouactrl.ocx   Outex.dll Outlhlp.aw   Outllib.dll   Outllibr.dll Outlmime.dll  Outlook.exe   Ows.dll Photoed.exe  Powerpnt.exe  Pp7x32.dll Ppttools.ppa  Pstprx32.dll  Rm.dll Rtfhtml.dll  Sendto9.dll   Soa900.dll Utility.mda  Vbe6.dll    Winword.exe Wrd6ex32.cnv  Ww9intl.dll   Xleuro9.chm
Για να προσδιορίσετε εάν το Office 2000 SP3 είναι εγκατεστημένο, ξεκινήστε οποιοδήποτε πρόγραμμα του Office 2000 και στη συνέχεια κάντε κλικ στην εντολή Πληροφορίες για το Microsoft πρόγραμμα (About Microsoft "program") στο μενού Βοήθεια (Help). Η έκδοση του προϊόντος είναι (SP3), εάν είναι εγκατεστημένο το Office 2000 SP3.

Ο ακόλουθος πίνακας υποδεικνύει τους αριθμούς εκδόσεων για τα προϊόντα του Microsoft Office με τον τρόπο που οι αριθμοί αυτοί εμφανίζονται στο παράθυρο διαλόγου Πληροφορίες για το Microsoft πρόγραμμα (About Microsoft "program").
  Πρόγραμμα του Office  Όνομα αρχείου Έκδοση SP3  ----------------------------------------------------  Microsoft Access    Msaccess.exe  9.0.6926  Microsoft Excel    Excel.exe   9.0.6926  Microsoft Outlook   Outlook.exe  9.0.0.6627  Microsoft PowerPoint  Powerpnt.exe  9.0.6620  Microsoft Word     Winword.exe  9.0.6926
Επειδή το παράθυρο διαλόγου Πληροφορίες για την εφαρμογή (Help About) μερικές φορές προσδιορίζει το Office 2000 SP3 λανθασμένα, η Microsoft συνιστά να επιβεβαιώσετε τις ιδιότητες αρχείου του εκτελέσιμου προγράμματος. Ο ακόλουθος πίνακας περιέχει μια λίστα των εκδόσεων που βρίσκονται στις ιδιότητες των αρχείων εκτελέσιμων προγραμμάτων για το Office 2000 SP3:
  Πρόγραμμα του Office  Όνομα αρχείου Έκδοση SP3  ----------------------------------------------------  Microsoft Access    Msaccess.exe  9.0.0.6620  Microsoft Excel    Excel.exe   9.0.0.6627  Microsoft Outlook   Outlook.exe  9.0.0.6604  Microsoft PowerPoint  Powerpnt.exe  9.0.0.6620  Microsoft Word     Winword.exe  9.0.0.6926

Ζητήματα που επιλύονται μέσω της ενημερωμένης έκδοσης

Το Office 2000 SP3 αντιμετωπίζει τα ζητήματα που περιγράφονται στα ακόλουθα Ενημερωτικά δελτία ασφαλείας της Microsoft (στα αγγλικά): Το Office 2000 SP3 περιλαμβάνει όλες τις ενημερωμένες εκδόσεις του Office που είχαν συμπεριληφθεί προηγουμένως στο Microsoft Office 2000 Service Pack 2 (SP2).
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις ενημερωμένες εκδόσεις που περιλαμβάνονται στο Office XP SP-2, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
276257 Λίστα θεμάτων που επιδιορθώνονται στο Office 2000 Service Pack 2
Το Office 2000 SP3 περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενημερωμένες εκδόσεις που έχουν ήδη κυκλοφορήσει μετά το Office 2000 SP2 (στα αγγλικά): Το Office 2000 SP3 επιδιορθώνει τα ζητήματα που περιγράφονται στα ακόλουθα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
326605 Ζητήματα που επιδιορθώνονται στην Access 2000 από το Office 2000 Service Pack 3

326667 Ζητήματα που διορθώνονται στο Excel 2000 από το Office 200 Service Pack 3

326669 Ζητήματα που επιδιορθώνονται στο FrontPage 2000 από το Office 2000 Service Pack 3

326668 Λίστα με ζητήματα που διορθώνονται στο Outlook 2000 από το Office 2000 Service Pack 3

