Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Καταγράφεται το σφάλμα 0x80190194 στο αρχείο Windows Update.log όταν ο υπολογιστής-πελάτης υποβάλει ερώτημα στο "/ autoupdatedrivers/getmanifest.asp"

Περίληψη
Αν οι Αυτόματες ενημερώσεις, έκδοση 2.2 έχουν διαμορφωθεί για τη χρήση διακομιστή στον οποίο εκτελούνται οι υπηρεσίες Software Update Services, μπορεί να καταγραφεί μήνυμα σφάλματος όμοιο με το παρακάτω στο αρχείο Windows Update.log στον υπολογιστή-πελάτη των Αυτόματων ενημερώσεων 2.2:
2002-06-21 12:53:54 17:53:54 Σφάλμα IUENGINE Υποβολή ερωτήματος στον κατάλογο ενημέρωσης λογισμικού από το http://servername/autoupdatedrivers/getmanifest.asp (Σφάλμα 0x80190194)
Δεν χρειάζεται να πραγματοποιήσετε κάποια ενέργεια για να επιλύσετε αυτό το σφάλμα. Αυτό είναι αναμενόμενο σφάλμα το οποίο δεν υποδεικνύει ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα.
Περισσότερες πληροφορίες
Το σφάλμα καταγράφεται όταν ο υπολογιστής-πελάτης των Αυτόματων ενημερώσεων προσπαθεί να ελέγξει το διακομιστή στον οποίο εκτελούνται οι υπηρεσίες Software Update Services για ενημερώσεις προγραμμάτων οδήγησης που δεν συγχρονίζονται από τις υπηρεσίες Software Update Services. Επομένως, ο φάκελος Autoupdatedrivers δεν υπάρχει στο διακομιστή στον οποίο εκτελούνται οι υπηρεσίες Software Update Services. Το σφάλμα 0x80190194 είναι, στην πραγματικότητα, κωδικός κατάστασης HTTP 404 (Το αρχείο δεν βρέθηκε). Αυτός ο κωδικός επιστρέφεται στον υπολογιστή-πελάτη από το διακομιστή στον οποίο εκτελούνται οι υπηρεσίες Software Update Services.

Όταν προκύπτει σφάλμα, καταγράφεται συνήθως σε δεκαεξαδική μορφή. Αν ο δεκαεξαδικός κωδικός σφάλματος αρχίζει με το πρόθεμα 0x8019, μπορείτε να μετατρέψετε τα τρία τελευταία ψηφία του κωδικού σφάλματος σε δεκαδική μορφή για να δείτε τον κωδικό κατάστασης HTTP που επιστράφηκε στον υπολογιστή-πελάτη κατά τη διάρκεια του κύκλου εντοπισμού.

Για παράδειγμα, ο δεκαεξαδικός κωδικός σφάλματος 0x80190194 μπορεί να μετατραπεί στον κωδικό κατάστασης HTTP 404. Για να το κάνετε αυτό, μετατρέψτε τα τρία τελευταία ψηφία του δεκαεξαδικού κωδικού (194, σε αυτό το παράδειγμα) σε δεκαδική μορφή (404, σε αυτό το παράδειγμα).
sus
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 326596 - Τελευταία αναθεώρηση: 11/29/2013 21:52:00 - Αναθεώρηση: 4.0

  • Microsoft Software Update Services 1.0
  • kberrmsg kbinfo KB326596
Σχόλια