326609 Ζητήματα που επιδιορθώνονται στο PowerPoint 2000 από το Office 2000 Service Pack 3

326665 Λίστα με ζητήματα που διορθώνονται στο Word 2000 από το Office 2000 Service Pack 3

237381 Απώλεια χαρακτήρων ή αλλαγή τους σε κεφαλαία, όταν τους πληκτρολογείτε

280116 Μήνυμα λάθους "Αυτό το πρόγραμμα εκτέλεσε μια εσφαλμένη λειτουργία και θα τερματιστεί" (This program has performed an illegal operation and will be shut down) όταν κάνετε περικοπή μιας εικόνας στο Photo Editor

294687 Εμφανίζεται ένα μήνυμα λάθους όταν εκτελείτε άνοιγμα ή αποθήκευση σε σύστημα κατανεμημένων αρχείων (Dfs) τομέα στο Office 2000

298417 Ένα πρόγραμμα του Office σταματά να ανταποκρίνεται στο παράθυρο διαλόγου "Άνοιγμα" (Open)
314698 Κακή επίδοση εάν στην επιλογή "Προεπιλεγμένη θέση αρχείου" (Default File Location) έχει οριστεί ένα απομακρυσμένο κοινόχρηστο στοιχείο

265105 Εξαφάνιση αναδυόμενων στοιχείων μενού κατά το άνοιγμα πολλών εγγράφων που βασίζονται σε πρότυπο

311056 Το μέγεθος εμφάνισης μιας εικόνας EMF αλλάζει όταν αλλάζετε την ανάλυση της οθόνης στα Windows 2000
Το Office 2000 SP3 διορθώνει το ακόλουθο ζήτημα, το οποίο δεν έχει τεκμηριωθεί προηγουμένως σε άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):

OFF: Τα αρχεία με προεπιλεγμένα εικονίδια εμφανίζουν το γενικό εικονίδιο αρχείου, όταν χρησιμοποιείτε φακέλους Web

Όταν προβάλετε τα περιεχόμενα ενός φακέλου Web, τα αρχεία με προεπιλεγμένα εικονίδια ενδέχεται να εμφανίζονται με το γενικό εικονίδιο αρχείου.

Το Word μπορεί να σταματήσει να ανταποκρίνεται, όταν ανοίγετε ένα έγγραφο HTML που περιέχει την ετικέτα <!—[if gte mso

Όταν ανοίγετε ένα έγγραφο HTML στο Microsoft Word που χρησιμοποιεί την ετικέτα <!--[if gte mso, το Word ενδέχεται να σταματήσει να ανταποκρίνεται.

OFF: Μια εικόνα μπορεί να εξαφανιστεί, όταν την περιστρέφετε στο Photo Editor

Εάν περιστρέψετε μια εικόνα ενώ χρησιμοποιείτε την έκδοση του Photo Editor που περιλαμβάνεται στο Office 2000, η εικόνα μπορεί να εξαφανιστεί.

XL: Οι αναπτυσσόμενες λίστες που προέρχονται από σύνθετα πλαίσια εμφανίζονται πάντοτε στην κύρια οθόνη

Σε εμφάνιση διπλής οθόνης, οι αναπτυσσόμενες λίστες των σύνθετων πλαισίων εμφανίζονται πάντοτε στην κύρια οθόνη, ακόμα και όταν το σύνθετο πλαίσιο είναι τοποθετημένο σε μια δευτερεύουσα οθόνη.
πληροφορίες OFFXP επιδιόρθωση λίστα
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 326585 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/07/2015 11:54:38 - Αναθεώρηση: 12.3

Microsoft Office 2000 Premium Edition, Microsoft Office 2000 Professional Edition, Microsoft Office 2000 Standard Edition, Microsoft Office 2000 Small Business Edition, Microsoft Office 2000 Developer Edition, Microsoft Access 2000 Standard Edition, Microsoft Excel 2000 Standard Edition, Microsoft FrontPage 2000 Standard Edition, Microsoft Outlook 2000 Standard Edition, Microsoft PowerPoint 2000 Standard Edition, Microsoft Word 2000 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbfile kbsetup kbupdate atdownload kbdownload kbother kbother kbinfo KB326585
Σχόλια